Съюзи

Сформиране на Съюз

 • Всеки играч може да сформира съюз, като автоматично става негов Лидер.
 • Всеки съюз може да приеме до 50 души.
 • Напуснал или изгонен от съюза, член има правото на едно връщане в същия съюз.

Съюзна Структура

 • Членовете в един съюз са разделени на 4 групи - лидерско крило, офицери, обикновени членове и новаци.
 • Всички членове могат да разменят съобщения в Трибуната. Само лидерите и офицерите могат да пращат съюзни обявления. Всяко назначение в Офицерското или Лидерското крило е в сила за период не по-малък от 17 часа, т.е. не може да смените поста си в съюза, ако последното назначаване е било преди по-малко от 17 часа.
 • Съюзът има Съюзна Хазна, която се използва за поръчването на Съюзни Проучвания (с ефект върху всички членове), с цена в 4-те вида ресурс, и за обявяване на войни, с цена в злато.
  • Съюзните проучвания и сгради се подреждат в опашка.
  • Строеж на сгради и Проучвания могат да бъдат приключени моментално срещу Диаманти, ако до прикючването им остaват по-малко от 48 часа.
  • Цената за съкращаване на час проучване е 10200 диаманта (510 диаманта на час х коефициент 20).
  • Цената за съкращаване на час строеж е 1700 диаманта (170 диаманта на час х коефициент 10).
 • Всички съюзници с изключение на новаците могат да депозират ресурс в съюзната хазна. Вложените количества не могат да бъдат изтегляни обратно и са видими за всички съюзници.
 • Съюзниците са облагани с данък, налаган от Лидерското Крило,Първи Офицер или Офицер-финансита и вариращ от 0% до 30% дохода на час на 4-те ресурса поотделно.
 • Всички членове с изключение на новаците могат да виждат колко ресурс е бил депозиран в съюзната хазна от останалите членове.
 • Членовете на един Съюз не могат да се атакуват помежду си.
 • Играч може да се присъедини към един и същ съюз само два пъти.

Позиции в Съюза

Лидер

 • Базовият му бонус е 10 точки Морал, но цялостта на този бонус е в пряка зависимост от Статуса му на Лоялност в Съюза.
 • Вижда икономическите* и военни доклади на съюзниците и цялостното движение на армиите вътре в Съюза.

  Състоят се от: население (наето/свободно), прираст на час, лимит на населението, лимит на забавяне на растежа, налични ресурси, състояние на хазната, добив на час (за всеки ресурс по отделно), издръжка на армията на час, данъчна ставка, стойност на Щастието.

 • Поръчва Съюзни Проучвания, използвайки резерва в Съюзната Хазна.
 • Назначава, повишава и освобождава членове на Офицерското Крило.
 • Приема и гони хора в и от Съюза.
 • Обявява Враждебност, подписва Пактове за Ненападение и Федерации с други Съюзи.
 • Обявява война на други Съюзи.
 • Налага съюзен данък върху всички членове.
 • Задава общи и/или индивидуални квоти за теглене на диаманти от съюзната хазна.

Първи Офицер

 • Има всички права на Лидер, с изключение на това да гони самия Лидер от Съюза.
 • Бива назначаван от Лидера, който не е задължен да попълва тази позиция.

Офицер-Финансист

 • Базов бонус - ползване на Пазара с 50% по-ниска фиксираната комисионна, т.е. 5%. Текущият размер на бонуса зависи от Статуса на Лоялност в Съюза.
 • Вижда всички икономически и военни доклади в Съюза.
 • Задава съюзнически данък.

Офицер-Изследовател

 • Базовият му бонус e проучване за време с 20% по-бързо от нормалното, но цялостта на този бонус е в пряка зависимост от Статуса му на Лоялност в Съюза.
 • Нивото на Университета на Офицера-Изследовател влияе и на цената на Съюзните Проучвания (намалява я с 0,02 на ниво). Затова е най-разумно да бъде назначаван на тази длъжност съюзникът с най-развит Университет. Трябва да се има предвид, обаче, че бонусът от Статуса на лоялност на Офицер-Изследователя оказва влияние и на времето за проучване на съюзните проучвания, т.е. ако Офицер-Изследовател във втори или трети Статус на лоялност бъде сменен с нов, това може да доведе до увеличение на времето за проучване вместо до намаление.
 • Вижда всички икономически и военни доклади в Съюза.
 • Може също и да поръчва Съюзни Проучвания.

Офицер-Строител

 • Базовият му бонус е строеж на сгради за време с 20% по-бързо от нормалното, но цялостта на този бонус е в пряка зависимост от Статуса му на Лоялност в Съюза.
 • Нивото на Архитектурата на Офицера-Строител влияе и на цената на Съюзните Сгради (Съюзен Замък и сградите в него), намалявайки я с 0,02 на ниво. Затова е най-разумно да бъде назначаван на тази длъжност съюзникът с най-развита Архитектура. Трябва да се има предвид, обаче, че бонусът от Статуса на лоялност на Офицер-Строителя оказва влияние и на времето за строеж на съюзните сгради, т.е. ако Офицер-Строителя във втори или трети Статус на лоялност бъде сменен с нов, това може да доведе до увеличение на времето за строеж вместо до намаление.
 • Вижда всички икономически и военни доклади в Съюза.
 • Може също така да поръчва строежа на Съюзни сгради.

Офицер-Дипломат

 • Има фиксиран бонус от +1 ежедневна точка Доблест, но само във 2-ри и 3-ти етап на Статуса си на Лоялност.
 • Приема нови членове и може да гони членове от съюза, с изключение на лидера и първия офицер.
 • Вижда всички икономически и военни доклади в Съюза.
 • Отговаря за съюзната дипломация, като търси нови съюзници и води преговорите за съюзните спогодби.

Командир

 • Всеки Командир в съюза може да има максимум 5 човека в своята група.
 • Базов бонус 10 точки Морал, в увеличен, намален или точно такъв вид в зависимост от Статуса на Лоялност.
 • Командирите виждат всички налични армии в групата си и всички икономически и военни доклади в Съюза.
 • Отговарят също така за местенето на всички съюзни армии.
 • Всички Командири пращат масови съобщения до целия Съюз.

Редови членове и новаци

Обикновените членове нямат специални права или бонуси.

Лидерът може да оформи групи от обикновени членове и да назначи член на офицерското или лидерско крило на всяка една от тези групи, запазвайки си правото да променя състава им и премества играчи от една в друга. Играчите в група се ползват от улеснена комуникация, поради позволени масови съобщения в рамките на съответната група.

Новаците са играчи, които са се присъединили към съюза, но не са одобрени от лидера все още. Те имат ограничен достъп до съюзните менюта, но въпреки това получават бонусите от съюзните проучвания. Те плащат данъци като останалите членове на съюза, но не могат да гласуват в избори за лидер. Веднъж одобрени от лидера, новаците стават обикновени членове.

Избори за Лидер

Всеки играч може да се номинира за Лидер, но не повече от 4 пъти.

Докато вотът тече, номинираният не може да бъде изхвърлен от съюза.

Вотът трае 24 часа, всички членове освен новаците имат правото да гласуват с нетните си точки.

Статус на Лоялност

Определя колко лоялен към каузата на съюза е всеки негов член, въз основата на лоялността му, измерена в прослужено съюзно време. Новаците не печелят никаква лоялност.

Лоялността се разпределя в 3 етапа:

 • От ден 1 до ден 3 в Съюза - редовите членове са Новобранци, а тези от Лидерското или Офицерското Крило, съответно, Младши Лидер или Младши Офицер.
 • От ден 3 до ден 12 в Съюза - редовите членове са Ветерани, а тези от Лидерското или Офицерското Крило, съответно, Лидер или Офицер.
 • От ден 12 до края на сезона - съюзниците от Лидерското или Офицерското Крило са, съответно Старши Лидер или Старши Офицер, а за редовите членове няма промяна в Статуса на Лоялност.

Етапите на Лоялност определят размера на индивидуалния базов бонус на тези, които се ползват с такъв, както следва:

Излизането и повторно влизане в съюза или смяната на позиция в съшия съюз зануляват тези бонуси и отброяването на индивидуалния Статус на Лоялност започва отново.

 • От ден 1 до ден 3 - 50% индивидуалния базов бонус (ако се ползва такъв) на всички Младши Лидери и Офицери.
 • От ден 3 до ден 12 - 100% индивидуалния базов бонус за Лидери и Офицери.
 • От ден 12 до края на сезона - 150% индивидуалния базов бонус само за членовете на Лидерското и Офицерското Крило с такъв статус.

Съюзно развитие

Геймплей модул, който позволява на членовете на съюз да оформят вътрешни групи, в които да работят заедно, за да създават различни бонуси, от които да се възползва целия съюз.
Модулът замества Командирските групи и за него се изискват минимум 20 активни съюзници, за да бъде активиран.
Ако броят на съюзниците падне под 20 след това, Съюзното развитие остава активно.

Механики:

• Лидерът на съюза може да добавя или да премахва членове в групите;
• Всяка група се оглавява от офицер в съюза. Офицерите могат да добавят членове само в техните групи;
• Ако дадена офицерска позиция в съюза все още не е заета, съответната група за нея не може да бъде създадена, докато не бъде назначен офицер;
• Минимум 2-ма и максимум 6-ма членове могат да бъдат назначени във всяка група, включително офицера, който командва;
• Членовете на групата участват със спечелените си точки в класациите на Лигите, достигайки определени стъпки с тях, за да генерират бонуси за целия съюз;
• Ако член бъде премахнат от групата, той ще загуби всички постигнати досега стъпки;
• Тези бонуси могат да са различни за всяка стъпка. Ако дадена стъпка бъде достигната, започва ритуал, който автоматично гарантира бонуса за всички членове на съюза;
• Продължителността на бонуса е 48 часа;

Списък на Съюзните групи и техните бонуси:

Технологична група - оглавява се от Офицер-Изследователя

Членовете й достигат до стъпки с технологичните си точки в класацията за Технологии. 4-те бонуса, които могат да бъдат избрани, са:
1. Намаляване на цените на Военните проучвания;
2. Намаляване на времето на Военните проучвания;
3. Намаляване на цените на Цивилните проучвания;
4. Намаляване на времето на Цивилните проучвания;

Строителна група - оглавява се от Офицер-Строителя

Членовете й достигат до стъпки със строителните си точки в класацията за Сгради. 4-те бонуса, които могат да бъдат избрани, са:
1. Намаляване на цената за строеж на Военни сгради;
2. Намаляване на времето за строеж на Военни сгради;
3. Намаляване на цената за строеж на Цивилни сгради;
4. Намаляване на времето за строеж на Цивилни сгради:

Икономическа група - оглавява се от Офицер-Финансиста

Членовете й достигат до стъпки с точките си за Просперитет в Икономическата класация. 4-те бонуса, които могат да бъдат избрани, са:
1. Увеличаване на добива на дърво;
2. Увеличаване на добива на желязо;
3. Увеличаване на добива на камък;
4. Увеличаване на добива на злато;

Дипломатическа група - оглавява се от Офицер-Дипломата

Членовете й достигат до стъпки с точките си за Имперски обсег в съответната класация. 4-те бонуса, които могат да бъдат избрани, са:
1. Намаляване на цените за основаване на всички видове отдалечени владения;
2. Намаляване на времената за основаване на всички видове отдалечени владения;
3. Увеличаване на ефекта от колонии върху специални ресурси(с изключение на тис, въглища, подкова, гранит и диаманти);
4. Увеличаване на ефекта от търговски постове върху специални ресурси(с изключение на тис, въглища, подкова, гранит и диаманти);

Бойна група на лидера - оглавява се от Лидера на съюза

Членовете й достигат до стъпки с точките си за Боен рейтинг в класацията по Военно дело. 4-те бонуса, които могат да бъдат избрани, са:
1. Увеличаване на атаката на стрелците;
2. Увеличаване на атаката на пехотата;
3. Увеличаване на атаката на конницата;
4. Увеличаване на жизнените точки на всички човешки бойни единици;

* Всички бонуси от Бойната група на лидера влияят на съюзната армия.

Бойна група първия офицер - оглавява се от Първия офицер на съюза

Членовете й достигат до стъпки с точките си за Боен рейтинг в класацията по Военно дело. 4-те бонуса, които могат да бъдат избрани, са:
1. Намаляване на времето за обучение на армии;
2. Намаляване на времето за пътуване на армии (прилага се към финалното време, след всички други бонуси/наказания);
3. Намаляване на морала на противниковата армия (прилага се по същия начин, по който действа чудото Драконов вал);
4. Увеличаване на жизнените точки на Крепостта (прилага се към крайното количество, след всички други бонуси/наказания);

* Бонусите за намаляване на времето за пътуване, намаляване на противниковия морал и увеличаване на жизнените точки на крепостта влияят на съюзната армия.

Сборен Пункт

Сборен пункт може да се основе от лидер или първи офицер с двойно щракване с мишката върху която и да е точка по Глобалната карта, стига да не е заета от някоя империя или терен със специален ресурс. Има фиксирано време от 15 минути за основаване на Сборен пункт.

Не са необходими ресурси за основаване, нито армия за завладяване. Единствените изисквания са минимум 5 000 000 общ сбор на нетните точки на съюзниците (не важи за световете Blitz Masters) и поне едно ниво Съюзна администрация, тъй като едно ниво на това проучване позволява създаването на два Сборни пункта.

Функцията му е да събира на едно място цялата съюзна армия в удобна изходна позиция за изпращане на мисия с цел превземане на Съюзен замък, атакуване на вражески Съюзен замък или вражески Сборен пункт.

Сборният пункт има Крепост (стига до 9-то ниво, като се взима на 0), кули и ров. Загуба в защита коства 1 ниво Крепост. Когато крепостното ниво стигне 0, Сборният пункт се счита за разрушен. Ако, дори след поражението, все още има съюзна армия, тя бива върната в произволен друг Сборен пункт или Съюзен Замък. Ако няма такъв, се генерира служебен Сборен пункт близо до империята на лидера и съюзната армия се изпраща там.

Може да бъде нападнат от армиите на друг Сборен Пункт или Съюзен замък без каквито и да било ограничения за обхват от нетни точки. Съставът на атакуващата армия обаче не може да надвишава 3 000 000 войници (7 000 000 в светове с активно профилиране на армия). Всички Обсадни машини се броят за брой войници равен на Разчета им. Лидерът и първият офицер могат да разрушат собствен Сборен Пункт, ако в него няма разположена армия или няма армия, която пътува от или към него. При разрушаване на Сборен Пункт се губят нетните точки, спечелени при построяването му.

Има 1-часов период със забранени атаки по пункта от основаването му.

Разтоварването на местещите се или дарени съюзни армии се извършва на всяка минута, докато разтоварването на съюзни армии, които се връщат от нападателна мисия, и смятането на всички съюзни битки се случва мигновено, веднага щом се достигне целта и броячът покаже на 00:00:00.

Даряване на съюзна армия

Всички членове, с изключение на новаците, могат да даряват армия в сборен пункт или замък.

Даряването се осъществява през Глобалната карта. Mинималното време за пътуване е 2.5 минути.

Максималното количество дарени единици, както в сборен пункт, така и в замък, е 3 000 000 (7 000 000 в светове с активно профилиране на армия).

Ако броят дарени единици е по-голям от броя на оставащите единици за даряване, свободните места са попълнени пропорционално.

Издръжката на дарената армия по време на пътуването до сборния пункт или замъка се поема от дарителя. Армиите стават собственост на съюза след разтоварването си, когато нетните точки за обучението им се отнемат от текущите нетни точки на дарителя и се прибавят към стойността на съюза. Веднъж дарени, армиите не могат да бъдат изтеглени.

Издръжка на съюзни армии на мисия - х1.2.

Съюзен Замък

Освен точките, предназначени за основаване на колонии и Сборни пунктове, по Глобалната карта са разпределени 9 на брой точки от друг вид и изключителна важност. Предназначени са за издигане на Съюзен замък.

Позволява строеж на съюзни сгради – обикновени и специални. Специалните гарантират прогресивно нарастващо културно и военно влияние на съюза, териториално разпределено по Глобалната карта.

Параметри на Съюзният замък:

 • Крепости
  Ниво Цена (ЗЕ) Камък Дърво Жизнени точки Гарнизон Макс. брой далекобойни обсадни машини Кули Ров
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Полеви фортификации

  Всяко ниво дава +5% жизнени точки на защитните полеви армии. Максимално ниво - 15.

 • Великият храм

  Увеличава обсега на културно и военно влияние на Съюзния Замък с определен радиус* на ниво. Увеличението има затихващ характер, т.е. с всяко следващо ниво разликата между две нива става все по-малка в сравнение с тази между предишните две. Замък с 1-во ниво на Великия Храм има обсег 77.76 радиус, с 2-ро ниво - 125.47, с 3-то ниво - 170.33, с 4-то ниво - 212.49 и така нататък, до достигане до максималното ниво, 32, което дава гарантира обсег 756.19 радиус.

  1 радиус = 1 Имперска миля

От Съюзен Замък могат да бъдат изпращани атаки по други съюзни замъци или съюзни сборни пунктове.

Притежаването на Съюзен замък увеличава лимита на ресурси, които могат да се даряват доброволно в съюзната хазна, до 20% от текущия златен еквивалент на нетните точки на членовете.

Съюзно влияние

Уникалната особеност на Съюзния замък.

Съюзният Замък бива основан с обсег на влияние 27, след което може да се надстроява, разширявайки обсега си над околните територии чрез строежа на специалната сграда, Великия Храм, на разположение в него.

Влиянието на Централния замък може да достигне до 44%, в случай че не се застъпва с някой от периферните замъци.

Ако обсегът на влияние на един замък се застъпи с този на друг, то замъкът с по-развит Велик храм, следователно и с по-обширна област, си присвоява, застъпилият се с неговите кръгове обсег, част от обсега на влияние на по-малкия замък. Ако двата замъка са с еднакви нива на специална сграда, зоната, в която се застъпват, става неутрална, докато един от замъците не добие превъзходство с поне едно ниво. Неутрална зона е застъпена такава, чийто общ радиус се дели на 2 равни части, които се прибавят към обсега на всеки един от двата съюза, а всички империи, разположени в съответната зона изгубват ежедневните си бонуси към добива, морала и щастието. Никога, колкото и масивно да е застъпването на окръжности, не може да се отнеме първият, най-вътрешен, кръг от нечий обсег на влияние.

Членовете на съюз или федерация, чиито империи са разположени в обсега на влияние на собствен или съюзнически замък, биват облагодетелствани с 5% бонус към добива, +5 щастие ежедневен бонус с глобален ефект и +5 морал. Във война, всички империи, разположени във вражеския обсег на влияние, получават намаление на добива с 5%, -5 щастие ежедневен минус с глобален ефект и -5 морал.

Атака от Съюзен Замък може да бъде насочена само към друг такъв или към сборен пункт, без ограничения за обхват от нетни точки.


Превземането на замъци в Блиц Мастърс светове и Паралелната вселена става чрез модула Принадлежност. На картата има 36 замъка. Замъците развиват влияние чрез строежа на Велик храм и увеличаване на обсега, но влиянието не е под формата на % задържана площ от картата, а под формата на натрупани точки Влияние: 1 акаунт/ексклузивна зона/столица в обсега на влияние на замък = 1 точка Влияние. Успешните обсади срещу съюзен замък не свалят нива от крепостта му, а отнемат точки от показателя "принадлежност". Всеки замък има максимално допустима принадлежност в зависимост от нивото на крепостта му. Единственият начин за повишаване на принадлежността е чрез време - всеки 12 минути тя се покачва с 1 точка за свят скорост x10, всеки 30 минути за свят скорост x4, до достигане на позволения максимум. Когато един съюз проведе успешна крепостна обсада срещу даден замък, от замъка се отнема определено количество принадлежност. Точната стойност на отнетото се определя от проучването - "Завоевател". Колкото по-високо е неговото ниво, толкова повече точки принадлежност ще може да се отнемат с 1 удар. Замъкът се счита за превзет, когато съюз успее да намали неговата принадлежност до 0. Проучването има и втори ефект - определя стартовата принадлежност при превземане на замък, без значение дали той е независим или отнет от друг съюз. Независимите замъци нямат принадлежност. Един независим замък се счита за завладян, когато в него останат по-малко от 1000 единици. За да се завладее замък, вече окупиран от противников съюз, съюзът трябва да има проучено поне 1 ниво на Завоевател.

Превземане на Независим Замък

Още преди да бъде превзет, замъкът има крепост, армия и гарнизон, т.е. трябва да се проведе битка със съюзна армия, намираща се в Сборен Пункт или в друг Съюзен замък. Правилата и механиката на битката са същите като при битката между индивидуални играчи. При атака на съюзна армия се взема моралът на лидера и нивата на проучванията Атака меле, Атака стрелец, Брони и Фортификация както следва: Нивото на Лидера + Нивото на 1-вия офицер/2 + Нивото на всеки един от съюзните командири/5 + Моментното ниво на съюзното проучване. Нивата на проучванията Бойни коне и Обсадни подобрения се определят по следната формула: Нивото на Лидера + Нивото на 1-вия офицер/2 + Нивото на всеки един от съюзните командири/5. Ефектът на проучването може да е максимум 100 (Пример: Лидерът има ниво Атака меле: 30, 1-вият офицер: 20, 5 съюзни командири: 10, ниво на съюзно проучване Атака: 5 >>> 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55).
Бонусите от специален ресурс, ако има такива, на всички членове също оказват влияние, но без натрупване на еднакви бонуси, т.е. ако има 2 или повече бонуса от един вид, само един от тях, най-големият, бива отчетен.

Нападенията по Независим замък, с цел превземане, нямат ограничения за обхват по нетни точки.

Независимият замък има крепост 8, гарнизонни стрелци и полева армия, видими при клик върху замъка. Нивото на крепостта не пада с 1 след всяка успешна атака, остава 8. Замъкът е завладян, когато останат по-малко от 1000 единици в него. Крепостта в завладения замък трябва да започне да се строи от ниво 1.

Нападения по Съюзен Замък

Съюзен замък може да бъде нападнат само от армии, разположени в друг Съюзен замък или в Сборен Пункт.

Може да бъде нападнат от съюзна армия с не повече от 3 000 000 единици (7 000 000 в светове с активно профилиране на армия) като всички Обсадни машини се броят за брой войници, равен на Разчета им (при условие, че замъкът е притежание на някой съюз).

Има 1-часов период със забранени атаки по замъка от превземането му.

Изгубена крепостна обсада в съюзно владение предполага разполагане на полето на целия останал гарнизон.

Един замък е разрушен, когато крепостта му стигне ниво 0 (всяка атака сваля по 1 ниво). После собственик става съюзът агресор, който може да продължи разширяването на обсега влияние, като плати 20% от ресурсите, инвестирани от предишния собственик във Великия храм. Ако не го направи до 24 часа след завладяването, нивото на Великия храм се нулира.

Разтоварването на местещите се или дарени съюзни армии се извършва на всяка минута, докато разтоварването на съюзни армии, които се връщат от нападателна мисия, и смятането на всички съюзни битки се случва мигновено, веднага щом се достигне целта и броячът покаже на 00:00:00.

Победител в света

Светът завършва на дата, фиксирана от страна на администрацията на Империя Онлайн. Като победител се определя съюзът, който има най-висок процент влияние към тази крайна дата или най-висока съюзна нетна стойност, ако никой няма влияние.

Междусъюзни Отношения

Има 5 нива на отношения между два съюза. Те се виждат само от членовете на съюза. Съюзите започват развитието си със статус, по подразбиране, Неутрален. По всяко време, обаче, може да го промени, като обяви враждебност или война на друг Съюз, без да трябва потвърждение от отсрещната страна, или изпрати покана за Пакт за Ненападение или Съюзен Договор, чиито дипломатически успех зависи от обезателен положителен ответен отговор.

Съюзен Договор

 • Сключилите Съюзен Договор Съюзи, сформират Федерация.
 • Ако Съюз „А” и Съюз „Б” са във Федерация, а Съюз „С” обяви война на Съюз „Б”, „А” може да обяви война на „С” безплатно. От друга страна, ако два съюза във Федерация започнат война, членовете на Федерацията могат да изберат на коя страна да се бият или да остават неутрални.
 • Съюзите, подписали Съюзен договор, имат забрана за обявяване на взаимни войни.

Пакт за Ненападение (ПН)

 • Гарантира, че няма да има нападенията между участващите страни.
 • За да може да се възобнови достъпът до обявяване на война, пактът трябва да бъде прекратен.

Неутралитет

 • Статусът по подразбиране на всеки Съюз.
 • Ако бъде обявена война на неутрален съюз, членовете на съюза-агресор губят по 4 Доблест и отношенията между двата съюза стават автоматично враждебни след изтичане на войната.
 • Всяка промяна в отношенията генерира лично съобщение към засегнатите страни.

Враждебност

 • При тези отношения, могат да се обявяват войни без никакви последствия за Доблестта.
 • Враждебността влиза в сила веднага след обявяването си.

Междусъюзни войни

Правила на войната

 • Възможно е да бъдат провеждани, както между два Съюза, така и между цели федерации.
 • Фиксирана продължителност - 17 часа, след които се определя победител, на базата на нанесените поражения по време на войната.
 • Войната става активна 1 часа след обявяването й.
 • Атаки и опожарявания в обхват от нетни точки до х5, не се наказват с отнемане на Доблест.
 • Най-кратката атака е 10 минути. Ако целта би се достигнала за 5 минути, ще трае точно 10. Военните и транспортните мисии между анексирани провинции, докато сте под атака на вражески съюз, отнемат 1.25 минути.
 • Във война всяка провинция може да бъде опожарена на всеки 8 часа.
 • Нападенията извън позволения обхват от нетни точки х2 във война не отнема точки Доблест, но Моралът и параметърът атака търпят загуби по същото правило за извън обхват не във война.
 • Контрашпионажът на играчите във война се вдига изкуствено с 1 ниво, но само докато трае войната.
 • Във война всички капитулации между членовe на враждуващите съюзи падат.
 • Съюзите могат да обявяват по 1 война на всеки 2 часа.
 • Обявяването на война отнема по 10 Щастие от всеки член на Съюза-агресор.
 • За да бъде обявена война:
  • Ако съюзът агресор и съюзът защитник са в обхват по нетни точки х2, за обявяване на войната съюзът агресор заплаща такса в злато на стойност 5 пъти собствените си нетни точки. Ако съюзите са извън обхват x2, таксата, която плаща агресорът, е базирана върху нетните точки на двете страни – за всяка 0,1 разлика над разрешения обхват от х2, таксата се увеличава с 0,5 злато за нетна точка.
  • Двата сбора нетни точки на воюващите страни не трябва да излиза от обхват х5.
  • Съюзите трябва да имат не по-малко от 5000 сумарни точки.
 • Цели на Войната
  • Изкачване в Съюзната класация.
  • Печалба на ресурс във вид на военен приход след края на войната, равняващ се на 50% от златния еквивалент* на избитата армия. Военният приход се дава на играчите, участвали в битките, на победилия съюз. Победеният не взема нищо.

   * Златният еквивалент на нетните точки, получени за наемането на тези единици, а не златният еквивалент на ресурсите, похарчени за наемането им.

   Забележка: Не се дава военен приход за разрушени крепости и опожарено население.

 • Определяне на победителя във войната
  • След стартиране на войната, Съюзите събират военни точки от взаимни атаки.
  • Атаките на всички членове са сумирани, за да съставят сборните точки на Съюза.
  • След изтичане на 17 часа, войната печели Съюзът с повече военни точки.
 • Спечелването на военни точки става по 3 начина:
  • Унищожаване на вражески Крепости
   Ниво крепост Военни точки
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Печелене на полеви битки – убитите в полева битка войници носят точки, като избита армия на стойност 5000 злато носи 1 точка.
  • Опожаряване – 1000 убити цивилни дават 1 точка.
 • Победителят записва в Съюзната класация пълния си брой спечелени военни точки, а победеният – едва 25%.
 • Ако членове на съюза агресор, сборът от нетните точки на които надхвърля 50%, излязат във Ваканционен мод и/или Празнична защита, съюзът губи автоматично войната. Ако повече от 50% от нетните точки принадлежат на един член и той излезе от съюза, съюзът агресор губи автоматично войната.
 • Ако членове на съюза защитник, сборът от нетните точки на които надхвърля 75%, излязат във Ваканционен мод и/или Празнична защита, защитникът губи автоматично войната. Ако повече от 75% от нетните точки принадлежат на един член и той излезе от съюза, съюзът защитник губи автоматично войната. Агресорът получава обратно 50% от платената такса за войната.

  Забележка: Тези проценти на текуща неактивност се прилагат върху общия брой нетни точки на съюза, не върху нетните точки на активните (не във Ваканционен мод/Празнична протекция) членове.

  Пример 1: Ако общото нето на съюза е 10 000 000 и 5 000 001 от тях са във Ваканционен мод и/или Празнична защита, съюзът не може да обяви война. Ако общото нето на съюза е 10 000 000 и 7 500 001 от тях са във Ваканционен мод и/или Празнична защита, на съюза не може да му бъде обявена война.

  Пример 2: Ако общото нето на съюза агресор/защитник е 10 000 000 и 5 000 000 / 7 500 000 от тях са във Ваканционен мод и/или Празнична защита преди обявяването на война, тогава ако след започване на войната дори още само един член активира Ваканционен мод/Празнична протекция или напусне/бъде изгонен от съюза, съюзът агресор/защитник губи войната. След като започне войната, текущата активност на двата съюза е динамична, т.е. стойността й, върху която се прилагат процентите, водещи до евентуална загуба, бива повлияна, както от спиране/изтичане на Ваканционен мод/Празнична защита, така и от изгонване/доброволно напускане на съюза.

  Пример 3: Ако нетото на съюза в момента на обявяване на войната е 6 000 000, тогава съюзът трябва да се окаже с 3 000 001 от точките си във Ваканционен мод и/или Празнична защита, за да изгуби войната като агресор, и с 4 500 001, за да я изгуби като защитник. Ако нетото на съюза в момента на обявяване на войната е 6 000 000 и 1 000 000 точки се озоват извън съюза поради изгонване или напускане, тогава стойността на текущата активност на съюза става 5 000 000 и съюзът трябва да се окаже с 2 500 001 от точките си във Ваканционен мод и/или Празнична защита, за да загуби войната като агресор, и с 3 750 001, за да я загуби като защитник.

  Пример 4: Ако нетото на съюза в момента е 5 000 000 точки, от които 2 500 001 точки принадлежат на един член, и той се окаже извън съюза, съюзът губи автоматично войната като агресор и съответно като защитник, ако играчът, напуснал съюза има 3 750 001 точки.

 • Спечелването на война носи на всеки един от членовете на Съюза-победител по 10 Щастие.

Съюзна хазна и Проучвания

Всеки съюз има съюзна хазна, където се трупа капитал, събран от индивидуалния съюзен данък на всеки член или от доброволни вложения. Данъкът се определя поотделно за всеки един от четирите ресурса, като лимитът е 30% квота за всеки ресурс. Доброволните вложения не са неограничени. При 1-во ниво Съюзна Администрация, играчите могат да даряват до 5% от златния еквивалент на текущите си нетни точки. Този лимит се увеличава с всяко ниво Съюзна администрация, като достига 33% при ниво 15. Ако съюзът притежава поне един замък, лимитът става 20%, освен ако съюзът вече не притежава ниво на Администрацията, позволяващо по-висок процент.

Пример: Ако играч има 1000 точки (1 000 000 златен еквивалент) и неговият съюз има Съюзна Администрация 1, то той/тя може да дари не повече от 50 000 злато. Ако на следващия ден точките му/й са вече 2000, лимитът на даренията му/й ще са вече 100 000.

Освен за обявяване на войни и подписване на спогодби, капиталът може да се използва и за поръчване на Съюзни проучвания, чиито бонуси влизат в сила за всички членове. Така, ако даден играч е проучил 5-то ниво Фортификация, а съюзът му има 1-во ниво на същото проучване, играчът ползва бонуса към здравината на крепостните си стени на 6-то ниво, но няма необходимите нива на проучването за отключване на строежа на Крепост 6, където се изискват 6, лични, не съюзни, нива Фортификация.

Членовете могат също да даряват и диаманти в съюзната хазна. Дарението е ограничено, като максималният брой дарени диаманти е 340000 на ден. Може да се даряват закупени и временни диаманти. Веднъж дарени, закупените диаманти се считат за временни със срок 336 часа. Временните диаманти се даряват с текущата им продължителност.

Съюзна Класация

По нетни точки - общият сбор на индивидуалните нетни точки на всички членове.

По точки, спечелени от война или битка със съюзни армии.

По стойност на съюза - текущата нетна стойност на цялата съюзна собственост: проучвания, сгради, армии.

Търговски баланс – прехвърляне на злато между съюзници

Играчите могат да приемат или изпращат злато от Товарната станция. Когато играч с повече нетни точки дарява злато на играч с по-малко нетни точки, по-силният плаща комисионна от 10%.

Пример: Ако играч има 1000 нетни точки (1 000 000 златен еквивалент), лимитът на Търговския му баланс е 100 000 злато, което означава, че същият този играч може да получи или даде максимум 100 000 злато.

Лимитът на Търговския баланс се увеличава/намалява съобразно с увеличението/намалението на нетните точки на играча.

Пример: В ден 1 играчът има 1000 точки и може да получи или изпрати не повече от 100 000 злато. В ден 2 играчът качва точките си до 2000, което автоматично увеличава лимита до 200 000 злато. Ако в ден 1 играчът получи 100 000, неговият лимит ще бъде изчерпан и няма да може да получава повече. В ден 2 той/тя ще има възможност да получи още 100 000 злато, понеже лимитът му/ѝ е нараснал до 200 000 злато, поради увеличените нетни точки. Същата зависимост се прилага и при загуба на нетни точки.

Прехвърлянето на злато се облага с данъци. Колкото по-близо до лимита си е даден играч, толкова повече злато ще се губи при прехвърляне. Дарителят на злато ще бъде уведомен каква точно част от дарението му ще се изгуби поради таксуване с данъци.

Играч може да праща злато чрез транспортни колички и получава ресурси в Товарната станция.

Забележка! За да прехвърлите злато успешно, се нуждаете от Товарна станция и товарни колички. Златото се изпраща от подменю Трансфер на злато на Товарната станция.

Полезни съвети за начинаещите воини в Съюз

Не оставяйте армията си по гарнизоните, когато сте във война. Или поне – не разполагайте гарнизони в слабите си Крепости, защото по този начин я правите лесна плячка за противниковите армии.

Не обявявайте войни на много по-слаби Съюзи - печелите по-малко, отколкото рискувате.

Унищожавайте противниковите Крепости, независимо дали имат гарнизони или не, се печелят точки.

Стремете се да унищожавате вражеската полева армия, което проправя път към Крепостта. Пазете армията си поради същите причини, освен ако не знаете със сигурност, че към никого не е уязвима.