Alianse

Ustanovitev alianse

 • Vsak igralec lahko ustanovi alianso in samodejno postane vodja.
 • Nova aliansa lahko sprejme do 5 članov.
 • Če želite sprejeti več članov v alianso, morate raziskati administracijo alianse. S tem se bo odprlo 5 novih mest. Vsak član, ki zapusti ali je izključen iz alianse, se lahko v alianso vrne samo enkrat.

Struktura alianse

 • Vsi člani so razdeljeni v 3 skupine - Vodstvo, poveljstvo in članstvo.
 • Vsi člani lahko izmenjujejo sporočila preko tribune. Samo vodstvo in poveljstvo lahko pošiljajo obvestila. Vsak vodstveni ali poveljniški položaj je aktiven 17 ur, kar pomeni, da položaja ne morete spremeniti 17 ur po vključitvi.
 • Vsaka aliansa ima zakladnico alianse, ki služi za shranjevanje surovin, ki so potrebne za raziskave alianse (ki vplivajo na vse člane) in za shranjevanje zlata, ki je potrebno za objavo vojne.
  • Raziskave in zgradbe alianse so razvrščene v čakalno vrsto.
  • Gradnja ali raziskava je lahko hitro zaključena s pomočjo diamantov, a le v primiru, da je do zaključka gradnje ali raziskave preostalo manj kot 48 ur.
  • Cena hitre raziskave za 1 uro je 60 diamantov ( 3 diamanti na uro x koeficient 20).
  • Cena hitre gradnje za 1 uro je 10 diamantov ( 1 diamanti na uro x koeficient 10).
 • Zavezniki lahko vložijo surovine v zakladnico alianse. Ko jih vložijo, surovin ne more vzeti nihče od igralcev, ostanejo v zakladnici alianse.
 • Zavezniki plačujejo davke, katerih stopnjo lahko določijo vodja, prvi častnik ali častnik za finance. stopnja davka alianse je lahko od 0% do 30% na urno proizvodnjo vsake od štirih surovin igralca.
 • Vsi člani alianse lahhko vidijo, koliko surovin so vložili ostali člani alianse v zakladnico.
 • Člani iste alianse se ne morejo napadati medsebojno.
 • Igralec se lahko pridruži isti aliansi samo dvakrat.

Položaj alianse

Vodja

 • Osnoven bonus - 10 točk morale. Stopnja priznanega bonusa pa je odvisna od statusa zvestobe aliansi.
 • Vodja lahko vidi vsa ekonomska in vojaška poročila za vse člane, kot tudi premike vojske znotraj alianse.

  * Sestavljeni so iz: prebivalstva (najetega/odpuščenega); rasti prebivalstva na uro; limita prebivalstva; limita, po katerem rast prebivalstva začne upadati; razpoložljivih surovin v zakladnici; proizvodnje na uro (za vsako izmed surovin); stroškov vzdrževanja vojske na uro; davčne stopnje in stopnje zadovoljstva prebivalstva.

 • Vodja vključi raziskavo alianse z uporabo surovin v zakladnici alianse.
 • Dodeljuje, povečuje in razrešuje častniške čine.
 • Sprejema in izključuje člane alianse.
 • Objavlja stanje sovražnosti, podpisuje pogodbe o nenapadanju in zveze z ostalimi aliansami.
 • Objavlja vojne drugim aliansam.
 • Določa stopnjo davka za vse člane alianse.
 • Določa navadne ali/in individualne kvote diamantov, ki jih je mogoče vzeti iz zakladnice alianse.

Prvi častnik

 • Prvi častnik ima vse pravice vodje, ne more pa izključiti vodje iz alianse.
 • Prvega častnika nastavi vodja, lahko pa se tudi odloči, da ga sploh ne bo določil.

Častnik za finance

 • Osnovni bonus - uporaba tržnice s 50% nižjo provizijo, na primer 5%. Dejanska vrednost bonusa pa je odvisna od statusa zvestobe člana v aliansi.
 • Vidi ekonomska poročila in poročila o bitkah vseh članov alianse.
 • Lahko nastavi stopnjo davka za člane alianse.

Častnik za znanost

 • Osnovni bonus - čas raziskav je 20 % krajši kot običajno, vendar je stopnja bonusa odvisna od statusa zvestobe aliansi.
 • Stopnja univerze častnika za znanost vpliva na cene raziskav alianse (jih zniža za faktor 0,02krat na stopnjo). Najrazumnejša odločitev je torej za mesto častnika za znanost določiti člana alianse, ki ima razvito najvišjo stopnjo univerze. Ravno tako je potrebno upoštevati, da status zvestobe aliansi častnika za znanost vpliva na raziskave alianse, zato menjava častnika za znanost v drugem ali tretjem statusu zvestobe lahko cene raziskav zviša namesto zniža.
 • Vidi ekonomska poročila in poročila o bitkah vseh članov alianse.
 • Lahko vključi raziskave alianse.

Častnik za gradnjo

 • Osnovni bonus - čas gradnje je za 20 % krajši od običajnega. Ta bonus je odvisen od igralčevega statusa zvestobe aliansi.
 • Raziskana stopnja arhitekture častnika za gradnjo ima vpliv na ceno zgradb alianse (dvorec alianse in zgradbe v njem). Ceno zniža z 0,02krat na stopnjo. Logična odločitev je na mesto častnika za gradnjo postaviti člana alianse, ki ima najbolj razvito arhitekturo. Vedeti pa je potrebno, da status zvestobe častnika za gradnjo vpliva na čas gradnje alianse, zato menjava častnika za gradnjo z drugo ali tretjo stopnjo zvestobe lahko namesto zniža, zviša cene zgradb.
 • Vidi ekonomska poročila in poročila o bitkah vseh članov alianse.
 • Lahko vključi gradnjo zgradb alianse.

Častnik za diplomacijo

 • Ima vnaprej določen +1 dnevni bonus časti, ampak le v drugem in tretjem statusu zvestobe.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Vidi ekonomska poročila in poročila o bitkah vseh članov alianse.
 • Je zadolžen za diplomacijo alianse, iskanje novih članov, dogovarjanje pogodb z drugimi aliansami, itd.

Poveljnik

 • Na vsakih 5 članov alianse je enemu možno podeliti čin poveljnika. Vsi ostali čini se podelijo le po eden na alianso.
 • Osnovni bonus - 10 točk morale, več, manj ali natančno 10 - to je odvisno od statusa zvestobe aliansi.
 • Poveljniki imajo vpogled v vojsko, ki je na voljo znotraj njihove skupine ter v vsa ekonomska in vojaška poročila članov alianse.
 • Zadolženi so za vse premike vojske v aliansi.
 • Vsi poveljniki lahko pošiljajo masovna sporočila celi aliansi.

Člani

Vodja lahko oblikuje skupine navadnih članov in za upravljanje z njimi določi enega izmed članov za častnika ali poveljnika, pri čemer si pridrži pravico do spreminjanja sestave skupin in prestavljanja članov med skupinami. Igralcem, ki pripadajo eni skupini, je omogočena lažja komunikacija znotraj skupine, ker znotraj skupine navadni člani lahko pošiljajo masovna sporočila.

Volitve za vodjo

Vsak igralec se lahko do največ 4 x nominira za vodjo.

V času trajanja glasovanja, ga ni mogoče izključiti iz alianse.

Volitve trajajo 24 ur, vsi člani imajo pravico glasovati z vrednostjo ekonomskih točk.

Status zvestobe

Ugotavlja kako zvest je svoji aliansi posamezen član. Status zvestobe je izračunan na podlagi trajanja članstva v aliansi.

Razdeljeni so v tri statuse:

 • Od 1 do 3 dne v aliansi - navadni člani so začetniki, vodja in častniki pa so mlajši vodja in mlajši častniki.
 • Od 3 do 12 dneva v aliansi - navadni člani postanejo veterani, vodja in častniki pa postanejo vodja in častniki.
 • Od 12 dneva pa do konca dobe - vodja in častniki so imenovani starejši vodja in starejši častniki. V statusu zvestobe navadnih članov ni sprememb.

Status zvestobe določa obseg individualnega bonusa za tiste, ki jim le-ta pripada:

V primeru, da alianso zapustite in se ji ponovno pridružite ali v primeru zamenjave položaja zadolžitve znotraj alianse, se status zvestobe ponastavi in se štetje začne od začetka

 • 1 - 3 dan - 50 % osnovnega individualnega bonusa (v primeru, da vam pripada) za mlajše vodje in mlajše častnike.
 • 3 - 12 dan - 100% osnovni individualni bonus za vodje in častnike.
 • Od 12 dneva do konca sezone - 150 % osnovni individualni bonus samo za vodje in častnike.

Alliance Growth

Igralen modul, ki članom alianse omogoča oblikovati notranje skupine, katere medsebojno delujejo, da bi zagotovili različne bonuse, koristne za celotno Alianso.
Modul nadomešča skupino vodij in za sprožitev zahteva najmanj 20 dejavnih članov alianse. Če v prihodnosti število članov pade pod 20, Modul Rasti ostane aktiven.

Mehanika:

• Samo Vodja alianse ima pravico dodati ali odstraniti člane k skupinam;
• Vsako skupino vodi zavezniški poveljnik. Častniki lahko dodajo ali odstranijo člane samo k svojim skupinam;
• Če imenovanega častnika ni, skupine ni možno formirati;
• Najmanj 2 in največ 6 članov lahko oblikujejo skupino, vključno z odgovornim častnikom;
• Člani skupine se s svojimi točkami lahko pridružijo Uvrstitvi Lige in dvigajo stopnje - na ta način tvorijo bonuse za celotno alianso;
• Bonusi so lahko različni za vsako potezo. Po vsaki končani potezi se začne obred, ki samodejno zagotavlja bonus vsem članom Alianse;
• Bonus traja 48 ur;

Seznam Aliančnih Skupin in bonusov:

Tehnološka skupina - pod vodstvom Častnika Znanosti

Člani te skupine dosežejo vmesne cilje s pomočjo svojih tehnoloških točk na lestvici Tehnologij. 4 bonuse, ki jih lahko določite, so:
1. Znižanje cene Vojaške raziskave;
2. Skrajšanje časa Vojaške raziskave;
3. Znižanje cene nebojne raziskave;
4. Skrajšanje časa nebojne raziskave;

Skupina graditeljev - pod vodstvom Častnika Gradnje

Člani te skupine dosežejo vmesne cilje s pomočjo svojih graditeljskih točk na lestvici gradbeništva. 4 bonuse, ki jih lahko določite, so:

1. Znižanje cene vojaških zgradb;
2. Skrajšanje časa gradnje Vojaških zgradb;
3. Znižanje cene nebojnih zgradb;
4. Skrajšanje časa grajenja nebojnih zgradb;

Ekonomska skupina - pod vodstvom Častnika za finance

Člani te skupine dosežejo vmesne cilje s pomočjo svojih Razvojnih na lestvici Gospodarskega razvoja. 4 bonuse, ki jih lahko določite, so:

1. Povečanje dohodka iz Lesa;
2. Povečanje dohodka iz Železa;
3. Povečanje dohodka iz Kamna;
4. Povečanje dohodka iz Zlata;

Skupina Diplomatov - pod vodstvom Častnika diplomacije

Člani te skupine dosežejo vmesne cilje s pomočjo svojega Cesarskega območja na ustrezni Uvrstitvi. 4 bonuse, ki jih lahko določite, so:

1. Znižanje cene stopenj vseh oddaljenih posesti in vazalov;
2. Skrajšanje časa postavitve vseh oddaljenih posesti;
3. Povečanje učinka kolonij s posebnimi surovinami (razen Tise, Oglja, Podkve, Granita in Diamantov);
4. Povečanje učinka trgovskih postojank s posebnimi surovinami (razen Tise, Oglja, Podkve, Granita in Diamantov);

Bojna skupina Vodje - pod vodstvom Vodje alianse

Člani te skupine dosežejo vmesne cilje s pomočjo svojega bojnega ranga na lestvici Vojnega dela. 4 bonuse, ki jih lahko določite, so:

1. Povečanje temeljne moči lokostrelcev;
2. Povečanje osnovne moči napada pehote;
3. Povečanje osnovne moči Konjenice;
4. Povečanje temeljne vzdržljivosti vseh človeških vojaških enot;

Bojna skupina Prvega Častnika - pod vodstvom Prvega Častnika alianse

Člani te skupine dosežejo vmesne cilje s pomočjo svojega bojnega ranga na lestvici Vojnega dela. 4 bonuse, ki jih lahko določite, so:

1. Skrajšanje časa za urjenje vojske;
2. Skrajšanje časa potovanja vojske (velja za zadnji čas, po vseh ostalih bonusih/kaznih);
3. Znižanje morale sovražnikove vojske (velja na isti način kot pri čudežu Zmajski zapor);
4. Povečanje vzdržljivosti Trdnjave (velja za končno količino, po vseh ostalih bonusih/kaznih);

Zbirališče alianse

Zbirališče alianse lahko ustanovita vodja ali prvi oficir z dvojnim klikom na katerokoli mesto na zemljevidu sveta, v primeru, da to mesto še ni zasedeno s kraljestvom ali ozemlje s posebnimi surovinami. Čas na ustanovitev je določen na 15 minut.

Za postavitev ne potrebujete surovin, za osvajanje ne potrebujete vojske. Potrebujete le najmanj 5 000 000 skupnega zneska ekonomskih točk zaveznikov alianse in dokončano vsaj eno stopnjo admisnistracije alianse. Stopnja administracije alianse zagotavlja možnost za ustanovitev 2 zbirališč.

Njegova naloga je zbrati vso vojsko alianse na primernem mestu za odhod v primeru misije za Osvajanje Gradu Alianse, Napad na Grad Alianse ali Napad na sovražnikovo Zbirališče.

Zbirališče alianse razpolaga z trdnjavo (čigar gradnja se začne od 0 do 9 stopnje), stolpi in jarkom. Z vsakim porazom v obrambi, trdnjava izgubi eno stopnjo. Ko stopnja trdnjave doseže stopnjo 0, je zbirališče alianse uničeno. Če je po porazu še vedno ostala vojska alianse, se ta vojska se vrne v drugo zbirališče alianse ali pa v dvorec alianse. Če dvorecali zbirališče alianse ne obstajata, se zbirališče alianse ustvari v bližini kraljestva vodje alianse in vojaške enote so poslane tja.

Zbirališče aliance lahko napadejo zbrane vojske iz dvorca druge aliance ali zbirališča druge aliance, lahko pa jo napade tudi katerikoli posamezni igralec brez omejitev vrednosti ekonomskih točk. Vendar, vojska mora biti sestavljena iz vsaj 3 000 000 enot. Vsaka naprava za obleganje je enaka število vojakov, ki so se z njo urili. Vodja in Prvi častnik lahko uničijo svojo lastno zbirališče pod pogojem, da v njem ni vojske, niti vojske, ki potuje iz ali na zbirališče. Po uničenju zbirališča, pridobite ekonomske točke od njegove ustanovitve izginejo.

Obstaja 1-urno obdobje brez napadov od postavitve.

Izkrcevanje darovanih ali premeščenih enot se odvija na vsako minuto, medtem ko je iskrcevanje enot, ki se vračajo iz napada in zaključenih bitk alianse, trenutno, in se izvrši takoj, ko pridejo do cilja ter se pojavi časovnik 00:00:00.

Darovanje vojske alianse

Vojsko lahko darujete samo v zbirališče ali v dvorec alianse.

Darovanje se izvrši preko zemljevida sveta in misija bo trajala najmanj 2.5 minut.

Največje število darovanih enot v zbirališče ali dvorec alianse je 3 000 000.

Če je število darovanih enot večje kot je dovoljeno, se mesta popolnijo sorazmerno.

Stroške darovane vojske, ki potuje proti zbirališču ali dvorcu alianse, plača igralec, ki jih je poslal enote. Enote postanejo lastnina alianse v trenutku, ko prispejo. Ekonomske točke se odvzamejo igralcu, ki je daroval in se prištejejo aliansi, Ko je darovanje izvršeno se enote ne morejo več vrniti.

Stroški vzdrževanja vojske alianse na misiji - x1.2.

Dvorec alianse

Poleg lokacij, namenjenih ustanovitvi kolonij in zbirališč, je na zemljevidu sveta še 9 različnih točk, ki so izredno pomembne. Te so namenjene dvorcem alians.

Omogoča gradnjo zgradb alianse - navadnih in posebnih. Posebne zgradbe zagotavljajo aliansi napredno širjenje kulturnega in vojaškega vpliva po območju zemljevida sveta.

Lastnosti dvorca alianse:

 • Trdnjave
  Stopnja Cena (PZ) Kamen Les Vzdržljivost Garnizija Najv. število naprav za obleganje, namenjenih meta z razdalje Stolpi Jarek
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Utrjenost polja

  Vsaka stopnja zagotavlja +5% točk vzdržljivosti vojske v obrambi na polju. Največja stopnja - 15.

 • Veliki tempelj

  Poveča vplivno območje dvorca alianse in njen vojaški vpliv za določen polmer * z vsako naslednjo stopnjo. Rast vplivnega območja ima padajoč trend npr. z vsako nasledno stopnjo je razlika med dvema stopnjama manjša v primerjavi s prejšnjo. Dvorec z 1 stopnjo velikega templja ima vplivno območje 77.76 polmera, z 2 stopnjo - 125.47, s 3 stopnjo - 170.33, s 4 stopnjo - 212.49 in tako naprej do zadnje stopnje, 32 stopnje - 756.19 polmera.

  *1 polmer = 1 točka (imperialna milja)

Iz dvorca alianse lahko pošljete napad na druge dvorce ali zbirališča alians.

Nadzor nad dvorcem alianse dovoljuje prostovoljno darovanje surovin do protivrednosti 20% vrednosti ekonomskih točk in protivrednosti zlata.

Vpliv alianse

Posebne lastnosti dvorca alianse.

Dvorec alianse ima vplivno območje 27, tega se postopoma nadgrajuje tako, da se vplivno območje širi na bližnja ozemlja, z gradnjo in nadgrajevanjem posebne zgradbe - velikega templja znotraj dvorca.

Centralni dvorec lahko doseže 44% vpliva na območje v primeru, da ne posega v območje vpliva drugega dvorca.

V primeru, da se območje vpliva enega dvorca aliance prekriva z drugim, dvorec z višje razvitimi stavbami in posledično večjim območjem vpliva, prevzame prekriti del območja dvorca z manjšim območjem vpliva. V primeru, da imata oba dvorca zgradbe na isti stopnji, prekrito območje postane nevtralno območje, dokler eden izmed dvorcev ne doseže prednosti pred drugim. Nevtralno območje se razdeli na dva enaka dela, ki se dodata skupnemu območju vpliva alianse. Vsa kraljestva znotraj takega območja izgubijo dnevne bonuse na proizvodnjo, moralo in zadovoljstvo. Ne glede na velikost območja večjega dvorca, prvega, notranjega kroga vplivnega območja manjšega dvorca ni mogoče odvzeti.

Članom alianse ali federacije, katerih kraljestva ležijo v območju vpliva njihovega dvorca, pripada 5 % bonus na proizvodnjo, +5 dnevnega zadovoljstva in +5 bonusa na moralo. V času vojne imajo vsa kraljestva, ki ležijo v območju vpliva nasprotnikovega dvorca 5 % nižjo proizvodnjo, -5 dnevnega zadovoljstva in -5 morale.

Napad poslan iz dvorca alianse je lahko namenjen le na dvorec druge alianse ali zbirališče druge alianse brez omejitev vrednosti ekonomskih točk.

V Blitz Master svetovih in Vzporednem vesolju se zasedba gradu alianse zgodi preko modula Predanost. Na zemljevidu je 36 gradov. Gradovi razširijo svoje območje vpliva z gradnjo Velikega templja; vendar se njihov vpliv ne upošteva kot odstotek ohranjenega območja zemljevida, temveč kot kopičenje točk vpliva: 1 račun / ekskluzivno območje / prestolnica znotraj območja vpliva gradu zavezništva = 1 točka vpliva. Uspešno obleganje zavezniškega gradu ne bo znižalo stopinj trdnjave, vendar bo odvzelo točke od novega kazalca "predanost". Vsak grad bo imel največjo dovoljeno Predanost, odvisno od stopnje trdnjave. Edini način za povečanje Predanosti je skozi čas - 1 točka se obnovi vsakih 12 minut za hitrost x10, vsakih 30 minut za hitrost x4, dokler ne doseže največjo možno vrednost. Ko bo aliansa uspešno oblegala trdnjavo, bo z gradu odvzeta določena Predanost. Natančna količina predanosti bo odvisna od nove zavezniške tehnologije - Zavojevalec. Višja kot je njena stopnja, več točk Predanosti lahko dobite z enim udarcem. Grad je uspešno osvojen, ko aliansi uspe znižati njegovo Predanost na 0. Nova tehnologija ima tudi drugi učinek - določa izhodiščni položaj Predanosti pravkar zavzetega gradu ne glede na to, ali je neodvisen ali odvzet drugi aliansi. Neodvisni gradovi nimajo Predanosti. Neodvisen grad je podrejen, ko v notranjosti ostane manj kot 1000 enot. Če želite osvojiti grad, ki ga že zaseda rivalska aliansa, mora imeti aliansa raziskano vsaj 1 stopnjo Zavojevalca.Osvajanje neodvisnega dvorca

Dvorec ima svojo trdnjavo, vojsko in garnizijo tudi preden je osvojen. za osvajitev neodvisnega dvorca je potrebna bitka, ki jo izbojuje vojska alianse nastanjena v zbirališču ali v dvorcu, ki je že pod kontrolo alianse. Pogoji in mehanika take bitke so enaki kot bitke med posameznimi igralci. Točke morale in vojaških raziskav so enake tistim, ki jih ima vodja alianse. Bonusi posebnih surovin vseh članov alianse, če jih imajo, se upoštevajo, vendar brez seštevanja enakih bonusov, npr. če sta dva bonusa iste vrste, se upošteva samo eden, večji bonus.

Pri osvajalnem napadu na Neodvisni dvorec se omejitev vrednosti ekonomskih točk ne upošteva.

Neodvisni dvorec ima trdnjavo 8 stopnje z garnizijo lokostrelcev in vojske na polju, vidne po klikom na dvorec. Stopnja trdnjave se po vsakem uspešnem napadu ne spusti za eno stopnjo, ampak ostane na stopnji 8. Dvorec je osvojen, ko v njem ostane manj kot 1000 vojaških enot. V novo osvojenem dvorcu je z gradnjo trdnjave potrebno začeti od stopnje 1 naprej.

Napad na dvorec alianse

Dvorec alianse je možno napasti samo z vojsko, nameščeno v drugem dvorcu alianse oziroma zbirališču alianse.

Dvorec je lahko napaden posameznega igralca z največ 3 000 000 vojaških enot. Vsaka naprava za obleganje je enaka število vojakov, ki so se z njo urili. To bo možno samo v primeru, da dvorec ni pod oblastjo nekatere alianse), obratno pa ni dovoljeno - vojska alianse nima pravice napasti posameznega igralca.

Na voljo je 1-urna prekinitev napadov po osvojitvi.

Izgubljena bitka na trdnjavo v zbirališču pomeni, da bo vsa vojska, ki je ostala, razporejena na polju.

Dvorec je uničen, ko trdnjava doseže stopnjo 0 (z vsakim porazom v obrambi se stopnja Trdnjave zniža za 1). Potem postane lastnik dvorca nasprotna aliansa, ki lahko nadaljuje širitev vpliva območja z vložkom 20% sredstev v Veliki Tempelj prejšnje alianse. Če je aliansa v naslednjih 24 urah po osvojitvi, ne vloži sredstev v veliki tempelj, stopnja le-tega pade na 0.

Izkrcevanje darovanih ali premeščenih enot se odvija na vsako minuto, medtem ko je iskrcevanje enot, ki se vračajo iz napada in zaključenih bitk alianse, trenutno, in se izvrši takoj, ko pridejo do cilja ter se pojavi časovnik 00:00:00.

Gospodar sveta

Konec sveta je vedno nespremenljiv in obveščen uprave Imperia Online. Zmagovalna aliansa je ta, kateri uspe obdržati največjo območje vpliva. V primeru, da v določenem času nobeni aliansi ne uspe doseči območje vpliva, zmagovalna aliansa je ta, ki ima največ ekonomskih točk.

Odnosi alianse

Obstaja 5 različnih stopenj odnosov med dvema aliansama. Podatke o odnosih lahko vidijo samo člani alians. Osnovni odnos med aliansama je neutralnost. Ta odnos se lahko spremeni v sovražnost ali vojno napoved kadarkoli in za to ni potrebna privolitev nasprotne alianse. Lahko pa aliansa pošlje drugi aliansi predlog o nenapadanju ali federaciji, vendar je za tako spremembo odnosa potrebna potrditev oz. privolitev druge alianse.

Mirovna pogodba

 • Alianse s podpisom mirovne pogodbe stopijo v federacijo.
 • V primeru, da sta aliansa "A" in aliansa "B" v federaciji in aliansa "C" razglasi vojno proti aliansi "B", potem ima "A" pravico do razglasitve vojne aliansi "C" brez plačila vojne takse. Po drugi strani pa kadar dve aliansi v federaciji vstopita v vojno, se lahko drugi člani federacije odločijo za eno izmed obeh strani oziroma ostanejo nevtralni.
 • Alianse, združene z mirovno pogodbo, ne morejo razglasiti vojne med seboj.

Pakt o nenapadanju (PN)

 • Zagotavlja, da ne bo medsebojnega napadanja med aliansama.
 • Pred razglasitvijo vojne je potrebno NAP razveljaviti.

Nevtralnost

 • Privzet status vsake Alianse.
 • V primeru, da aliansa razglasi vojno proti alianse s katero je v nevtralnosti, vsi člani napadalne alianse izgubijo 4 točke časti in odnos med aliansama avtomatično ostane sovražen po vojni.
 • O vsaki spremembi v statusu odnosov med aliansami so igralci na obeh straneh obveščeni s privatnimi sporočili.

Sovražnost

 • Ta status odnosov omogoča napoved vojne brez posledic za čast članov alianse.
 • Sovražnost postane aktivni status odnosa neposredno po objavi.

Vojne alians

Pogoji vojne

 • Vojne so mogoče med dvema aliansama kot tudi med celotnimi federacijami.
 • Vojna ima določeno dolžino trajanja 17 ur, po tem času je razglašen zmagovalec na podlagi skupne povzročene škode v času vojne.
 • Vojna postane aktivna 1 ur po objavi.
 • Napad na trdnjavo in zasužnjevanje prebivalstva v rangu do x5 ni kaznovano z izgubo točk časti.
 • Napad ne more trajati manj kot 10 minut. Če je tarča na dosegu 5 minut, bo misija vseeno trajala točno 10 minut. Vojaške misije na pridružene province, v času ko je kraljestvo pod sovražnim napadom, trajajo 1.25 minut.
 • V vojni je prebivalstvo provinc možno zasužnjevati vsakih 8 ur.
 • Med vojno, se z napadom izven dovoljenjega območja ekonomških točk x2, ne izgubljajo točke časti, napad izven dovoljenega območja v mirnem obdobju, pa zniža se morala in parametre napada.
 • Protivohunska obramba igralcev v vojni je umetno povečana za 1 stopnjo, ampak le v času trajanja vojne.
 • V času vojne so vse kapitulacije med člani alians, ki so v vojni, razveljavljene.
 • Aliansa lahko razglasi 1 vojno vsakih 24 ur.
 • Objava vojne zmanjša zadovoljstvo vsem članom napadalne alianse za 10 točk.
 • Za razglasitev vojne:
  • Če sta obe napadalčeva in branilska aliansa v območju ekonomskih točk x2, mora napadalec plačati pristojbino v zlatu, ki je 5-krat večja od njegovih lastnih ekonomskih točk. Če sta aliansi zunaj dovoljenega območja x2, napadalec mora plačati pristojbino, izračunano na podlagi ekonomskih točk obeh strani - za vsako 0,1 razliko nad območjem x2 se pristojbina zviša za 0,5 zlata za eno ekonomsko točko.
  • Razlika v neto vrednosti točk obeh alians ne sme preseci ranga x5.
  • Alianse morajo razpolagati z vsaj 5000 (skupno) za možnost vojskovanja.
 • Cilji vojne
  • Zvišati uvrstitev alianse na lestvicah.
  • Za osvajanje surovin v vrednosti 50% uničene vojske v protivrednosti zlata med vojno. Vojno dobiček dobite po končani vojni, izplačan je v lesu in železu vsem članom zmagovalne alianse, ki so sodelovali v bitkah. Aliansa, ki je bila poražena v vojni ne dobi ničesar.

   * Protivrednost v zlatu, dobite za enote ki so izurjenje in ne za surovine, ki so porabljene za njihov vpoklic v vojsko.

   Opomba! Za ropanje ali za uničenje trdnjave ne dobite vojnega dobička.

 • Ugotavljanje zmagovalca v vojni
  • Po začetku vojne začneta obe aliansi zbirati vojne točke z napadi druga na drugo.
  • Seštevajo se napadi vseh članov v rezultat alianse.
  • Po preteku 17 ur, zmaga aliansa, ki je zbrala več vojaških točk.
 • Točke je mogoče zaslužiti na tri načine:
  • Uničenje sovražne trdnjave
   Stopnja trdnjave Vojaške točke
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Uspešna bitka na polju - vse vojaške enote, uničene v bitki na polju prinašajo točke. Vojska vredna 5000 zlata prinese 1 točko.
  • Zasužnjevanje - Vsakih 1000 ubitih vaščanov prinese 1 točko.
 • Vojne točke zmagovalca se aliansi v celoti prištejejo, vojne točke poraženca pa le 25 %.
 • Če počitnice ali praznično zaščito vključijo člani napadalske alianse, ki imajo skupaj več kot 50% vrednosti ekonomskih točk alianse, aliansa samodejno izgubi vojno. Če več kot 50% ekonomskih točk alianse pripada članu, ki zapusti alianso, bo aliansa prav tako samodejno izgubila vojno.
 • Če počitnice ali praznično zaščito v aliansi, ki se brani, vključijo člani, ki imajo skupaj več kot 75% ekonomskih točk alianse , branilci samodejno izgubijo vojno. Če 75% ekonomskih točk alianse pripada posameznemu igralcu, ki zapusti alianso ki se brani, aliansa samodejno izgubi vojno. V tem primeru aliansa, ki je napovedala vojno dobi povrnjeno 50% plačanega vojnega davka.

  Pozor! Odstotki neaktivnosti se odražajo glede na vrednost ekonomskih točk celotne alianse in ne na vrednost ekonomskih točk trenutno aktivnih igralcev (tistih, ki nimajo vključenih počitnic ali praznične zaščite).

  Primer 1: Če je skupni seštevek ekonomskih točk alianse 10 000 000, od tega pa je 5 000 001 vrednosti ekonomskih točk igralcev, ki imajo vklučene počitnice in/ali praznično zaščito, aliansa ne more objaviti vojne. Če je skupni seštevek ekonomskih točk alianse 10 000 000, od tega pa je 7 500 001 vrednosti ekonomskih točk igralcev, ki imajo vklučene počitnice in/ali praznično zaščito, tej aliansi ne more objaviti vojne.

  Primer 2: Če je skupna vsota ekonomskih točk napadalčeve/branilčeve alianse 10 000 000 in od tega ima 5 000 000/7 500 000 igralcev pred objavo vojne vključene počitnice in/ali praznično zaščito, nato pa nek član alianse vključi počitnice in/ali praznično zaščito, ali igralec zapusti/je izključen iz alianse - napadalec/branilec izgubi vojno. Po začetku vojne, so ekonomske točke obeh alians dinamične, kar pomeni, da se vrednosti, odstotki, ki vodijo do morebitne izgube, spreminjajo z izključitvijo/pretekom počitnic/praznične zaščite ali izključitvijo/zapustitvijo članov iz alianse.

  Primer 3: Če je seštevek ekonomskih točk igralcev alianse, ko je vojna objavljena, 6 000 000, in če 3 000 001/ 4 500 001 napadalcev/branilcev vključi počitnice/zaščito, je vojna izgubljena. Če so ekonomske točke alianse v trenutku, ko je vojna objavljena, 6 000 000 in alianso zapustijo igralci v vrednosti 1 000 000 ekonomskih točk, nova ekonomska vrednost postane 5 000 000 in takrat je potrebna vrednost ekonomskih točk napadalcev/branilcev, ki vključijo počitnice/praznično zaščito, 2 500 001/3 750 001, da aliansa vojno izgubi.

  Primer 4: Če je skupna vrednost alianse, ki objavi vojno, 5 000 000 ekonomskih točk, od tega pa 2 500 001 ekonomskih točk pripada enemu članu in ta član zapusti alianso, aliansa samodejno izgubi vojno kot napadalec. Samodejno bo vojna izgubljena tudi za alianso, ki se brani, v primeru, da je vrednost ekonomskih točk igralca, ki alianso zapusti, 3 750 001.

 • Zmaga v vojni zagotovi 10 točk zadovoljstva vsem članom alianse.

Zakladnica alianse in raziskave

Vsaka aliansa ima blagajno, kjer se zbirajo sredstva iz naslova plačanih davkov in prostovoljno plačanih prispevkov. Davek je za štiri različne tipe dobrin posebej določen (kvota za vsako od surovin) z zgornjo mejo 30% za vsake od surovin. Prostovoljni prispevki niso neomejeni. S 1. raziskano stopnjo administracije alianse lahko igralci donirajo do 20% ekonomskih točk v protivrednosti zlata. Z raziskano 2. stopnjo administracije - 10 %. Z raziskano 3. stopnjo administracije 5%. Ko ima aliansa v oblasti vsaj en gvorec se odstotek zopet dvigne na 20% ne glede na raziskano stopnjo administracije.

Primer: Če ima igralec 1000 točk (1 000 000 protivrednost zlata) in ima aliansa raziskano 1. stopnjo administracije, to pomeni, da igralec ne more donirati več kot 200 000 zlata. Če na dan obračuna točke igralca zrastejo na 2000 točk, bo donacija omejena na 400 000, ko pa aliansa razišče 2. nivo administracije pa so donacije igralca z 2000 točkami zopet omejene na 200 000 zlata skupno. In ker je ta igralec že doniral 200 000 ne bo mogel donirati ničesar več dokler ne napreduje s točkami.

Poleg deklaracije vojne in podpisovanja sporazumov, je ta sredstva mogoče porabiti za raziskovanja na nivoju alianse, ki veljajo za vse člane. Če ima torej igralec raziskanih 5 nivojev fortifikacije, njegova alianca pa 1 nivo istega raziskovanja, ta igralec koristi bonus 6tih stopenj fortifikacije - vendar pogoji za gradnjo trdnjave 6 stopnje niso zadoščeni, saj se pri teh pogojih upoštevajo stopnje osebnih raziskav in ne raziskave na nivoju aliance.

Člani lahko prispevajo diamante v zakladnico alianse, prav tako jih lahko vzamejo iz nje. Darovanje diamantov je omejeno do 340000 dnevno. Po darovanju imajo kupljeni diamanti rok veljavnosti 336 ur. Začasni diamanti so podarjeni s svojim trenutnim trajanjem.

Uvrščanje alianse

Glede na neto vrednost točk alianse - skupna vsota neto točk vseh članov alianse.

Glede na vojaške točke pridobljene v vojnah in bitkah, kjer sodelujejo enote alianse.

Glede na vrednost alianse - trenutna neto vrednost lastnine alianse: raziskovanja, stavbe in vojaške enote.

Trgovinsko ravnovesje - prenos zlata med zavezniki

Igralci lahko pošljejo ali prejmejo surovine preko Transportne postaje. Ko igralec z več ekonomskih točk pošlje surovine igralcu z manj ekonomskih točk, ta bo plačal 10% nalog. Ko igralec z manj ekonomskih točk pošlje surovine igralcu z več ekonomskih točk, nalog bo določen na temelji razlike med količinama točk obeh igralcev.

To je odnos med "razliko -> odstotkom": х2 - 12%, х3 - 14%, х4 - 16%, х5 - 18%, х6 - 20%, х7 - 22%, х8 - 24%. х9 - 26%, х10 - 28%, х11 - 30%, х12 - 32%, х13 - 34%, х14 - 36%, х15 - 38%, х16 - 40%, х17 - 42%, х18 - 44%, х19 - 46%, х20 - 48%, х21> - 50%

Na primer: Če ima igralec 1000 ekonomskih točk (1 000 000 v protivrednosti zlata), je limit njegovega trgovinskega ravnovesja 100 000 enot zlata, kar pomeni, da lahko prejme ali pošlje največ 100 000 enot zlata.

Trgovinsko ravnovesje raste oziroma pada glede na rast oziroma izgubo ekonomskih točk igralca.

Primer: Prvi dan ima igralec 1 000 ekonomskih točk. Lahko prejme ali pošlje 100 000 enot surovin. Drugi dan igralec zbere 2 000 ekonomskih točk, zato se limit poslane ali prejete surovine samodejno poveča na 200 000 enot. Če prvi dan prejme 100 000 enot surovin, potem ne bo možno sprejemati več surovin, ker njegova limita bo izčrpana. Drugi dan lahko prejme še 100 000 enot surovin. Saj je dosegel 2 000 ekonomskih točk in s tem se je limit povišal na 200 000. Isto se zgodi tudi v primeru, če igralec izgubi ekonomske točke.

Prenos surovin se obdavči. Bliže, ko je igralec limitu, več surovin bo izgubljenega ob prenosu. Pošiljatelj bo obveščen koliko surovin se izgubi zaradi davka.

Surovine lahko pošiljate z vozovi preko transportnih postaj.

Pozor! Za uspešen prenos surovin potrebujete transportne postaje, vozove in vsaj eno priključeno provinco. Zlato se pošilja preko zavihka Prenos zlata v transportnih postajah.

Uporabni nasveti za vse, ki hočejo biti bojevniki

V času vojne ne puščajte vojske v trdnjavi. Ali vsaj ne puščajte šibkih enot v trdnjavah, da ne boste lahka tarča za sovražne napade.

Ne napovedujte vojne šibkim aliansam - dobite lahko zelo malo točk, tvegate pa izgubiti veliko.

Uničite sovražne trdnjave, prazna ali polna, prinese točke.

Uničite vojsko na polju, saj vam to omogoča lažje podiranje trdnjave. Vojsko imejte na varnem iz ta-istih razlogov, razen če ste prepričani, da je nihče ne more premagati.