İttifaklar

Bir ittifağı oluşturma

 • Her oyuncu, otomatikman ilk lideri olarak bir ittifak oluşturabilir.
 • Her ittifak 50 üye kadar kabul edebilir.
 • İttifaktan ayrılan veya çıkarılan oyuncu, sadece bir kez aynı ittifağa geri dönebilir.

İttifak Binası

 • Tüm üyeler 4 gruba bölünür - Liderin kanadı, Subay kanadı, olağan üyeler ve acemiler.
 • Tüm üyeler, tribünde mesajlaşabilir. Sadece liderler ve ittifak idarecileri ittifak bildirileri yollayabilir. Liderin veya Subaylrdan birinin kanadında her görev en az 168 saat aktiftir, eğer terfi ettirildiğiniz son süre 168 saatten daha az ise ittifaktaki pozisyonunuzu değiştiremezsiniz.
 • Her ittifak, tüm üyeleri etkileyen araştırmaları keşfetmeyi ve savaş ilan etmeyi sağlayan bir ittifak hazinesine sahiptir.
  • İttifak araştırmaları ve binalar, bir sıra içinde sıralanır.
  • Bir bina veya bir araştırmanın gelişimi, eğer tamamlanmasına 48 saatten daha az bir süre kalmışsa elmaslarla anında bitirilebilir.
  • Hemen araştırmanın fiyatı 1 saatlik 102000 elmastır (saat başına 510 elmas x 20 katsayı).
  • Hemen inşa etme için fiyat bir saatlik 1700 elmastır (saat başına 170 elmas x 10 katsayı).
 • Acemiler haricinde tüm ittifak üyeleri ittifak hazinesine kaynak yatırabilir. Bir kez yatırılmış kaynak, oyuncu tarafından geri alınamaz ve o ittifakta kalır.
 • Müttefikler lider, lider vekili veya maliye subayı tarafından belirlenen vergiler öderler. İttifak vergileri, üyenin saat başına dört kaynak üretiminin %0 ile %30 arası kadar olabilir.
 • Acemi haricinde tüm üyeler, ittifak hazinesine diğer üyelerin ne kadar kaynak bağışladıklarını görebilirler.
 • Aynı ittifağın üyeleri birbirlerine saldıramazlar.
 • Bir oyuncu, aynı ittifağa sadece iki kez katılabilir.

İttifak Pozisyonları

Lider

 • Temel bonus - 10 moral puanı. Yine de bu bonusun tam oluşu, liderin ittifağına sadakat durumuna bağlıdır.
 • Lider, ittifak içindeki tüm ordu hareketleriyle birlikte üyelerin tüm ekonomik ve ordu raporlarını görebilir.

  Onlar meydana gelir: nüfus(çalışan / boşta), saat başına nüfus artışı, nüfus limiti, artış başladıktan sonra yavaşlayan limit, mevcut kaynaklar, hazinedeki sermaye, saat başına üretim(kaynakların her biri ve hepsi için), saat başına ordu bakım masrafı, vergi oranı ve mutluluk seviyesi.

 • Lider, ittifak hazinesindeki sermayeyi kullanarak ittifak araştırmalarını düzenler.
 • Subaylar kanadından üyelerin atamaları, terfileri ve ihraçları.
 • İttifak üyelerini kabul etme ve atma.
 • Düşmanlık ilanları, diğer ittifaklarla birlik ve NAP imzaları.
 • Diğer ittifaklara savaş ilanları.
 • Tüm üyelerden ittifak vergisi alma.
 • İttifak hazinesinden elmaslar çekmek için ortak ve/veya bireysel kotalar ayarlama.

Lider Vekili

 • Lider vekili, lideri ittifaktan ihraç etme haricinde liderin sahip olduğu tüm yetkilere sahiptir.
 • Lider vekili, lider tarafından atanır. Fakat lider, birisinin atanmaması için de karar verebilir.

Maliye Subayı

 • Temel bonus - belirlenmiş komisyonun %50 daha düşük haliyle marketi kullanma. Mevcut bonusun değeri, oyuncunun ittifakta sadakat durumuna bağlıdır.
 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.
 • O, üyelerin vergilerini ayarlayabilir.

Subay Araştırmacı

 • Temel bonus - araştırma süresi %20 daha kısadır, fakat bu bonusun derecesi onun ittifaktaki sadakat durumuna bağlıdır.
 • Subay araştırmacının üniversite seviyesi ittifak araştırmalarının fiyatı üzerinde bir etkiye sahiptir (seviye başına 0.02 düşürür). Bu nedenle en mantıklı çözüm, en yüksek üniversite seviyesine sahip üyeyi bu konuma getirmektir. Subay araştırmacının sadakat durumu bonusu da ittifak araştırmalarını etkiler, yani ikinci veya üçüncü Sadakat seviyesinde olan bir Subay araştırmacı’sını yenisiyle değiştirmek, araştırma süresinin azalmak yerine artmasına neden olabilir.
 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.
 • O, ittifak araştırmalarını da düzenleyebilir.

Subay İnşaatçı

 • Temel bonus - inşa süresi %20 daha kısadır, fakat bu bonusun bütünlüğü onun ittifaktaki sadakat durumuna bağlıdır.
 • Subay inşaatçının mimari seviyesi ittifak binalarının(ittifak kalesi ve diğer binalar) fiyatı üzerinde seviye başına 0.02 düşüren bir etkiye sahiptir. Bu nedenle en mantıklı çözüm, üyelerden mimari seviyesi en yüksek olan kişiyi bu pozisyona atamaktır. Subay inşaatçının sadakat durumu bonusu da ittifak binalarını etkiler, bu yüzden mimari seviyesi en yüksek bile olsa sadakat puanı ikinci veya üçüncü olan birisini bu pozisyona getirmek fiyatta düşüş yerine yükselişe sebep olabilir.
 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.
 • O, ittifak binalarının inşasını da düzenleyebilir.

Subay Diplomat

 • O, sabit bir +1 günlük onur puanı bonusuna sahiptir fakat sadece ikinci veya üçüncü sadakat durumu aşamasında.
 • Yeni üyeleri kabul eder ve lider ve lider vekili hariç ittifak üyelerini ihraç edebilir.
 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.
 • O, ittifak diplomasisinden sorumlu, yeni ittifak üyeleri arayan ve müzakereler/antlaşmalar vs yapan tek kişidir.

Komutan

 • İttifakta her komutanın grubunda en fazla 5 üye olabilir.
 • Temel bonus - 10 moral puanı, daha fazla, daha az veya tam 10 - bu sadakat durumuna bağlıdır.
 • Komutanlar grubunun içindeki tüm mevcut ordular ile üyelerinin tüm ekonomik ve savaş raporlarını görür.
 • Onlar ayrıca tüm ittifak bölüklerinin hareketinden sorumludur.
 • Tüm komutanlar, tüm ittifağa kitle mesajları yollayabilirler.

Olağan Üyeler ve Acemiler

Olağan üyelerin özel hak veya bonusları yoktur.

Lider, olağan üyelerden oluşturulan gruplar yapabilir ve bu grupların oluşumunu değiştirme ya da üyeleri bir gruptan alıp başka gruba gönderme hakkını saklayarak subay veya lider kanadından bir üyeyi grupların idarecisi olarak atayabilir. Gruptakilerin grup içerisinde toplu mesajlar yollayarak birbiriyle haberleşme fırsatı vardır.

Acemiler, ittifağa katılmış ancak liderin onaylanması beklenen oyunculardır. Onların ittifak menülerine kısıtlı erişimi var, ancak ittifak araştırmalarının bonuslarından faydalanır. Kalan üyeler gibi, acemiler de vergi öder, fakat lider seçimlerine katılmazlar. Lider tarafından onaylanıp ittifağa kabul edilmiş acemiler olağan üyeler olur.

Bir lider seçme

Her oyuncu, kendisini liderlik için 4 kez aday gösterebilir.

Oylama hala aktifken, o ittifaktan ihraç edilemez.

Oylama 24 saat sürer, acemiler haricinde tüm üyelerin net puanları göz önüne alınarak oy verme hakkı vardır.

Sadakat Durumu

Sadakat, ittifakta geçirdiğiniz süreye bağlıdır. Acemiler sadakat kazanmazlar.

O, üç aşamaya bölünür:

 • İttifakta 1. günden 1.5. güne kadar - sıradan üyeler acemiler, rütbesi liderin veya subay kanadındakilerin ise - Kıdemsiz Lider ve Kıdemsiz Subay rütbeleri olacaktır.
 • 1.5. günden 6. güne kadar ittifakta - sıradan üyeler Eski muharip, rütbesi lider veya subay kanadındakiler ise- Lider veya Subay rütbesine sahip olacaklar.
 • 6. günden sezon bitişine kadar - Lider veya Subay kanadındaki üyeler Kıdemli lider veya Kıdemli subay rütbesine sahip olacaklar. Sıradan üyeler için Sadakat durumunda değişiklik yoktur.

Sadakat aşamaları, aşağıdaki gibi onun temel bireysel bonus derecesini belirler.

İttifağı terketmek ve tekrar katılmak veya aynı ittifak içerisinde pozisyonu değiştirmek, bu bonusları sıfırlar ve sadakat durumu kronometresi yeniden başlatılır.

 • 1. günden 1.5. güne kadar - Kıdemsiz Subayların ve Kıdemsiz Liderlerin tümüne %50 temel bireysel bonus (varsa).
 • 1.5. günden 6. güne kadar -Liderler ve Subaylar için %100 temel bireysel bonus.
 • 6. günden sezon sonuna kadar - Sadece Lider ve Subay kanadındaki üyeler için %150 temel bireysel bonus.

İttifak Gelişmesi

Üyelerin iç gruplar oluşturmalarını ve tüm İttifak’a fayda sağlayacak bonuslar oluşturmak için birlikte çalışmalarını sağlayan bir İttifak oyun modülü.
Modül, Komutan gruplarının yerine geçer ve aktif hale getirilmesi için en az 20 aktif müttefik gerekir.
Eğer İttifak üyeleri daha sonra 20’nin altına düşerse, Gelişme Modülü aktif kalacaktır.

Mekaniği:

• İttifak Lideri gruplara üye ekleyebilir veya çıkartabilir;
• İttifaktaki her grup bir subay tarfından yönetilir. Bir subay, sadece kendi gruplarına üye ekleyebilir;
• Eğer ittifaktaki subay pozisyonu meşgul değil ise, bir subay atanana kadar ilgili grup oluşturulamaz;
• Sorumlu subay da dahil olmak üzere her grupta en az 2 en fazla 6 üye görevlendirilebilir;
• İttifak bonuslarını etkinleştirebilmek için, grup üyeleri, ligler sıralamasından kazandıkları puanlar ile ilerleme kaydeder.
• Bir üye gruptan çıkarılırsa, ulaştığı tüm adımların ilerlemesini kaybeder.
• Bu bonuslar her adım için farklı olabilir. Bir adım tamamlanırsa, bonusu otomatik olarak tüm İttifak üyelerine veren bir ritüel başlar;
• Bonusun süresi 48 saattir;

İttifak Gruplarının Listesi ve Bonusları:

Teknolojik grup - Subay-Araştırmacısı tarafından yönetiliyor

Üyeleri, Teknoloji Sıralamasına teknik puanları ile katılır ve adımları tamamlar. Seçilebilecek 4 bonus şunlar:
1. Askeri Araştırma fiyatlarında düşüş;
2. Askeri Araştırma süresinin azalması;
3. Sivil Araştırma fiyatlarında düşüş;
4. Sivil Araştırma süresinin azalması;

İnşaatçı grubu - Subay-İnşaatçısı tarafından yönetilir

Üyeleri, Binalar Sıralamasına inaşaat puanları ile katılır ve adımları tamamlar. Seçilebilecek 4 bonus şunlar:
1. Askeri Bina fiyatlarında düşüş;
2. Askeri Binaların inşaat süresinin azalması;
3. Sivil Bina fiyatlarında düşüşüş;
4. Sivil Binaların inşaat süresinin azalması;

Ekonomik grup - Maliye subayı tarafından yönetilir

Üyeleri, Ekonomik Sıralamasına refah puanları ile katılır ve adımları tamamlar. Seçilebilecek 4 bonus şunlar:
1. Odun gelirinde artışı;
2. Demir gelirnde artışı;
3. Taş gelirinde artışı;
4. Altın gelirinde artışı;

Diplomatik grup - Subay-Diplomat tarafından yönetilir

Üyeleri, ilgili sıralamaya İmperialı menzili puanları ile katılır ve adımları tamamlar. Seçilebilecek 4 bonus şunlar:
1. Tüm uzak ittifak arazilerin kuruluş fiyatlarında düşüş;
2. Tüm uzak ittifak arazilerin kuruluş süresinin azalması;
3. Özel kaynakların üzerinde olan kolonilerden gelen etkinin artışı (Yew, Kömür, At Nalı, Granit ve Elmaslar hariç);
4. Özel Kaynaklar Ticaret Merkezi etkileri artar (Porsuk ağacı, Kömür, Nal, Granit ve Elmaslar hariç);

Liderin Savaş grubu - İttifak Lideri tarafından yönetilir

Üyeleri, Askeri İşler sıralamasına askeri değerlendirme puanları ile katılır ve adımları tamamlar. Seçilebilecek 4 bonus şunlar:
1. Okçuların saldırısında artış;
2. Piyadelerin saldırısında artış;
3. Süvarilerin saldırısında artış;
4. Kuşatma makineleri olmayan tüm askeri birimlerin dayanıklığında artış;

* Liderin Savaş grubunun tüm bonusları ittifak ordusunu etkiler.

Birinci Subayın Savaş grubu - Lider Vekili tarafından yönetilir

Üyeleri, Askeri İşler sıralamasına askeri değerlendirme puanları ile katılır ve adımları tamamlar. Seçilebilecek 4 bonus şunlar:
1. Ordu eğitim süresinde azalma;
2. Ordunun yolculuk süresinde azalma (diğer tüm bonuslar/ cezalardan sonra, final süre üzerine uygulanır);
3. Rakip ordunun moral puanlarında azalma (Ejderha Duvarı harikası ile aynı şekilde uygulanır)
4. Kalenin dayanıklılığında artış (diğer tüm bonuslar/cezalardan sonra nihai miktar için geçerlidir);

* Ordunun yolculuk süresinde azalma, Rakip ordunun moral puanlarında azalma, Kalenin dayanıklılığında artış bonusları ittifak ordusunu etkiler.

İttifak Toplanma Noktası

Bir ittifak toplanma noktası, lider veya lider vekili tarafından eğer bir imparatorluk tarafından işgal edilmemişse veya bir koloni(tepeler, orman veya bir özel kaynak arazisi) olarak ayrılmamışsa, global haritada herhangi bir yerin üzerine çift tıklanırsa kurulur. Toplanma noktasının kurulma süresi sabit olup 15 dakikadır.

Kurulum için kaynak ve fetih için ordu gerekmez. Tek gereklilik ittifağın toplam net puanının 5 000 000 olması (Blitz Masters diyarları için geçerli değil) ve en az 1 seviye ittifak idaresidir. Bu araştırmanın bir seviyesi iki Toplanma noktasının kurulmasına izin verir.

Onun fonksiyonu, ittifak sarayının fethi için askeri bir görev halinde tüm ittifak ordusunu çıkışın elverişli bir noktasında toplamaktır (ittifak sarayı saldırısı veya düşman toplanma noktası saldırısı).

Bir toplanma noktası kulelere, kale hendeğine ve kaleye sahip olur (0’dan başlayıp seviye 9’a kadar). Savunmada bir mağlubiyet, bir kale seviyesine malolur. Kale seviyesi 0 olduğunda, toplanma noktası yıkılmış kabul edilir. Eğer mağlubiyetten sonra bile hala ittifak ordusu varsa, o rastgele bir toplanma noktasına veya ittifak sarayına döner. Eğer yoksa, liderin imparatorluğunun yanında bir sistem toplanma noktası oluşturulur ve ittifak ordusu oraya yollanır.

Menzilin net değer puanları için herhangi bir sınırlama olmaksızın, başka bir İttifak Sarayının veya Toplanma Noktasının orduları tarafından saldırıya uğrayabilir. Ancak, saldıran ordu 3 000 000 birimden (aktif ordu uzmanlaştırmasına sahip diyarlarda 7 000 000) fazla olamaz. Kuşatma silahları, Çalışma ekibinin sayısına eşit (eğitimi gereken birimler) olarak sayılır. Lider ve Lider vekili, içinde ordu olmaması veya oradan veya oraya doğru hareket eden bir ordu olmaması koşuluyla kendi Toplanma Noktalarını yok edebilirler. Toplanma Noktasının yok edilmesiyle kurulmasından kazanılmış net puanlar kaybolur.

Kurulum sonrası 12 saat korumalı olup saldırı alamaz.

Bağışlanmış veya yeri değiştirilmiş ittifak bölüklerinin tahliyesi her dakika uygulanır, oysa bir saldırıdan geri dönen ittifak bölüklerinin tahliyesi ve tüm ittifak savaşlarının hesaplanması, hedefe ulaşıldıktan ve kronometre 00:00:00 gösterdikten sonra anında uygulanır.

İttifak ordusu bağışı

Acemiler haricinde tüm üyeler toplama noktasına veya saraya ordu bağışlama hakkına sahiptirler.

Bağış, global harita vasıtasıyla uygulanır. Yolculuk asgari süresi 0.66666666666667 dakika olur.

Toplanma noktası veya İttifak Sarayı için maksimum bağışlanan birim miktarı 3 000 000’dur (aktif ordu uzmanlaştırmasına sahip diyarlarda 7 000 000).

Eğer bağışlanan birimlerin sayısı bağışlanabilmesi için ayrılmış birimlerin sayısından daha büyükse, boşluklar orantılı olarak doldurulur.

Bağışlanan ordunun bakım masrafı, hedeflenmiş ittifak sarayına veya toplanma noktasına ilerliyorken, bağışlayan tarafından ödenir.

Bir görevde ittifak bölüklerinin bakım masrafı - x1.2.

İttifak Sarayı

Toplanma noktalarının veya kolonilerin kurulumu için amaçlanan yerler ile birlikte global harita 9 yerdeki kurulumu da düzenler. Bunlar ittifak sarayı inşası için ayrılır.

İttifak binalarının inşasına olanak verir - sıradan ve özel binalar. Özel olanlar ittifağın gitgide artan kültürel ve askeri gelişimini etkileme garantisi verir.

İttifak sarayı özellikleri:

 • Kaleler
  Seviye Fiyat Taş Odun Dayanıklılık Garnizon Uzun menzilli kuşatma silahlarının maks. sayısı Kuleler Hendek
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Meydan İstihbaratı

  Her seviye, savunan alan ordusuna %5 vuruş puanı verir. En yüksek seviye - 15.

 • Büyük Tapınak

  Seviye başına belirli bir yarıçap tarafından ittifak sarayının kültürel ve askeri menzilinin etkisini yükseltir. Artış zayıflayan tabiata sahiptir. Her seviyeden sonra iki seviye arasındaki fark, bir öncekine oranla daha küçüktür. Bir ittifak sarayı büyük tapınağın birinci seviyesinde 77.76 yarıçaplı menzile sahiptir, ikinci seviyesinde - 125.47, üçüncü seviyesinde - 170.33, dördüncü seviyesinde - 212.49 ve son seviye olan 32’ye ulaşana kadar bu şekilde devam eder.

  *1 yarıçap = 1 puan (imperial mil)

Bir ittifak sarayından diğer ittifak sarayları veya toplanma noktaları üzerine saldırılar yollanabilir.

Bir ittifak sarayını kontrol etmek, oyuncunun net değer puanının güncel altın eşdeğerinin 20’sini karşılıksız depozito olarak yatırır.

İttifak etkisi

İttifak sarayının eşsiz özelliği.

İttifak sarayı 27 menzil etkisiyle keşfedilir, sonra o geliştirilir. Bu nedenle onun menzili, çok genişletilmiş alanları kuşatma, özel binaları inşa etme ve geliştirme, büyük tapınak.

Merkezi sarayın kontrolü, diğerinin saray etkisi çakışmadığı takdirde %44’e ulaşabilir.

Eğer bir sarayın menzil etkisi bir diğerininkiyle çakışıyorsa, daha fazla gelişmiş binalara sahip olan saray bu sebepten dolayı daha büyük bir menzile ve diğer saray daha küçük bir menzile sahip olur. Eğer her iki saray de aynı bina seviyelerine sahipse, çakışan bölge kalelerden biri üstünlüğe sahip olana kadar tarafsız olur. Tarafsız bölge, toplam yarıçapı iki eşit parçaya bölünür ve her ittifağın tüm toplam menziline eklenir ve tüm imparatorlukların üretimde, moralde ve mutlulukta kaybettikleri günlük bonusları kendi alanında saptanır olan bir tanesiyle çakışandır. Yarıçap dairelerinin çakışmasının büyük olmasının önemi olmamasına rağmen, birisinin menzil etkisinin dairesi asla ortadan kaldırılamaz.

İttifaklarının veya kendilerinin sarayının menzilinin etkisi aralığında saptanan imparatorlukların üye olduğu ittifak veya federasyon, %5 üretim bonusundan, global etki ile +5 günlük mutluluk bonusundan ve +5 moral bonusundan yararlanır. Bir savaşta düşman menzilinin etkisinde saptanan tüm imparatorluklar %5 daha düşük üretime, global etkiyle -5 günlük mutluluk düşüşüne ve -5 morale sahip olur.

İttifak sarayından yollanan bir saldırı, sadece bir diğer ittifak sarayına veya toplanma noktasına herhangi bir net değer puanı veya menzil limiti olmaksızın yönlendirilebilir.

Saray fethetme Sadakat denen modül ile gerçekleşmektedir. Haritada 36 saray mevcuttur. Sarayların etkisi Büyük tapınak seviyelerine ve etki alanın genişlemesine bağlıdır. Bu etki ittifak tarafından alınan arazilerin %’si olarak değil, Etki puanı olarak belirlenmektedir. Sarayın etkisi altında bulunan 1 hesap/münhasır bölgesi/ana eyaleti = 1 Etki puanı. İttifak sarayına karşı düzenlenen başarılı kale kuşatmaları Kalesinin seviyesini düşürmeyecek, “sadakat” göstergesinin puanları alacak. Her saray, kale seviyesine göre maksimım izin verilen sadakata sahip olur. Sadakatin arttırılmasının tek yolu zaman olur – x10 hızı olah diyarda her 12 dakika, x4 hızı olan diayrda her 30 dakika başına sadakat izin verilen limite ulaşana kadar 1 puan arttırılır. İttifak sarayına karşı düzenlenen her başarılı Kale kuşatması bu saraydan belli sadakat değeri alır. “Fatih” denen ittifak araştırması bu sadakat değeri belirleyecek. Bu araştırmanın seviyesi ne kadar yüksekse, o kadar fazla sadakat puanı bir vuruşla alınabilecek. Bir sarayın sadakatinin değeri 0 olunca, saldıran ittifak tarafından fethedilmiş olur. Bu araştırmanın ek bir etkisi var – bir saray fethedilince (bağımsız bir saray ya da başka bir ittifaktan alınmış bir saray olması fark etmeden) onun başlangıç sadakatini belirler. Bağımsız saraylarının sadakati yok. İçerisinde 1000 birimden az kalınca Bağımsız saray fethedilmiş olur. Başka bir ittifak tarafından artık fethedilmiş bir sarayın alınabilmeniz için Fatih denen ittifak araştırmasının en az bir seviyesine ihtiyacınız var.

Bağımsız bir sarayı fethetme

Saray fethedilmeden önce bile bir kaleye, orduya ve garnizona sahiptir, yani bağımsız bir sarayı fethetmek için bir Toplama Noktasında veya halihazırda kontrol edilen başka bir İttifak sarayında konuşlanmış bir İttifak ordusu tarafından yürütülen bir savaş gerekir. Bu tür bir savaşın şartları ve mekaniği, bireysel oyuncular arasındakilerle aynıdır. İttifak ordusu saldırdığında, Liderin moral puanları dikkate alınır ve Yakın Saldırı, Menzilli Saldırı, Zırh ve İstihkâm seviyeleri aşağıdaki formüle göre değerlendirilir: Liderin seviyesi + Lider vekilinin seviyesi/2 + her ittifak komutanının seviyesi/5 + ittifak araştırmasının mevcut seviyesi. Süvari Saldırısı ve Kuşatmada gelişmelerinin seviyeleri aşağıdaki formüle göre değerlendirilir: Liderin seviyesi + Lider vekilinin seviyesi/2 + her ittifak komutanının seviyesi/5. Araştırmanın etkisi 100’ü geçemez (örnek: Liderin Yakın Dövüş Saldırısı seviyesi 30, Lider vekilinin seviyesi 20, 5 ittifak komutanının seviyesi 10, ittifak Saldırısı araştırmasının seviyesi 5, bu nedenle hesaplama 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55). Tüm üyelerin özel kaynak bonusları, eğer varsa, eşit bonuslar biriktirilmeden etkili olur, yani aynı türden 2 veya daha fazla bonus varsa, bunlardan yalnızca biri, en büyüğü hesaba katılır.
İttifak Casusluğu ve Karşı Casusluğun etkisi, yukarıda açıklanan askeri ittifak teknolojilerinin hesaplandığı aynı formüle göre hesaplanır. Teknolojilerin etkisi 100. seviye ile sınırlıdır.

Bir ittifak sarayına fethetmek için saldırmak, net değer puanı veya menzil limiti gerektirmez.

Bağımsız saray kale 8’e, garnizon okçularına ve meydan ordusuna, görünür bir araç ipucuna sahiptir. Her başarılı bir saldırı sonrası kale seviyesi düşmez, o 8 olarak kalır. Kale, içinde 1000’den daha az askeri birim kaldığında fethedilebilir. Sarayı fethedilmiş kale, inşasına seviye 1’den başlamalıdır.

Bir ittifak sarayına saldırma

İttifak sarayı, sadece bir başka ittifak sarayında veya ittifak toplanma noktasında görevlendirilmiş bir ordu tarafından saldırıya uğrayabilir.

Kuşatma silahları, Çalışma ekibinin sayısına eşit (eğitimi gereken birimler) olarak sayıldığından, en fazla 3 000 000 askeri birimden (aktif ordu uzmanlaştırmasına sahip diyarlarda 7 000 000) oluşan bir ittifak ordusu tarafından saldırıya uğrayabilir (sarayın bir ittifaka ait olması şartıyla).

Sarayın fethedilmesinden sonra 12 saat korumalı olur saldırı alamaz.

Bir ittifak tesisinde kaybedilmiş bir kale kuşatması, tüm kalan garnizonların meydanda görevlendirileceği anlamına gelir.

Bir kale seviyesi 0’a ulaştığında zarar görür (her savunma yenilgisi, kale seviyesini 1 düşürür). Daha sonra sahibi olan ittifak saldıran olur.

Bağışlanmış veya yeri değiştirilmiş ittifak bölüklerini tahliye etmek her dakika uygulanır, oysa bir saldırı görevinden geri dönen ittifak bölüklerini tahliye edilmesi ve tüm ittifak savaşlarının hesaplanması hedefe ulaştıktan ve kronometre 00:00:00 gösterdikten sonra derhal uygulanır.

Diyarı kazanan

Diyar, İmperia Online yönetimi tarafından belirlenen sabit bir tarihte biter. Kazanan ittifak bu tarihe yakın en çok etkiye sahip olan ittifak olacaktır ve eğer etkiyi tutan yoksa en yüksek ittifak net puanına sahip olan.

İttifak İlişkileri

İki ittifak arasındaki ilişkilerin 5 farklı seviyesi vardır. Onlar sadece ittifak üyeleri tarafından görünebilir. İttifaklar varsayılan olarak gelişimlerine tarafsız ilişki durumu ile başlar. Ancak onlar bunu onay gerekmeden düşman ilan ederek, bir düşman ittifağa savaş açarak, onay şartıyla bir saldırmazlık paktı daveti yollayarak veya barış antlaşması imzalayarak değiştirebilirler.

Barış Antlaşması

 • Barış antlaşması imzalayan ittifaklar, bir federasyon oluştururlar.
 • Eğer "A" ittifağı ile "B" ittifağı bir federasyon oluşturduysa ve "C" ittifağı "B" ittifağına savaş ilan ederse, "A" ittifağı "C" ittifağına ücretsiz savaş ilan etme hakkına sahiptir. Eğer federasyon içindeki iki ittifak bir savaşa başlarsa, federasyon üyeleri taraf seçebilir veya tarafsız kalabilir.
 • Barış antlaşması imzalamış ittifaklar, birbirlerine savaş ilan edemezler.

Saldırmazlık Paktı (NAP)

 • İlişkili taraflar arasında saldırılar gerçekleşmeyeceğini garanti eder.
 • Bir savaş açılabilmesi için, NAP bozulmalıdır.

Tarafsızlık

 • Her ittifağın varsayılan durumu.
 • Eğer bir ittifak tarafsız bir ittifağa savaş ilan ederse, saldıran tarafın tüm üyeleri 4 onur puanı kaybeder ve savaştan sonra her iki ittifak düşman aşamasında olur.
 • Her bir değişiklik, tüm ilişkili taraflar için sürekli bir özel mesaj oluşturur.

Düşmanlık

 • Bu durum, onur kaybı olmaksızın savaş ilan etmeyi sağlar.
 • Onun ilanından sonra düşmanlık aktif olur.

İttifak Savaşları

Savaş evreleri

 • Savaşlar iki ittifak arasında yönetilir, tüm federasyonlar arasında da olabilir.
 • Savaş sabit bir 17 saatllik süreye sahiptir, sonra savaş esnasındaki toplam hasar esas alınarak bir kazanan belirlenir.
 • Savaş, ilanından 8 saat sonra aktif olur.
 • X5 menzilli net değer puanlarından daha düşük olanlarına yapılan kale kuşatmaları ve yağmalar, onur puanı kaybıyla cezalandırılmaz.
 • Hiçbir saldırı, 10 dakikadan daha az süremez. Eğer hedef 5 dakikada ulaşılabilirse, görev tam 10 dakika sürecek. Bir düşman ittifağı tarafından saldırı altındayken, ilhak edilmiş eyaletler arasında askeri ve taşımacılık görevler 0.66666666666667 dakika alır.
 • Bir savaşta her bir eyalet, her 8 saatte bir yağmalanabilir.
 • Bir savaşta olanak verilen x2 net değer menzil puanının dışına saldırmak onur puanı düşürmez, fakat moral ve saldırı özelliği düşer.
 • Bir savaşta oyuncuların karşı casusluğu, sadece savaş esnasında olmak üzere yapay olarak 1 seviye düşer.
 • Bir savaşta savaşan ittifakların üyeleri arasındaki tüm teslimiyetler, iptal edilir.
 • Bir ittifak, her 2 saatte 1 savaş ilan edebilir.
 • Savaş ilan etme, saldıran ittifağın her üyesinden 10 mutluluk puanı alır.
 • Bir savaş ilan edebilmek için:
  • Saldıran ittifak ve savunucu ittifakın net değer puanı x2 menzili dışında değilse, saldırgan vergi olarak, saldıran ittifakının net değer puanının 5 katı değerinde altın ödemek zorundadır. İttifaklar izin verilen x2 menzili dışındaysa, saldırgan her iki tarafın net değer puanlarına göre bir vergi öder - izin verilen x2 menzilin üzerindeki her 0,1 fark için, vergi net değer puanı başına 0,5 altın yükselir.
  • Her iki tarafın da gerektirdiği toplam net değer puanı miktarı, x5 menzili aşmamalıdır.
  • İttifak en az 5000 puana sahip olmalıdır.
 • Savaş hedefleri
  • İttifaktaki rütbenizi yükseltmek için.
  • Savaş esnasında yok edilmiş düşman birliklerinin %50’sinin altın eşdeğerinde kaynaklar kazanmak için. Savaş geliri, odun ve demir olmak üzere savaşa katılan ittifaklar arasından kazanan ittifağın parçası olan tüm oyunculara savaş sonunda verilir. Kaybeden ittifak, hiçbirşey almaz.

   Şöhret sıralaması için Şöhret puanları kazanmak. Şöhret puanları, ittifakların performansına bağlı olarak her savaştan sonra alınır. Bunlar, savaşan ittifakların üyelerinin net puanlarına ve belirli bir savaş için yapılan askeri puanlara dayanan bir formülle hesaplanır. Savaş ne kadar başarılı olursa, kazanan o kadar fazla zafer puanı alır, ancak muzaffer ittifak kaybeden ittifakın net puanlarını önemli ölçüde aşarsa, kazanacağı Şöhret puanları eşit veya daha güçlü bir rakibi yenmesinden daha az olacaktır.

   İttifak savaşlarına katılarak, katılan ittifaklar İttifak etkinliklerini başlatmak için gerekli olan Azamet Parçalarını da elde edebilirler.

   Bu birliklerin işe alınması için ulaşılan net değer puanının altın eşdeğeri, onların işe alınması için harcanmış kaynakların altın eşdeğeri değildir.

   NB! Yağmalanmış nüfus ve yıkılmış kaleler için hiçbir savaş geliri hesaplanmaz.

 • Savaşın kazananını belirleme
  • Bir savaş başladıktan sonra her iki ittifak da birbirine saldırarak askeri puan toplamaya başlar.
  • Tüm üyelerin saldırıları ittifak skoru olarak toplanır.
  • 17 saatin sonunda hangi ittifak daha fazla puan toplamış olursa, galip gelecektir.
 • Puanlar üç yolla kazanılabilir:
  • Düşman kalelerine zarar verme
   Kale Seviyesi Askeri Puan
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Başarılı meydan savaşları - Bir meydan savaşında öldürülmüş tüm ordu birimleri puan kazandırır. 5000 altınlık ordu değeri, 1 puana eşittir.
  • Yağma - Öldürülen her 1000 köylü, 1 puan getirir.
 • Kazananın askeri puanlarının tamamı ittifak sıralamasına giderken, kaybedenin sadece %25’i bu sıralamaya gider.
 • Saldıran ittifağın seyahat modunda veya bayram korunmasında olan net değer puanı toplamı savaş sonunda %50’den fazla ise, ittifak otomatik olarak savaşı kaybeder. İttifağın net değer puanı toplamının %50’sinden fazlası tek bir üyeye ait ise ve bu üye ittifaktan ayrılırsa, saldıran ittifak savaşı otomatik olarak kaybeder.
 • Savunan ittifağın seyahat modu veya bayram korumasında olan net değer puanı, ittifağın toplam net değer puanının %75’inden fazla ise, savunan savaşı otomatik olarak kaybeder. Eğer ittifağın toplam net değer puanının %75’inden fazlası tek bir üyeye aitse ve bu üye ittifaktan ayrılırsa, savunan ittifak otomatik olarak savaşı kaybeder. Saldıran ittifak, ödediği savaş vergisinin %50’sini geri alır.

  NB! Güncel hareketsizliğin yüzdeleri toplam ittifak net değer puanları üzerinden uygulanır, sadece aktif üyelerin(seyahat modunda veya bayram korunmasında olmayan) net değer puanları üzerinden değil.

  Örnek 1: Eğer toplam ittifak net değer puanı 10 000 000 ve bunların 5 000 001’i tatil modunda veya bayram korumasında ise, ittifak savaş ilan edemez. Eğer toplam net değer puanı 10 000 000 ve bunların 7 500 001’i tatil modunda veya bayram korumasında ise, bu ittifağa hiçbir şekilde savaş ilan edilemez.

  Örnek 2: Eğer saldıran/savunan ittifağın toplam net değer puanı 10 000 000 ve savaş ilanından önce bunların 5 000 000 veya 7 500 000’i tatil modunda/bayram korumasında ise, savaş başladıktan sonra bir üye daha seyahat modunu/bayram korumasını aktif ederse ve ittifaktan ayrılırsa/ihraç edilirse, saldıran/savunan ittifak savaşı kaybeder. Savaş başladıktan sonra her iki ittifağın mevcut aktifliği güçlüdür, bunun anlamı onun bir kayba yol açan yüzdesinin uygulandığı değeri, seyahat modunun/bayram korumasının kapatılmasının ve süresinin sona erme tarihinin veya ittifaktan ihraç edilme veya gönüllü ayrılmadan her ikisinden de etkilendiğidir.

  Örnek 3: Eğer toplam ittifak net değer puanı savaş ilanında 6 000 000 ise, saldıran ittifağın savaşı kaybetmesi için seyahat modunda/bayram korunmasında olan üyelerin toplam net değer puanının en az 3 000 001 olması ve bu sayının savunan ittifak için 4 500 001 olması gerekir. Eğer ittifak net değeri savaş ilanında 6 000 000 ve bunun 1 000 000’u ittifaktan ayrılırsa/ihraç edilirse, sonra güncel aktiflik değeri 5 000 000 olur ve saldıran ittifağın savaşı kaybetmesi için seyahat modunda/bayram korumasında olan üyelerin toplam puanının en az 2 500 001 olması gerekirken, bu rakam savunan ittifak için 3 750 001’dir.

  Örnek 4: Eğer ittifağın tüm üyelerinin toplam net değer puanı 5 000 000 ve 2 500 001 puan sadece tek bir üyeye aitse ve bu üye ittifaktan ayrılırsa, savunan ittifak savaşı otomatik olarak kaybeder; saldıran ittifak, eğer ayrılan üye en az 3 750 001 puana sahipse kaybetmiş sayılır.

 • Kazanılmış bir savaş, her oyuncuya 10 mutluluk puanı getirir.

İttifak Hazinesi ve Araştırmaları

Her ittifağın sermayelerin biriktiği bir hazinesi vardır. Vergi ayrı kaynakları 4 türde ayarlar, her kaynak için limit %30’dur. Gönüllü yatırılanlar limitsizleştirilemez. İttifak idaresinin birinci seviyesiyle oyuncular net değer puanlarının %5’inin altın eşdeğeri kadar bağışlayabilir. Bu limit, ittifak idaresinin seviyesi yükselerek değişir ve 15. seviyesinde %33’a ulaşır. Eğer ittifak en az bir sarayı kontrolü altında tutuyorsa, ittifak idaresinin seviyesi daha yüksek yüzde için izin vermediği halde %20’ye yükselir.

Örnek: Eğer bir oyuncu 1000 puansa (1 000 000 altın eşdeğeri) ve ittifağı ittifak idaresinin birinci seviyesine sahipse, bu onun 50 000 altından daha fazla bağış yapabileceği anlamına gelir. Eğer sonraki gün o 2000 net değer puanına ulaşırsa, bağış limiti 100 000 olur.

Savaş ilanı ve anlaşma imzalamadan ayrı olarak, bu sermayeler ittifak araştırmalarını düzenlemek için kullanılabilir ve bu araştırmalar tüm üyeleri etkiler. Bu nedenle, eğer herhangi bir oyuncu zaten istihkamın beşinci seviyesini araştırmışsa ve onun ittifağı aynı araştırmanın birinci seviyesine sahipse, oyuncu bunu seviye 6 olarak kullanır, fakat altıncı seviye kale inşası için gerekli istihkam seviyesine sahip olmuş sayılmaz.

Üyeler ayrıca ittifak hazinesine elmas bağışlayabilir ve çekebilirler. Bağışlama sınırı günlük 340000 elmasa kadardır. Satın alınmış ve geçici elmaslar bağışlanabilir. Bağışlandıktan sonra, satın alınan elmasların kullanım süresinin 336 saat olduğu kabul edilir. Süresi dolan elmaslar mevcut süreleri ile bağışlanır.

İttifak Sıralaması

İttifağın net değer puanı esas alınır - tüm ittifak üyelerinin komple net değer puanlarının miktarıdır.

İttifak savaşlarından veya ittifak bölüklerinin girdiği çarpışmalardan kazanılmış askeri puanlar esas alınır.

İttifak değeri esas alınır - tüm ittifak tesisleri ve mülklerinin güncel net değeri: araştırmalar, binalar, bölükler.

Ticaret dengesi - oyuncular arası altın transferi

Yük ambarından oyuncular altın yollayabilir. Daha fazla net puana sahip olan oyuncu daha az net puana sahip olan oyuncuya altın yollayınca daha güçlü hesap %10 komisyonu ödeyecek.

Örnek: Eğer oyuncu 1000 net değer puanına sahipse (1 000 000 altın eşdeğeri), onun ticaret dengesi limiti 100 000 altın. Bunun anlamı, o maksimum 100 000 altın alabilir veya yollayabilir.

Ticaret dengesi limiti, oyuncunun net değerinin düşüşüne/yükselişine uygun olarak düşer/yükselir.

Örnek: Bir oyuncu 1000 puan değerindedir ve 100 000 altın alabilir veya yollayabilir. Ertesi gün bu oyuncu 2000 puan olur ve limiti de otomatikman 200 000 altına yükselir. Eğer ilk gün o 100 000 kaynak alırsa, onun değeri tüketilecek ve daha fazla alamayacak. İkinci gün o 100 000 altın daha alabilecek, çünkü onun yeni denge limiti net değer puanı sebebiyle 200 000 altına yükselmiş olacak. Aynı şey bir oyuncu net değer puanı kaybettiğinde de uygulanır.

Altın transferi vergilendirilir. Onun limitine daha yakın olan bir oyuncunun transfer esnasında daha fazla altını kaybedilecek. Yollayana vergilendirme sırasında ne kadar altının kaybolduğu bildirilecek.

Altın, yük ambarı kullanarak gönderilecek ve yük ambarında alınacaktır.

NB! Başarılı bir altın transferi için yük ambarına ve yük arabalarına ihtiyacınız var. Altın, Yük ambarında bulunan Altın transferi menüsünden gönderilir.

Bir ittifakta tüm savaşçılar için bazı yararlı taktikler

Eğer savaştaysanız, ordunuzu kalede bırakmayın. En azından ordunuzu güçsüz kalelerinizde konuşlandırmayın, çünkü düşmanlarınız için kolay bir hedef haline geleceksiniz.

Çok güçsüz ittifaklara savaş açmayın - birçok risk almanıza rağmen çok düşük puan kazanabilirsiniz.

Düşman kalelerine zarar verin, boş veya dolu olması önemli değil. Her halükarda puan kazanacaksınız.

Düşmanın meydan ordusuna zarar vermeye çalışın, bu daha sonra onun kalesine zarar vermenize olanak sağlayacaktır. Ordunuzu kimsenin hiçbir şekilde yenemeyeceğinden iyice emin olmadıkça, ordunuzu mutlaka güvenli yerde tutun.