Suroviny

Populace

Funkce:

 • Zaměstnanci v těžbě dřeva, železa a kamene.
 • Populace platí daně, které osobně určí hráč
 • Začátečníci pro nábor armády.

Nárůst populace:

 • Základní populační růst se vypočítá podle následujícího vzorce: 1 x současná populace /1000+50 (1 x vynásobená rychlost světa). Výzkum Medicína zvyšuje růst o 5% za každou úroveň. Vybudování statků snižuje populační ztráty kvůli nedostatku stravy.
 • Populace Bezdomovců vzniká, když není dostatek bydlení. Růst bezdomovců se vypočítá následujícím způsobem: (populační růst + současná populace) - populační limit/2 a potom znásobené rychlostí světa. Bezdomovci mohou být najati do armády, ale nemohou vyrábět suroviny a nemohou platit daně.

  Aktivace Premium stojí diamanty a zvyšuje nárůst populace o 10%.

Dřevo

 • Vyžadují všechny budovy a některé výzkumy.
 • Potřebné pro vytvoření vojenských jednotek.
 • Vyrábí se pomocí pracovníků najatých v Pile.

Železo

 • Potřebné pro některé budovy, výzkumy a pro všechny vojenské jednotky.
 • Vyrábí se pomocí pracovníků najatých v Železných dolech.

Kámen

 • Základní surovina pro budování Pevností.
 • Potřebný pro některé další budovy a některé výzkumy.
 • Vyrábí se pomocí pracovníků najatých v Kamenolomu.

Produce

 • Základní produkce 100 civilistů: 100 dřeva / 100 železa / 100 kamene.
 • Říše hlavního města má fixní bonus o 10% k základní produkci na všechny suroviny.
 • Výroba může být vylepšena o:
  • Aktivace Premium stojí diamanty a dává 10% bonus k těžbě.
  • Zvýšení úrovně Pevnosti - každá následující úroveň Pevnosti zvýší produkci surovin o určité %. Toto % nemůže být víc než 60%.
  • Zvýšení úrovně aliančního výzkumu Produkce (pokud je hráč v alianci) - každá následující úroveň dává bonus Produkci 2% pro všechny členy.

Zlato

 • Měna hry. Generuje se jako daň uvalená na pracující populaci podle uvážení samotného hráče. Existuje 6 úrovní daňové sazby. Zlato se generuje z obchodu a vkladů v bance.
 • Nezaměstnaná populace neplatí daně. Zlato se generuje a používá centralizovaně z pokladny, která se nachází v hlavním městě Říše, s výjimkou zlata získaného od vazalů, které je generováno u vazala a musí být ručně vybráno hráčem. Všechny daně jsou odváděny přímo do pokladnice, stejně tak i potřebné zlato na budovy, výzkumy a údržbu armády je vybíráno přímo z pokladnice, aniž by bylo potřeba jej převádět. Zlato se také získává budováním říšských a obchodních cest, které spojují různé druhy panství. Výnos z obchodu se skladuje v pokladnici hlavního města. Jestliže pokladnice má negativní bilanci zlata (například kvůli údržbě armády se dostane do záporu), hráč nemůže objednávat nové budovy, výzkumy nebo armádu dokud se opět nedostane do kladné bilance zlata.

Diamanty

Slouží na:

 • Nákup Premium Plan – poskytuje hodně bonusů, které nejsou k dispozici pro non-premium hráče, jmenovitě:
  • 10% bonus k produkci
  • 10% bonus populačnímu růstu
  • 10% bonus k útoku armády
  • Dává 10% bonus k obraně armády.
  • 10 denní bonus body Štěstí ve všech provinciích.
  • Zdvojnásobí maximální kapacitu Nákladových nádraží.
  • O 20% rychlejší výcvik armády a o 20% větší kapacita kasáren.
 • Nákup doplňků je k dispozici každý den:
  • Okamžitá výstavba - rychlejší dokončení výstavby a začátku používání budovy. Funkce je dostupná pouze pro budovy, kterým zbývá méně než 06 hodin k dokončení. Jedna hodina stavby vyžaduje 170 diamantů.
  • Okamžitý výzkum - rychlejší využití výzkumu. Možnost je placená diamanty a platí pouze pro výzkumy, jimž zbývá méně než 01 hodin* do dokončení. Jedna hodina výzkumu vyžaduje 510 diamantů.

   Toto je základní omezení. Čím vyšší je vývoj počtu čistých bodů a počet utrácených diamantů pro okamžitý výzkum, tím vyšší je omezení.

  • Okamžitý výcvik - okamžité dokončení výcviku jednotek. Tato možnost není k dispozici, když je Říše pod nepřátelským útokem. Pouze první vycvičená skupina v jedné provincii a kasárnách může být okamžitě vycvičena. Každá skupina pod 6 zbývajících hodin vyžaduje 170 diamantů.
  • Okamžité vycvičení jedné skupiny zahrnuje přepočet zbývajících ostatních zařazených do čekajících skupin.

   Například: Najmete jednu skupinu šermířů na 6 hodin a po té další skupinu na 6 hodin. Doba vycvičení druhé skupiny bude tedy 12 hodin, ale pokud zvolíte okamžitě vycvičit první skupinu, čas pro výcvik druhé skupiny se sníží o 6 hodin.

  • Okamžité cestování armády
  • Okamžité založení vzdáleného panství
  • Císařský obchodník - umožňuje okamžitý prodej dřeva, železa a kamene za provizi - 850 diamantů. Tato možnost není k dispozici, když je Říše pod nepřátelským útokem.
  • Otevření více než jednoho daru denně v Chrámu. Druhý dárek za 680 diamantů dostanete, pokud jste již otevřeli dárek zdarma alespoň 3 krát. Třetí dárek za 2550 diamantů, pokud jste již otevřeli dárek za 680 diamantů alespoň 3 krát. Čtvrtý dárek za 4250 diamantů, pokud jste již otevřeli dar za 2550 diamantů nejméně 3 krát. Pátý dárek za 8330 diamantů, pokud jste již otevřeli dárek za 4250 diamantů nejméně 3 krát. Šestý dárek za 16830 diamantů, pokud jste již otevřeli dar za 8330 diamantů nejméně 3 krát.
  • 10-hodinová produkce - jednorázový příjem, dostupný každých 12 hodin, určitého množství každé ze surovin, které se rovná výrobě/těžbě této suroviny za hodinu x10.
  • Aktivace Módu dovolené
  • Uspořádání Velkých Slavností současně ve všech provinciích má vliv na okamžitý nebo postupný růst Štěstí. Slavnosti jsou omezené na 1x za 24 hodin, ale jejich efektivitu si můžete zvýšit tím, že budete stavět další úrovně Náměstí. Každá úroveň Náměstí vám dává +2 Štěstí k bonusu ze Slavností.
  • Kapitulace - umožňuje uchránit vaši říši na určitou dobu před nepřátelskými nájezdy určitého hráče. Můžete kapitulovat až 10 krát v průběhu 16.8 hodin. První kapitulace je zdarma, ale každá další stojí o 1700 diamantů více než ta předchozí.
  • Darování Diamantů - alianční funkce, která umožňuje spojencům pomáhat alianci diamanty. Dary se uskutečňují pomocí alianční pokladnice. Darovány mohou být pouze zakoupené a dočasné diamanty. Každý člen Aliance může darovat až 340000 diamantů denně.
  • Dočasné diamanty – diamanty, které jste získal/a jiným způsobem než nákupem, například diamanty získané od Rádce, za Úspěchy, Turnaje, nebo z Kola štěstí. Diamanty mohou také být zakoupeny po dobu speciálních akcí.

Je možný převod zakoupených diamantů z jednoho světa do dalšího, který je součástí vašeho globálního účtu, do kterého se přihlašujete stejným uživatelským jménem a heslem.

Štěstí

Ukazuje, jak šťastná je populace pod vaší vládou. Původní štěstí a limit každé provincie je 100, jen hlavní město má původní štěstí 100 a jeho limit je 120. Štěstí se vypočítává a obnovuje v reálném čase. Každodenní modifikátory, bonusy a minusy z daně se vypočítávají každou minutu, jejich vliv na štěstí je okamžitý.

Základní důsledek Štěstí je emigrace. Pokud máte méně než 100 bodů štěstí, vždy budete ztrácet populaci, jestli máte víc než 100 bodů, populace se bude stěhovat do vaší říše. Informace o ztrátách populace najdete v okně Statků.

Základní negativní důsledek nízkého štěstí jsou výtržnosti, povstání a emigrace. Čím je větší Štěstí v jedné provincii, tím je populace šťastnější a tím menší je možnost výtržností, povstání a emigrace.
- Když je Štěstí nižší než 50, existuje možnost, která se postupně zvyšuje o 2% za každý bod Štěstí (např: 49 bodů - 2%, 48 bodů - 4% atd.), že nastanou výtržnosti, které vedou k nemožnosti vymáhání daní, dokud se Štěstí opět nezvýší.
- Když je Štěstí nižší než 20, je velká pravděpodobnost (která postupně narůstá o 2% za každý bod štěstí - příklad: 19 štěstí o 2%, 18 štěstí o 4%, atd.) vzpoury obyvatelstva, která způsobí pozastavení těžby surovin, stavby budov a náboru armády do opětovného zvýšeni štěstí.

Modifikátory Každodenního Štěstí:

 • Pozitivní:
  • Nízké sazby daně
  • Talent Císaře, který je guvernér hlavního města a Dědic, jestli je jmenovaný guvernérem v provincii.
  • Guvernérské dovednosti(Logistik, Sociální pracovník, Duchovní vůdce)
  • Modifikátory z pozitivních bonusů terénů
  • Přítomnost armády v provincii
  • Úroveň pevnosti v provincii
  • Památníky
  • Úroveň Univerzity (3 úrovně přinášejí 1 bod Štěstí, limit je 10 bodů Štěstí)
  • Bonus z divu
  • Vlastnictví terénu, který se nachází na speciální surovině - založení provincie, kolonie nebo obchodní stanice.
  • Aktivace Premium dáva +10 bodů štěstí
  • Vysoká čest Vládce - na každých 200 cti se dává 1 Štěstí. Limit - 5.
  • Pod vlivem jednoho z vašich vlastních Aliančních Zámku – +5 každodenního Štěstí.
  • Organizace velkého festivalu na Hlavním náměstí přináší 3 body Štěstí.
  • Dynastické manželství: 5 bodů Štěstí
  • Proměna kolonie na nezničitelnou: 10 bodů Štěstí
  • Zaplacení výkupného za zajatého velkého člověka: 10 bodů Štěstí
 • Negativní:
  • Vyšší daňové sazby
  • Negativní Čest Vládce – minus 5 Štěstí v případě 100 nebo více negativních bodů cti.
  • Zamčená provincie – minus 5 Štěstí s účinností na celém území Říše.
  • Pod vlivem nepřátelského Aliančního zámku (ve válce) – minus 5 Štěstí s účinností v celém území Říše.
  • Smrt císaře/císařovny: -10 bodů Štěstí
  • Smrt guvernéra/generála obránce: -5 bodů Štěstí

Modifikátory Jednorázového Štěstí:

 • Pozitivní
  • Výstavba pevnosti
  • Budování Statků - každý nový statek dává +1 Štěstí.
  • Uspořádaní jednorázových Slavností na Naměstí
  • Zastavení plenění vítěznou bitvou na obranu - +10 bodů Štěstí, ale pouze na první plenění během 24 hodin.
  • Rozpuštění armády
  • Vyhraná válka – +10 bodů Štěstí pro každého člena.
  • Rekonstrukce Pevnosti (pouze první opravy během 24 hodin) - +5 Štěstí.
  • Nová připojená provincie nebo kolonie (ovlivňování celé říše) – + 20 štěstí.
  • +5 bodů Štěstí za všechny panství za každého zajatého generála;
 • Negativní:
  • Nábor vojenských jednotek
  • Drancování provincie – procento drancování populace se rovná odebraným bodům Štěstí. Maximální ztrátou Štěstí je 30.
  • Prohraná bitva – minus 5 za jednu prohranou bitvu po dobu 24 hodin.
  • Prohraná bitva – minus 10 Štěstí ovlivnění celé říše.
  • Vyhlášení války – minus 10 Štěstí pro všechny členy
  • Ztráta vlastní Pevnosti při obléhání (první, kdo ztratil během 24 hodin) – minus 5 Štěstí.
  • Ztracená kolonie – minus 10 Štěstí
  • Ztráta obchodní stanice - minus 5 Štěstí
  • -5 bodů Štěstí za všechna panství za každého generála, zajatého protivníkem;

Daně

Pouze pracující populace platí daň. Daň se přepočítává pokaždé, když se mění daňová sazba a příjem ze zlata a vliv (pozitivní nebo negativní) na štěstí se zohledňuje ihned. To znamená, že pokud nastavíte nízkou daňovou sazbu ve 14 hodin a v 15 hodin ji změníte na vysokou, tak mezi 14 a 15 hodinou budete mít příjem ze zlata a ztráty štěstí odpovídající nízké daňové sazbě, po 15 hodině budou odpovídat vysoké daňové sazbě. Příjem ze zlata a ztráty štěstí se vypočítávají každou minutu. Rovnoměrné části zlata se přidělují podle současného počtu pracující populace, ne podle počtu pracovníků v momentě, kdy byla určena daň. Populační růst a vyplenění civilní populace se bere do úvahy. Zlato se akumuluje do pokladnice v hlavním městě a automaticky se používá na rozvoj všech budov a výzkumů a na hrazení údržby armády bez ohledu na to, kde v říši se armáda nachází.

Hráč může kdykoliv měnit daňovou sazbu, kterou uvalí na pracující obyvatelstvo a každá změna nabývá okamžitého účinku. K dispozici má 6 různých daňových sazeb, které se liší vlivem na Štěstí populace takto:

 • První sazba (bez daně) – dává bonus Štěstí +5.
 • Druhá sazba (velmi nízká – 1 zlata za 100 pracovníků za hodinu v anektované provincii) – 10 ztraceného Štěstí.
 • Třetí sazba (nízká – 2 zlata za 100 pracovníků za hodinu v anektované provincii) – 20 ztraceného Štěstí.
 • Čtvrtá sazba (střední – 3 zlata za 100 pracovníků za hodinu v anektované provincii) – 30 ztraceného Štěstí.
 • Pátá sazba (vysoká – 4 zlata za 100 pracovníků za hodinu v anektované provincii) – 50 ztraceného Štěstí.
 • Šestá sazba (velmi vysoká – 5 zlata za 100 pracovníků za hodinu v anektované provincii) – 75 ztraceného Štěstí.

Příjem

Mírovou cestu

 • Těžba surovin
 • Vyměření daně panstvím
 • Vklad zlata
 • Obchod
 • Příjem z vyměřené daně vazala, který se neshromažďuje automaticky v pokladnici hlavního města. Uživatel ho sám musí vybírat.

Vojenské

 • Rabování surovin v Táboru barbarů.
 • Rabování nezávislých měst
 • Rabování jiných říší, uskutečnění bitvy typ Obléhání pevnosti.
 • Plenění nepřátelských Říší

Výdaje

 • Objednání budov a Výzkumů
 • Objednání armády
 • Údržba armády
 • Oprava zničené pevnosti.
 • Založení kolonie
 • Uspořádání slavností
 • Splácení úvěru a Bankovní úroky

Banka

Budova, ve který si uživatel může půjčit nebo uložit zlato. Banku můžete postavit po ukončení výzkumu Půjčky - úroveň 1 a Vklady - úroveň 1.

• 30 úrovní;
• Každá úroveň zvyšuje maximální velikost půjčky, kterou si může hráč vzít o 2,5%, z počátečních 20% na úrovni 1. Také se zvyšuje maximální množství zlata které může být uloženo.

Maximální množství zlata, které může být vypůjčeno, záleží na úrovni Banky a současné těžby zlata v říši. Když má Banka úroveň 1, můžete vybrat půjčku ekvivalentní až 20% těžby zlata za zvolené období. Každá další úroveň Banky zvyšuje toto procento. Splátky se provádí po stejně dlouhou dobu, po kterou trvá půjčka. Můžou být zvoleny doby splácení mezi 12 až 96 hodinami. Je možné mít pouze jednu nesplacenou půjčku současně. Výše úroku z půjčky může být snížena pomocí výzkumu Půjčky.

Každý uživatel má možnost uložit zlato z pokladnice v bance za účelem příjmů z úroku, které po čase získá. Každá úroveň Banky umožňuje uložit více zlata, přičemž limit je 100 000 000 na úrovni 30. Doba trvání vkladu zlata může být 4 nebo 12 hodin při rychlosti x4 a 2 nebo 5 hodin při úrovni x10. Je povoleno až 10 vkladů. Úrok, který získáte můžete zvětšit pomocí výzkumu Vklady. Stejný výzkum chrání i část vloženého zlato v případě útoku. Částku za úrok získáte po uplynutí doby vkladu. Jestliže je vložené zlato vybráno dříve, přijdete o úroky. Během módu dovolené, je doba úročení zmrazená a pokračuje po jeho vypnutí. Uživatel dostává bonus k úroku z uloženého zlata za císařskou dovednost "Bankéř" a jeho hodnota záleží na úrovni této dovednosti*.

Poznámka! Uložené zlato v bance může být rabováno ostatními hráči.

Bonus působí pouze na sumy z úroku a ne celou hodnotu vkladu (deponovaná suma + úrok).

Ochrany

Ochrana začátečníka

Možnost, která může být aktivována v jedné z úloh Tutorialu a také je k dispozici pro všechny hráče, kteří mají méně než 1000 čistých bodů v profilu. Možnost vyprší automaticky, když účet dosáhne 1000 čistých bodů nebo, když uplyne 168 hodin po její aktivaci. Na účty pod začátečnickou ochranou se nemůže útočit. Pokud pošlete útok na jiného hráče, Vaše Začátečnická ochrana bude zrušena, což znamená, že jiní hráči můžou útočit na vás. Hráči pod začátečnickou ochranou jsou v žebříčku zobrazováni s ikonou dětského kočárku.

Sváteční ochrana

Možnost, která může být aktivovaná každým hráčem, ale pouze v době svátků předem vyhlášených týmem Imperia Online a na omezenou dobu, určenou Týmem Imperia Online. V době, kdy je aktivní, na váš účet není možné útočit a není z něj možné posílat útoky. Mezitím je účet dostupný, můžou se stavět budovy, může se zkoumat, může se najmout armáda atd. Všechny útoky, vyslané na Vaši Říši před aktivací budou však ještě uskutečněny.

Mód dovolené

Zakazuje jakékoli útoky na Vaši říši, dokud nebude mód ukončen. Pokud byl útok odeslán před aktivací, i když aktivujete Mód dovolené, útok bude dokončen. Mód dovolené POZASTAVÍ i těžbu všech surovin, výdaje na údržbu armády a růst obyvatelstva, 168 hodinová lhůta splácení úvěru je také pozastavena, jakož i období vkladu, dokud Mód dovolené nebude vypnut. Započatá výstavba budov bude dokončena. Mód dovolené nelze po zapnutí deaktivovat během prvních 48 hodin. K aktivování Módu dovoleného potřebujete 1700 diamantů.

Můžete aktivovat Sváteční ochranu nebo Mód dovolené pouze v případě, že vaše armáda není na misi. Výjimkou je ale úhybný manévr nebo přesun mezi panstvími. Prosím nezapomeňte, že armáda provádějící úhybný manévr, nebo se přesunuje mezi panstvími po dobu Dovolenkového módu pokračuje ve výdajích za údržbu.

Ochrana navráceného Císaře

Ochrana, pro každého Císaře, který se vrátil do své říše po nepřítomnosti nejméně dvou týdnů, obdržíte ji automaticky po přihlášení do hry. Všechny útoky na říši jsou zakázány. Striktní trvání - 48 hodin. Úplně zdarma.

Náhled

Povolená pomoc od přítele ve vašem hospodářském rozvoji. Můžete nahlížet 4 různé účty a váš vlastní účet může být nahlížen od 4 hráčů podle vašeho vlastního výběru. Nahlížející se přihlásí do vašeho účtu svým uživatelským jménem a heslem, takže není třeba nikomu dávat vaše heslo.

Práva a omezení nahlížejících:

 • Nahlížející s plnými právy může dělat vše, co dělá majitel, s výjimkou:
  - nemůže změnit nastavení účtu;
  - nemůže zaregistrovat nový účet v jiném světě pomocí pozvánky z pop-up okna;
  - nemůže opustit Alianci, do které patří majitel účtu;
  - pokud monitorovaný účet patří vůdci aliance, nahlížející nemůže vyhánět členy z aliance;
  - možnosti na darování diamantů a surovin do pokladnice jsou dostupné pro nahlížející, ale bez možnosti anonymního darování;
  - dohlížející s plnými právy nemůže propustit vazala;
 • Omezení nahlížejícího:

  - může číst zprávy, ale nemůže je označit jako přečtené;
  - může otvírat ankety, ale nemůže hlasovat;
  - nemůže hlásit cizí avatary, komentáře nebo psát na profily hráčů z monitorovaného účtu;
  - nemůže odvolat armádu, která je odeslaná na misi;
  - nemůže používat možnost na okamžitý příchod mise do panství;
  - nemůže používat možnost na okamžitý přenos surovin;
  - nemůže odvolat armádu, která je odeslaná na alianční misi;
  - nemůže vstoupit do menu pro všechny budovy ve výstavbě;
  - nemůže použít možnost na okamžitý výcvik;
  - nemůže měnit nastavení účtu;
  - nemůže registrovat účet v pozvánce, která se objeví;
  - nemůže vymazat, měnit, sdílet záložky;
  - nemůže používat placené extra výhody z Premium nabídky;
  - nemůže číst a psát zprávy v sekcích Tribuna, Osobní, Poznámky nebo Oznámení;
  - nemůže ukončit budovy nebo výzkumy s diamanty;
  - nemůže propustit jednotky;
  - nemůže otvírat chrám;
  - může brát pouze malou půjčku, ale nemůže používat možnost na splacení půjčky;
  - nemůže používat možnosti v aliančním menu;

Individuální práva nahlížejícího můžeš nastavit v menu Všeobecná Nastavení >> Osobní nastavení>> tab Náhled. Nastavení nahlížení můžeš změnit kdykoli podle svého vlastního uvážení.

Čisté body

Reprezentují aktuální sílu hráče.

Získají se, když se staví budovy, zkoumají výzkumy a najmou vojáci.

Vypočítají se následujícím způsobem:

 • 1 čistý bod = 1000 zlata / 1000 dřeva / 1000 železa / 1000 kamene utraceného za budovy a výzkumy.
 • 1 čistý bod = 500 zlata / 500 dřeva / 500 železa / 500 kamene za najatou armádu.

18 divů světa

Osmnáct speciálních budov, jejichž stavba může být zadána z budovy radnice všemi hráči, kteří dosáhli 25 úroveň Architektury.

Pouze nejvyšší úrovně těchto budov v celém světě se považují za divy a zobrazují se na Globální mapě vedle říše svých majitelů.

Každý zázrak dává speciální bonus majiteli a všem jeho spojencům, tak jak následuje:

 • Mystický obelisk – bonus 5 každodenních bodů k Štěstí
 • Ohnivý vrch – bonus 5 bodů k limitu Štěstí
 • Nebeské Věže – 10% bonus k době výzkumu
 • Pyramidy Slunce – 10% bonus k době výstavby
 • Palác úsvitu – 10% bonus k účinku Statků
 • Generál – 10% bonus k době vycvičení armády
 • Velký jezdec – 10% bonus k době cestování armády
 • Zlatá pozorovatelna: 100% bonus efektivity všech špionů
 • Mystické země: o 10% větší odměny z chrámu
 • Dračí val: 10 bodů ztráta morálky pro všechny útočníky
 • Zakázaný palác: 50% bonus příjmu zlata z obchodu a vazalů
 • Brána vítězství: 5 bonusových bodů morálky
 • Zahrady života: 10% bonus k přírůstku obyvatelstva
 • Chrám zkázy: 10% bonus k útoku v prvním kole
 • Hrobka Války: o 5% nižší údržba armády
 • Starověká observatoř: 10% bonus dosahu veškeré logistiky
 • Akvadukt* přináší 50% bonus k příjmu zlata z obchodu a vazalů, 10% k účinku farem a 10% bonus k přírůstku obyvatelstva.
 • Oltář Vojevůdce Повелителя на войната* snižuje o 10% čas cestování, přináší bonus 5% nižší údržby armády a 10% bonus k útoku v prvním kole bitvy.


 • *Tyto bonusy se sčítají s bonusy jiných existujících divů. Například, jestliže máte Akvadukt a Palác východu slunce, získáte celkem 20% bonus k účinku farem.

Hráč může stavět úrovně více než jedné speciální budovy, ale může vládnout pouze nad jedním z divů, což znamená, že pokud dosáhne nejvyšší úroveň ve světě u víc než jedné speciální budovy, musí si vybrat, která z nich bude divem a přinášet bonus jemu i všem jeho spojencům.

Divy jsou nezničitelné. Div a jeho bonus se ztratí, když jiný hráč postaví vyšší úroveň.*

Ztráta Divu neznamená ztrátu už postavených úrovní - hráč jednoduše už nevládne divu a tak on i jeho spojenci ztratí bonus do okamžiku, ve kterém dokáže postavit vyšší úroveň než je úroveň momentálního divu ve světě.

Pokud vlastníte nejvyšší úrovně Mystického Obelisku a Ohnivého Vrchu ve světě a Mystický Obelisk je Váš aktivní div, Ohnivý Vrch se automaticky stává Vašim aktivním divem ve chvíli, kdy jiný hráč postaví vyšší úroveň než je Vaše úroveň Mystického Obelisku. Pokud vlastníte nejvyšší úrovně více než dvou speciálních budov ve světě a Mystický Obelisk je Vaším aktivním divem, systém aktivuje jako div jednu z Vašich speciálních budov na náhodném principu ve chvíli, kdy jiný hráč postaví vyšší úroveň než je Vaše úroveň Mystického Obelisku. Přesto však můžete aktivovat div, který chcete, kdykoliv dle svého přání.

Když má dva nebo více hráčů stejnou úroveň stejné speciální budovy, majitelem divu je ten, který úrovně dosáhl jako první.

Každý hráč, který je v TOP 50 hodnocení úrovní daného divu, získává personální, snížený účinek bonusu souvisejícího divu. Rozděleno následujícím způsobem:

- Hráč s nejvyšší úrovní divu získává 100% účinku divu. Stejný účinek získávají i všichni jeho spojenci.
- Hráč, nа 2. místě získává 100% účinku divu, ale pouze pro svůj účet;
- Hráči, na místech 3 až 5 získávají 80% účinku divu, ale pouze pro svůj účet;
- Hráči, na místech 6 až 10 získávají 60% účinku divu, ale pouze pro svůj účet;
- Hráči, na místech 11 až 20 získávají 40% účinku divu, ale pouze pro svůj účet;
- Hráči na místech 21 až 50 získávají 20% účinku divu, ale pouze pro svůj účet;

Jestliže již hráč získává účinek z divu spojence, nemůže získat i personální účinek ze stejného divu.
Hráč může stále ovládat pouze jeden div s aliančním účinkem, ale může získávat personální účinek ze všech dalších divů, stačí když je v TOP 50 v žebříčku, a nepožívá jejich aliančního účinku.

Základní cena každé speciální budovy je 8 000 000 ve zlatém ekvivalentu. Typ ceny suroviny se střídá v každé následující úrovni, tak že 1. úroveň vyžaduje zlato, 2. dřevo, 3. železo, 4. kámen, 5. zlato atd.*

Poznámka: Střídání suroviny je jen v rámci jedné budovy typu div, to znamená, že pokud uživatel vybuduje 1. úroveň "Pyramidy Slunce", na 1. úroveň "Palác úsvitu" bude potřebovat zase zlato, ne dřevo. Až na 2. úroveň "Pyramidy Slunce" bude potřeba dřevo.

Cena speciálních budov se snižuje Architekturou.

Zlatý ekvivalent každé následující úrovně je o 10% vyšší, a tak se bere do úvahy základní cena, a ne už snížená úrovněmi Architektury.

Speciální budovy se stavějí okamžitě a nejsou limitované podle úrovně.

Předpověď počasí

Počasí bylo ve středověku stejně důležité jako dnes. Ovlivňovalo produkci potravin, podmínky k životu a válečné mise. Z tohoto důvodu je počasí důležitou součástí života všech vládců v Imperia online, a přináší každodenní bonusy, nebo škody stejnou měrou všem říším ve všech světech. Předpověď počasí ukáže jaké bude počasí ve světě v příštích 5 dnech a zároveň jaké kladné či záporné účinky bude mít na hospodářství a vojenství.

Předpověď počasí Ekonomika Válčení
Slunečno
 • 10% vyšší přírůstek obyvatelstva
 • 10% zvýšená kapacita statků
 • 20% silnější útok střelců
 • +10 morálka v bitvě
 • Deštivo
 • 10% zdvojnásobená těžba dřeva
 • -20 štěstí obyvatelstva
 • Síla drancování je poloviční
 • Účinek Příkopu je zdvojnásoben
 • Větrno
 • 10% zvýšená kapacita domů
 • 20% snížená kapacita nákladní stanice
 • 20% slabší útok střelců
 • Síla drancování je zdvojnásobena
 • Mlha
 • Osobní útoky jsou viditelné 30 minut před úderem
 • +5 bonus úrovně Špionáže
 • Bonus k Bojovému zápalu je znásoben 2
 • Všechny jednotky pro boj na dálku mají dosah -2
 • Sněžení
 • 50% pomalejší pohyb armády
 • 20% vyšší údržba armády na misi
 • Žádný bonus za Bojový zápal
 • 20% slabší útok obléhacích strojů