Resursi

Populacija

Funkcije:

 • Radna snaga za drvo, željezo i kamen.
 • Stanovništvo plaća poreze koje određuje igrač.
 • Novaci, potrebni za regrutaciju vojske.

Rast populacije:

 • Osnovni rast populacije: 1 x trenutna populacija/1000 + 50 pomnoženo s brzinom svijeta. Istraživanje medicine povećava rast za 5% po nivou. Izgradnjom farmi smanjuje se gubitak seljaka zbog manjka hrane.
 • Ako je dosegnut limit populacije zbog trenutnog nivoa kuća, stvaraju se beskućnici, njihov se rast računa na sljedeći način: ((rast+trenutna populacija) - limit)/2, dobiveni rezultat se množi sa brzinom svijeta. Beskućnici mogu biti unajmljeni u vojsku, ali ne mogu raditi niti proizvoditi resurse.

  Aktivacija premiuma povećava rast stanovništva za do 20%.

Drva

 • Potrebno za sve građevine i neka istraživanja.
 • Potrebno za treniranje vojnih jedinica.
 • Proizvodi stanovništvo zaposleno u pilani.

Željezo

 • Potrebno za neke građevine, istraživanja i sve vojne jedinice.
 • Proizvodi stanovništvo zaposleno u rudniku željeza.

Kamen

 • Glavni resurs za izgradnju utvrda.
 • Potrebno za neke druge građevine i istraživanja.
 • Proizvodi stanovništvo zaposleno u kamenolomu.

Proizvodnja

 • Osnovna proizvodnja 100 stanovnika: 20 drva / 20željeza / 20 kamenja.
 • Prijestolnica carstva ima fiksni bonus proizvodnje od 10% na sve resurse.
 • Proizvodnja može biti poboljšana:
  • Aktivacijom premiuma povećava proizvodnju za do 20%.
  • Povećanje nivoa utvrde - svaki nivo utvrde povećava produktivnost za određeni postotak ali ne može biti više od 60%.
  • Podizanje nivoa proizvodnje u istraživanjima saveza (ako je igrač u savezu) - svaki nivo daje 2% bonusa na proizvodnju svim članovima saveza.

Zlato

 • Valuta igre. Generira se kao porez, uzet iz prijestolnice, pripojenih provincija, vazala i kolonija prema željama igrača. Postoji 6 razina poreza. Zlato se generira od trgovine i depozita.
 • Nezaposleno stanovništvo ne plaća poreze. Zlato se generira i koristi iz riznice smještene u prijestolnici (ne odnosi se na zlato koje se generira u vazalnim posjedima, trebate ga uzeti ručno). Porez se automatski prikuplja u riznici, kao što se i zlato potrebno za gradnju, istraživanja i troškove održavanja vojske uzima izravno iz riznice, bez potrebe za transportom. Osim od poreza zlato dobivate ako ste izgradili carske staze i trgovačke rute koje povezuju različite vrste posjeda. Prihod od trgovine se skuplja u prijestolnici. Ako je zlato u riznici negativno (npr. zbog održavanje vojske), ne možete graditi, istraživati i trenirati vojsku dok ne izađete iz minusa.

Dijamanti

Služe za:

 • Kupnju Premium članstva - daje mnoge bonuse i usluge koje nisu dostupne običnim igračima:
  • 10% bonusa na proizvodnju.
  • 10% bonusa na rast populacije.
  • 10% bonusa na napad vojske.
  • Daje 10% bonusa na obranu vojske.
  • Dnevno 10 zadovoljstva bonusa u svim provincijama.
  • Udvostručuje kapacitet transportnih stanica.
  • 20% kraće vrijeme treniranja jedinica i 20% veći kapacitet vojarni.
 • Kupnju dodataka dostupnih svaki dan:
  • Trenutna izgradnja - završavanje izgradnje ranije. Opcija je dostupna za građevine kojima je preostalo manje od 24 sati do završetka. 1 konstrukcijski sat košta 170 dijamanata.
  • Trenutno istraživanje - omogućuje završavanje istraživanja ranije. Opcija se plaća dijamantima i vrijedi samo za istraživanja kojima je preostalo manje od 06 sati* do završetka. 1 sat istraživanja zahtijeva 510 dijamanata.

   To je osnovni limit. Što ste na višem stupnju razvoja i što više dijamanata potrošite na trenutno istraživanje, to će limit biti viši.

  • Trenutni trening - završavanje treninga jedinica ranije. Opcija nije dostupna dok je carstvo pod napadom. Samo prva grupa u redu čekanja u jednoj provinciji i jednoj vojarni može biti trenutno trenirana za dijamante. Svaka grupa ispod 6 sati preostalog treninga košta 170 dijamanata.
  • Trenutni trening pokreće ponovni obračun vremena ostalih grupa u redu čekanja.

   Primjer: Regrutirate grupu mačevaoca od 6 sati a zatim drugu grupu mačevaoca od 6 sati. Vrijeme treniranja druge grupe je 12 sati, ali ako trenutno završite prvu grupu, vrijeme treniranja druge grupe pada za 6 sati.

  • Trenutno putovanje vojske
  • Trenutno osnivanje udaljenog posjeda
  • Carski trgovac - mogućnost tržišta koja omogućava trenutnu prodaju drva, željeza i kamenja za zlato, te košta 850 dijamanata. Opcija nije dostupna dok je carstvo pod napadom.
  • Otvaranje više od jednog poklona u hramu dnevno. Za drugi poklon od 680 dijamanata potrebno je uzeti besplatan dar barem 3 puta. Treći dar za 2550 dijamanata, ako ste već uzeli dar za 680 dijamanata barem 3 puta. Četvrti dar za 4250 dijamanata, ako ste već uzeli dar za 2550 dijamanata barem 3 puta. Peti dar za 8330 dijamanata, ako ste već uzeli dar za 4250 dijamanata barem 3 puta. Šesti dar za 16830 dijamanata, ako ste već uzeli dar za 8330 dijamanata barem 3 puta.
  • 10 sati prihoda - može se primiti samo jednom svakih 12 sati, količina resursa jednaka je proizvodnji na sat x10.
  • Aktivacija odmora
  • Organizacija masovnih velikih festivala na gradskom trgu s ciljem povećanja nivoa zadovoljstva. Veliki festivali su ograničeni na 1 dnevno. Efekt festivala ovisi o nivou gradskog trga - svaki nivo daje dodatnih +2 zadovoljstva.
  • Kapitulacija - omogućava Vam obranu carstva od određenog neprijatelja na određeno vrijeme. Možete kapitulirati maksimalno 10 puta u 42 sata/i. Prva kapitulacija je besplatna, svaka sljedeća košta 1700 dijamanata više od prethodne.
  • Donacije dijamanata - opcija saveza koja omogućuje saveznicima da pomažu savezu dijamantima. Donacije se vrše u riznici saveza. Mogu se donirani samo kupljeni i privremeni dijamanti. Svaki član saveza može donirati maksimalno 340000 dijamanata dnevno.
  • Privremeni dijamanti - dijamanti koje ste dobili na neki drugi način osim kupnje, npr. dijamanti zarađeni u tutorialu, postignućima, turnirima, kolu sreće. Privremeni dijamanti mogu se kupiti i tijekom posebnih ponuda.

Prijenos dijamanata - prijenos kupljenih dijamanata iz jednog svijeta u drugi, dio Vašeg globalnog računa, na koji se prijavljujete istim korisničkim imenom i šifrom. Zarađene i privremene dijamante ne možete prebacivati u okviru Vašeg globalnog računa.

Zadovoljstvo

Pokazuje koliko je stanovništvo zadovoljno vladanjem gospodara. Osnovno zadovoljstvo i limit zadovoljstva u svim teritorijima je 100, osim u prijestolnici, koja ima bonus +20. Zadovoljstvo se obračunava i ažurira odmah. Dnevni bonusi i minusi zbog poreza se raspoređuju proporcionalno svake minute (kao što se dobivaju i resursi). Jednokratni bonusi i minusi se uračunavaju odmah.

Glavni utjecaj zadovoljstva - emigracija. Ako je zadovoljstvo ispod 100, gubite populaciju. Ako je zadovoljstvo preko 100, ne gubite, ali i ne dobivate populaciju. Informacija o gubitku ili dobivenu populaciju zbog migracije se prikazuje u farmama.

Glavna posljedica niskog zadovoljstva su nemiri, pobune i emigracija. Što je zadovoljstvo bliže limitu provincije, to je populacija zadovoljnija i manje su šanse za emigraciju i nemire.
- U slučaju zadovoljstva ispod 50 - postoje šanse za nemire, koje se povećavaju za 2% sa svakim bodom ispod 50(2% na 49 zadovoljstva, 4% na 48 zadovoljstva, itd.). Nemiri dovode do neplaćanja poreza dok se zadovoljstvo ne poveća.
- U slučaju zadovoljstva ispod 20, postoje šanse za pobunu, koje se povećavaju za 2% (2% na 19 zadovoljstva, 4% na 18 zadovoljstva, itd.) i koje dovode do prestanka proizvodnje na 24 sata, nemogućnosti regrutacije i gradnje dok se zadovoljstvo ne poveća.

Dnevni modifikatori zadovoljstva su:

 • Pozitivni
  • Niske stope poreza
  • Talenat vladara koji je guverner prijestolnice i talenat nasljednika ako je postavljen za guvernera provincije.
  • Vještine guvernera (logističar, socijalni radnik, duhovni vođa)
  • Modifikatori pozitivnog bonusa od terena
  • Prisutnost vojske u provinciji
  • Nivo utvrde u provinciji
  • Spomenici
  • Nivo sveučilišta (3 nivoa daju 1 bod zadovoljstva; limit je 10 bodova zadovoljstva)
  • Bonus od čuda
  • Kontrola nad teritorijem lociranim na posebnom resursu - osnivanje provincije, kolonije ili trgovačke postaje.
  • Aktivacija premiuma - +10 zadovoljstva sa utjecajem na sva carstva.
  • Viši nivoi časti vladara - svakih 100 časti daje 1 bod zadovoljstva. Limit - 5.
  • Pod utjecajem dvorca saveza - +5 zadovoljstva svaki dan.
  • Održavanje velikog festivala na gradskom trgu: +3 boda zadovoljstva
  • Dinastički brak: +5 bodova zadovoljstva
  • Pretvaranje kolonije u neuništivu: +10 bodova zadovoljstva
  • Plaćanje otkupnine za zarobljenog velikana: +10 bodova zadovoljstva
 • Negativni:
  • Visoka stopa poreza
  • Negativna čast vladara - minus 5 bodova zadovoljstva u cijelom carstvu u slučaju da je čast -100 ili više bodova negativne časti.
  • Zaključana provincija - minus 5 dnevnog zadovoljstva sa utjecajem na sve teritorije carstva.
  • Pod utjecajem protivničkog dvorca saveza (tijekom rata) - minus 5 zadovoljstva za sve teritorije carstva.
  • Smrt vladara/vladarice: -10 bodova zadovoljstva
  • Smrt guvernera/obrambenog generala: -5 bodova zadovoljstva

Jednokratni modifikatori zadovoljstva su:

 • Pozitivni
  • Izgradnja utvrde
  • Izgradnja farmi - svaki nivo daje +1 zadovoljstva.
  • Organizacija jednokratnih festivala na gradskom trgu
  • Zaustavljanje porobljavanja sa pobjedničkom bitkom u obrani - +10 zadovoljstva, ali samo za prvo porobljavanje u periodu od 24 sata.
  • Raspuštanje vojske
  • Pobjednički rat - +10 zadovoljstva svakom članu.
  • Popravak utvrde (samo prvi popravak unutar 24-satnom periodu) - +5 zadovoljstva.
  • Nova pripojena provincija ili kolonija (utječe na cijelo carstvo) - +20.
  • +5 bodova zadovoljstva u svim posjedima za svakog zarobljenog generala;
 • Negativni
  • Regrutacija vojnika
  • Porobljena provincija - postotak izgubljene populacije jednak je broju izgubljenih bodova zadocoljstva, maksimalni gubitak zadovoljstva je 30.
  • Izgubljena bitka- globalno - minus 5 zadovoljstva, ali samo za prvu izgubljenu bitku na period od 24 sata.
  • Izgubljeni rat - minus 10 zadovoljstva sa utjecajem na cijelo carstvo.
  • Objava rata - minus 10 zadovoljstva svim članovima
  • Izgubljena opsada utvrde (samo prvo uništenje tijekom 24 sata) - minus 5 zadovoljstva.
  • Izgubljena kolonija - minus 10 zadovoljstva.
  • Izgubljena trgovačka postaja - minus 5 zadovoljstva.
  • -5 bodova zadovoljstva u svim posjedima za svakog generala zarobljenog od strane neprijatelja;

Porezi

Oporezuje se samo zaposleno stanovništvo. Porez se obračunava svaki put pri promjeni stope tako da prihod u zlatu i efekt (pozitivan ili negativan) na zadovoljstvo se obračunava i odmah stupa na snagu. Ako postavite nisku stopu poreza u 2 sata i promijenite je visokom stopom u 3 sata, između 2 sata i 3 sata imat ćete prihod zlata i gubitke zadovoljstva koje odgovaraju niskoj stopi poreza, a poslije 3 sata prihod i gubitke koji odgovaraju visokoj stopi. Prihod u zlatu i minus na zadovoljstvo su podijeljeni proporcionalno i dodaju se ili oduzimaju svake minute. Jednaki dijelovi zlata se dobivaju tako što se uvijek računa trenutni broj radnika, a ne broj radnika u trenutku postavljanja poreza, tako da su prirast stanovništva i ubijeni seljaci u slučaju neprijateljskog poroba uzeti u obzir pri obračunavanju svakog dobivenog dijela zlata. Zlato se čuva u riznici prijestolnice, iz koje se automatski uzima za pokretanje izgradnje svih građevina i istraživanja te održavanje vojske neovisno o posjedu u kojem se nalaze.

Igrač može promijeniti poreznu stopu kad god želi i promjena se vrši odmah. Postoji 6 poreznih stopa, pri čemu svaki drukčiji utječe na zadovoljstvo, na sljedeći način:

 • Prva porezna stopa (bez poreza) - daje + 5 bonus zadovoljstva.
 • Druga porezna stopa (vrlo nizak - 1 na svakih 100 radnika na sat u pripojenim provincijama i vazalima) - minus 10 zadovoljstva.
 • Treća porezna stopa (nizak - 2 na svakih 100 radnika na sat u pripojenim provincijama i vazalima) - minus 20 zadovoljstva.
 • Četvrta porezna stopa (srednji - 3 na svakih 100 radnika na sat u pripojenim provincijama i vazalima) - minus 30 zadovoljstva.
 • Peta porezna stopa (visok - 4 na svakih 100 radnika na sat u pripojenim provincijama i vazalima) - minus 50 zadovoljstva.
 • Šesta porezna stopa (vrlo visok - 5 na svakih 100 radnika na sat u pripojenim provincijama i vazalima) - minus 75 zadovoljstva.

Prihod

Miroljubiv način

 • Proizvodnja resursa
 • Oporezivanjem posjeda
 • Pohranjivanjem zlata
 • Trgovina
 • Prihod od vazala - ne akumulira se automatski u riznici prijestolnice već trebate ga ručno sakupiti.

Vojni način

 • Pljačkanje resursa iz barbarskog kampa.
 • Pljačkanjem neovisnih gradova
 • Pljačkanjem resursa nakon uspješnog napada na utvrdu protivničkog carstva.
 • Porobljavanjem protivničkih carstava.

Troškovi

 • Naručivanje građevina i istraživanja
 • Regrutiranje vojske
 • Troškovi održavanja vojske
 • Popravak uništene utvrde.
 • Osnivanje kolonije
 • Planiranje festivala
 • Plaćanje kredita i kamata banke.

Banka

Građevina u kojoj korisnik može uzeti kredit i položiti zlato. Banka se može izgraditi nakon istraživanja 1. nivoa Pozajmljivanja i 1. nivoa Polaganja.

• 30 nivoa;
• Svaki nivo povećava iznos kredita koji igrač može uzeti, za 2,5% počevši od 20% na nivou 1. Također povećava maksimalan iznos zlata koji se može položiti.

Maksimalni iznos zlata koji igrač može uzeti, ovisi o nivou Banke i trenutnoj proizvodnji zlata u carstvu. Na nivou 1 Banke može se povući zajam u iznosu do 20% proizvodnje zlata za odabrano razdoblje. Svaki nivo Banke povećava ovaj postotak. Otplata se vrši za isti vremenski period koji je odabran. Rokovi otplate su između 12 i 96 sati. Istovremeno se može podići samo jedan kredit. Kamatne stope na kredite mogu se smanjiti istraživanjem Pozajmljivanja.

Svaki igrač ima opciju uložiti zlato u banku kako bi nakon određenog vremena zaradio kamatu na to zlato. Svaki nivo građevine Banke dopušta polaganje više zlata, s ograničenjem od 100 000 000 na nivou 30. Vrijeme za koje igrač može položiti zlato, je 4 ili 12 sati za svjetove brzine x4 i 2 ili 5 sati za svjetove brzine x10. Dopušteno je do 10 zasebnih depozita. Kamatna stopa koja se zarađuje, može se povećati istraživanjem Polaganja. Isto istraživanje također štiti dio položenog zlata u slučaju napada. Iznos kamate se prima nakon isteka depozita. Ako se položeno zlato povuče ranije, kamata se gubi.
Tijekom odmor moda razdoblje depozita se zamrzava te se nastavlja nakon zaustavljanja odmora. Korisnik dobiva bonus na kamatu na položeno zlato od vladarske vještine "Bankar", čiji iznos ovisi o nivou vještine.

Napomena: Zlato u banci može biti opljačkano od strane drugih igrača.

Bonus se odnosi na vrijednost kamate a ne na cijelu vrijednost depozita (uložena suma + kamata).

Zaštite

Zaštita početnika

Zaštitu početnika može aktivirati svaki igrač sa manje od 1 000 bodova. Opciju možete aktivirati u tutoralu. Igrači pod zaštitom početnika ne mogu napasti niti biti napadnuti od drugih igrača. Ako pošaljete napad na drugog igrača, zaštita početnika pod kojom se trenutno nalazite, bit će zaustavljena, dakle ostali igrači će moći vas napadati. Neovisno kad je aktivirana, opcija istječe automatski kada račun dosegne 1 000 bodova ili kada protekne 168 sata/i od aktivacije. Igrači pod zaštitom početnika imaju ikonu dječje kolijevke u poretku.

Blagdanska zaštita

Opcija koju može aktivirati svaki igrač tijekom blagdana, unaprijed najavljenih od tima Imperije Online i za vrijeme perioda koji odredi Imperia Online. Dok je aktivirana zaštita, igrači ne mogu slati napade niti biti napadnuti od strane drugih igrača. Ali mogu pristupati računu, graditi građevine, pokretati istraživanja, regrutirati vojsku itd. Svi napadi poslani na carstvo prije aktivacije zaštite će se izvršiti.

Odmor

Odmor zabranjuje sve napade na Vaše carstvo. Ako je napad već poslan na Vaše carstvo, čak i ako aktivirate odmor, napad će se izvršiti. Odmor ZAUSTAVLJA proizvodnju svih resursa, održavanje vojske i prirast stanovništva. Prekida se 168-satni period isplate kredita kao i period depozita dok se ne deaktivira odmor. Izgradnje građevina i istraživanja će se nastaviti. Odmor je aktivan najmanje 24/48 sati (u ovisnosti o brzini svijeta). Cijena korištenja ove usluge je 1700 dijamanata.

Odmor i blagdansku zaštitu možete aktivirati samo ako nemate jedinice na misiji. Iznimka je od toga pravila pohod i premještanje vojske među posjedima. Molimo, vodite računa da se za vrijeme odmora naplaćuje održavanje vojske ako je vojska poslana u pohod ili putuje među posjedima.

Zaštita za povratak

Zaštitu koju svaki vladar, koji se vratio u svoje carstvo nakon što nije bio na računu barem 2 tjedna, prima automatski nakon prijave na račun. Zabranjuje sve napade na i iz carstva. Traje - 48 sata/i. Potpuno besplatna.

Čuvanje računa

Legalna pomoć prijatelja kod vašeg ekonomskog razvoja. Možete čuvati 4 različita računa i 4 igrača mogu paziti vaš račun. Oba čuvara se prijavljuju na vaš račun sa svojim korisničkim imenom i šifrom, pa nije potrebno da dajete nekome svoju šifru.

Prava i ograničenja čuvara računa:

 • Čuvar računa s neograničenim pravima ima skoro ista prava kao vlasnik računa, ali ipak postoji par iznimaka:
  - ne može mijenjati postavke računa;
  - ne može registrirati novi račun u drugi svijet;
  - ne može napuštati savez čiji je član vlasnik računa;
  - ako čuvani račun posjeduje prava vođe, čuvar ne može izbacivati članove saveza;
  - dostupne su opcije doniranja dijamanata i resursa u riznicu saveza, ali su zabranjene anonimne donacije;
  - ne može osloboditi vazala;


 • Čuvar računa s ograničenim pravima:
  - može čitati vijesti ali ih ne može označavati kao pročitane;
  - može otvarati ankete ali ne može glasati;
  - ne može prijavljivati avatare igrača, komentirati ili pisati po drugim profilima;
  - ne može opozvati vojsku poslanu u misiju;
  - ne može koristiti opciju (koja se plaća dijamantima) za trenutni dolazak misije poslanu u osnivanje posjeda;
  - ne može koristiti opciju za trenutni transport resursa;
  - ne može opozvati saveznu vojsku poslanu u misiju;
  - ne može ući u izbornik Sve građevine u izgradnji;
  - ne može koristiti opciju za trenutni trening;
  - ne može mijenjati postavke računa;
  - ne može registrirati račun putem pozivnica koje dolaze;
  . ne može brisati, uređivati i dijeliti oznake;
  - ne može koristiti opcije u izborniku Premium;
  - ne može čitati ili pisati privatne poruke, poruke na tribuni, objave i bilješke;
  - ne može graditi i istraživati sa dijamantima;
  - ne može raspuštati vojsku;
  - ne može ući u hram;
  - ne može koristi opciju Otplati kredit, ali može uzeti mali kredit;
  - ne može koristiti opcije u izborniku saveza.

Prva legalnih čuvara računa se mogu postaviti u izborniku Opće postavke >> Osobne postavke >> Čuvari računa. Prava se mogu mijenjati kad god želite i kako god želite.

Ekonomski bodovi

Odražavaju trenutnu snagu igrača.

Osvajaju se izgradnjom građevina, pokretanjem istraživanja i regrutiranjem vojske.

Obračunavaju se na sljedeći način:

 • 1 ekonomski bod = 1 000 zlata/ 1 000 drva/ 1 000 željeza/ 1 000 kamenja, potrošeno na građevine i istraživanja.
 • 1 ekonomski bod = 500 zlata/ 500 drva/ 500 željeza/ 500 kamenja, potrošeno na vojsku.

18 svjetskih čuda

18 posebnih građevina koje mogu graditi igrači koji su dosegnuli 25. nivo Arhitekture. Opcija je dostupna u gradskoj vijećnici.

Samo najveći nivo tih građevina u jednom svijetu se smatra čudom i pojavljuje se na globalnoj mapi blizu carstva vlasnika.

Svako čudo daje poseban bonus vlasniku i njegovim saveznicima:

 • Mistični obelisk: +5 bodova zadovoljstva dnevno
 • Vatreno okupljalište: +5 bodova na limit zadovoljstva
 • Nebeski toranj: -10% na vrijeme istraživanja
 • Piramide sunca: -10% na vrijeme izgradnje
 • Palača zore: +10% na efekt farmi
 • General: -10% na vrijeme treniranja vojske
 • Veliki konjanik: -10% na vrijeme putovanja vojske
 • Zlatna promatračnica: 100% bonusa na učinkovitost svih špijuna
 • Mistične zemlje: 10% veće nagrade u hramu
 • Zmajeve zidine: -10 bodova morala za sve napadače
 • Zabranjena palača: 50% bonusa na prihod zlata od trgovine i vazala
 • Vrata pobjede: +5 bodova morala
 • Vrtovi života: 10% bonusa na prirast stanovništva
 • Hram smrti: 10% bonusa na napad u prvoj rundi
 • Grobnica rata: 5% manje održavanje vojske
 • Drevna zvjezdarnica: 10% bonusa na domet svih logistika
 • Akvedukt* daje 50% bonusa na prihod zlata od trgovine i vazala, 10% na efekt farmi i 10% bonusa na rast stanovništva.
 • Žrtvenik Gospodara rata* smanjuje za 10% vrijeme putovanja, smanjuje za 5% održavanje vojske i daje 10% bonusa na napad u prvoj rundi bitke.


 • *Ovi bonusi se zbrajaju s bonusima ostalih postojećih čuda. Naprimjer: Ako posjedujete Akvedukt i Palaču zore, primit ćete ukupno 20% bonusa na efekt farmi.

Igrač može graditi više nivoa posebnih građevina, ali može posjedovati samo jedno čudo. Ako igrač dosegne najviši nivo više od jedne posebne građevine u svijetu, mora odabrati jedno od čuda koje će davati bonus njemu i njegovim saveznicima.

Čuda nije moguće uništiti. Gubite čudo i njegov bonus ako neki drugi igrač sagradi viši nivo od vašeg.*

Gubitak čuda ne znači da gubite već sagrađene nivoe, već znači da niste više vlasnik čuda i vi i vaši saveznici gube bonus od čuda sve dok ne uspijete sagraditi nivo čuda viši od trenutnog nivoa u svijetu.

Ako posjedujete najviši nivo Mističnog obeliska i Vatrenog okupljališta u svijetu i Mistični obelisk je vaše aktivno čudo, Vatreno okupljalište automatski postaje Vaše aktivno čudo ako drugi igrač sagradi viši nivo Mističnog obeliska od Vašeg. Ako imate više od dva najviša čuda u svijetu i Mistični obelisk je Vaše čudo, sustav nasumično odabire jedno od čuda kao aktivno čudo ako neki igrač sagradi viši nivo Mističnog obeliska od Vas. Ali možete aktivirati željeno čudo kad god Vi želite.

Kada dva ili više igrača imaju isti nivo posebne građevine, vlasnik čuda je onaj igrač koji je prvi dosegnuo taj nivo.

Svaki igrač koji je rangiran među 50 najboljih igrača na ljestvici po nivoima određenog čuda, dobiva osobni, smanjeni učinak bonusa dotičnog čuda. Raspodjela učinaka je sljedeća:

- Igrač s najvišim nivoom čuda dobiva 100% učinka čuda. Isti učinak primaju svi njegovi saveznici;
- Igrač koji je rangiran na 2. mjestu, dobiva 100% učinka čuda ali samo za svoj račun;
- Igrači koji su rangirani između 3. i 5. mjesta, dobivaju 80% učinka čuda ali samo za svoje račune;
- Igrači koji su rangirani između 6. i 10. mjesta, dobivaju 60% učinka čuda ali samo za svoje račune;
- Igrači koji su rangirani između 11. i 20. mjesta, dobivaju 40% učinka čuda ali samo za svoje račune;
- Igrači koji su rangirani između 21. i 50. mjesta, dobivaju 20% učinka čuda ali samo za svoje račune.

Ako igrač već prima učinak od čuda koje posjeduje njegov saveznik, ne može dobiti osobni učinak od istog čuda.
Svaki igrač i dalje može posjedovati samo jedno čudo s učinkom na savez ali može primati osobne učinke od svih ostalih čuda sve dok je među prvih 50 igrača na ljestvici i ne koristi savezni učinak od njih.

Osnovna cijena posebnih građevina iznosi 8 000 000 u zlatnom ekvivalentu. Tip resursa se mijenja sa svakim nivoom. 1. nivo se gradi zlatom, 2. nivo - sa drvom, 3. nivo - sa željezom, 4. nivo - sa kamenom, 5. nivo - ponovno sa zlatom itd.*

Napomena: Redoslijed resursa odnosi se samo na jednu građevinu čuda. Ako igrač sagradi 1. nivo Piramida sunca, a zatim želi sagraditi 1. nivo Palače zore, platit će zlatom, ne drvom. Za izgradnju 2. nivoa Piramida sunca potrebno će biti drvo.

Cijena posebnih građevina se smanjuje istraživanjem Arhitekture.

Zlatni ekvivalent svakog sljedećeg nivoa je 10% veći, jer se u obzir uzima osnovna cijena, ne cijena smanjena Arhitekturom.

Izgradnja posebnih građevina je trenutna i nema ograničenja nivoa.

Prognoza vremena

Klima je imala važnu ulogu u srednjem vijeku kao što i danas. Ona je utjecala na proizvodnju hrane, životne uvjete i vojne misije. Dakle, vrijeme je važan dio života svih vladara u Imperiji Online - ima svakodnevne pozitivne i negativne učinke na sva carstva u svim svjetovima. Prognoza vremena pokazuje kakvo će biti vrijeme u svijetu u narednih 5 dana, te koje će pozitivne i negativne učinke imati na gospodarstvo i vojsku.

Prognoza vremena Ekonomija Vojska
Sunčano
 • 10% veći prirast stanovništva
 • 10% veći kapacitet farmi
 • 20% jači napad strijelaca
 • +10 moral u bici
 • Kišno
 • 10% veća proizvodnja drva
 • -20 zadovoljstvo stanovništva
 • Snaga porobljavanja je dva puta manja
 • Učinak jarka je udvostručen
 • Vjetrovito
 • 10% veći kapacitet kuća
 • 20% manji kapacitet transportne stanice
 • 20% slabiji napad strijelaca
 • Snaga porobljavanja je udvostručena
 • Maglovito
 • Osobni napadi su vidljivi 30 minute/a prije udara
 • +5 bonus nivoa Špijunaže
 • Bonus na juriš je udvostručen
 • Sve dalekometne jedinice imaju domet -2
 • Snježno
 • 50% sporije kretanje vojske
 • 20% veće održavanje vojske na misiji
 • Nema bonusa na juriš
 • 20% slabiji napad opsadnih sprava