Коło fortuny  

Generator nagród w grze. Co 12 godzin generowane są nowe nagrody. Możesz tylko raz za darmo zmienić nagrody, każda kolejna zmiana będzie kosztowała 1700 diamentów. Jeśli zakręcisz koło, nie będziesz mógł zmienić nagrodę, dopóki nie odbierzesz swoją nagrodę z poprzedniej próby. Każda próba daje Ci 1 punkt, nie możesz jednak uzbierać więcej niż 12 pkt. w ciągu jednego dnia. Jeśli osiągniesz wymaganą liczbę punktów, będziesz mógł pobrać nagrodę z szkatułki, albo możesz kontynuować zbieranie i walczyć o większą nagrodę. Nieotwarte skrzynie przechodzą do następnej ery.
Rodzaj diamentów, których użyłeś do zakręcenia koła określi jakich diamentów wygrasz: jeśli wykorzystałeś zakupionych, otrzymasz zakupionych, jeśli wykorzystałeś zdobytych, otrzymasz zdobytych, jeśli wykorzystałeś wygasających, otrzymasz wygasających. Jeśli wygrasz nagrodę w postaci diamentów gdy skorzystasz z opcji darmowego zakręcenia, otrzymasz zdobytych diamentów. Jeśl na koncie masz różnych rodzajów diamentów, to dla nagrody będą brane pod uwagę diamenty o najniższej wartości, czyli jeśli masz 20 000 diamentów, z których 19 999 to zakupionych i 1 wygasający, po ponownym zakręceniu koła i wygraniu nagrody w postaci diamentów, otrzymasz wygasające diamenty.