! Prodhimi 10-orësh  

Përvetësim i vetëm i një sasie të burimeve të barabartë me prodhimin përkatës të x10 orëve. Një faktor specifik që duhet të vini re - sasia e përfituar e arit llogaritet automatikisht në bazë të shkallës tatimore, të cilat i bëjnë bilancet e Lumturisëprovincat/kolonitë jo më pak se -5. Atëherë sasia e arit për 10 orë nuk ndryshon nëse imponohet shkalla tatimore. Marrja e prodhimit 10-orësh nuk do të ndikoj mbi vlerën e tanishme të Lumturisë.