! 10-uurproductie  

Een eenmalige verwerving van de hoeveelheid grondstoffen die gelijk is aan 10 maal uw uurproductie. Ze kan elke 12 uur worden opgenomen. Een belangrijk kenmerk van deze optie is dat de ontvangen hoeveelheid goud automatisch wordt berekend op basis van de belastingtarieven die de tevredenheidsbalansen van de provincies/ kolonies niet onder -5 doen zakken. Daarom verandert de 10-uurhoeveelheid goud niet als de belastingtarieven worden gewijzigd. Het opnemen van de 10-uurproductie heeft geen invloed op de huidige Tevredenheidsniveaus.