! 10-сати производње  

Једнократан пријем количине сировина у вредности Ваше производње по сату увећане 10 пута. Може се узети на сваких 12 сати. Битна карактеристика ове опције је да је примљена количина злата аутоматски израчуната у зависности од стопа пореза које доводе до биланса задовољства провинција/колонија који није мањи од -5. Дакле, количина злата узимањем 10-сатне производње неће се променити ако се промени стопа пореза. Узимање 10-сатне производње не утиче на тренутне нивое задовољства.