! 10-hodinová produkcia  

Jednorázovy príjem určitého množstva suroviny, rovnajúci sa 10 krát produkcii ríši na hodinu. Môže sa brať každých 12 hodín. Zvláštnosť, ktorá musí byť poznamenaná - obdržané zlato sa automaticky vypočítava na základe daňových sadzieb, ktoré robia bilancie Šťastia v provinciách/kolóniach nie nižšie než -5. Následne množstvo zlata za 10 hodín sa nemení, ak budú stanovené iné daňové sadzby, teda obdržanie 10-hodinovej produkcie neovplyvňuje súčasné úrovne Šťastia.