Ψηλό φορολογικό ποσοστό  

Το πέμπτο φορολογικό επίπεδο. 4 χρυσός για κάθε 100 εργαζόμενους ανά ώρα. Παίρνει 50 ευτυχία για 24 ώρες.

Ψηφοφορίες  

Μελέτη της κοινοτικής γνώμης στο Imperia Online σχετικά με τη μηχανική του παιχνιδιού, τις κανόνες χρήσης και άλλα ζητήματα ασύνδετα με το παιχνίδι. Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να συγκρατηθεί από απάντηση. To εικονίδιο των ψηφοφοριών βρίσκεται στο μενού Γενικών ρυθμίσεων.