Мeydan şifacısı  

General seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Savaş sonrasında birimlerin iyileşme oranını arttırır. Seviye 1: +%2; Seviye 2: +%4; Seviye 3: +%6; Seviye 4: +%8; Seviye 5: +%12