Оptimální výnos  

Tlačítko se nachází v menu "najmout pracovníky ve všech provinciích". Najme všechny obyvatele aby v první řadě produkovali suroviny s nejvyšším bonusem, v případě, že bonusy jsou stejné, populace je najata na prvním místě na výrobu železa, poté kamene a nakonec dřeva.