Aanval  

1. De militaire interactie tussen twee spelers, tussen twee alliantielegers of tussen een speler en onafhankelijke steden. De door één speler ingezette en tegen een andere speler gerichte aanval impliceert de volgende types gevechten: Fortbelegering, Veldslag en Plundering. Als hij minder dan 60 minuten duurt, is de aanval onmiddellijk na te zijn ingezet zichtbaar voor de verdediger. Als de missietijd meer dan een uur bedraagt, is hij 60 minuten voor de impact zichtbaar. Een aanval in opdracht van de leider van een alliantie en gericht tegen een ander alliantieleger impliceert een Fortbelegering of een veldslag en is onmiddellijk na te zijn ingezet zichtbaar voor de verdedigende alliantie, maar alleen als de speler zich in de aangevallen vestiging van de alliantie bevindt. De aanval die door een speler is ingezet tegen een onafhankelijke stad wordt onderverdeeld in drie types, afhankelijk van het uiteindelijke doel van de aanval: aanval om te annexeren, om iemand tot vazal te maken en fortbelegering om grondstoffen te plunderen.

NB! Minder dan 5 seconden voor de impact kan de aanvaller het leger niet meer terugtrekken.

Parameter 2. Eenheidsparameter die de kracht en de toegebrachte schade van de eenheid bepaalt. De aanval van een bepaald type eenheid neemt toe naargelang de klasse - lichte, zware, elite, en wordt versterkt door de niveaus van Aanval op lange afstand en Man-tegen-mangevechten en Premium. De eenheden met de hoogste aanvalswaarden, ongeacht de klasse, zijn allemaal belegeringswapens.

Aanval met man-tegen-mangevecht  

1. Eenonderzoek dat de parameters van de aanval van alle eenheden voor man-tegen-mangevechten upgradet. +5% per niveau, waarbij het hoogste in aanmerking komende niveau 50 is (totale som van de individuele niveaus en de alliantieniveaus).

2. Man-tegen-mangevecht.

Aanval op lange afstand  

Een onderzoek dat alle parameters voor de aanval vaneenheden met een lang bereik (met uitzondering van belegeringswapens) upgradet. + 5% per niveau, waarbij het hoogste in aanmerking komende niveau 50 is (totale som van de individuele niveaus en de alliantieniveaus).

Aanvallen om tot vazal te maken  

Stuurt de troepen om te vechten in een Fortbelegeringom de muren van het Fort van de onafhankelijke stad neer te halen en het garnizoen te verslaan met het doel om van de bevolking reguliere belastingbetalers van het Rijk te maken.

NB! Om een winnende legersamenstelling te bekomen, moet u eerst het leger van de onafhankelijke stad controleren en dan pas uw troepen sturen.

Aanvaller  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het Moreel van het leger tijdens de aanval. Niveau 1: +2 Moreel; Niveau 2: +4 Moreel; Niveau 3: +6 Moreel; Niveau 4: +8 Moreel; Niveau 5: +12 Moreel

Aanvalsboete  

Daling van de punten van de parameter Aanval als gevolg van het aanvallen buiten bereik - 3% voor elke 0,1 coëfficiënt verschil buiten het toegestane bereik van nettowaardepunten x2, alleen geldig wanneer de aanvaller de grotere account is.

Aanvalstacticus  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Versterkt de Aanval van alle eenheden in het aanvallende leger. Niveau 1: +1% Aanval, niveau 2: +2% Aanval, niveau 3: +4% Aanval, niveau 4: +6% Aanval, Niveau 5: +10% Aanval

Academie van Militaire Wetenschappen  

Het symbool van kennis en verlichting, samen met de Militaire Universiteit. De Academie van Militaire Wetenschappen is enkel beschikbaar in de Hoofdstad, en haar eerste niveau kan worden gebouwd na niveau 20 van de Militaire Universiteit. Het vermindert de onderzoekstijd met 2 keer per niveau ten opzichte van de basistijd, dus 1 niveau van de Academie van Militaire Wetenschappen heeft op de onderzoekstijd het effect van 4 niveaus van de Militaire Universiteit. De in het gebouw van de Militaire Universiteit beschikbare Militaire Technologieën zijn ook aanwezig in de Academie van Militaire Wetenschappen. De prijs zal echter 50% hoger zijn, met een twee keer kortere Onderzoekstijd, en u krijgt de helft van de nettowaardepunten in ruil voor de verbruikte grondstoffen. Het niveau van de Academie van Militaire Wetenschappen van de Wetenschapsofficier heeft geen invloed op de Alliantietechnologieën.

Account  

Verzamelwoord voor profiel, registratie en Rijk. Accounts zijn de exclusieve intellectuele en technische eigendom van Imperia Online en worden enkel ter beschikking gesteld voor tijdelijk gebruik door spelers die zich in het spel registreren. Alle persoonlijke gegevens van de gebruiker worden strikt geheim gehouden en kunnen op geen enkele manier worden verspreid of misbruikt.

Account gekoppeld aan Facebook  

Als u uw account koppelt aan uw Facebookprofiel, kunt u rechtstreeks vanop Facebook spelen, uw vrienden uitnodigen om mee te spelen en speciale beloningen ontvangen.

Actieve oorlogen  

Alle oorlogen die momenteel aan de gang zijn in de speelwereld, samen met hun tijdelijke resultaten. Het pictogram 'Actieve oorlogen' bevindt zich in het footermenu onder de Dorpskaart.

Afbetaling van een lening  

De hoeveelheid goud die het Rijk elk uur automatisch afbetaalt aan de bank.

Agressor  

1. Spelers die u of iemand waarmee u dynastieke vrede heeft gesloten in de laatste 12 uur voor speelwereldsnelheid x4/5 voor speelwereldsnelheid x10 hebben aangevallen, maar in de laatste 12 uur voor speelwereldsnelheid x4/5 voor speelwereldsnelheid x10 niet door u zijn aangevallen. Door de eerste aanval tegen hen verliest u geen eer. Voor een aanval met Plundering worden echter altijd 4 eerpunten afgetrokken.

2. De alliantie die als enige verantwoordelijk is voor de oorlogsverklaring.

Alliantie  

Een groep spelers die hun eigen strategie met elkaar delen. Alliantieleden verzamelen gemeenschappelijke grondstoffen en investeren ze in Alliantietechnologieën die invloed hebben op alle leden, het voeren van oorlogen, Alliantiegebouwen en de uitbreiding van de culturele en militaire invloed. Bondgenoten kunnen elkaar economisch en militair ondersteunen via de module goudtransfer. Allianties worden gerangschikt in een aparte klassering die gebaseerd is op de totale som van de nettowaardepunten van alle leden.

NB! Een speler kan slechts twee keer lid worden van dezelfde alliantie.

Alliantie-administratie  

Elk niveau maakt de stichting van twee Verzamelpunten mogelijk, als er minstens 5 000 000 alliantiepunten zijn. De Alliantie-administratie bepaalt ook de hoeveelheid grondstoffen die leden mogen doneren. Het donatiepercentage gaat van 5% van de nettowaardepunten van de speler in goudequivalent op niveau 1 tot 33% op niveau 15. Niveau 1 van alliantie-administratie maakt de bouw van 2 verzamelpunten en de benoeming van 1 commandant in de alliantie mogelijk. Elk volgend niveau van alliantie-administratie maakt de bouw van nog 2 verzamelpunten en nog 1 commandant in de alliantie mogelijk. Maximumniveau - 15.

Alliantiebelasting  

In de vier grondstoftypes afzonderlijk bepaald door de leider, de eerste officieren of de financieel officier, d.w.z. individuele quota met een limiet van 30% elk, en geïnd van alle leden.

Alliantiebericht  

Een bericht dat betrekking kan hebben op alle aspecten in de context van een alliantie – uitnodigingen aan een alliantie, berichten die informatie geven over een wijziging in alliantieverhoudingen of in alliantiebelasting, gevechtsrapporten van de alliantie, alliantieleger verplaatsing, schenking van troepen, bonussen voorinvloedsbereik, verkiezingen van een leider en gratis oorlogsalarm. Alliantieberichten komen aan in een blauwe briefomslag en worden bewaard in de tab Systeem of het menu Berichten, onder het label Alliantie.

Alliantiedonatie  

Vrijwillige bijdragen die echter beperkt zijn. Alliantie-administratie bepaalt de maximale hoeveelheid grondstoffen die elk lid kan doneren. Hoe hoger het niveau, hoe meer grondstoffen leden kunnen doneren. Het donatiepercentage gaat van 5% van hun nettowaardepunten in goudequivalent op niveau 1 tot 33% op niveau 15.

Leden kunnen ook diamanten doneren aan de schatkist van de alliantie. Doneren is beperkt tot 340 000 diamanten per dag. Gekochte en tijdelijke diamanten kunnen worden gedoneerd aan de schatkist van de alliantie. Eenmaal gedoneerd, worden gekochte diamanten als tijdelijk beschouwd, met een duur van 336 uur. De tijdelijke diamanten worden gedoneerd met hun huidige duur.

Klik op here voor meer informatie over donaties.

Alliantiegebouwen  

Worden besteld met de vier soorten grondstoffen, verzameld in de schatkist van de alliantie. Alliantiegebouwen kunnen worden gebouwd op verzamelpunten en in alliantiekastelen. Ze hebben verschillende effecten - bijvoorbeeld de verbetering van de verdediging of de uitbreiding van de invloedssfeer van de vestiging van de alliantie. De prijzen worden verlaagd en de bouwtijd wordt verkort door het Architectuurniveau van de Bouwofficier.

Alliantiegroei  

Een gameplay-module waarmee leden van een alliantie interne groepen kunnen vormen en kunnen samenwerken om bonussen te creëren die de hele alliantie ten goede komen. Lees here voor meer informatie.

Alliantiekasteel  

Een kasteel met eigen gebouwen, reeds behorend tot een alliantie. Het alliantiekasteel kan enkel worden veroverd door alliantielegers die worden gestuurd vanuit een verzamelpunt of een ander kasteel. Het veroveren van een kasteel zorgt voor uitbreiding van de culturele en militaire invloed over de hele Wereldkaart, wat leidt tot deelname aan de strijd om de speelwereld.

Klik op here, here, here, here en here voor meer informatie over alliantiekastelen.

Alliantieklassering  

[149]Allianties] worden gerangschikt volgens vier parameters: punten (de totale som van nettowaardepunten van alle leden), militaire punten (gewonnen in oorlogen en alliantiegevechten), alliantiewaarde (goudequivalent van de in Alliantietechnologieën geïnvesteerde grondstoffen, gedoneerd leger en gebouwen / 1000) en gecontroleerd territorium op de Wereldkaart.

Alliantieleger  

Troepen, verzameld op een verzamelpunt of in een alliantiekasteel, geschonken door leden van de alliantie. Zodra ze gedoneerd zijn, kunnen de militaire eenheden niet worden teruggetrokken. De rekrutering van een leger impliceert een stijging van nettowaardepunten, en legerdonatie impliceert het tegenovergestelde.

Klik op here voor meer informatie over alliantietroepen.

Alliantiemededelingen  

Een bericht verzonden naar alle leden van de [149]alliantie]. Mededelingen zijn een exclusief recht van leiders en officieren, ze komen aan in paarse briefomslagen en worden bewaard in de tab Mededelingen van het menu Berichten. Ze worden chronologisch weergegeven - het oudste [371]bericht] onderaan het venster en het nieuwste bovenaan.

Alliantiepremium  

Een maandelijks pakket met bonussen dat kan worden geactiveerd, ongeacht of u deel uitmaakt van een alliantie of niet. Alliantiepremium biedt u waardevolle voordelen ten opzichte van uw tegenstanders. Als u deel uitmaakt van een alliantie, krijgt u bonussen, zelfs als u geen actief abonnement hebt, op voorwaarde dat ten minste één bondgenoot een actief abonnement heeft. Door u in te schrijven, verhoogt u echter het totale aantal alliantie-abonnees en zorgt u dus voor grotere bonussen. Hoe meer abonnees, hoe groter de voordelen ten opzichte van uw tegenstanders. Het abonnement is maandelijks en na activering wordt het automatisch elke 30 kalenderdagen vernieuwd. U kunt het op elk moment annuleren, maar dan worden de bonussen verlaagd of geannuleerd na de volgende vervaldatum van het abonnement. Wanneer u van alliantie verandert, blijft uw abonnement actief en wordt het toegevoegd aan/afgetrokken van het totale aantal abonnees in de alliantie, waardoor de bonussen die iedereen ontvangt, worden verhoogd/verlaagd.

Het hoogste niveau van de bonussen geeft u het volgende:

- procentuele bonus voor de verdediging
- dagelijkse tevredenheidsbonus
- procentuele bonus voor de capaciteit van de kazerne
- elke dag uurinkomsten in grondstoffen
- procentuele bonus voor opdrachtbeloningen
- bonus voor onmiddellijke bouwlimiet
- item Economisch schema
- item Economisch ontwerp
- Legendarische mystieke doos
- item voor bevolkingsgroeibonus
- procentuele bonus voor legeraanval
- procentuele bonus voor de capaciteit van het depot
- procentuele bonus voor de snelheid van het leger
- elke dag uurinkomsten in het leger
- meer betaalbare prijzen voor de Keizerlijke handelaar
- bonus voor onmiddellijke onderzoekslimiet
- item Militair schema
- item Militair ontwerp
- Epische mystieke doos
- de volgende spionagepakketten inclusief informatie over verschillende bonussen: speciale grondstoffen en wonderen, alliantieontwikkeling en -abonnement, moreel, militaire items, militaire onderzoeken en Premium

Alliantiepunten  

De totale som van de individuele nettowaardepunten van alle leden.

Alliantietechnologieën  

Worden besteld met de vier types grondstoffen in de schatkist van de alliantie. Alliantietechnologieën geven bijkomende niveaus bij de persoonlijke technologieniveaus van alle leden. Prijzen en het tijdstip van alliantietechnologieën worden verlaagd door het [317]Universiteits]niveau van de Wetenschapsofficier.

Klik op here voor meer informatie over alliantietechnologieën.

Alliantieverhoudingen  

Diplomatieke houding tegenover een andere alliantie. Vreеdzame betrekkingen vereisen een bevestiging van de tegenpartij om van kracht te worden. Het annuleren van een overeenkomst alsook de nietigverklaring van een verklaring van vijandigheid of oorlog is een eenzijdige actie.
Er zijn 5 soorten alliantieverhoudingen in Imperia Online: Vredesverdrag, NAV (Niet-aanvalsverdrag), Neutraliteit, Vijandigheid en Oorlog.

Klik op here voor meer informatie over alliantieverhoudingen.

Alliantieversterkingen  

Een alliantiemechanica waarmee spelers legers kunnen sturen om hun bondgenoten te helpen. Gestuurde legers vechten automatisch naast de troepen van de ontvanger.

• Versterkingen kunnen alleen worden gestuurd tussen spelers die lid zijn van dezelfde alliantie. Nieuwelingen in de alliantie kunnen geen versterkingen sturen of ontvangen totdat ze zijn aanvaard als volwaardig lid.
• Versterkingen kunnen alleen naar provincies en kolonies worden gestuurd. Versterkingen kunnen alleen vanuit provincies worden gestuurd.
• Het onderhoud van versterkingen wordt betaald door de ontvanger wanneer ze aan zijn zijde worden opgesteld. Wanneer ze onderweg zijn, wordt het onderhoud van de versterkingen door de zender betaald.
• Versterkingen sluiten zich aan bij de troepen van de ontvanger (als hij die heeft) en nemen aan hun zijde deel aan de strijd als een volledig leger. Generaals kunnen niet als versterking worden gestuurd.
• Versterkingen nemen deel aan de strijd met de gevechtstechnologieën van de ontvanger. De ontvanger hoeft geen eenheden van een hogere klasse te ontgrendelen om ze als versterking te ontvangen. D.w.z. dat een speler die alleen lichte eenheden ontgrendeld heeft, elite-eenheden kan ontvangen als versterking, maar deze zullen vechten met zijn lagere niveaus van technologieën.
• Verliezen van versterkingen worden proportioneel berekend op basis van de verhouding tussen de deelnemende soldaten van de ontvanger en deelnemende soldaten van de versterkingen. Voorbeeld: in een enkel gevecht zijn er 1000 zwaardvechters van de ontvanger en 2000 zwaardvechters van de versterking, dus in totaal 3000 zwaardvechters. In de strijd komen de verliezen op een totaal van 600 zwaardvechters, waarbij deze verliezen als volgt worden verdeeld: 200 van de ontvanger en 400 van de versterking.
• Het herstel van verloren eenheden van versterkingen wordt gebaseerd op het herstelpercentage van de ontvanger.
• De ontvanger kan versterkingen niet verplaatsen naar een andere vestiging dan degene waar ze naartoe zijn gestuurd. Hij kan ze ook niet gebruiken bij een aanval. Versterkingen kunnen niet worden ingezet binnen een garnizoen.
• Versterkingen kunnen op elk moment door de zender worden teruggeroepen. Versterkingen kunnen op elk moment door de ontvanger worden teruggestuurd. Als er minder dan 5 seconden resteren tot een gevecht, kunnen de versterkingen niet meer worden teruggeroepen of teruggestuurd.
• Versterkingen keren automatisch terug naar de zender in de volgende gevallen:
- als de ontvanger niet genoeg goud heeft voor hun onderhoud (gaat over naar negatief goud);
- als de ontvanger of zender de alliantie verlaat;
- als de ontvanger Vakantiemodus activeert;
- als de ontvanger of zender door de administratie wordt geblokkeerd;
- als de vestiging waar ze worden ingezet, wordt vernietigd.
• Versterkingen zijn zichtbaar in spionagerapporten, maar de zender is anoniem.

U kunt versterkingen sturen vanuit de opties naast elke bondgenoot in het menu Alliantie -> Leden. Daarna kunnen ze worden beheerd vanuit uw Commandocentrum.

Alliantievestiging  

Een verzamelwoord voor alle plaatsen of zones op de Wereldkaart waarover een alliantie controle heeft. Alliantievestigingen zijn de kastelen en verzamelpunten.

Alliantiewaarde  

De huidige waarde in nettowaardepunten van de Alliantie, d.w.z. het goudequivalent dat geïnvesteerd is in alle faciliteiten en bezittingen van de alliantie : Technologieën, gebouwen en troepen / 1000.

Andere berichten  

Een bericht dat operationele informatie geeft over het resultaat van recente acties en dagelijkse routinegebeurtenissen of de speler op de hoogte brengt van komende vervaldata, het begin of einde van restrictieperiodes of andere systeeminformatie waarover elke speler geïnformeerd moet worden. Operationele berichten worden altijd ontvangen in gele enveloppen, maar aangezien er verschillende types bestaan, wordt elk bericht anders gemarkeerd in de Systeemtab van het menu Berichten:
- Legermobilisatie - een bericht dat informatie geeft over automatisch gemobiliseerde groepen soldaten in opleiding.
- Festivals - een bericht dat informatie geeft over het abonnement op een met diamanten betaald festival met een geleidelijk effect, alsook over de hoeveelheid diamanten die automatisch worden afgehouden voor deze dienst .
- Expansie - een bericht dat informatie geeft over de succesvolle annexatie van een provincie; de stichting van een kolonie, militaire post of handelspost; het tot vazal maken of de vernietiging van een kolonie, militaire post of handelspost.
- Premium - een bericht dat informeert over de activering of afloop van Premium .
- Aankomst van een leger - een bericht met informatie over het na een missie aangekomen leger.
- Groten der Aarde - berichten over mislukte spionage door een lid van uw dynastie; pasgeboren Groten der Aarde; de dood van Groten der Aarde; suggesties voor aristocraten, enz.
- Geschenken - berichten die informatie geven over een tijdens een geschenkensessie ontvangen geschenk of automatisch geopende geschenken.

Andere familieleden  

Een categorie die verschijnt na het wisselen van de Keizer. De broers en zussen van de troonsopvolger,samen met hun families, verhuizen naar de categorie Andere verwanten. Als een van hen wordt aangewezen als opvolger van de Nieuwe Keizer, en op zijn/haar beurt Keizer/Keizerin wordt, verhuist zijn/haar familie opnieuw naar de Stamboom.
Ongehuwde Groten der Aarde uit deze categorie kunnen niet huwen met iemand van het Paleis maar kunnen wel als Huwelijkskandidaten naar andere spelers worden gestuurd.

Animaties op de Wereldkaart  

Visualisatie van reizende troepen, zowel uw eigen missies als inkomende vijandelijke aanvallen, op de Wereldkaart, als u eerder de animaties op de Wereldkaart heeft geactiveerd in het menu Instellingen.

Arbeidsplaatsen  

Het aantal dorpelingen dat tewerkgesteld kan worden in een mijn.

Architect  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de Huizencapaciteit. Niveau 1: +4% capaciteit; Niveau 2: +6% capaciteit; Niveau 3: +10% capaciteit; Niveau 4: +14% capaciteit; Niveau 5: +20% capaciteit

Architectuur  

Een onderzoek dat de bouwtijd en -prijzen van gebouwen beïnvloedt. Het vermindert de tijd 0,30 maal ten opzichte van de basistijd en de prijs 0,02 maal. Niveau 25 maakt de bouw van de 16 Wonderen van de speelwereld mogelijk.

Artillerie (type Legereenheid)  

Artillerie is een type Belegeringswapens met een lang bereik. Afhankelijk van hun profiel hebben ze als doelwit ofwel het Fort ofwel de Legereenheden van de vijand. Artillerie-eenheden worden altijd opgesteld in de Artillerielinie.
Tijdens de Bestorming van een Fort worden de Artillerie-eenheden die gelijktijdig het Fort kunnen aanvallen beperkt door een Artillerieaanvalslimiet. De limiet is afhankelijk van het level van het aangevallen Fort: hoe groter dat level, hoe meer Belegeringswapens het gelijktijdig kunnen aanvallen. De Artillerieaanvalslimiet bestaat uit eenheden in aflopende volgorde van Aanvalswaarde.
De Artillerieaanvalslimiet voor een Fort van Level 1 is 4 Artillerie-eenheden, en in het algemeen verdubbelt dit aantal voor elk hoger Fortlevel.

Gemeenschappelijke Vaardigheden van de Eenheid:

+ Lang Bereik
+ Verspreide aanval

De op dit moment bestaande Artillerie-eenheden zijn:

- Katapult
- Ballista
- Slingerblijde

Artillerielinie  

Gevechtslinie.
De artillerielinie is de prioritaire opstelling van alle artilleriebelegeringswapens. Ze wordt altijd opgesteld als de achterste gevechtslinie en eenheden in deze linie hebben 2 tot 3 voorbereidende aanvallen voordat het meleegevecht begint.

De artillerielinie voegt altijd alle artillerie-eenheden van zowel de aanvaller als de verdediger samen; het heeft geen divisies.

Tijdens een Fortbestorming worden de stormrammen van de verdediger opgesteld in de artillerielinie en blijven ze passief. Tijdens een Veldslag en een Gevecht met het garnizoen worden alle stormrammen van zowel de aanvaller als de verdediger opgesteld in de artillerielinie en blijven ze ook passief.

Artilleriestormlimiet  

De artilleriestormlimiet bepaalt het maximale aantal artillerie belegeringswapens in de artillerielinie dat een bepaald fort tegelijkertijd kan aanvallen tijdens een fortbestorming.

De artilleriestormlimiet geeft prioriteit aan belegeringswapens in de artillerielinie van de aanvaller in aflopende volgorde van aanvalswaarde.

De artilleriestormlimiet staat vast en is volledig afhankelijk van het niveau van het aangevallen fort, als volgt:

Fort van niveau 1: 4 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 2: 8 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 3: 15 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 4: 30 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 5: 60 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 6: 125 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 7: 250 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 8: 500 artilleriestormlimiet
Fort van niveau 9: 1000 artilleriestormlimiet

Automatische opvolging  

Automatische selectie door het systeem waarbij bepaald wordt wie de erfgenaam van de Keizer wordt na zijn dood.

Klik op here voor meer informatie over automatische opvolging.

Avatar  

Een afbeelding die een speler in-game gebruikt om gemakkelijk herkenbaar te zijn voor anderen. Ze bevindt zich in het profiel. Aanstootgevende avatars kunnen worden gerapporteerd door andere spelers (op zijn minst door 3 spelers) en verboden door de administratie. Een gebruiker wiens avatar voor de eerste keer is verboden kan gedurende 24 uur geen nieuwe avatar uploaden, als zijn avatar voor de tweede keer verboden wordt - gedurende 168 uur, en voor de derde keer - gedurende een heel jaar. De volgende gevallen worden als aanstootgevende avatars beschouwd - pornografie, naaktheid, racisme, fascisme, afbeeldingen van hakenkruisen en alle andere afbeeldingen die iemands waardigheid kunnen aantasten.