Çapulcular  

Barbar Kabilesi.
Çapulcular, göçebelerdir. Medeni yerleşimleri yağmalayarak kendi geçimlerini doğrultuyorlar. Yollarına çıkan her şeyi yakar, herkesi mahvederler. Ordularının yapısı dengelidir. İçindeki tüm askeri birilmlerin sayısı birbirlerine eşittir.
Çapulcuları yendiğinizde ödül olarak kaynak alacaksınız.

Çarkıfelek  

Çarkıfelekte her 12 saatte farklı ödüller görürsünüz. Bir kere yeni ödüllerin üretilmesini bedava sağlayabilirsiniz. Her sonraki kerenin fiyatı 1700 elmas olur. Çarkıfelek bir kez çevirilmişse, önceki ödülü almadan önce üretme hakkınız yok. Her çevirme ya da tekrardan çevirme, size 1 puan verir. Gün başına 12 puandan fazla alamazsınız. Belli puanlara ulaştığınızda sandıktaki ödülü alabilirsiniz ya da puanların arttırılmasını bekleyip daha büyük ödül alabilirsiniz. Açılmamış sandıklar bir sonraki sezona aktarılacaktırlar. Kazanacağınız elmas türü, Çarkıfeleği tekrar çevirmek için kullandığınız elmas türüne bağlıdır: satın alınan elmas kullanımında satın alınan elmaslar kazanılacak, kazanılan elmas türü kullanımında kazanılan elmas türü kazanılacak ve geçici elmas kullanımında geçici elmas kazanılacaktır. Çarkıfeleğin ücretsiz çeviriminde elmas kazanırsanız, onlar kazanılan türden olacaktır. Eğer farklı türlerden elmaslarınız mevcut ise, kazanacağınız elmas türü, maliyeti en düşük olan elmas türüne bağlı olacaktır. Mesela 20 000 elmasınız mevcut ve içlerinden 19 999'u satın alınmış, ancak 1 tanesi geçici elmas, bu durumda Çarkıfeleği tekrar çevirdiğinizde elmas kazanırsanız, kazandığınız elmaslar geçici elmas türünden olacaklar.

Casus  

[İstihbarat sağlayan birim. Ne kadar fazla casuslarınız varsa, casusluk görevinin başarılı olmasının şansı o kadar büyük. Eğitimi Süvari barakalarında gerçekleştirilir.

Casusluk  

1. Bir eyalet/koloniye; içinde bulunan kaynakları ve ordusu hakkında bilgi veren casusluk raporu almak amacıyla casusların sızması. Ne kadar fazla casuslar gönderilirse ve Casusluk seviyesi ne kadar yüksekse, rakibin kontrol edilmesi o kadar kolay olur*.

Casusluk, araştırmalar ve casus sayısının aynı olduğu zaman aynı başarı şansı sağlayan bir formüle göre çalışır.

Casusluk hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

2. Casusluk raporu alma şansını ve ordunuz saldırı görevindeyken tertibinin düşman tarafından görünmez kalma ihtimalini arttırır.

Casusluk mesajı  

Düşman casuslarının imparatorluğunuza sızmasının başarısız olduğunu ya da düşmanın eyaletine/kolonisine sızdırdığınız casusların yakalandığını bildiren istihbarat mesajı. Casusluk mesajları beyaz zarfta gelir Mesajlar/Sistem menüsünde Casusluk etiketle belirlenmiş.

Casusluk ustası  

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur.Casusluk araştırmasına bonus seviyeleri sağlar - Seviye 1: +1 seviye, Seviye 2: +2 seviye, Seviye 3: +3 seviye, Seviye 4: +4 seviye, Seviye 5: +5 seviye

Casusuluk(istihbarat) raporu  

Casusların imparatorluğa sızmış halinde bulunurken aldıkları istihbarat bilgisi. Alınan bilgi girilmiş imparatorluğun içindeki ordu, Kale seviyesi ve mevcut kaynaklar, destek ordusu (eğer casuslanmış hedef koloni ise) hakkındadır.

Çavuş  

750-1 499 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Çiftçi  

[467]Vali] seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Çiftlik kapastitesine bonus. Seviye 1: +%2 ; Seviye 2: +%4 ; Seviye 3: +%6 ; Seviye 4: +%8 ; Seviye 5: +%12

Çiftlik kapasitesi  

Bir eyaletin saatlik nüfus kayıpları olmadan geçindirebildiği nüfus sayısı. Çiftlikler nüfusun refahının sağlanması için gereklidir. Her seviyenin belirli kapasitesi vardır. Çiftliklerin kapasitesi nüfus sayısına nazaran ne kadar düşük ise, çiftliklerin bütün nüfus için yeterli derecede geçinim sağlaması mümkün olmadığından dolayı kayıplar o kadar fazla olacaktır.

Çiftlikler  

Çiftliklerin eksikliği nüfusta saatlik kayıplara sebep olur. Her seviye, eyaletin nüfusu güncel çiftliğin kapasitesinden 10 000 köylü daha fazla olduğunda kayıpları azaltır. Nüfus sayısı çiftlik kapasitesinden ne kadar daha fazla ise, nüfus kayıpları o kadar daha büyük olacaktır.

Çiftlikteki nüfus artışı  

Nüfus kayıpları ile nüfus artışının toplamı. Eğer net nüfus srtışı olumlu bir oran ise, nüfus artmaya devam eder. Eğer olumsuz ise, çiftlik seviyeleri çiftlik kapasitesi ile nüfus sayısı arasındaki farkı gidermene kadar, nüfus sayısı saat başına giderek azalmaya başlar.

Çok düşük vergi oranı  

İkinci vergi seviyesi. 1 saat ve 100 işçi başına 1 altın elde edilir. 24 saat başına Mutluluğu 5 puan düşürür.

Çok yüksek vergi oranı  

Altıncı vergi oranı. 1 saat ve 100 işçi başına 5 altın elde edilir. 24 saat başına Mutluluğu 75 puan düşürür.