Carski trgovec  

Možnost tržnice, ki omogoča trenutno prodajo lesa, železa in kamna za zlato , proti plačilu 850 diamantov. Kapaciteta carskega trgovca je globalna, kar pomeni, da, če imate 10 provinc in v vsaki provinci kapaciteto tržnice 1 000 000, lahko prodate 10 000 000 naenkrat v eni provinci. Kapaciteta carskega trgovca je prav tako ločena od kapacitete tržnice, kar pomeni, da, če je kapaciteta tržnice 20 000, na tržnici pa imate že ponujeno 10 000 surovin, boste lahko carskemu trgovcu prodali, namesto 10 000 - 20 000 naenkrat. Opcija ni dostopna, ko je kraljestvo napadeno.

Cesarske Igre  

Turnir ima 3 izdaje - pomlad, poletje in zima. Aliance, ki sodelujejo v igri, tekmujejo v več disciplinah, ki pokrivajo različne vidike igre. Discipline niso vnaprej znane in so objavljene tik pred začetkom vsake. Če član zapusti alianso, njegove točke bodo odštete od zavezniške ocene za trenutno disciplino. Če se pridruži drugi aliansi, njegove točke bodo prištete k rezultatu nove alianse. Na koncu vsake discipline, najboljših 10 dobi točke. Zmagovalec Iger je aliansa z največ točk iz disciplin. Zmagovalci turnirja bodo kot nagrado dobili diamante in posebne medalje.

Za več informacij in dostop na celotno različico pravil Cesarskih Iger, prosimo kliknite na here.