Gazdasági épület  

Az olyan épületek közös megnevezése, amelyek az egész Birodalom gazdasági vonatkozásaira hatással vannak.

Gazdasági kutatás  

Az olyan Technológiák közös megnevezése, amelyek az egész Birodalom gazdasági vonatkozásaira hatással vannak.

Gazdasági statisztikák  

A Szövetségesek gazdasági statisztikáit tartalmazza, melyeket az összes tiszt és vezető láthat a Szövetség menüben, a Tagok fül alatt.

Globális Esemény  

Egy tömeges esmény az Imperia Online Birodalmaiban, amely különleges seregi alakzatokkal járnak a játékosok számára ahhoy,hogy vesyítsenek és amely különleges jutalmakkal járnak akoynak, akik a leghatékonyabban döntötték azt romba. A Globális Eseményekkel kapcsolatban többet itt olvashatsz.

Globális Események  

Sok ókori titkot és rejtélyt kell feltárni az Imperia Online Birodalmaiban. És sok értékes kincset hozhatnak azoknak ay Uralkodóknak, akik elég bátorak ahhoz, hogy megkeressék őket. Az ilyen entitások a globális események, amelyek az egyes birodalmak
kezdéséhez képest, egy bizonyos idő elteltével kerül sor. A globális események az epikus erődök, a sötét helyek, a tudást ígérő tornyok és még sok más hasonló. A játékosok feladata, hogy kampányokat tervezzenek és hajtsanak végre ezen események ellen, hogy értékes és különleges jutalmakhoz jussanak hozzá.

A Sötét Erőd

Alkalmazások

• A játékosok sereget küldenek, amelyek pontosan 15 percet menetelnek (30 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x4 birodalmi segesség esetén, illetve 6 percet (12 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x10 birodalmi segességnél. Az Erődöt 2550 Gyémánt ellenében lehet megtámadni x4 birodalmi segesség esetén, illetve x10 segességnél 1020 Gyémántért.
• A Sötét Erőd hatalmas találati pontokkal rendelkezik, amelyek a Birodalom fejletsége alapján kerülnek kiszámolásra, mivel a fejlettségi szintet a Birodalom területén található betanított seregek száma határozza meg.
• Minden támadás aranyat hoz, az okozott kártól függően. Ennek a mennyisége folyamatosan csökkenni fog. Ha a játékos által okozott kár az Erőd találati pontjaihoz képest 10%-nál nagyobb, egy minimális mennyiségű arany kerül kiutalásra (50 000).
• Az azonali támadás lehetősége az Erőd ellen nem lesz elérhető, ha az Erőd találati pontjaihoz képest több, mint 30%-os kár lett kifejtve.
• A személyes ládika jutalma 2 alaklommal kerül majd csökkentésre, abban az esetben, ha a Sötét Erőd nem kerül megsemmisítésre. A legkisebb ládikajutalom 1 órás produkció lehet.
• A rangsor az összesített, okozott kár alapján kerül felállításra.

Csata

• A Sötét Erőd nem rendelkezik hadsereggel, csak egy hatalmas Erődfallal. Maga a csata ennek az ostromát jelenti, amíg az megsemmisítésre kerül.
• A csata akkor kerül befejezésre, amikor a támadó sereg feladja az alacsony morál érdekében.
• Annak ellenére, hogy a támadó sereg a végén feladja az alacsony morál érdekében, egyetlen egység sem kerül elveszítésre és a támadás mindig győzelemmel zárul.
• A Sötét Erőd eseménye még a lejárat előtt befejeződhet, ha a játékos sikeresen lerombolja a Falat, így a kihívás véget ér.

A Csodák Koponyája

Alkalmazás

• A játékosok sereget küldenek, amelyek pontosan 15 percet menetelnek (30 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x4 birodalmi segesség esetén, illetve 6 percet (12 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x10 birodalmi segességnél. A Koponyát 2550 Gyémánt ellenében lehet megtámadni x4 birodalmi segesség esetén, illetve x10 segességnél 1020 Gyémántért.
• A Koponya erejét a Birodalom fejlettsége határozza meg, amely a Birodalom területén található olyan betanított seregek számától függ, amelyek az elmúlt 7 napban bejelenkezett játékosokhoz tartoznak.
• Minden támadás 404 gyöngyöt hoz. Ezen gyöngyöket az összesített, a Csodák Koponyája ellen kiküldött seregek száma alapján lehet elnyerni.
• A gyöngyöket 10 perces építési csökkentésre lehet felhasználni. Ennek ára 100 Gyöngy x4 Birodalmi segesség esetén, valamint 250 x10 sebesség esetén.
• Az azonali támadás lehetősége a Koponya ellen nem lesz elérhető, ha a Koponya találati pontjaihoz képest több, mint 30%-os kár lett kifejtve.
• A felnemhasznált gyöngyök elveszítésre kerülnek az esemény végén.
• A rangsor az összesített, okozott kár alapján kerül felállításra.

Csata

• A Csodák Koponyája nem rendelkezik hadsereggel. Az okozott kár a támadó sereg hordozűsi kapacitásától függ.
• A játékos nem veszít semmilyen csapatot és minden csata sikeresként kerül elbírálásra.
• A Csodák Koponyájának eseménye még a lejárat előtt befejeződhet, ha a játékos sikeresen lerombolja az Egészségi Mutatót 0-ra, így a kihívás véget ér.

A Tudás Tornya

Alkalmazás

• A játékosok kémeket küldenek, amelyek pontosan 15 percet menetelnek (30 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x4 birodalmi segesség esetén, illetve 6 percet (12 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x10 birodalmi segességnél. A Tornzot 2550 Gyémánt ellenében lehet azonnal kikémkedni x4 birodalmi segesség esetén, illetve x10 segességnél 1020 Gyémántért.
• A Torony erejét a Birodalom fejlettsége határozza meg, amely a Birodalom területén található olyan betanított seregek számától függ, amelyek az elmúlt 7 napban bejelenkezett játékosokhoz tartoznak.
• A Tudás Tornyához hozzájárult inteligenciapontjaid a kiküldött kémjeid számától függ, valamint a Kémkedési, Ellenkémkedési és Felderítési szintjeidtől.
• Minden támadás 808 Tekercset hoz. Ezen tekercseket az összesített, a Tudás Tornya ellen kiküldött kémek száma alapján lehet elnyerni.
• Csak a Kémek tudnak a Toronyhoz járulni.
• A tekercseket 10 perces kutatási idő csökkentésre lehet felhasználni. Ennek ára 100 Tekercs x4 Birodalmi segesség esetén, valamint 250 x10 sebesség esetén.
• Az azonali misszió lehetősége a Torony ellen nem lesz elérhető, ha a Torony összesített inteligencia pontjaihoz képest több, mint 30%-os kár lett kifejtve.
• A felnemhasznált tekercsek elveszítésre kerülnek az esemény végén.
• A rangsor az összesített, okozott kár alapján kerül felállításra.

Misszió

• A Torony nem rendelkezik hadsereggel. Az okozott kár a támadó játékos által kiküldött kémek számától függ, amelyek Tekercseket gyűjtenek a könyvtár számára. A Torony egésységi mutatója visszatöltésre kerül, a kimerítés helyett.
• A játékos nem veszít kémeket és minden misszió sikeresként kerül elbírálásra.
• A Tudás Tornya eseménye még a lejárat előtt befejeződhet, ha a játékos sikeresen újratölti az Egészségmutatót, így a kihívás véget ér.

Kőbörtön

Alkalmazás

• A játékosok seregeket küldenek, amelyek pontosan 15 percet menetelnek (30 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x4 birodalmi segesség esetén, illetve 6 percet (12 percet összesen a visszatérést is beleszámolva) x10 birodalmi segességnél. A Börtönt 2550 Gyémánt ellenében lehet azonnal megtámadni x4 birodalmi segesség esetén, illetve x10 segességnél 1020 Gyémántért.
• A Börtön erejét a Birodalom fejlettsége határozza meg, amely a Birodalom területén található olyan betanított seregek számától függ, amelyek az elmúlt 7 napban bejelenkezett játékosokhoz tartoznak.
• Minden támadás maximum 404 Totemet hoz. Ezen totemeket az összesített, a Kőbörtön ellen kiküldött seregek száma alapján lehet elnyerni. A Kőbörtön ellen indított támadások nem hoznak aranyat.
• Minden olyan egység képes a Kőbörtönt megtámadni, amely ostromló erővel rendelkezik.
• A totemeket 30 perces, 20%-os népességnövekedésre lehet felhasználni. Ennek ára 150 Totem x4 Birodalmi segesség esetén, valamint 750 x10 sebesség esetén.
• A népességnövekedés nem haladhatja meg a 24 órát.
• Az azonali Börtön elleni támadás lehetősége nem lesz elérhető, ha a játékos több mint 30%-os kárt okoz a Börtön kezdeti találati pontjaihoz képest.
• A bónusz tartamáról több információt a Farmok és Házak képernyőképénél találhatsz.
• A felnemhasznált totemek elveszítésre kerülnek az esemény végén.
• A rangsor az összesített, okozott kár alapján kerül felállításra.

Csata

• A Börtön nem rendelkezik hadsereggel. A játékos nézőpontjából, ostromló seregek kerülnek kiküldésre a Rabszolgakereskedők ellen és ezek felszabadítása érdekében.
• A pontok, támadásonként egyszer kerülnek kiosztásra, a támadó sereg ostromereje alapján.
• A játékos egyetlen egységet sem fog elveszíteni és a támadás mindig győzelemmel zárul.
• A Kőbörtön eseménye még a lejárat előtt befejeződhet, ha a játékos sikeresen lerombolja a Börtönt, így a kihívás véget ér.

Az Örök Kastély

Funkcionalitás

• A játékosok kiküldetik a Nagy Embereiket, akik egy meghatározott, 15 percet fognak menetelni (30 perc a visszaúttal, a havas időjárás kivételével) x4 birodalmisebesség mellett (illetve 12 perc a visszatéréssel együtt x10 segesség esetén, a havazás kivételével). A Kastélyba küldött delegációt akár azonnal is odajuttathatjuk, 2550 gyémánt ellenében x4 birodalmisebesség, illetve 1020 gyémántba x10 sebesség mellett.
• A Kastély találati pontja attól függ, hogy az ott található - az elmúlt 24 óra, összes játékosának - Nagy Embereinek összesített ereje mennyi.
• Az Örök Kastélyból annyi pontot tudsz lecsípni, amilyen hatalommal/erővel rendelkezik a Nagy Embert küldtél oda.
• Minden, az Örök Katélyba küldött delegáció maximálisan 606 rendeletetszámot hoz. A megnyert rendeletek attól függenek, hogy az odaküldött, kidelegált Nagy Embereidnek mennyi az összesített ereje.
• Csak Nagy Embert lehet az Örök Kastélyba küldeni.
• A rendeleteket, a sereg fentartási kölcségének csökkentésére lehet felhasználni, 10%-kal, 10 perc erejéig.
• Ha az Örök Kastély találati pontjainak több, mint 30%-a levonásra került, az azonnali delegáció kiküldésének opciója eltávolításra kerül
• A bajnokság végén a nem felhasznált rendeletek elveszítésre kerülnek.
• A rangsor az összesített károkozás alapján kerül felállításra.
Misszió
• Az Örök Kastély nem rendelkezik saját sereggel. Egy delegációt küld ki a játékoshoz tárgyalni.
• A játékosok nem fognak Nagy Embert veszíteni.
• Az Örök Kastély eseménye akár a lejárat időpontja előtt is véget érhet, ha a játékosok az Egészségsávját 0-ra csökkentik még az Esemény befejeződése előtt.

Globális Eseményrangsor

• A jatékosok követketik a jelenlegi rangsorukat egy táblázat alapján, amelyet a Globális Esemény Kisalkalmazásban találhatják.

Globális fiók  

Ugyanazon felhasználónév, regisztrációs e-mail és jelszó használata az összes Imperia Online világban, ami azt jelenti, hogy a legelső regisztrációkor megadott felhasználónév és e-mail véglegesen lefoglaltatik. Ha egy játékosnak van már egy fiókja és szeretne egy új világra regisztrálni ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal, rákattinthat a 'Van már fiókja?' linkre a regisztrációs formon. A jelszó módosítása befolyásolja a Globális fiókhoz tartozó összes regisztrált fiókot.

Globális hatás  

Olyan hatás, amely az egész Birodalmat érinti.

Globális hatású módosító  

Napi vagy egyszeri módosító, amely az egész Birodalomra hatással van, attól függetlenül, hogy mely tartományban/kolóniában került elrendelésre.

A globális hatású módosítóról ide kattintva találhatsz több infót: ide.

Gyalázatos  

Egy speciális jellemvonás, amelyre a Császár tesz szert a dinasztiai béke megtörésekor, amely egy -5 pontos hangulat megvonással jár minden csata esetén. A császárt több, mint egyszer lehet Gyalázatossá kikiáltani, így ennek a hatása is összevonásra kerül. Ha egy új császár kerül hatalomra, ez a tulajdonság nem kerül átadásra.

Gyalogsági Kaszárnya  

Katonai Épület.
Típus: Helyi, Kiképzés
Technológiai Előfeltételek: Katonai kutatás 1. szint, Közelharci Támadás 1. szint
Maximális szint: 20

Lehetővé teszi a Kardosok és Lándzsások kiképzését, illetve fejlesztését. Mindegyik szinttel, az épületek Kiképzési kapacitása növekszik.

A következő Egységek vonhatóak bele a kiképzésbe:
- Könnyű Lándzsás
- Nehéz Lándzsás
- Falanx
- Könnyű Kardos
- Nehéz Kardos
- Őrző

Gyalogsági Kiképzőtiszt  

Olyan képességek amelyek a Kormányzók számára érhetőek el, fejlesztés után. Csökkenti az Lándzsás és Kardforgató egységek Kiképzési idejét. 1 szint: -5% kiképzési idő; 2 szint: -10% kiképzési idő; 3 szint: -15% kiképzési idő; 4 szint: -20% kiképzési idő; 5 szint: -30% kiképzési idő

Gyalogsági Parancsnok  

Tábornoki Képesség.
Egy a Tábornoki képességek közül fejlődéskor. Növeli a Támadást az összes Lándzsás és Kardos egységeknek.
1. Szint: +2% Támadás;
2. Szint: +4% Támadás;
3. Szint: +6% Támadás;
4. Szint: +10% Támadás;
5. Szint: +15% Támadás;

Gyarmatosítás  

Egy kolónia megalapítása a Globális térképen.

A gyarmatosításról további infót ide kattintva találhatsz: ide.

Gyarmatosító  

A Kormányzók által megkapott készségek egyike amikor előrelépnek egy szintet. Csökkenti egy Kolónia Elpusztíthatatlanná való válásának Konvertálási idejét. 1. Szint: -4% Konvertálási idő; 2. Szint: -6% Konvertálási idő; 3. Szint: -10% Konvertálási idő; 4. Szint: -14% Konvertálási idő; 5. Szint: -20% Konvertálási idő

Gyarmatósítók  

Olyan falusiak, akiket egy csatolt tartományból vagy egy másik kolóniából a Globális térkép egy adott pontjára küldenek és akik az alapításhoz szükséges erőforrásokat odacipelik. Ők építik meg ott az első épületeket és ők válnak az első lakosokká.

Gyémántok  

Speciális erőforrás "A Nagy Emberekben", melyet valódi pénzzel lehet vásárolni vagy akár ingyenesen megkapni is. A gyémántokat a játékban különböző extrákra és felszerelésekre lehet felhasználni. Ezeket meg lehet vásárolni, szerezni vagy lejátattni.

Bővebb információkért a gyémántokról kattints ide.

GYIK  

Az Imperia Online hivatalos Gyakori Kérdései. Ez a lista, részleges és határozott válaszokat tartalmaz minden olyan kérdésre, amelyet a játékos bármelyik pontban feltehet, több fő kategóriába rendezve.

Gyógyító Tudós  

Olyan képességek amelyek a Kormányzók számára érhetőek el, fejlesztés után. Növeli a csata utáni Felépülési limitet. 1 szint: +1% limit; 2 szint: +2% limit; 3 szint: +3% limit; 4 szint: +4% limit; 5 szint: +6% limit

Gyógyszer  

Az egyetlen Kutatás amely a Lakosságnövekedést segíti elő. (+5% szintenkènt).
A Nagy Emberek élettartamán is növel.

Győzelem  

Egy csata megnyerése.

Gyülekezőpont  

A Globális térképen található hely, ahol a szövetségi seregek összegyűlhetnek, és amely induló pontként szolgál katonai missziók esetén, amelyek kastélyok bevételére vagy ellenséges szövetségi kastélyok/gyülekezőpontok megsemmisítésére irányulnak.

A Gyülekezőpontokról ide kattintva olvashatsz többet: ide.