Screenshot  

Snímek Globální mapy, který se provádí stisknutím tlačítka s vyobrazenou kamerou v pravém horním rohu mapy. Snímek je automaticky uložen v počítači.

Sejf armády  

Vyslání armády na vzdálenou misi do opuštěné říše (doporučeno), do vlastní vzdálené kolonie (také doporučeno) nebo do říše aktivního hráče na dobu, kdy budete offline s cílem ochránit armádu před likvidací nepřítelem.
Před opuštěním říše si spočítejte, jak dlouho budete mimo hru (nezapomeňte započítat cestu tam i zpět!) a přesně na tu dobu pošlete armádu, abyste zabránili zbytečnému utrácení zlata za žold armády na misi.
Pokud máte v říši velké množství surovin, které nemáte možnost utratit najednou a nechcete riskovat jejich ukradení a máte jistotu, že Vás nikdo nedobude, dokud jste mimo hru, svezte všechny suroviny do Vašeho Hl. města a nechte armádu zde.
V Imperia Online existuje také možnost Úhybný manévr, která Vám umožní vyslat armádu na určitou dobu, aniž byste jí museli určit cíl.

Seržant  

Vojenské postavení udělované hráčům se 750-1 499 vojenskými body.

Sezona  

Období mezi začátkem světa a jeho koncem. Období, během kterého se všechny individuální Říše a alianční panství vyvíjejí ekonomicky a vojensky a rozšiřují se po globální mapě. Sezona končí dnem, který je určen administrátorem Imperia Online.

Pro více informací o konci sezony klikněte zde.

Shromaždiště  

Umístěné na Globální mapě, toto místo shromažďuje alianční armády a slouží jako výchozí bod v případě vojenské mise na dobytí hradu nebo útoku na nepřátelské shromaždiště nebo hrad.

Pro více informací o shromaždišti, klikněte zde.

Shromáždit  

Přemístění jednotek ze všech provincii do jedné.

Síla plenění  

Parametr jednotek, který určuje počet vesničanů, zabitých pouze jednou jednotkou stejného typu.

Simulátor špionáže  

Funkce, která Vám dovolí zadat své vlastní a nepřátelské úrovně Špionáže / Kontrašpionáže a počet špionů, abyste si mohli vypočítat šanci pro úspěšnou Špionáž / Kontrašpionáž a/nebo počet případně ztracených špionů.

Špionáž/Kontrašpionáž funguje podle vzorce, který dává stejné šance na úspěch při stejných úrovních výzkumů a stejnému počtu špionů (u útočníka i obránce).

Slavnosti s postupným účinkem  

Aktivace slavnosti, Velké nebo Malé, s postupným efektem znamená, že účinek slavnosti na Štěstí je rozdělen na dobu 24 hodin.

Souboj o území  

Toto je turnaj, orientovaný na alianční hru, a jeho cílem je ovládnutí hradů, které musíte zadržet po co nejdelší dobu pod vlivem své aliance. Na mapě světa je 36 hradů, přičemž jejich ovládnutí se provádí pomocí modulu Vlastnictví. Úspěšná obléhání hradu nesnižují jeho úroveň pevnosti, ale odebírají body z ukazatele "Vlastnictví". Každý hrad má maximální přípustnou hodnotu vlastnictví závisející na úrovni jeho pevnosti. Jediný způsob jak zvýšit hodnotu vlastnictví je v čase. Když aliance provede úspěšné obléhání pevnosti proti danému hradu, hrad přijde o určitou hodnotu vlastnictví. Přesná hodnote se určuje v závislosti na aliančním výzkumu "Dobyvatel". Čím vyšší je jeho úroveň, tím víc bodů můžete hradu vzít jedním úderem. Hrad je považován za dobytý, když aliance dokáže snížit jeho hodnotu vlastnictví na 0. Nezávislé hrady nemají vlastnictví. Nezávislý hrad je považován za dobytý, když v něm zůstane méně než 1000 jednotek. Kromě toho, na každý hrad ovládaný aliancí, útočí v pravidelných intervalech kočovnické nájezdy se zvyšující se silou útoku. Každý odražený útok přináší obranné body. Současně můžou na hrad útočit i jiné aliance. Hodnocení je na základě celkového počtu nahromaděných obranných bodů. Odměny z turnaje jsou diamanty a speciální medaile.

Více informací a kompletní pravidla Souboje o území naleznete na тук.

Spojenec  

1. Člen stejné aliance.

2. Aliance v PN nebo federaci.

Spolek stavitelů  

Výzkum, který snižuje čas potřebný ke stavbě všech budov 1.2x za úroveň (ze základního času). Spolek stavitelů je 4x účinnější než Architektura ve vztahu ke snižovaní času potřebného ke stavbě. 1. úroveň Spolku vyžaduje 20. úroveň Architektury.

Starší nadporučík  

Vojenské postavení udělované hráčům s 22 500-34 999 vojenskými body.

Starší lídr  

Společný název pro všechny lídry ve třetí etapě loajality.

Starší seržant  

Vojenské postavení udělované hráčům s 1 500-2 999 vojenskými body.

Statky  

Budova, která živí populaci provincie a zajišťuje normální životní podmínky. Nedostatčná úroveň statků způsobuje ztráty populace každou hodinu. Každá úroveň snižuje ztráty populace, pokud počet populace v provincii je více než o 10 000 vesničanů větší než současná kapacita statků. Čím je větší rozdíl mezi počtem populace a kapacitou statků, tím vyšší budeztráta populace.

Poznámka! Existují některé relativně zřídkavé případy, při kterých vybudování další úrovně statků nesníží hodinové ztráty populace. Ztráty se dělí do několika etap, určených rozdílem mezi současným počtem populace a kapacitou statků. Dostat se do další etapy s menšími ztrátami někdy vyžaduje víc než jednu úroveň Statků.

Příklad: Pokud rozdíl mezi počtem vaší populace a kapacitou statků je 18 000, vaše ztráty se nachází v druhé etapě (rozdíl od 10 000 do 20 000 v počtu populace a kapacitou statků), při které ztrácíte 10 vesničanů na hodinu. V tomto případě vybudování jen jedné úrovně Statků nezvýší dostatečně kapacitu statků do takové úrovně, aby se rozdíl mezi počtem populace a kapacitou statků snížil pod 10 000 a následně ztráty – pod 10 lidí na hodinu.

Status loajality  

Ukazuje loajalitu každého člena k alianci. Loajalita se vypočítá na základě času stráveného v alianci a dělí se do tří fází, které určují rozsah speciálních bonusů a každodenních bonusů Štěstí. Opuštění aliance a opětovné připojení nebo změna pozice v rámci stejné [[]aliance] resetují tyto bonusy a počítání individuálního Statutu loajality začíná znovu.

Pro více informací o statutu loajality a bonusech, klikněte [diplomacy#str_diplomacy_desc_5]zde].

Stěhování skupiny  

Skupina určitého počtu Říší (aktivních posledních 168 hodin a se stejnými nebo přibližně stejnými čistými body a časem registrace), tvořená každou minutu s cílem určit, pomocí srovnání průměrného štěstí, která z nich získá a která ztratí populaci, ve chvíli denní migrace.

Strážce  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna pěchoty
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 20, Brnění 20, Centralizace 11

• Typ: Boj z blízka,Pěchota, Šermíř
• Přednostní nasazení: Centr (Fronta)

+ Útočná vojska: Během Útoku na pevnost je tato jednotka přednostně ve složení vojska na Frontě
+ Boj z blízka: Útok x 2 proti Lukostřelcům
+ Štítová hradba: Tato jednotka se bije s výhodou v obraně – Životní body х 1.2
+ Poslední místo odporu: Jako Posádka má tato jednotka výhodu v boji během Plenění pevnosti - Životní body х 2
+ Elitní jednotky: Tato jednotka má výhodu v boji v Centru - Útok х 1.2, Životní body х 1.2

- Zranitelní proti Kavalerii: Proti této jednotce vede veškerá Kavalerie boj Útokem x 2
- Těžké vojsko: Tato jednotka je trestána, jestliže se bije na křídle - Útok х 0.8, Životní body х 0.8

Pro více informací o jednotce, klikněte zde.

Střed  

Prostřední zóna v 1. a 3. linii v Polní bitvě.

Střední daňová sazba  

Čtvrtá Úroveň zdanění. 80 zlata za 100 pracovníků za hodinu. 30 bodů ztraceného Štěstí za 24 hodin.

Střelecký instruktor  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Snižuje Čas potřebný na výcvik všech Střelců. Úroveň 1: -5% Času výcviku; Úroveň 2: -10% Času výcviku; Úroveň 3: -15% Času výcviku; Úroveň 4: -20% Času výcviku; Úroveň 5: -30% Času výcviku

Styl vlády: Barbarství  

Styl vlády Barbarství je charakteristický následujícími účinky:
Kladné účinky:

10% rychlejší a levnější vojenské výzkumy
50% vyšší přírůstek obyvatelstva
20% nižší údržba armády
50% vyšší nosnost armády
25% rychlejší výcvik jednotek
Bez ztrát štěstí při najímání
50% více surovin z barbarských truhlic
50% nižší ztráty na cti
Zlato z drancování a zásobovacích vozů x4
20% rychlejší cestování armády

Záporné účinky:

10% pomalejší a dražší ekonomické výzkumy
-5 úrovní Špionáže
30% nižší kapacita domů
Bez zlata od vazalů

Styl vlády: Feudalismus  

Styl vlády Feudalismus je charakteristický následujícími účinky:
Kladné účinky:

10% rychlejší a levnější ekonomické výzkumy
10 úrovní Kontrašpionáže
15% vyšší kapacita farem
50% levnější anektování
100% vyšší kapacita posádek
Bezplatná oprava pevností v provinciích
50% více chráněných surovin
50% vyšší účinek pevností na produkci v provinciích
10% více životních bodů pevností
100% více guvernérských zkušeností

Záporné účinky:

10% vyšší údržba armády
10% pomalejší a dražší vojenské výzkumy
20% pomalejší cestování armády
100% dražší zakládání kolonií

Styl vlády: Imperialismus  

Styl vlády Imperialismus je charakteristický následujícími účinky:
Kladné účinky:

15% rychlejší a levnější hospodářské budovy
15% vyšší kapacita domů
75% levnější zakládání kolonií
Zlato od vazalů a příjmy z obchodu x8
Bez ztrát na štěstí ze vzdálených panství
200% větší kapacita trhu
10% vyšší výtěžek z kolonií
100% vyšší kapacita nákladní stanice
100 Císařských mil bonus logistiky
100% větší účinek všech speciálních surovin, s výjimkou tisu, uhlí, podkov, granitu a diamantů.

Záporné účinky:

15% pomalejší a dražší vojenské budovy
20% vyšší údržba armády
-5 úrovní Kontrašpionáže
20% nižší výtěžek z provincií

Styl vlády: Monarchie  

Styl vlády Monarchie je charakteristický následujícími účinky:
Kladné účinky:

20% rychlejší a levnější vojenské budovy
20 bodů morálky navíc v útoku
5 Úrovní Špionáže
150% vyšší účinek guvernérských talentů a dovednosstí
100% větší generálské zkušenosti
Navíc 1 vrozený talent (max. 4)
Anektování silou nesnižuje úrovně budov
Kapacita vojenských stanic x10
3 body růstu při útoku na nezávislé město
10% nižší údržba armády

Záporné účinky:

10% pomalejší a dražší hospodářské budovy
5% nižší kapacita farem
10% méně chráněných surovin
-5 bodů morálky méně v obraně

Styl vlády: Neutrální  

Neutrální styl vlády nemá ani kladné, záporné účinky na rozvoj Vaší říše.

Surovina  

Produkce pracovníků, produkovaná v dolech říše, nebo výnos z daní uložených obyvatelstvu. Všechny mohou být vloženy do budov, výzkumů a armády.

Sváteční ochrana  

Možnost, která může být aktivována všemi hráči, ale pouze během svátků předem zveřejněných týmem Imperia Online a na omezenou dobu, určenou IO. Dokud je aktivní, na účet nemůže nikdo útočit, ani z něj nemohou být odeslány útoky. Armáda nemůže provádět úhybný manévr. Zároveň je ale účet dostupný, mohou se stavět budovy, provádět výzkumy, najímat armáda atd. Všechny útoky, odeslané k vaší Říši před aktivaci ochrany budou dokončeny. Alianční bitvy jsou vyloučeny z jakékoliv ochrany. Útoky na nezávislá města s cílem plnění surovin a útoky na Tábory barbarů jsou také nedostupné. Možné jsou útoky na Temnou pevnost,Lebku hojnosti, Věž moudrosti a Kamenné vězení. Údržba armády nebude vybírána, ačkoliv ve statistice to bude vypadat, jako by vybrána byla (údržba armády bude vybrána v případě, že zaútočíte na Temnou pevnost, Lebku hojnosti, Věž moudrosti nebo Kamenné vězení).

* Můžete aktivovat Sváteční ochranu nebo Mód dovolené pouze v případě, že Vaše armáda není na misi, s výjimkou úhybného manévru a přesunu mezi panstvími. Prosím, nezapomeňte, že armáda provádějící úhybný manévr nebo přesun mezi panstvími po dobu Dovolenkového Módu pokračuje ve výdajích za údržbu.

Svět  

Svět - místo, kde probíhá jedna sezona. Pouze hráči z jednoho světa mohou mezi sebou vstoupit do interakce.