Väderprognos  

Ett vädersystem som ger både positiva och negativa bonusar för alla imperier som ändras en gång om 24 timmar. För mer upplysningar läs här.

Val  

Val av ledare via nominering och 24-timmars undersökningsperiod med medlemmarnas egna nettopoäng. Varje allierad kan nominera sig själv upp till 4 gånger.

För mer information om val klicka här.

Vallgrav  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Tillbyggnad, Defensiv struktur
Förutsättningar: Fortifikation 1, Militär arkitektur 3, Fästning 4
Högsta nivå: 10

Fästningstillbyggnad. Under en Fästningsbelägring minskar Vallgraven livspoängen av alla enheter i den fientliga Angreppslinjen med 2 % per nivå.

Världsmästerskap  

Vasallogistik  

En forskning som ökar det möjliga avståndet till Ditt Imperium till nya vasaller. Den första nivån Vasallogistik förser dig med en radie av 10 kejserliga mil på från Imperiet där de oberoende städerna kan förvandlas till vasaller. Varje ytterligare nivå är 8% effektivare än den föregående och tilllägger 5 mil till radien.

Vedhuggare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Träproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion

Verkstad för belägringsvapen  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Utbildningsbyggnad
Nödvändiga forskningar: Militär doktrin 1, Distansattack 1
Högsta nivå: 20

Möjliggör att man utbildar och förbättrar Belägringsvapen. Varje nivå ökar Byggnadens utbildningskapacitet.

Enheter som kan utbildas innefattar:
- Murbräcka
- Katapult
- Ballista
- Blida

Vetenskapsakademi  

En symbol för kunskap och upplysning tillsammans med Universitetet. Vetenskapsakdemien är bara tillgänglig i huvudstaden och dess första nivå kan byggas efter att man har byggt upp 20:e nivå Universitetet. Den minskar forskningstiden med 2 gånger från den grundläggande tiden per nivå , följaktligen har 1 nivå Vetenskapskademi effekt på forskningstiden som 4 nivåer Universitetet. Samma forskningar, som du beställer från byggnaden av Universitetet kan du också beställa från byggnaden av Vetenskapsakademien, men med 50% dyrare och med 2 gånger kortare forskningstid och för hälften av nettopoängen spenderade för resurser. Nivåerna Vetenskapskademi av forsknings- och vetenskapsministern påverkar inte alliansforskningarna.

Veteran  

Ett samlingsbegrepp för alla ordinarie medlemmar i andra och tredje lojalitetsskede.