Щастие  

Статистиката, която показва колко щастливо от управлението на владетеля е населението. Има много фактори, ежедневни и еднократни, които предизвикват повишение или спад на текущото щастие и трябва да бъдат щателно премислени, за да няма неочаквани, неприятни резултати. Основното следствие от ниско щастие (непрепоръчително) е емиграция, метежи и бунтове. Колкото по-близо до своя лимит e Щастието в една провинция/колония, толкова по-щастливо е населението и толкова по-малка е вероятността за емиграция и метежи.

За повече информация относно щастието, натиснете тук.

Щастлив данък  

Бутон, разположен в менюто на данъка. Настройва данъка на всички анексирани провинции или колонии на ставката, при която балансът на щастието да стане положителен.

Щета  

Спад в жизнените точки на една единица поради приложената атака на вражеските единици.

Щурмова линия  

Пехотната група и/или тарани от първата линия при Крепостна обсада, която се приближава към стените, за да нанесе щети и да ги разруши. Това е единствената група на нападателя, чиито жизнени точки биват намалени от нивото на рова на защитника. Нулевата група придобива морала на първа линия, така че ако единиците от първа линия побегнат поради нисък морал, нулевата група спира да нанася щети, избягва също и Крепостната обсада приключва неуспешно за нападателя.

Щурмови стратег  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Атаката на всички единици в нападащата армия. Ниво 1: +1% Атака; Ниво 2: +2% Атака; Ниво 3: +4% Атака; Ниво 4: +6% Атака; Ниво 5: +10% Атака