Централен площад  

Икономическа сграда.
Тип: Местна
Максимално ниво: 10

Позволява провеждането на Малък или Голям фестивал, който се отразява на Щастието на населението във Владението.
Всяко ниво добавя 1 Щастие към ефекта на Малкия фестивал.
Всяко ниво добавя 2 Щастие към ефекта на Големия фестивал.

Централизирана власт  

Проучване, което дава на суверена знанието и умението за разширяване на Империята с нови анексирани територии. Всяко ниво позволява 1 анексирана провинция и 1 васал.

Център  

Средната зона на 1-вата и 3-тата линия в Полева битка.

Цивилен строител  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява времето за строеж на Икономически сгради. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време

Цивилен учен  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява времето за Проучвания в Университета. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време

Цивилно население  

Работници и незаето население. Цялото население без военните единици.