Центар  

Средната зона од првата и третата линија во Битка на поле.

Централизација  

Истражување кое на владетелот му дава знаење и способност за проширување на Империјата преку нови припоени територии. Секое ниво отвора пристап до 1 припоена провинција и 1 вазал.

Цивилен градител  

Вештина достапна за Гувернерите после зголемување на ниво. Го намалува времето за Изградба на Економски градби. Ниво 1: - 1% време за изградба; Ниво 2: - 2% време за изградба; Ниво 3: - 4% време за изградба; Ниво 4: - 6% време за изградба; Ниво 5: - 10% време за изградба

Цивилен научник  

Вештина достапна за Императорите после зголемување на ниво Гувернер. Го намалува времето за Истражувања во Универзитетот. Ниво 1: -1% време за истражување; Ниво 2: -2% време за истражување; Ниво 3: -4% време за истражување; Ниво 4: -6% време за истражување; Ниво 5: -10% време за истражување

Цивилно население  

Работници и невработено население. Сето население без воените единици.