Centrum  

Den mellersta zonen av den första och den tredje linjen i Fältstriden.

Civil vetenskapsman  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den minskar forskningstiden vid Universitetet. Nivå 1: -1% Forskningstid; Nivå 2: -2% Forskningstid; Nivå 3: -4% Forskningstid; Nivå 4: -6% Forskningstid; Nivå 5: -10% Forskningstid

Civilbefolkning  

Arbetare och sysslolös befolkning. Hela befolkningen förutom militärenheterna.

Civilil byggare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig för Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den förkortar de ekonomiska byggnadernas byggtid. Nivå 1: -1% byggtid; Nivå 2: -2% byggtid; Nivå 3: -4% byggtid; Nivå 4: -6% byggtid; Nivå 5: -10% byggtid

Civilisters försvarare  

En av färdigheterna som är tillgängliga när man ökar nivån General. Den ökar antalet skyddade civila medborgare som fästningsnivån tillåter. Nivå 1: +10% befolkning; Nivå 2: +20% befolkning; Nivå 3: +30% befolkning; Nivå 4: +40% befolkning; Nivå 5: +60% befolkning