Madalya  

Belirli bir sezonda kişisel askeri başarılara sahip oyunculara ( Günün Savaşçısı), belirli bir diyarın sonundaki ilk 3 ittifaktan oyunculara, özel turnuva diyarlarına, özel etkinliklere katılım ve başarılar için verilen Askeri Nişan. İttifak düzeyindeki başarılar için madalyalar da verilir.

Maden  

Terkedilmiş imparatorluğun oyuncular tarafından kullanılan diğer ismi.

Maden  

Kaynakların üretildiği binaların ortak ismi.

Madenci  

[467]Vali] seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Demirüretimini arttırır. Seviye 1: +%2 üretim; Seviye 2: +%4 üretim; Seviye 3: +%6 üretim; Seviye 4: +%8 üretim; Seviye 5: +%12 üretim

Maliye Subay  

İttifak sermayesi ve yatırımlarına bakan ittifak yetkilisi. Bonus - pazar komisyonu %50 daha düşüktür. Bonusun tam olması, ittifaktaki Sadakat durumuna bağlıdır.

Maliye Subay hakkında daha fazla bilgi için bkz.buraya.

Mancınık  

Ordu Birimi.
Eiğitim Binası: Kuşatma Silahları Atölyesi
Eğitim gereksinimleri: [[336
Talim] 8, Kuşatmada gelişmeler 10, Merkezi Yönetim 6

• Birim türü: Uzun Menzilli, Kuşatma silahları, Topçu
• Öncelikli Dağıtım: Topçu Hattı

+ Uzun Menzil: Bu birim, yakın dövüşmeden önce Meydan savaşında veya Kale Kuşatmasında 2 Ekstra Saldırıya sahiptir
+ Piyade, Süvari ve Kuşatma Silahlarına karşı x 0.3 saldırı
+ Hasar verdiği bölge: Meydan Savaşında ve Kale Kuşatmasında bu birimin saldırısı tüm düşman hatları, Desteklenmiş yanlar ve Merkezler arasında orantılı olarak dağıtılır (Yedeklere dokunulmaz)
+ Eğitim için gereken nüfus - 50; Garnizon'da 50 boşluğu işgal ediyor.

Detaylı birim bilgileri için buraya tıklayın.

Manevi lider  

[467]Vali] seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Her gün mutluluk bonusu. Seviye 1: +2 mutluluk puanı; seviye 2: +4 mutluluk puanı; seviye 3: +6 mutluluk puanı; seviye 4: +8 mutluluk puanı; seviye 5: +12 mutluluk puanı;

Mareşal  

750 000 - > askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Merkez  

Meydan savaşındaki 1. ve 3. hattının orta bölgesi.

Merkezi Yönetim  

Her seviye 1 eyaleti ilhak etme ve 2 eyaleti köleleştirme hakkını verir.

Mesaj  

Oyuncuların oyun içi birbiriyle haberleşme vasıtası. 6 mesaj çeşidi vardır. Her birisi alıcıya ulaştığında içeriğine göre rengi olan zafer içinde bulunup ekranın sağ üstünde gösterilir.

Mesajı rapor et  

Başka oyuncu tarafından size gönderilen ve hakaret/küfür içeren kişisel mesajı oyun yönetimine rapor etmek. Oyun yönetimi mesajın içeriğini gözden geçirip gerekli olduğunda göndericisine susturma cezası verecektir. Bir mesajı rapor etmenin TEK YOLU mesajın içinde bulunan ünlem işaretine tıklamaktır. Mesaj rapor edildikten sonra kaybolur.

Meydan istihkam tesisleri  

İttifak sarayında bulunan bina. Her seviye savunan alan ordularının dayanıklılık puanını %5 arttırır.

Meydan savaşı  

Bu saldırı; kale kuşatması ya da köy baskını gerektirmeden askerlerin düşmanın alan ordusuna karşı savaşmalarını öngörür. Meydan savaşı ne kaynak kazandırır, ne de nüfus öldürür. Saldıranın tek yararı yok ettiği düşman birimlerin karşılığında kazandığı askeri puanlar ve kendi ordusunun altın eşdeğerinin %10unu kaybettiği takdirde onur puanıdır.

Meydan savaşı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ve buraya.

Meydan taktikçisi  

General seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Meydan ordusunun dayanıklılığını arttırır. Seviýe 1: +%1 Dayanıklılık; Seviýe 2: +%2 Dayanıklılık; Seviýe 3: +%4 Dayanıklılık; Seviýe 4: +%6 Dayanıklılık; Seviýe 5: +%10 Dayanıklılık

Mimar  

Vali seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Evlerin kapasitesini arttırır. Seviye 1: +4% kapasite; Seviye 2: +6% kapasite; Seviye 3: %10 kapasite; Seviye 4: %14 kapasite; Seviye 5: %20 kapasite

Mimari  

Binaların inşa süresini (temel süreye göre) 0,30 kat, fiyatını 0,02 kat azaltır. 25 seviyesi Diyarın 16 harıkasının inşasına izin verir.

Mızrak duvarı  

Birimin özelliği.

Mızrak duvarı, tüm süvari birimlerinin birinci raunttaki vuruş bonusu kaçırır.

Mızrak duvarı özelliğine sahip olan birimler:

- ağır mızraklı
- akıncılardaki

Mızraklı  

Kale kuşatması için uygun piyade birimidir, fakat kılıçlılar ve/veya koçbaşlarının yanında olması daha iyidir. Tüm mızraklılar; sınıfı ve ırkı ne olursa olsun hafif süvarilere karşı saldırısı 2 kat daha güçlüdür. Kılıçlı piyadeye karşı 2 kat daha zayıftır. Okçular, mırzaklılara karşı 3 kat daha güçlü savaşır. Mızrakların 3 sınıfı var - [6]]hafif mızraklı], ağır mızraklıve akıncı.

Daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Piyade barakalarındaki mızrakların tanımı.

Moral  

Oyuncunun genel tutumuna bağlı olan ordunun savaş ruhu. Temel Moral 100 puandır. Göçebelerin saldırıda, İmperialıların savunmada bonus Morali vardır. Morali yükselten faktörler: Talim araştırmasının seviyelerin geliştirilmesi; İttifaktaki Lider, Lider vekili ve Komutan rütbeli kişilerin günlük bonusu ve pozitif Onur. Morali düşüren faktörler: negatif Onur ve menzil dışı saldırılar. Her raunt ordunun yorgunluğu ve zararları yüzünden Moral düşer ve 50den aşağı düştüğünde ordunun savaş alanından kaçma ihtimali giderek artar.

Moral hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya, buraya ve buraya.

Muhafız  

- Seçkin sınıf kılıçlı.
- Özellikler: savunmada [44]dayınıklılığı] 1.2 kat daha büyük, garnizonda dayanıklılığı 2 kat daha büyüktür. Okçulara karşı saldırı bonusu х2 olur.
- Eğitim gereksinimleri: Piyade saldırısı [20], Zırh [20], Merkezi yönetim [11].

Muhafız hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Piyade barakalarındaki tanımları.

Multi  

Multiaccounting (Çift hesap kullanımı) yapanın takma adı.

Multiaccounting (Çift hesap kullanımı)  

Bir oyuncu tarafından aynı diyarda oyun kurallarınca yasak olarak değerlendirilmiş usulle çıkar sağlamak amacıyla birden fazla hesap kullanımı. Çift hesap kullanımı yasak ve oyundan sürekli ya da geçici olarak uzaklaştırma ile cezalandırılmıştır.

Çift hesap kullanımı ile ilgili ihbar ve şikayetler suppor_tr@imperialsupport.org mail adresine bildirilmektedir.

NOT: İki veya daha fazla oyuncu isimlerinin benzer olması çift hesap kullanımını kesinlikle kanıtlamaz.

Mutlu vergi  

Tüm ilhak edilmiş eyaletlerin vergi oranını Mutluluk dengesinin olumlu olması için ayarlamak.

Mutluluğun günlük değiştiricisi  

Mutluluğu olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyen ve iki göç olayı arasında 24 saatlik süre boyunca her gün uygulanan faktör.

Mutluluğun günlük değiştiricisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Mutluluğun ortalaması  

Bütün imparatorluk için geçerli ve nüfus sayısı ile güncel mutluluğun yerel değerlerine göre blirlenen Mutluluk değeri.

1. eyaletin nüfusu x 1. eyaletin Mutluluğu + 2. eyaletin nüfusu x 2. eyaletin Mutluluğu (v.s, eğer daha fazla eyaletler varsa) / bütün imparatorluğun nüfusu = imparatorluğun Mutluluğun ortalamasının seviyesi

Mutluluk  

Nüfusun, imparatorun yönetmesinden ne kadar memnun olduğunu gösteren istatistik. Mutluluğu olumlu ve olumsuz şekilde etkileyen günlük ve tek seferlik olmak üzere çok etki var. Düşük Mutluluğun genel sonucu (olumsuz) göç olayı, isyan, ve başkaldırı. Bir eyalet Mutluluk limitine ne kadar yakın ise, nüfus o kadar daha mutludur, dolayısıyla göç ve isyan çıkmasının şansı daha azdır.

Mutluluk hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Mutluluk dengesi  

Son 24 saat içerisinde iki göç olayı arasında olan Mutluluğun günlük yerel ve global değiştiricilerinin toplamı. Mutluluk dengesi, mutluluk puanının her dakika başına artıp azalmadığını belirleyen istatistik. 24 saatlik süre üzerinde hesaplanır, yani eğer mutluluk dengesi +24/24saat ise, 1 puan mutluluk güncel mutluluk puanına saat başına ilave edilecek.

Müttefik (ittifak üyesi)  

Bir ittifağın, Saldırmazlık anlaşması olan birleşmesinin veya Federasyonun üyesi.