Garnizóna  

1. Priestor za stenami Pevnosti, kde sa nasadí vojsko. Každá úroveň Pevnosti má určitý základný limit garnizóny, ktorý sa zvyšuje úrovňami Vojenskej Architektúry.

2.Vojsko nasadené za stenami Pevnosti. Garnizónne jednotky nevyžadujú výživu a nemajú Morálku, pretože oni nemôžu utiecť.

Garnizónny taktik  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje garnizónnu kapacitu Pevnosti. Úroveň 1: +4% Garnizónna kapacita; Úroveň 2: +6% Garnizónna kapacita; Úroveň 3: +10% Garnizónna kapacita; Úroveň 4: +14% Garnizónna kapacita; Úroveň 5: +20% Garnizónna kapacita

Generál  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 500 000-749 999 vojenskými bodmi.

Generál v obrane  

Jeden z dvoch druhov postavenia Generál. Ak majetok má vymenovaného Generála v obrane, on vedie armádu v obrane a obrana benefituje z prémií zo zručností. Ak tam nie je generál v obrane, bitka sa uskutočňuje ako zvyčajne bez generálskyh prémií. Ak generál stratí Obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo vyplienenie,existuje 1% šanca, že bude zabitý nepriateľom. V stratenej poľnej bitke alebo plienení táto šanca je 30%. Všetci Slávni ľudia môžu byť vymenovaní na toto postavenie, včítane Cisára. Generáli v obrane môžu byť znížení hocikedy.

Jeden Slávny človek môže byť súčasne generál v obrane a aj generál v útoku. Keď je ale vyslaný na misiu v útoku a v tom istom čase bude napadnutá provincia/kolónia/vojenský objekt, kde on musí brániť, on sa nezúčastňuje bitky a následne armáda tam nedostáva jeho prémie zo zručností.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne generálov obrancov stlačte tu.

Generálmajor  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 225 000-324 999 vojenskými bodmi.

Generálporučík  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 325 000-499 999 vojenskými bodmi.

Genrál v útoku  

Jedna z dvoch druhov postavenia Generála. Generál v útoku je vymenovaný počas odoslania vašej armády do útoku. Každá Slávna osoba, ktorá je plnoletá môže byť vymenovaná na postavenie, včítane Cisár. Generáli v útoku vedú vašu armádu do útoku proti iným hráčom alebo nezávislými mestami a môžu byť odoslaní len na jednu misiu naraz. Ako vodcovia armády generáli v útoku poskytujú špeciálne prémie z ich zručností počas bitky.
Keď generál stratí obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo bitku s cieľom plienenia, existuje 5% šanca, že on bude zabitý nepriateľom.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne generálov v útoku stlačte tu.

Globálna mapa  

Územia, v ktorých sa nachádza svet Slávnych ľudí. Mapa, ktorá je rovnaká a úplne viditeľná pre všetkých hráčov vo svete. Miesto, kde sa nachádzajú všetky Ríše, kolónie, aliančné zámky zhromaždiská a výlučne, kde sa vykonávajú všetky vojenské interakcie medzi hráčmi a alianciami ako napríklad útok a špionáž. Mierová štvorcová jednotka na Globálnej mape je 1 bod = 1 Imperiánska míľa. Celá mapa má veľkosť 2000x2000 bodov. Je dostupná na ikonke s glóbusom v ľavom kolmom menu obrazovky.

Globálna udalosť  

Hromadná udalosť vo svetoch Imperia Online, čo predpokladá určitú kompozíciu armády zo strany hráčov s cieľom víťazstva v zadanej provokácii a odmeny za najaktívnejších účastníkov v udalosti. Podrobnejšiu informáciu vo vzťahu k udalostiam môžete prečítať tu.

Globálne udalosti  

Existuje veľa starovekých tajomstiev o odhaľovaní vo svetoch Imperia Online. Tieto môžu priniesť veľa vzácnych pokladov pre tých vládcov, ktorí sú dostatočne odvážni, aby ich hľadali. Možnosť k tomu dávajú globálne udalosti, ktoré sa objavujú v každom svete v určitom čase po začiatku éry. Globálne udalosti sú pod formou epických pevností, tajomných miest, veží, ktoré dávajú znalosti a veľa iných. Úlohou hráčov je plánovať a uskutočňovať pochod proti týmto objektom s cieľom získať drahocenné odmeny.

Chmúrna pevnosť

Funkčnosť

• Hráči vysielajú armády, ktoré sa pohybujú presne 15 minút v smere (spolu 30 minút tam a späť, okrem ak padá sneh)vo svetoch s rýchlosťou x4 a 6 minút v smere (spolu 12 minút tam a späť, okrem ak padá sneh)vo svetoch s rýchlosťou x10. Na pevnosť môže byť útočené s bleskovým útokom za cenu 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10.
• Chmúrna pevnosť má obrovské množstvo životných bodov, množstvo ktorých sa vyčísľuje na základe rozvoja sveta, pričom základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vycvičených vojakov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Z každého útoku sa získavá [[205
zlata],ktorého množstvo sa určuje v závislosti od nanesených škôd. Toto množstvo klesá progresívne. Ak škody, nanesené od hráča, sú nad 10% od začiatočných životných bodov pevnosti, zisk bude nominálne množstvo zlata.
• Okamžitý útok na pevnosť nie je k dispozícii, ak nanesené škody sú väčšie ako 30% zo začiatočných životných bodov pevnosti.
• Osobné odmeny budú znížené 2-násobne, v prípade že Chmúrna pevnosť nebude porazená. Najmenšia odmena môže byť truhlica s 1-hodinovou produkciou.
• Hodnotenie sa zakladá na spoločne nanesených škodách.

Bitka

• V Chmúrnej pevnosti nie je armáda, len obrovská pevnostná stena. Cieľom bitky je zrušiť stenu.
• Bitka je ukončená ak útočiaca armáda utečie kvôli nízkej morálke.
• Hoci aj keď utečú kvôli nízkej morálke, jednotky neumierajú v čase bitky a samotná bitka vždy je zisková v prospech hráča.
• Aktívnosť Chmúrnej pevnosti môže byť ukončená predčasne, ak hráči dokážu zničiť jej stenu pred plánovaným koncom udalosti.

Lebka hojnosti

Funkčnosť

• Hráči vysielajú armády, ktoré sa pohybujú presne 15 minút v smere(spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak nepadá sneh) vo svetoch s rýchlosťou x4 a 6 minút v smere (spolu 12 minút tam aj späť, okem ak nepadá sneh) vo svetoch s rýchlosťou x10. Na Lebku môže byť útočené s okamžitým útokom na cenu 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10.
• Vytrvalosť Lebky závisí od rozvoja sveta, ako základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vyškolených vojakov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Každý útok Lebky prináša maximálne množstvo periel - 404. Vyhrávate perly podľa percenta z celkovej Vašej armády,ktorú vyšlete na útok proti Lebke hojnosti.
• Môžete míňať perly, aby ste využili 10-minútové skrátenie všetkýchbudov v progrese. Cena je 100 perlí vo svetoch s rýchlosťou x4 a 250 perlí vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Okamžitý útok na Lebku nie je k dispozícii, ak nanesené škody sú väčšie ako 30% jej začiatočných životných bodov.
• Stratíte všetky nevyužité perly na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na všeobecne nanesených škodách.

Bitka

• V Lebke hojnosti nie je armáda. Nanesené škody sa určujú od nosnosti armády útočiaceho.
• Hráči nestrácajú vojenské jednotky a každá bitka je pre nich zisková.
• Aktívnosť Lebky hojnosti môže byť ukončená predčasne, ak hráči dokážu zanulovať jej životné body pred plánovaným koncom udalosti.

Veža vedomostí

Funkčnosť

• Hráči vysielajú špiónov, ktorí sa pohybujú presne 15 minút v smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou x4 a 6 minúty vo smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou x10. Veža môže byť špionovaná s okamžitou špionážou na cenu 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10.
• Vytrvalosť Veže závisí od rozvoja sveta, ako základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vyškolených špiónov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Prispievate pre Vežu vedomostí s prieskumnými bodmi na základe počtu vyslaných špiónov, ako aj úrovňou Špionáže, Kontrašpionáže a Prieskumov.
• Z každej misie do Veže vedomostí môžete získať maximálne 808 zvitkov. Počet vyhraných zvitkov sa určuje z percenta všetkých špiónov, ktorých ste vyslali k Veži.
• K Veži vedomostí môžete vysielať len špiónov.
• Môžete využiť zvitky, aby ste skrátili o 10 minút všetky výskumy v progrese. Cena je 100 zvitkov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 250 zvitkov vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Okamžité ukončenie misie k Veži nie je k dispozícii, ak body prieskumy, s ktorými ste prispeli sú viac ako 30% od jej začiatočných životných bodov.
• Stratíte všetky nevyužité zvitky na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na všeobecne prispetých bodoch prieskumu.

Misia

• Vo Veži vedomostí nie je armáda. Z hľadiska hráča tento vysiela špiónov, aby pomohol zbieraniu zvitkov pre knižnicu veže. Týmto spôsobom namiesto aby sa znižoval, životný ukazovateľ (stupnica životných bodov) veže sa zvyšuje.
• Hráči nestrácajú špiónov a každá misia je považovaná za úspešnú.
• Aktívnosť Veže vedomostí môže byť ukončená predčasne, ak hráči dokážu zaplniť stupnicu jej životných bodov pred plánovaným koncom udalosti.

Kamenná väznica

Funkčnosť

• Hráči vysielajú armády, ktoré sa pohybujú presne 15 minút v smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh)vo svetoch s rýchlosťou x4 a 6 minút v smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou x10. Na väznicu môže byť útočené okamžitým útokom na cenu za 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10.
• Vytrvalosť Väzenia závisí od rozvoja sveta, pričom ako základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vyškolených vojakov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Každý útok na Väznicu nesie maximálne množstvo totémov - 404. Získavate totémy podľa percenta Vašej celkovej armády, ktoré vyšlete na útok na Kamennú väznicu. Z útokov na Kamennú väznicu nevyhrávate zlato zo zásobovacieho voza.
• Všetky jednotky, ktoré majú silu na vypálenie, sú vhodné, aby útočili na Kamenú väznicu.
• Môžete použiť totémy, aby ste zvýšili prírastok obyvateľstva o 20% za 30 minút vo všetkých provinciách.Cena je 150 totémov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 750 totémov vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Prémia za prírast obyvateľstvaje za nie viac ako 24 hodín.
• Okamžitý útok na väznicu nie je k dispozícii ak nanesené škody sú väčšie ako 30% zo začiatočných životných bodov.
• Môžete sa informovať vo vzťahu k dĺžke prémie na obrazovkách Fariem a Domov v hre.
• Stratíte všetky nevyužité totémy na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na celkových nanesených škodách.

Bitka

• V Kamennej väznici nie je armáda. Z hľadiska hráča tento vysiela armády, ktoré sa bijú proti utláčateľom a oslobodzujú svojich zajatcov.
• Body sa získavajú v čase bitky na základe sily armády na vypálenie.
• Hráči nestrácajú vojenské jednotky a každá bitka je úspešná pre nich.
• Aktívnosť Kamennej väznice môže skončiť predčasne, ak hráči ju dokážu zničiť pred koncom udalosti.

Večný zámok

Funkčnosť

• Hráči vysielajú Slávnych ľudí, ktorí sa pohybujú presne 15 minút v smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х4 a 6 minút v smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х10. K Večnému zámku môže byť vyslaná okamžite delegácia za cenu 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10.
• Životné body Večného zámku závisia od sily a priemerného množstva Slávnych ľudí všetkých aktívnych hráčov cez posledných 24 hodín.
• Znižujete body Zámku na základe sily vyslaných Slávnych ľudí.
• Z každej delegácie do Zámku môžete získať maximálne 606 vyznamení. Počet získaných vyznamenaní sa určuje z percenta celkovej sily delegácie Slávnych ľudí.
• K Večnému zámku môžete vyslať len Slávnych ľudí.
• Môžete využiť vyznamenania, aby ste znížili výživu svoje armády o 10% za 10 minút. Cena je 300 vyznamenaní vo svetoch s rýchlosťou x4 a 750 vyznamenaní vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Okamžité vyslanie delegácie k Zámku nie je k dispozícii, ak spôsobené škody sú viac ako 30% zo začiatočných životných bodov Zámku.
• Stratíte všetky nepoužité vyznamenania na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na celkovo nanesených škodách.

Misia

• Vo Večnom zámku nie je armáda. Z hľadiska hráča, tento vysiela delegáciu, ktorá vedie vyjednávanie.
• Hráči nestrácajú Slávnych ľudí.
• Aktívnosť Večného zámku môže byť ukončená predčasne, ak hráči dokážu vynulovať jeho životné body pred plánovaným koncom udalosti.


Hodnotenie Globálnych udalostí

• Hráči môžu sledovať svoje hodnotenie v časti menu pre Globálne udalosti, ktorí je k dispozícii počas aktívnej udalosti.Globálny efekt  

Efekt uplatnený len na jednu Ríšu.

Globálny účet  

Použitie toho istého užívateľského mena, emailu na registráciu a hesla vo všetkých svetoch v Imperia Online, čo znamená, že po prvej registrácii použité užívateľské mená a email adresa budú nastálo uložené. Ak hráč už má účet a chcel by sa zaregistrovať v novom svete s tými istými údajmi, musí kliknúť na 'Už máte účet?' v registračnom formuláry. Ak heslo je zmenené, ovplyvňuje to všetky účty spojené s globálnym účtom.

Guvernér  

Postavenie, ktoré môže byť obsadené každou Slávnou osobou, ktorá je plnoletá. Oni môžu byť vymenovaní ako guvernéri provincie, kolónie alebo vojenského objektu. Každá Slávna osoba môže byť guvernérom len jedného majetku v tom istom čase. Cisár je guvernérom Hlavného mesta v pôvodnom nastavení a nemôže vládnuť niekde inde.
Guvernéri dostávajú body skúsenosti kým sú na svojom postavení a tak môžu získať rôzne zručnosti, ktoré prinášajú špeciálne prémie.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne guvernérov stlačte tu.

Guvernérska centrála  

[301]Ekonomická budova].
Druh: Hlavné mesto, Prístavba
Nevyhnutná podmienka: Palác 1
Maximálna úroveň: 16

Prístavba Paláca. Dovoľuje zvýšenie úrovní Gubernátorov za suroviny. Každá úroveň po prvej úrovni Gubernátorskej centrály zvyšuje o 5% obdržanú skúsenosť z výcviku. Na každé 2 úrovne sa dovoľuje paralelný výcvik ešte jednej slávnej osoby, pričom na 16-tej úrovni sa môže vycvičovať do 8 ľudí paralelne.

Možnosť vycvičovať Vaše Slávne osoby je prístupná cez ich profil a podmenu Výcviky v podmenu Gubernátori Paláca.