Ignorirani korisnici  

Korisnik koji ne može slati poruke igraču jer ga je on ignorirao. Ignorirane korisnike možete vidjeti u igri u Postavkama >> Popis ignoriranih.

Igra sreće  

Nalazi se u krčmi. U Igri sreće možete sudjelovati sa srećkama kupljenim zlatom u iznosu od 1 sata proizvodnje carstva ili za 850 dijamanata. Broj kupljenih srećki nije ograničen. Dobitna srećka, jedna za sve svjetove, se izvlači svakog sata. Dobitnik osvaja zlato u vrijednosti 100 sati proizvodnje carstva. Nagradu u vidu škrinje možete uzeti u izborniku Inventar, kartici Zalihe. Ako imate više od jedne nagrade od Igre sreće, možete otvoriti samo jednu škrinju dnevno.

Igranje sa više računa  

Korištenje više računa u istom svijetu, sa ciljem interakcije i stjecanja koristi je ilegalno. Korištenje više računa u istom svijetu je potpuno zabranjeno i kažnjava se trajnim ili privremenim onemogućavanjem pristupa računima.

Prijava sumnje o posjedovanju više računa se vrši putem e-maila: support@imperialsupport.org
Onaj koji to prijavljuje se uvijek provjeri prije računa koji je prijavljen.

Napomena: Slična korisnička imena NISU isključivi dokaz posjedovanja više računa i definitivno NISU uvjerljiv i razuman dokaz.

IM  

Carska milja - jedinica za izražavanje udaljenosti između posjeda na globalnoj mapi.

Imperia Online Battle Royale  

Ovo je potpuno individualan turnir u kojem je glavni cilja da na kraju ostane samo jedan igrač. Turnir je podijeljen u runde, a svaka runda je podijeljena u ratno i mirnodopsko vrijeme. U mirnodopskom vremenu se igrači ne mogu međusobno napadati, napadi su mogući samo u ratnom vremenu. Ono što je jedinstveno kod ovog turnira je to što provincije mogu biti uništene i igrači također mogu biti uništeni. Provincija se može uništiti ako se na nju pošalji dovoljan broj uspješnih napada što će dovesti nivo njezine utvrde na 0. Igrač može ponovno pripojiti izgubljenu provinciju ali ona će biti u početnom stanju razvoja. Igrač se smatra uništenim ako nivo utrvde u njegovoj prijestolnici postane 0. Račun uništenog igrača se blokira a napadač koji je poslao napad koji je uništio branitelja, nagrađuje se s bodom za ubojstvo. Eliminacije se također vrše automatski od strane sustava na temelju trenutne pozicije igrača na rang-listi. Igrači su unaprijed obaviješteni o poziciji koju trebaju zauzeti kako ne bi došlo do automatske eliminacije. Glavni poredak se temelji na ekonomskim bodovima. Pobjednici na turniru osvajaju dijamante i posebne medalje.

Više informacija i cjelovita pravila turnira Battle Royale možete pronaći ovdje.

Infiltriranje  

Kada špijuni stignu na odredište misije špijunaže, oni će mirovati dok ne bude izdana naredba za infiltraciju. Uspjeh infiltracije ovisi o broju špijuna napadača i branitelja, kao i o nivou špijunaže napadača, i nivou kontrašpijunaže branitelja.

Prilikom uspješne infiltracije napadač će primiti izvješće špijunaže. Špijuni će ostati u neprijateljskom posjedu čekajući dalja naređenja.

Neuspješna infiltracija će uništiti 20% špijuna koji su pokušali infiltrirati se, a preostali špijuni će biti protjerani i vratit će se u posjed iz kojeg je misija špijunaže poslana.

Invazija Nomada  

Ovo je najstariji turnir u povijesti igre, po prvi put održan je 2006. godine. Glavni cilj je da igrači obrane svoja carstva od višestrukih računalno generiranih napada nomada koji se šalju u određenom vremenskom periodu. Priprema i sposobnost izgradnje dobre obrane prije napada je presudna budući da nomadske jedinice nemaju kapacitet nošenja te odnose sve resurse prilikom napada na utvrdu. Osim toga, ako vojska nomada pobijedi u napadu na utvrdu, sve građevine igrača padaju za jedan nivo i igrač gubi ekonomske bodove za nivoe građevina. Za svaku uspješnu obranu igrač prima ratni prihod u iznosu od 50% uništene neprijateljske vojske u zlatnom ekvivalentu, podijeljeno jednako između resursa drvo i željezo. Svaki igrač ima maksimalan broj života - 50. Za svaki poraz protiv nomada igrač gubi jedan život. Ako igrač izgubi svih 50 života, ne može se natjecati za posebne nagrade. Nagrade na turniru su u obliku dijamanata i posebnih medalja.

Više informacija i cjelovita pravila Invazije Nomada možete pronaći ovdje.

Iskustvo generala  

Ukupni bodovi iskustva koje je general stekao u pobjedničkim bitkama. Iskustvo se stječe u svim bitkama protiv igrača unutar 2x bodova i protiv neovisnih gradova.
Generali osvajaju 1 bod iskustva protiv drugih korisnika ako im vojska ubije neprijateljskih jedinica u zlatnom ekvivalentu, ne pomnoženom sa 2, već stvarnim ekonomskim bodovima pobjedničkog računa prije bitke podijeljenim sa 100.
U slučaju napada na neovisni grad generali osvajaju 1 bod iskustva ako je zlatni ekvivalent vojske, ne pomnoženom sa 2, već stvarnim ekonomskim bodovima jednak ekonomskim bodovima korisnika prije bitke pomnoženima sa 1,5.

Za više informacija o iskustvu generala kliknite ovdje.

Iskustvo guvernera  

Ukupni bodovi iskustva koje je guverner skupio boravkom na poziciji. Guverner dobiva 2 boda iskustva svake 0.6 minute. Najviši nivo iskustva koje guverner može dostići je 20. Vladar ima bonus na taj limit - može dostići do 30. nivoa iskustva.

Guverneri stječu iskustvo samо dok borave na poziciji, pa ako ih pošaljete na misiju ili smijenite, neće primati bodove iskustva dok su odsutni.

Za više informacija o iskustvu guvernera kliknite ovdje.

Istraživanja saveza  

Naručuju se uz pomoć 4 tipa resursa iz riznice saveza, istraživanja saveza daju dodatne nivoe na istraživanja svim članovima saveza. Vrijeme i cijena se smanjuje sa nivoom sveučilišta časnika za znanost.

Za više informacija o istraživanjima saveza kliknite ovdje.

Istraživanje  

Istraživanja su vitalna poboljšanja koja reguliraju napredovanje Vaše ekonomije i vaše vojske. Njihovi učinci odnose se na cijelo Carstvo. Njihov razvoj podijeljen je nivoima. Svaki nivo istraživanja povećava njegov efekt. Prema njihovom tipu, istraživanja se dijele na ekonomska istraživanja koja se istražuju u Sveučilištu te vojna istraživanja koja se istražuju u Vojnom sveučilištu. Istraživanja također mogu biti pokrenuta i u akademijama : Akademija znanosti i Akademiji vojnih znanosti .Izbori  

Biranje vođe koji se može kandidirati. Nakon toga slijedi 24-satno glasanje, pri čemu svaki član glasa sa svojim ekonomskim bodovima. Svaki saveznik se može kandidirati do 4 puta.

Za više informacija o izborima kliknite ovdje.

Izgnanstvo  

Opcija koja omogućuje uklanjanje plemića u slučaju da niste zadovoljni njime. Slanjem plemića u izgnanstvo gubite sve bonuse od njegovih vještina. Opcija nije dostupna za vladaricu i vladara. Ne možete poslati u izgnanstvo plemiće koji čekaju na sklapanje dinastičkog braka, plemiće koji čekaju prijem na carski dvor i plemiće koji su mlađi od 16 godina.

Izviđač  

Vještina koja je dostupna vladaru nakon podizanja nivoa guvernera. Povećava radijus izviđanja. Nivo 1: +4 carskih milja; Nivo 2: +6 carskih milja; Nivo 3: +10 carskih milja; Nivo 4: +15 carskih milja; Nivo 5: +25 carskih milja.

Izviđanje  

1. Posebna špijunska misija koja Vam omogućuje primanje izvješća o lokaciji raznih objekata (posebnih resursa, kolonija, trgovačkih postaja, vojnih postaja, okupljališta) na globalnoj mapi.

2. Istraživanje koje povećava daljinu špijunskih misija. Svaki nivo povećava za 5 IM maksimalnu udaljenost koju špijuni mogu dostići.

Za više informacija o izviđanju, kliknite ovdje.

Izvještaj  

Povjerljive informacije.

Vrste izvješća u Imperiji Online: izvješće bitke, izvješće špijunaže.

Izvještaj bitke  

Sadrži informacije o bici. Sastoji se od animirane bitke, gdje možete vidjeti jedinice kako se miču, bore, nanose i primaju štetu i tekstualnoga dijela gdje su prikazane početne i konačne vrijednosti morala obje strane, izgubljeni ekonomski bodovi, osvojeni resursi, čast, vojni bodovi i opskrbna pošiljka. Samo izvještaji bitaka koji su stariji od %1$s sata/i se mogu dijeliti s drugim igračima, pomoću linka na dnu animirane bitke.

Izvještće špijunaže  

Informacije koje špijuni dobivaju dok su infiltrirani. Izvješće špijunaže uključuje sljedeće podatke:
- broj i sastav vojske;
- broj stanovništva;
- nivo utvrde;
- nivoe sljedećih građevina: jarka, zidina, tornjeva, bedema, vojnog kampa, utvrđenja na polju;
- raspoložive resurse u posjedu;
- nivo generala u obrani i njegove vještine;
- nagrade (samo za barbarske kampove).

Izvoz  

"Hrana", potrebna za ishranu populacije, koja se izvozi iz farmi u carstvu, u kojima ima višak hrane, u farme, u kojima ima nedostatak hrane.