Dash  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Punishte Armë rrethimi
Parakushte: Përgatitje ushtarake 1

• Tip: Varg, Makineri rrethimi, Shembës
• Vendodhje prioritare: Linja frontale

Aftësi luftarake:

+ Shkatërrues: Kjo njësi mund të sulmoj vetëm Kala; jashtë Goditjes të Kalasë, njësia është vendosur në Linjën artilerie
+ Mbështetje këmbësorie: Gjatë Goditjes të Kalasë, kjo njësi është vendosur në Linjën frontale dhe sulmon sëbashku me pjesën tjetër të këmbësorisë; numri i njësive të cilat sulmojnë njëkohësisht është i barabartë me këmbësorinë sulmuese, të ndarë me numrin e Ekipazhit Drejtues
+ Ekipazhi drejrues: Kërkon 35 popullsi të papunë për stërvitje; merr 35 vende në Garnizon.

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Dëmtim  

Ulja në pikët e jetësnjësive për shkak të sulmitnjësive armike mbi to.

Depo  

Menu që hapet nga butoni në cepin e djathtë të Ekranit kryesor. Të gjitha kutitë, të marra në lojë, ruhen në Depo, përfshirë kutitë nga Facebook ftesat, blerjet e Diamanteve, shkatërrim i Stanit barbar, dhe shpërblime nga Llotaria.
Mund të hyni në Depo dhe të merrni përmbajtjen e një kutie në çdo kohë. Por ama, vetëm një kuti e një lloji të caktuar mund të hapet çdo ditë.
Depoja nuk ka kufizim në përmbajtje. Përmbajtja e Depos është e pacënueshme nga sulmet armiqësore dhe nuk mund të humbasi.

Depozitë bankare  

Detyra ditore  

Moduli siguron detyra të shumëllojshme për kryerje me vështirësi të ndryshme, të përshtatura me zhvillimin individual të çdo akaunti. Lojtarët duhet t'i kryejnë brenda ditës, për çdo detyrë të përfunduar me sukses jepet një sasi pikësh e caktuar. Sipas pikëve të grumbulluara, shpërndahen shpërblime të ndryshme, si burime dhe një të drejtë për rrotullim të Rrotës së fatit. Çdo ditë ne mesnatë (kohë server) gjenerohen detyra të reja, ndërsa progresi për detyrat e papërfunduara më para humbet. Humbasin dhe të gjitha shpërblimet që nuk janë marrë deri në këtë moment. Çdo të hënë llogariten të gjitha pikët, të cilat lojtari ka arritur të grumbullojë për periudhën, dhe sipas vlerës së marrë, jepen shpërblime shtesë në formen e një kutiem me burime. Moduli është në dispozicion në Tavernën dhe në dispozicion për të gjithë lojtarët me mbi 500 pikë neto.

Dhoma e Fronit  

Vendi ku sovrani merr të gjitha statistikat mbi zhvillimin e Perandorisë, dmth mbi të ardhurat, shpenzimet, forcën e punës, prodhimin, të gjitha
ndërtesat dhe kërkimet, ushtria, burimet e veçantapushtuara.
Nga këtu ai gjithashtu mund të urdhërojë kapitullimin ose ndryshimin e kryeqytetit.

Dhurim i ushtrisë  

Njësitë ushtarake të dhuruara aleancës nga anëtarët e saj dhe të dërguara nëpërmjet hartës Globale në një pikë Tubimi ose kështjellë Aleance të të njëjtës rracë. Trupat bëhen pronë e aleancës në momentin që janë shkarkuar, kur pikët neto të fituara nga rekrutimi i hiqen pikëve neto të donatorit dhe i shtohen pikë vlerë të aleancës. Një herë të dhuruara, trupat nuk mund të tërhiqen.

Për më shumë informacion rreth dhurimit të ushtrive të aleancës kliko
këtu.

Dhurimet e Aleancës  

Donacione vullnetare, por që janë të kufizuara. Nëse aleanca ka zhvilluar vetëm nivelin e parë të Administratimit të Aleancës, lojtarët mund të dhurojnë jo më shumë se 20% tëekuivalentit në arpikëve neto aktuale. Në nivelin e dytë - 10%. Në niveli i tretë e tutje - 5%.

Edhe anëtarët mund të dhurojnë dhe të marrin diamante nga thesari i aleancës. Dhurimi nuk është i kufizuar, por duhet të marrin në konsideratë faktin se mund të dhurojë vetëm diamante të blera. Sasia e diamanteve që mund të tërhiqen përcaktohet nga kryetari ose nga oficeri i parë. Kuota për tërheqje është e pakufizuar, dmth, nëse kuota fillestare është 500 diamante dhe ke marrë tashmë 500 diamante, në mënyrë që të tërheqësh edhe 500, kryetari ose oficeri i parë duhet të rrisi kuotën tënde në 1000 diamante.

Për më shumë informacion mbi donacionet e aleancës kliko këtu.

Diamante të blera  

Diamantet që ke blerë duke përdorur një nga metodat e pagesës janë të listuara në menunë Premium 'Bli diamante'. Diamantet e blera mund ti përdorësh për të përfituar nga privilegjet dhe funksionalitet që kërkojnë pagesë, duke përfshirë edhe dhurimin e diamanteve në
Thesarin e Besëlidhjes, duke përfshirë edhe dërgimin e një (diamanti) dhuratë një lojtari tjetër gjatë Sesionit të dhuratave dhe transferimit të tyre në llogarinë globale.

Diamantet  

Burimet te "Njerëzit e Mëdhenj" të blera me paratë e vërteta ose të marra falas. Diamantet mund të përdoren në lojë për të përfituar privilegje dhe lehtësira të ndryshme. Ato mund të jenë të blera ose të fituara.

Për më shumë informacion mbi diamantet, klikoni këtu.

Diamantet e përfituara  

Diamantet që ju keni marrë në një mënyrë të ndryshme nga blerja e tyre duke përdorur një nga metodat e pagesave të listuara në tabin Bli Diamantë, nga menuja Premium. Diamantet e fituara mund të përdoren për të gjitha privilegjet dhe funskionalitetet në lojë që kërkojnë pagesë me përjashtim të donacionevethesarin e Aleancës, dërgimin e një diamanti dhuratë për një tjetër lojtar gjatë një sezoni Dhuratash, dërgim dhuratash gjatë një Sezoni dhuratash, ndërsa jeni ende me më pak se 10 000 pikë me vlerë neto, dhe transferimin e tyre në
llogarinë globale.

Diamante të fituara janë:

- një diamant që ju të merrni si një shpërblim për përgjigjen e një pyetjeje nga Anketat me kushtin që keni konfirmuar adresën tuaj e-mail të regjistrimit;
- Të diamantet e fituara nga Tutoriali ose nga një arritje;
- Të diamantet që merrni si një dhuratë nga një tjetër lojtar gjatë një Sezoni dhuratash;
- Të diamantet tërhiqni nga thesari i aleancës.

Disfatë  

Humbja e një beteje.

Disfatë në mbrojtje  

Humbja e një betejesulm.

Disfatë në mbrojtje  

Humbja e një beteje në mbrojtje.

Dislokim prioritar  

Në betejë, çdo Njësi Luftarake ka Vendndodhjen e saj prioritrare, e cila përcakton pozicionin e saj në fushën e betejës. Vendndodhjet e mundshme përfshinë Linjën frontale, Linjën e shigjetarëve dhe Linjën e artilerisë. Vendndodhja e Linjës frontale gjithashtu ndahet sipas Divizionit: Krahë dhe Qendër.
Kur beteja fillon, Formacioni i cili keni krijuar do të ndaj mundësisht sa më shumë njësi sipas Vendndodjes tyre prioritare. Deri sa Linjat luftarake nuk kanë kufizime për numrin e njësive, të cilat i përbëjnë, atëhere Krahët dhe Qendrat kanë dhe kjo dmth që një njësi e caktuar do të marri Vendndodhjen e saj prioritare vetëm nëse në Divizionin përkatës ka mjaftueshëm vende të lira. Nëse Qendra dhe Krahët prioritare tashmë janë plotësuar nga njësi të tjera, njësitë e mbetura të cilat nuk mund të ndahen në Vendndodhjen e tyre prioritare, do të shpërndahen në Divizionin e mbetur të Linjës frontale.

Për shembull: Futeni në betejë me ushtri 60% Heshtarë dhe 40% Shpatarë, në një Formacion të balancuar. Heshtarët kanë Vendndodhje prioritare nëpër Krahët; Formacioni i balancuar ama shpërndan vetëm 30% të ushtrisë varg nëpër Krahët (me nga 15% në çdo Krahë). Atëherë, që të dyja Krahët do të përbëhen plotësisht nga heshtarët, por 30% heshtarët e mbetur do të shpërndahen në Qendër, ku vuajnë dëme mbi treguesit e tyre.

Gjithmonë duhet të përpiqeni të lufotni në Formacion në të cilin të gjitha Njësitë luftarake do mund të shpërndahen në Vendndodhjen e tyre prioritare!
Vendndodhja prioritare e të gjitha njësive Varg është Linja frontale.
Vendndodhja prioritare e të gjithë Shpatarëve është Linja frontale – Qendër.
Vendndodhja prioritare e Kalorësisë është Linja frontale – Krahë.
Vendndodhja prioritare e Heshtarëve të Lehtë dhe të Rëndë është Linja frontale – Krahë; Vendndodhja prioritare e Falangëve është Linja frontale – Qendër.
Vendndodhja prioritare e të gjithë Shigjetarëve është Linja e shigjetarëve.
Vendndodhja prioritare e të gjitha Makinerive rrethuese, përveç Dashëve, është Linja e artilerisë.

Dru  

Prodhuar nga popullsia e punësuarmullinj, druri është i nevojshëm për të rekrutuar ushtrinë dhe për shumicën e ndërtesave dhe kërkimeve.
Ekuivalenti në ar: 1 dru = 1 ar.