פדרציה  

איחוד בין שתי בריתות. הבריתות, אשר חתמו הסכם שלום, בצורת פדרציה.

פוטנציאל הסחר  

פוטנציאל הסחר  

פונדק  

מבנה %d זמין מכל [247]המחוזות שסופחו], המושבות, מוצבים הצבאיים והמסחריים שלך, שם תוכל לאמר כדי להרוויח זהב נוסף.

הפונדק מופיעה בכפר מיד לאחר שסיימת את ההדרכה.

פועל מהאימפריה  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת המושל. מעלה את הזהב שנאסף ממסים. רמה 1: +2 לאושר; רמה 2: +4 לאושר; רמה 3: +6 לאושר; רמה 4: +8 לאושר; רמה 5: +12 לאושר

פועלים  

פורום  

פיתוח הברית  

מודול משחק המאפשר לחברי הברית להקים קבוצות פנימיות ולעבוד יחד כדי ליצור בונוסים שונים לטובת כל הברית. למידע נוסף קרא כאן.

פלאדין  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס פרשים
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 22, סוסי מלחמה ברמה 16, שריון ברמה 22 דוקטרינה צבאית ברמה 15, שלטון מרכזי ברמה 11

• סוג: קרב תגרה, פרשים
• מיקום מועדף לפריסה: אגף (קו החזית)

+ נועזת: יחידה זו נלחמת עם יתרון כאשר תוקפת - התקפה מוכפלת פי 1.2
+ מומנטום: בסיבוב הראשון של הקרב, ליחידה זו יש יתרון והיא נלחמת עם התקפה מוכפלת פי 1.2
+ קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 4, נגד קשתים
+ קרב במהלך רכיבה על סוסים: התקפה מוכפלת פי 4, נגד לוחמי חרב
+ תמרון: יחידה זו נלחמת עם יתרון באגף - התקפה מוכפלת פי 1.2, נקודות חיים מוכפלות פי 1.3

- פגיעים לנושאי חניתות: נגד יחידה זו, נושאי חניתות מתקדמים ופלנקסים נלחמים עם התקפה מוגברת
- נשק קצר: התקפה מוכפלת פי 0.17 נגד נושאי חניתות
- רוכב: יחידה זו לא יכולה לתקוף במהלך תקיפת המבצר
- חסרון במרווחים צרים: יחידה זו מקבלת עונש במהלך מצור על המבצר - התקפה מוכפלת פי 0.5, נקודות חיים מוכפלות פי 0.5

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

פלאים  

16 מבנים מיוחדים אשר יכולים להיבנות על ידי שחקנים שכבר הגיעו לרמה 25 של אדריכלות. לקבלת פרטים מלאים, לחץ על כאן.

פלישת הנוודים  

פסטיבל גדול  

פסטיבל עם השפעה הדרגתית  

פירוש ההפעלה של פסטיבל, גדול או קטן, עם השפעה הדרגתית הוא שהשפעה של הפסטיבל על ערך האושר יחולק באופן שווה לתקופה של 24 שעות.

פסטיבל קטן  

פקיד  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת המושל. מעלה את הגבייה במחוז. רמה 1: +4% לגבייה; רמה 2: +6% לגבייה; רמה 3: +10% לגבייה; רמה 4: +14% לגבייה; רמה 5: +20% לגבייה

פרופיל  

פרופיל השחקן מכיל מידע על עניינים הצבאיים במשחק, מדליות, רמת החשבון והמיקום בדירוג. הפרופיל נגיש דרך התפריט - מידע על השחקן.

פרופיל של אדם האדיר  

כל דיוקן של אדם גדול בארמון מוביל לפרופיל שלו. במסך הפרופיל, אתה יכול לבדוק את מצבו המשפחתי, רמת הניסיון [הכישרונות[473]] המולדים והמיומנויות שנרכשו כבר של האנשים הגדולים. ניתן גם להגדיר אותם ליורש של כס המלכות ולשלוח אותם כמועמדים לנישואים לשחקנים אחרים. הבחירה של מיומנויות חדשות שדרוג של רמת הניסיון בתשלום מבוצעות גם מהפרופיל של האדם הגדול.

פריטים  

מאיצים עם השפעה חיובית על מודולים שונים במשחק. לפריטים מסוימים יש זמן תפוגה.
אתה יכול לזכות בפריטים כדלקמן:
- שליחת התקפות נגד ערים עצמאיות;
- שליחת התקפות שבטים ברבריים;
- פתיחת מתנות מבית המקדש.
בנוסף, ניתן לרכוש פריטים מהחנות הקיסרית, אשר תמצאו בצד ימין של מפת הכפר. כל הפריטים מאוחסנים בתפריט המלאה, תפריט משנה פריטים. פריטים שלא השתמשת מועברים לעידן הבא של הממלכה.

פריסת כוחות  

פריסה של צבאות באזור קרב מסוים או בעמדה מגוננת כמו קרב שדה, חיל מצב, מגדלי שמירה.

פרש  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס פרשים
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 1, סוסי מלחמה ברמה 1, דוקטרינה צבאית ברמה 2

• סוג: קרב תגרה, פרשים
• מיקום מועדף לפריסה: אגף (קו החזית)

+ מומנטום: בסיבוב הראשון של הקרב, ליחידה זו יש יתרון והיא נלחמת עם התקפת פי 1.2
+ קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 4, נגד קשתים
+ קרב במהלך רכיבה על סוסים: התקפה מוכפלת פי 4, נגד לוחמי חרב
+ תמרון: יחידה זו נלחמת עם יתרון באגף - התקפה מוכפלת פי 1.3, נקודות חיים מוכפלות פי 1.3

- פגיעים לפרשים: נגד יחידה זו, כל הפרשים נלחמים עם התקפה מוגברת
- נשק קצר: התקפה מוכפלת פי 0.17 נגד נושאי חניתות
- יחידה קלה: יחידה זו מקבלת עונש, כאשר נלחמת במרכז - התקפה מוכפלת פי 0.8, נקודות חיים מוכפלות פי 0.8
- רוכב: יחידה זו לא יכולה לתקוף במהלך תקיפת המבצר
- חסרון במרווחים צרים: יחידה זו מקבלת עונש במהלך מצור על המבצר - התקפה מוכפלת פי 0.5, נקודות חיים מוכפלות פי 0.5

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

פרש מתקדם  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס פרשים
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 10, סוסי מלחמה ברמה 10, שריון ברמה 10 דוקטרינה צבאית ברמה 8, שלטון מרכזי ברמה 6

• סוג: קרב תגרה, פרשים
• מיקום מועדף לפריסה: אגף (קו החזית)

+ מומנטום: בסיבוב הראשון של הקרב, ליחידה זו יש יתרון והיא נלחמת עם התקפה מוכפלת פי 1.5
+ קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 4, נגד קשתים
+ קרב במהלך רכיבה על סוסים: התקפה מוכפלת פי 4, נגד לוחמי חרב
+ תמרון: יחידה זו נלחמת עם יתרון באגף - התקפה מוכפלת פי 1.2, נקודות חיים מוכפלות פי 1.3

- פגיעים לנושאי חניתות: נגד יחידה זו, נושאי חניתות מתקדמים ופלנקסים נלחמים עם התקפה מוגברת
- נשק קצר: התקפה מוכפלת פי 0.17 נגד נושאי חניתות
- רוכב: יחידה זו לא יכולה לתקוף במהלך תקיפת המבצר
- חסרון במרווחים צרים: יחידה זו מקבלת עונש במהלך מצור המבצר - התקפה מוכפלת פי 0.5, נקודות חיים מוכפלות פי 0.5

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

פרשים (סוג-יחידת קרב)  

יחידות פרשים, יעילים מאוד בקרב שדה, אבל עם יעילות מוגבלת במצור על מבצר. כל יחידות ההפרשים חזקות נגד לוחמי חרב וקשתים, אבל לעומת זאת, במהלך תקיפה הם לא יכולים לתקוף את המבצר והם נלחמים עם עונשים במהלך הביזה נגד המבצר.

היחידות הטובה ביותר נגד הקשתים הן נושאי חניתות.

כל יחידות מסוג פרשים הן יחידות תגרה.
לכל יחידות מסוג פרשים יש מיקום מועדף לפריסה באגפים של הפרונטליין.
כל יחידות מסוג פרשים מוכשרות ללחימהבבסיס לפרשים.

מיומנויות נפוצות של היחידות:

+ מומנטום
+ קרב מגע
+ קרב על סוסים
+ תמרון

חסרונות:

- פגיעים לנושאי חניתות
- נשק קצר
- רוכב
- חסרון במרווחים צרים

רשימה של יחידות מסוג פרשים במשחק:

- פרש
- פרש מתקדם
- פלאדינים

לקבלת מידע עבור המדדים הספציפיים של כל הפרשים לחץ כאן.