Работилница за обсадна техника  

Военна сграда.
Тип: Местна, Тренировъчна
Необходими проучвания: Военна доктрина 1, Атака - стрелец 1
Максимално ниво: 20

Позволява обучение и подобрение на Обсадни машини. Всяко ниво увеличава Тренировъчния капацитет на сградата.

Единици, които могат да бъдат обучени, включват:
- Таран
- Катапулт
- Балиста
- Требюшет

Работни места  

Броят селяни, които могат да бъдат наети в една минa.

Работник от империята  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава лимита на Щастието. Ниво 1: +2 Щастие; Ниво 2: +4 Щастие; Ниво 3: +6 Щастие; Ниво 4: +8 Щастие; Ниво 5: +12 Щастие

Работници  

Население, наето в мините с цел производство на дърво, желязо и камък и налагане на данък в злато.

Радиус  

Мерна единица за обсег на влиянието. 1 радиус = 1 Имперски мили

Забележка! В Империя Онлайн под радиус не се подразбира едноименния геометричен термин. В Империя Онлайн радиус е единица за дължина, която измерва разстоянието между центъра и която и да е крайна точка на кръга на обсега на влияние на един съюзен замък.

Разграбване  

Отнемане на наличните ресурси в някоя провинция/колония или независим град след успешна Крепостна обсада (разрушавайки крепостта и побеждаване в битката с гарнизона). Играчите могат да разграбват ресурси от независимите градове в ексклузивната им зона или извън границите им, от анексираните провинции/колониите на други активни играчи и от изоставени империи. Разграбването предполага присвояване на всички ресурси, които товароносимостта на нападателя позволи и капацитетът на защитени ресурси на защитника не покрие.

Разположение  

Разполагане на армии в дадена бойна зона или защитна позиции като бойно поле, гарнизон, кули.

Разузнавателна единица  

Виж шпионин.

Разформироване  

Разформироване на войници. Възстановява 50% от вложените ресурси.
В период от 8 часа, считан от момента на последното извършено разформироване, може да разформировате армия, чиято нетна стойност не надвишава 25% от нетната стойност на наличната армия. В случай че сте разпуснали по-малко от този процент, нетната стойност на всяка допълнителна армия, с която се сдобиете в този период, ще се добави към наличната и ще се взема предвид до достигане на лимита за разформироване.

Разход  

Това, което Империята харчи - издръжка на армията, съюзен данък, вноски по заем, строежи, проучвания, наемане на армия, фестивали, основаване на колонии, съюзни дарения, поправка на крепости.

Редник  

Военно звание, присъждано на играч със 150-249 военни точки.

Редови член  

Съюзник без особени права в съюза и без специални бонуси.

Резерв  

Служи за заместване на предните зони в случай на изгубени единици по Фланговете или в Центърa. Ако две зони бъдат избити по едно и също време от вражеската армия, тогава на случаен принцип една от тях се избира и запълва от единиците в резерв.

Рестартиране на свят  

Един свят бива рестартиран, когато сезонът му приключи. Сезонът приключва на дата, определена от администрацията на Империя Онлайн.

Какво се случва, когато светът се рестартира?

- Акаунтите се прехвърлят в новия сезон, но с различно разположение на Глобалната карта.
- Развитието на империите започва от 0.
- Прехвърлят се също диамантите и премиум пакетите.
- Съюзите автоматично започват новия сезон в същия състав членове, в който са завършили стария сезон, без да е необходимо да се създават наново или да се канят ръчно всички членове. Прехвърлен съюз включва: същото име, същите членове на същите постове (с изключение на съюзните командири), но с нулирани статуси на лоялност, без владения, без армия, празна хазна, занулени проучвания и изчистени дипломатически отношения; неактивните съюзници (тези, които все още не са влизали в акаунтите си) могат да бъдат изгонени от лидера, когато той е на поне 1000 нетни точки.

Ресурс  

Благата, които работниците произвеждат в мините на империята, както и добитото от данъци, наложени върху населението. Всички те могат да се влагат в строежи, проучвания и армии.

Ресурсно находище  

Ресурсните находища са обекти по картата, от които потребителите могат събират дърво, желязо и камък. Всяко находище може да съдържа само един вид ресурс. За да съберете ресурси, е необходимо да изпратите армията си на мисия за събиране. Изпратената в находище армия може да бъде върната по всяко време. По време на мисията в находището армията Ви може да бъде нападната от други играчи. Има два типа мисии към находище - събиране и атакуване. След като ресурсите в дадено находище бъдат изчерпани, то изчезва от картата и на негово място, но на различни координати, се появява ново находище.

Роботърговци  

Варварско Племе.
Роботърговците са номадски народ, който преследва и залавя беззащитното население на териториите, през които преминава. След това, пленниците се използват за робски труд или биват продавани на дори по-безскрупулни 'цивилизовани' търговци.
Роботърговците имат състав на армията насочен към изненадващи нападения и преследване, с малко присъствие на Пехота и големи количества Конница.
Наградата за победа над Роботърговците е ресурси и Освободено население.

Ров  

Военна сграда.
Тип: Местна, Пристройка, Отбранителна структура
Необходими условия: Фортификация 1, Военна архитектура 3, Крепост 4
Максимално ниво: 10

Крепостна пристройка. По време на Крепостен щурм, всяко ниво на Ров намалява с 2% Жизнените точки на всички единици във вражеската Щурмова линия.

Родословно дърво  

Схема, която показва семейните връзки между 4-те поколения на Имперското семейство.

Рунд  

Част, ниво, фрагмент от битката. Всички битки се подаразделят на рундове, в които единиците нанасят и понасят щети съгласно със собствените и тези на противника атака и жизнени точки. Колкото повече рундове има една битка, толкова повече единици и Морал се губят.

Ръкопашен (тип Бойна единица)  

Бойните единици от Ръкопашен тип трябва да са в непосредствена близост с противника, за да осъществят Атака. Когато се срещнат на бойното поле, Ръкопашните единици и от двете армии си разменят удари едновременно.
В битка, Ръкопашните единици се сражават на Фронтовата линия, в Център или Фланг, според своето Приоритетно разположение.

Настоящите Ръкопашни единици са:

- Лек копиеносец
- Тежък копиеносец
- Фаланга
- Лек мечоносец
- Тежък мечоносец
- Гвардеец
- Лек конник
- Тежък конник
- ]Паладин
- Таран

Ръчно онаследяване  

Избиране на наследник на Императора ръчно от играча.

За повече информация относно наследяването на престола кликнете тук.