Falanga  

Bojová jednotka.
Budova: Каsárne Pechoty
Nevyhnutné podmienky: Útok- ruvačka 1, Vojenská doktrína 2, Vojenský výcvik 15, Centralizovaná moc 11, Brnenie 18

• Druh: boj zblízka, Pechota, Kopijník
• Prednostné rozloženie: Stred (Predná línia)

+ Dlhá zbraň: Útok x 2 proti Kavalérii
+ Stena kopijí: Táto jednotka neutralizuje bonus k Útoku Kavalérie z Útoku
+ Útok: Táto jednotka bojuje s prednosťou v prvom kole bitky - Útok x 1.2
+ Sila v číselnosti: Za každých 1000 falangiel, každá z nich dostáva + 0,5% k Útoku a Životným bodom(max. 100%)

- Zraniteľní proti Lukostrelcom: Proti tejto jednotke všetci Lukostrelci bojujú so zvýšeným Útokom
- Nevýhody pri boji zblízka: Útok x 0.5 proti Šermiarom
- Ťažké vojská: Táto jednotka dostáva tresty keď bojuje na Krídle - Útok x 0.8, Životné body x 0.8
- Ofenzívny duch: Keď je v garnizóne táto jednotka dostáva tresty počas rozkrádania Pevnosti - Útok x 0.5

Pre konkrétne ukazovatele jednotiek kliknite tu.

Farmár  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje kapacitu Statkov. Úroveň 1: +2% kapacita; Úroveň 2: +4% kapacita; Úroveň 3: +6% kapacita; Úroveň 4: +8% kapacita; Úroveň 5: +12% kapacita

Federácia  

Zväz medzi dvoma alianciami. Aliancie, ktoré podpísali Aliančnú zmluvu tvoria federáciu.

Formácia  

Ukazuje nasadenie armády na bojovom poli, t.j. percentné rozloženie vojenských jednotiek na bojových zónach: Stred, ľavé Krídlo, pravé Krídlo a Rezerva.

Keďže formácia riadi rozmiestnenenie jednotiek na bojových zónach а sila útoku a životné body každého druhu jednotky sú zmenené bojovou zónou, v ktorej je nasadená, správny výber formácii sa určuje podľa zostavenia vašej armády, ale aj podľa zostavenia a formácií nepriateľskej armády. V podstate najefektívnejšia formácia by bola tá, ktorá nasadí viacero vašich jednotiek na bojových zónach, ktoré zosilňujú, alebo aspoň neškodia útoku a životným bodom, a/alebo tá, ktorá nasadí viacero vašich jednotiek na bojových zónach, ktoré im poskytujú možnosť bojovať priamo proti nepriateľským jednotkám, proti ktorým majú prémie, alebo aspoň nemajú žiadne pokuty.

Postup, ktorý musíte vždy sledovať, aby ste mohli určiť najlepšiu formáciu pre určitú bitku, je simulovať s rôznymi formáciami a vybrať tú, ktorá vám súčasne umožní vyhrať bitku s morálkou viac ako 50, stratiť čo najmenej a spôsobiť väčšie škody nepriateľovi. Majte na mysli, že výsledok z bitky nemusí presne zodpovedať výsledku simulácie, pretože nikdy neviete výskumy protivníka a formáciu a či on je premium, alebo nie.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne formácií, kliknite tu.

Formácia Silné Krídla  

Odomknutá od druhej úrovne Taktiky.
Prednárada – 20% armády v Prednej rade v každom Krídle, 50% v Strede a 10% v Rezerve.
Tretia radalukostrelci – 25% lukostrelcov na každom Krídle a 50% v Strede.

Formácia Silné Krídla s lukostrelcami na krídlach  

Odomknutá od piatej úrovne Taktiky.
Prednárada – 20% armády v Prednej rade v každom Krídle, 50% v Strede a 10% v Rezerve.
Tretia radalukostrelci – 40% lukostrelcov na každom Krídle a 20% v Strede.

Formácia Silný Stred  

Odomknutá od prvej úrovne Taktiky.
Prednárada – 10% armády v Prednej rade v každom Krídle, 70% v Strede a 10% v Rezerve.
Tretia radalukostrelci – 10% lukostrelcov na každom Krídle a 80% v Strede.

Formácia Silný Stred s lukostrelcami na Krídlach  

Odomknutá od tretej úrovne Taktiky.
Prednárada – 10% armády v Prednej rade v každom Krídle, 70% v Strede a 10% v Rezerve.
Tretia radalukostrelci – 40% lukostrelcov na každom Krídle a 20% v Strede.

Formácia Silný Stred s Vyváženými lukostrelcami  

Odomknutá od štvrtej úrovne Taktiky.
Prednárada – 10% armády v Prednej rade v každom Krídle, 70% v Strede a 10% v Rezerve.
Tretia radalukostrelci – 30% lukostrelcov na každom Krídle a 40% v Strede.

Fortifikácia  

Výskum, ktorý ovplyvňuje pevnosti a tým sú steny Pevnosti odolnejšie na nepriateľské obliehajúce útoky. Každá úroveň zvyšuje životné body pevnosti o 10%.

Fórum  

Oficiálna webová stránka Imperia Online pre online diskusie, na ktorej hráči môžu diskutovať rôzne témy vo forme zverejnených správ. Môžu zdielať stratégie, vyjasňovať rôzne obavy, oznamovať chyby atď. Pre väčšie jazykové komunity IO ponúka samostatné fórumy nezávisle vedené jedným manažérom a niekoľkými globálnymi moderátormi. Pre menšie existujú podsekcie v medzinárodnom fórume.

Fronta  

Možnosť, ktorá poskytuje dodatočné miesta na investovanie suroviny. Existujú fronty na budovy, výskumy a armádu.

Fronta na armádu  

Pridať výcvikové skupiny do fronty v prípade, že hráč nemá dostatok voľných miest v kasárňach, ale má voľné skupiny jednotiek, povolené z úrovni Vojenskej doktríny. Výcvikové skupiny budú vycvičené jedna za druhou. Ak máte k dispozícii dosť surovín a obyvateľstva, môžete prenajať a/alebo zlepšiť všetky vaše výcvikové skupiny naraz, ale nezabudnite, že oni budú vo fronte. Prvá výcviková skupina vo fronte v jednej provincii a jedna kasáreň môžu byť okamžite vycvičené za diamanty. Každá skupina pod 6 hodín zostávajúceho času vyžaduje 1 diamant. Okamžité vycvičenie jednej skupiny predpokladá prepočítanie zostávajúceho času ostatných skupín vo fronte.

Poznámka: Fronta na armádu nie je k dispozícii kým je Ríša pod útokom.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Fronta na budovy  

Hráči môžu objednať súčasne maximálne 4 budovy (dohromady ekonomické a vojenské), ktoré sú vo fronte a automaticky sa stavajú jedna za druhou. Všetky budovy vo fronte, okrem prvej, sú v móde čakania - ich časovače sú statické a doba začne klesať hneď potom ako sa dokončí prvá budova vo fronte. Budova v čakaní vo fronte môže byť premiestnená na prvé miesto vo fronte čím progres premiestnenej budovy sa neanuluje, len sa zastaví. Všetky budovy vo výstavbe môžu byť zrušené, čo vracia naspäť 50% investovaných surovín. V jednej fronte sa môžu objednať viac ako jedna úroveň jednej a tej istej budovy, ale len posledná objednaná úroveň môže byť zrušená. Každá budova, ktorá má menej ako 6 zostávajúcich hodín môže byť okamžite vybudovaná s diamantami.

Poznámka: Fronta na budovy a zrušenie budovy nie sú dostupné, kým je Ríša pod útokom*. Rozmiestnenie budov vo fronte je možnosť dostupná pre účty s úrovňou účtu 7 alebo viac.

*Еxistuje nasledujúca výnimka: Táto opcia je odomknutá pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Fronta na výskumy  

Hráči môžu objednať naraz maximálne 4 výskumy (4 ekonomické a 4 vojenské), ktoré sú vo fronte a automaticky sa stavajú jeden za druhým. Všetky výskumy vo fronte, okrem prvého, sú v móde čakania - ich časovače sú statické a doba začne klesať hneď potom ako sa dokončí prvý výskum vo fronte. Budova v čakaní vo fronte môže byť premiestnená na prvé miesto vo fronte čím progres premiestneného výskumu sa neanuluje, len sa zastaví. Všetky výskumy vo výstavbe môžu byť zrušené čo vracia naspäť 50% investovaných surovín. V jednej fronte sa môže objednať viac ako jedna úroveň jedného a toho istého výskumu, ale len posledná objednaná úroveň môže byť zrušená. Každý výskum, ktorý má menej ako 1.5 zostávajúcich hodín môže byť okamžite ukončený s diamantami.

Poznámka: Fronta na výskumy a zrušenie výskumov nie sú dostupné, kým je Ríša pod útokom*. Rozmiestnenie výskumov vo fronte je možnosť dostupná pre účty s úrovňou účtu 7 alebo viac.

*Еxistuje nasledujúca výnimka: Táto opcia je odomknutá pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.