Farmář  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje kapacitu statků. Úroveň 1: +2% kapacity; Úroveň 2: +4% kapacity; Úroveň 3: +6% kapacity; Úroveň 4: +8% kapacity; Úroveň 5: +12% kapacity

Federace  

Spojení mezi dvěma aliancemi. Aliance, které podepsaly Mírovou smlouvu tvoří federaci.

Festival  

Zábava pro populaci provincie udržuje vyšší úroveň štěstí. Velké a malé slavnosti mohou být organizovány jednou za 24 hodin.

Formace  

Ukazuje rozmístění armády na bojovém poli, t.j. procento rozdělení vojenských jednotek v bojových zónách: Centr, levé Křídlo, pravé Křídlo a Rezerva.

Protože formace určuje rozmístění jednotek v bojových zónách, sílu útoku a životní body každého typu jednotek se mění podle bojové zóny, ve které jsou rozmístěny, správný výběr formace je určen podle složení vaší armády, ale i podle složení nepřátelské armády a její formace. V podstatě nejefektivnější formace je ta, která rozmístí co nejvíce vašich jednotek v bojových zónách, které zvýší nebo alespoň neškodí útoku a životním bodům vašich jednotek, a/nebo ta, která rozmístí co nejvíce vašich jednotek v bojových zónách, které jim poskytují možnost bojovat přímo proti nepřátelským jednotkám, proti kterým mají bonus, nebo alespoň nemají žádný postih.

Pro určení nejlepší formace pro určitoubitvu byste vždy měl/a simulovat bitvu s různými formacemi a vybrat si tu, která vám současně umožní vyhrát bitvu s morálkou vyšší než 50, co nejmenší ztráty a způsobit co největší škody nepříteli. Mějte na mysli, že výsledek bitvy nemusí přesně odpovídat výsledku simulace, protože nikdy neznáte výzkumy protivníka a jeho formace a jestli má Prémium nebo ne.

Pro více informací o formacích, klikněte zde.

Formace Silné křídla  

Odemčena 2 úroveň Taktiky.
První řada - 20% Frontovélinie armády v každém křídle, 50% v Centru a 10% Rezervy.
Třetí řada - lukostřelci – 25% Lukostřelců v každé křídle a 50% v [[112]Centru.

Formace Silné křídla s lukostřelci na křídlech.  

Odemčena 5 úroveň Taktiky.
První řada - 20% Frontovélinie armády v každém křídle, 50% v Centru a 10% Rezervy.
Třetí řada - lukostřelci – 40% Lukostřelců v každé křídle a 20% v [[112]Centru.

Formace Silný střed  

Odemčena první úroveň Taktiky.
První řada - 10% Frontovélinie armády v každém křídle, 70% v Centru a 10% Rezervy.
Třetí řada - lukostřelci – 10% Lukostřelců v každé křídle a 80% v [[112]Centru.

Formace Silný střed s lukostřelci na křídlech.  

Odemčena 3 úroveň Taktiky.
První řada - 10% Frontovélinie armády v každém křídle, 70% v Centru a 10% Rezervy.
Třetí řada - lukostřelci – 40% Lukostřelců v každé křídle a 20% v [[112]Centru.

Formace Silný střed s vyváženými lukostřelci.  

Odemčena 4 úroveň Taktiky.
První řada - 10% Frontovélinie armády v každém křídle, 70% v Centru a 10% Rezervy.
Třetí řada - lukostřelci – 30% Lukostřelců v každé křídle a 40% v [[112]Centru.

Fortifikace  

Výzkum, který ovlivňuje Pevnost. Zvyšuje odolnost hradeb vůči nepřátelským obléháním. Každá úroveň zvyšuje životní body pevnosti o 10%.

Fórum  

Oficiální webová stránka Imperia Online pro online diskuse, kde mohou hráči diskutovat různá témata formou publikace zpráv, sdílet strategie, vyjasňovat různé otázky, oznamovat chyby atd. Pro větší jazykové společenství IO nabízí samostatné fóra nezávisle vedené jedním manažerem a několika globálními moderátory. Pro menší společenství existují podsekce v mezinárodním fóru.

Fronta  

Možnost, která poskytne další pozice pro investování surovin. Fronty jsou k dispozici na budovy, výzkumy a armádu.

Fronta Armády  

Přidat výcvikové skupiny do fronty v případě, že hráč nemá dostatek volných míst v kasárnách, ale má volné skupiny, povolené z úrovněVojenské doktríny. Skupiny ve frontě budou vycvičené jedna za druhou. Pokud máte k dispozici dostatečné množství surovin a populace, můžete najmout nebo zlepšit všechny vaše skupiny najednou, ale nezapomeňte, že budou ve frontě. První skupina ve frontě, v jedné provincii a jedněch kasárnách může být vycvičena okamžitě za diamanty. Každá skupina, které zbývá méně než 6 hodin do konce výcviku vyžaduje 170 diamantů. Okamžitý výcvik jedné skupiny předpokládá přepočet zůstávajícího času ostatních skupin ve frontě.

Poznámka: Fronta pro armádu není k dispozici, když je Říše pod útokem*.

*Existuje jedna výjimka: Tato možnost je odblokována při útoku, když existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Fronta budov  

Hráči mohou objednat zároveň až 4 budovy ( ekonomické a vojenské se počítají do oddělených front.) Ve frontě se automaticky staví jedna za druhou. Všechny budovy ve frontě, kromě první, jsou v režimu čekání - jejich časomíry jsou statické a jejich doba se začne odpočítávát postupně ihned po dokončení první budovy ve frontě. Budova, která čeká ve frontě může být přesunuta na první místo. Posunutím dané budovy z prvního místa ve frontě se její dosavadní dokončenost výstavby nevynuluje, pouze se pozastaví. Probíhající výstavba všech budov může být zrušena, což vrací nazpět 50% investovaných surovin. V jedné frontě se může objednat víc než jedna úroveň jedné a té samé budovy, ale pouze poslední objednaná úroveň může být zrušena. Každá budova, které zbývá méně než 24 hodin k dokončení, může být okamžitě dokončena za diamanty.

Poznámka: Fronta na budovy a rušení výstavby budovy nejsou dostupné, když je Říše pod útokem. Přesun budov ve frontě je umožněn pro účty úrovně 7 nebo vyšší.

*Existuje následující výjimka: Tato možnost se odemkne pod útokem, když existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Fronta výzkumu  

Hráči můžou objednat zároveň až 4 výzkumy (4 ekonomické a 4 vojenské), které se automaticky staví ve frontě jeden za druhým. Všechny výzkumy ve frontě, kromě prvního, jsou v režimu čekání - jejich časomíry jsou statické a doba se začne počítat postupně ihned po dokončení prvního výzkumu ve frontě. Výzkum, který čeká ve frontě může být přesunut na první místo. Přesunem výzkumu se jeho průběh nevynuluje, pouze se pozastaví. Všechny výzkumy ve výstavbě mohou být zrušeny, což vrací nazpět 50% investovaných surovin. V jedné frontě je možné objednat víc než jednu úroveň jednoho a toho samého výzkumu, ale pouze poslední objednaná úroveň může být zrušena. Každý výzkum, kterému zbývá méně než 6 hodin k jeho dokončení může být okamžitě dokončen za diamanty.

Poznámka: Fronta na výzkumy a rušení výzkumů nejsou dostupné, když je Říše pod útokem.Přesun výzkumu ve frontě je dostupný pro účty úrovně 7 a vyšší.

*Existuje jedna výjimka: Tato možnost se odemkne pod útokem, když existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Frontová linie  

Bojová linie.

Frontovou linii tvoří útočící i bránící jednotky pro boj zblízka ve všech typech bitvy. Tato linie je první, která se utká s nepřátelskou frontovou linií v ručním boji.

Po dobu polní bitvy je frontová linie tou nejpřednější. Dělí se na 3 divize: centr a dvě křídla. Celé jezdectvo a pěchoto pro boj zblízka jsou rozmístěny na frontové linii, a v ideálním případě zaujmou divizi, odpovídající jejich prioritnímu rozmístění.

Po dobu útoku na pevnost, jsou celá pěchota pro boj zblízka, jezdectvo a beranidla útočníka součástí frontové linie bez divizí. Vojsko na této linii ale nemůže útočit přímo na nepřátelskou pevnost. Místo toho se utvoří útočná linie mezi pěchotou a beranidly na frontové linii. Pěchota a beranidla, které převyšují kapacitu útočné linie, zůstávají na frontové linii a vyčkávají, připraveny nahradit ztráty v útočné linii v příštím kole bitvy.

Po dobu útoku na pevnost celá pěchota a jezdectvo v posádce obránce vstupují do sestavy frontové linie bez divizí. Pouze střelci obránce mohou útočit na nepřítele a pouze útočící střelci mohou střílet na frontovou linii obránce, s 20% svého útoku.

Po dobu Bitvy s posádkou jsou obě frontové linie bez divizí. Pro útočníka je frontová linie sestavena z jeho celé pěchoty pro boj zblízka a jezdectva; pro obránce je sestavena z celé jeho pěchoty a jezdectva.