Fa  

A fatelepről, felfogadott lakosság által termelt javak. A fára a sereg toborzásakor, valamin szinte az összes Épület és Technológia során szükség van.
Arany megfelelője: 1 fa = 1 arany

Falanx  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Gyalogsági laktanyák
Előfeltételek: Közelharci támadás 1, Katonai kutatás 2, Katonai kiképzések 15, Központosítás 11, Páncél 18

• Típus: Közelharc, Gyalogság, Lándzsás
• Elsődleges kihelyezés: Középpont (Frontvonal)

+ Szálfegyver: Támadás x 2 a Lovasság ellen
+ Lándzsafal: az egység immúnis a Lovasság Támadásra használt Feltöltő bónuszára
+ Feltöltés: A jelen egység felerősödik a küzdelem első fordulójában - Támadás x 1.2
+ Számbeli erő: Minden 1000 Falanxért +0,5% Támadást kapnak (max. 100%)

- Sebezhetőség az Íjászok által: A jelen egység ellen az összes Íjász Támadása megnő
- Hátrány testközeli harc esetén: Támadás x 0,5 a Kardosok ellen
- Nehéz osztag: Ez az egység büntetőpontokban részesül amikor Oldalszárnyi csatát vív – Támadás x 0.8, Életerő Pontok x 0.8
- Támadási szellem: Helyőrség alatt, a jelen egység büntetőpontokban részesül Erőd Fosztogatáskor - Támadás x 0.5

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek]ide].

Faltörő Kos  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Ostrom műhely
Előfeltételek: Katonai kiképzések 1

• Típus: Közelharc, Ostromgép, Lerombolások
• Elsődleges kihelyezés: Frontvonal

Képességek:

- Áttörés: Ez az egység csak Erődöket támadhat; az Erőd Rohamláson kívül a Tüzérségi vonalra van kihelyezve
- Gyalogsági támogatás: Erőd Rohamlás alatt ez az egység a Frontvonalon helyezkedik el és a Gyalogság többi részével támad; az egyidejűleg támadó egységek száma egyenlő a támadó Gyalogság limitje és az Üzemeltető személyzet hányadosával.
- Üzemeltető személyzet: 35 Szabad Népesség kiképzésére van szükség; 35 helyet kapnak a Helyőrségen.

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] ide].

Falu térkép  

Egy olyan térkép, ami a jelenlegi tartomány vagy birtok helyszínet mutatja az összes épületével együtt. Egy csatolt tartomány általános stílusa a Erőd szintjétől függ. A 4 és 7 Erőd szint elérésekor megváltozik. A falu térkép automatikus betöltésre kerül a fiókba való belépés után, a főváros közepét mutatva.

Falusi animációk  

Rajzolt minifigurák, amelyek a tartomány lakosságának mindennapjait szemléltetik - sétálnak, dolgoznak és szórakoznak a Falu térképén. Ezeket a rajzfilmeket a Beállítások menüken lehet be- és kikapcsolni.

Falusiak  

A tartományok és kolóniák lakói.

Farmkapacitás  

Egy tartományban, óránkénti lakosságveszteség nélkül fenntartható falubelieknek száma. A farmokra a lakosság jólétéért van szükség. Minden egyes farm szintje bizonyos kapacitással rendelkezik. Minél kisebb a farm kapacitása a lakosság számához képest, annál nagyobbak lesznek majd a veszteségek, mivel a farmok nem lesznek elegendőek az összes lakos fenntartására.

Farmok  

Azok az épületek, amelyek a tartomány lakosságát tartják fenn, élelmet biztosítva a mindennapi túléléshez. A farmok szintjének hiányosságai óránkénti lakosságveszteséghez vezetnek. Minden fejlesztett szint a lakosságveszteség csökkentésében segít, mindaddig, míg a tartomány lakosságának száma a 10 000 falubelinél kisebb, mint a jelenlegi farmkapacitás. Minnél nagyobb a lakosság és a farm kapacitása közötti különbség, annál nagyobb lehet a lakossági veszteség.

Favágó  

Olyan képességek amelyek a Kormányzók számára érhetőek el, fejlesztés után. Növeli a Fa Termelését. 1 szint: +2% Termelés; 2 szint: +4% Termelés; 3 szint: +6% Termelés; 4 szint: +8% Termelés; 5 szint: +12% Termelés

Felderítés  

1. Egy speciális kémkedési misszió, amely lehetővé teszi, hogy riportokban részesülj különböző, Globalális térképen található tárgyak hol-lelhetőségéről (speciális erőforrások, kolóniák, kereskedelem és katonai őrhelyek, találkozási pontok).

2. Olyan Technológia, amely növeli a lehetséges felderítési missziók távolságát a Birodalmadtól számolva. Minden szint fejlesztése 5 Császári mérfölddel növeli a kémek elérhetési pontját.

A Felderítésről bővebben: itt.

Felderítési ügynök  

A Császárok által megkapott készségek egyike amikor elérik a Kormányzó szintet. Növeli a Felderítési hatótávolságot: 1. Szint: +4 Birodalmi Mérföld, 2. Szint: +6 Birodalmi Mérföld, 3. Szint: +10 Birodalmi Mérföld, 4. Szint: +15 Birodalmi Mérföld, 5. Szint: +25 Birodalmi Mérföld

Felépülés  

A csata utáni elveszített egységek visszaállításának százaléka a játékos által. A visszaállítási százalékot növelni lehet a Katonai Gyógyszerek kutatásával.

Bővebb információkért a visszaállításról kattints ide.

Felhasználónév  

A név, amellyel egy játékos regisztrál és amely automatikusan a Birodalmának is a neve lesz. Egyszer létrehozva, a felhasználónevek nem módosíthatóak. Az Imperia Online valamely világában regisztrált felhasználónév feljogosít arra, hogy a másik világokban is használd és senki más nem foglalhatja el.

Felhasználónév váltása  

Egy, a Beállításokban elérhető opció, amely megengedi a felhasználóneved módosítását a kiválasztott biradalomban a jelenlegi szezon végéig. A cserére a birodalomban megkezdett szezon első 3 napja alatt kerülhet sor x4 sebesség mellet, vagy az első 12 órában x10 sebesség mellett. Ahhoz, hogy ezt használni tud, a következő feltételeket kell teljesítened:
- Az új felhasználónévnek szabad kell lennie, vagyis más játékosnak nem lehet regisztrált fiókja ugyanazon név alatt.
- Az opciót gyémántokkal lehet kifizetni.
- A felhasználónév módosítását csak a fiók tulajdonosa kérheti. Az opció nem elérhető bébiszitter módban.
- Az új felhasználónevet jóvá kell hagynia a játék adminisztrátorának. Csak akkor lesz látható a játékban, ha a jóváhagyás megérkezett.
- Abban az esetben, ha a módosítás elutasításra került, az elköltött gyémántok visszautalásra kerülnek és a tulajdonost értesíteni fogja a Játékmester.

Felkelés  

A csatolt tartomány vagy kolónia egy állapota, amelyet a lakossági elégedetlenség hoz létre az alacsony Boldogságérték miatt. Amikor a Boldogság 20 alá esik, a felkelés esélye 2%-kal nő minden Boldogság pont elveszítésével (tehát, 19 pontnál 2%, 18 pontnál 4% és így tovább), amely erőforrás termelési felhagyással, toborzás megvonással és építési tilalommal jár mindaddig, míg a Boldogság nem kerül megnövelésre ismét.

Feloszlatás  

Oszlass fel katonákat. Megtéríti a befektetett nyersanyagok 50%-át.
Azon seregeket tudod feloszlatni, amelyek nettó értéke nem haladja meg az összesített nettó érték 25%-át csak a felosztást követően 8 órával. Abban az esetben ha olyan felosztásra kerül sor, amely nem haladja meg ezt a száralékot, azon seregek nettó értéke, amelyeket ebben az időben vásárolsz a selenlegi sereged nettó értékéhez kerülnek hozzáadásra és mindaddig számítani fognak, míg a felosztási limit elérésre nem kerül.

Felszabadított Népesség  

A Felszabadított Népesség egy jutalom a Barbár Radszolgatartó törzsek táborának legyőzése után. A Készletedben fog megjelenni, ahonnan akár azonnal, akár később is felhasználhatod.
Amikor úgy döntesz, hogy a Felszabadított Népességet szeretnél kapni, hozzáadódik a jelenleg kijelölt birtok Helyi Lakosságához.

Feltöltés  

Az Egység képessége.
A Feltöltés képesség megnöveli az egység Támadását a Közelharc első fordulójában.

Az összes Lovasság Feltöltése megnövekszik a Csatalovak Technológia által.

A következő Egységek rendelkeznek a Feltöltés képességgel:
- Falanx
- Könnyű lovas
- Nehéz lovas
- Paladin

Fenntartás  

Egy egység paramétere, mely meghatározza azt az óránkénti bért, amiért egy egység szolgálatodban áll a Birodalom/kolónia/katonai őrhelyeden vagy amiért kiküldhető egy misszióba. Automatikusan levonódik a főváros elérhető aranyából. Ha nincs aranyat vagy ha ez nem elegendő, a hadsereget negatív aranyat fog generálni. Az Erőd helyőrségek nem igényelnek fenntartást. Egy utazó hadsereg fenntartása magasabb az átlagosénál. Misszió alatt 1,2-szer nagyobb fenntartást igényel, mint akkor amikor a birodalomban tartózkodik.

Bővebb információért a fenntartásról kattints ide és [military#military_156]ide].

Fesztivál  

A lakosság szórakoztatására alkalmas tevékenység, amely lehetővé teszi a tartományban lévő Boldogság magas szinten való tartását. A fesztiválokat, legyen az nagy vagy kicsi, 24 óránként lehet megtartani.

Figyelmen kívül hagyott felhasználó  

Egy olyan felhasználó, aki nem küldhet privát üzeneteket annak a játékosnak aki ignorálta őt. Ezeket a felhasználókat megtekintheted a játékon belül fellelhető Beállítások >> Figyelmen kívül hagyottak listában.

Figyelmen kívül hagyott Lista  

Egy olyan lista, amely a játékos által figyelmen kívül hagyott felhasználókat tartalmazza.

Fiók  

A profilra, regisztrációra és Birodalomra használt közös szó. A fiókok exklúzívan, szellemi és műszaki tulajdona az Imperia Online-nak, amely átenteti használatra jogosítja fel a regisztrált játékosokat. Minden játékos személyes adata szigoruan titkos, amelye nem lehet megsérteni és semilyen módon megosztani.

Fix jutalék  

Az a jutalék, amely levonásra kerül az ajánlat rögzítését követően, minden regisztráláskor. Alap állandó jutalék - 10%. Ez csökkenhet, ha a játékos Pénzügyi Tiszt és a speciális erőforrású Fűszer terepet elhódította.

Fizetett tapasztalatfejlesztés  

Egy gyorsabb módja a tábornokok és a kormányzók tapasztalati szintjének fejlesztésére. Ahhoz, hogy ezeket a kiképzéseket meg tudd tartani, ki kell fejlesztened a megfelelő szintű Kormányzói székhelyeket és Főhadiszállásokat, mivel a megengedett kiképzések szintje ezen épületek szintjétől függ. A kiképzések a 4 típusú erőforrások segítségével kerülnek megfizetésre.

A fizetett tapasztalagyűjtés fejlesztéséről itt olvashatsz többet: itt.

Fő Őrmester  

Katonai rang melyet olyan játékos kap, aki 1 500-2 999 közötti katonai ponttal rendelkezik.

Föderáció  

Két szövetség közötti egyesülés. Azon szövetségek, amelyek Békeszerződést írtak alá, egy föderációt képeznek.

Főhadiszállás  

Gazdasági Épület.
Típus: Főváros, Kiegészítés
Feltételek: Palota 1. szint
Maximális szint: 16

A Palota kiegészítése. Megengedi a nyersanyagok befizetését a Tábornokok fejlesztése érdekében. A Főhadiszállás minden szintje lehetővé teszi számodra, hogy a megkapott kiképzés 5%-os tapasztalatában részesülj. Minden 2 szintes ugrással lehetőség nyílik az egy időben történő kiképzés egy további nagy ember számára. A Főhadiszállás 16. szintjének elérésekor már egyszerre akár 8 nagy embert is képezni lehet.

A Nagy Embereket a Profiljaikon keresztül fejlesztheted.

Főhadnagy  

Katonai rang melyet olyan játékos kap, aki 22 500-34 999 közötti katonai ponttal rendelkezik.

Fokozatos hatású fesztivál  

Az aktivált fesztivál, legyen az nagy vagy kicsi, Boldogságra való befolyását egy 24 órás intervallum keretén belül, egyenletesen elosztja.

Földműves  

Olyan képességek amelyek a Kormányzók számára érhetőek el, fejlesztés után. Növeli a Farmok kapacitását. 1 szint: +2% kapacitás; 2 szint: +4% kapacitás; 3 szint: +6% kapacitás; 4 szint: +8% kapacitás; 5 szint: +12% kapacitás

Főparancsnok  

Egy szövetségi pozicíó betöltője, aki a közönséges tagok katonai fejlesztéséért felel, a sereg toborzásait és csatáit érintő szakszerű tanácsadással. Az összes szövetségi csapat lépéseiért is ő felel. Speciális bónusz - 10 Hangulat, de csakis a lojalitási státusztól függően.

A Főparancsnok jogairól és előnyeiről ide kattintva olvashatsz többet: ide.

Forduló  

A csaták része, szintje, töredéke. Minden csata fordulókra van felosztva, amelyekben az egységek kárt okoznak és szenvednek arányosan a saját és az ellenségeik támadásával és életerő pontjaival. Minél több fordulóból áll egy csata, annál több egységveszteséggel és Hangulat csökkenéssel jár.

Fórum  

Az Imperia Online hivatalos online vitafelülete, ahol a játékosok beszélgetni tudnak egymással, különböző témájú kérdések feltűntetésével. Stratégiákat oszthatnak meg, kételyeket oszlathatnak fel, hibákat jelenthetnek, stb. Az összes nagyobb nyelű közösség számára, az Imperia Online, külön felületet biztosít, amelyet egy Közösségi menedzser, illetve több Globális moderátor vezet. A kisebbek számára, alosztályok érhetőek el nemzetközi fórum felületén.

Fosztogatás  

A Csapatok lekötelezik az ellenfél civil lakosságát. Ha létezik egy védekezési csatatéri hadsereg, ezt le kell küzdeni előszőr ahhoz, hogy a fosztogatás végbe menjen, pl. egy Csatatéri küzdelem a fosztogatás előtt történik. Minden egyes falusi legyilkolásáért arany jár. Becsület megvonással büntetendő.

Bővebb információkért a Fosztogatásról kattints ide, ide and ide.

Fosztogató  

Olyan képességek amelyek a Kormányzók számára érhetőek el, fejlesztés után. Növeli a sereg Fosztogatási erejét. 1 szint: +4% Fosztogatási Erő; 2 szint: +6% Fosztogatási Erő; 3 szint: +10% Fosztogatási Erő; 4 szint: +14% Fosztogatási Erő; 5 szint: +20% Fosztogatási Erő

Fosztogatók  

A Barbár Törzs.
A Fosztogatók egy nomád nép, amely civilizált települések fosztogatásával szerzi kenyerét, ételt és kincseket rabolva. Ezek mindent leégetnek és lemészárolnak ami az útjukba kerül.
A Fosztogatók egy hadseregének összetétele kiegyensúlyozott, minden Egység Típus viszonylag hasonló számban képviselt.
Egy Fosztogatók Tábor legyőzéséért kapott jutalom a nyersanyag.

Főtér  

Gazdasági Épület.
Típus: Helyi
Maximális szint: 35

Megengedi egy Kis vagy egy Nagy Fesztivál szervezését, amelyek hatással vannak a Tartományban élő Népesség Boldogságára.
Minden egyes szint 1 Boldogsággal növeli a Kis Fesztivál hatását.
Minden egyes szint 2 Boldogsággal növeli a Nagy Fesztivál hatását.

Főváros  

Az első és fő tartomány amellyel egy játékos rendelkezik. A főváros bónusz farmokkal rendelkezik, így sokkal egyszerűbb egy pozitív Lakosságnövekedést elérni benne. Ugyanakkor 10%-os bónuszban részesül az összes erőforrás termelésekor, 20 bónuszponttal a boldogsági limithez, 20 napi boldogság bónuszpontban, 20%-os életerő pontban a katonai egységek megvédésekor, 30%-os bónuszban az erőd életerő pontjait érintően és +10 hangulat pontban védekezés esetén. Az a hely, ahol az arany elraktározására-, illeve ahol, kizárólagos módon, a Technológiák kikutatására kerül sor.

Frontvonal  

Harci vonal.
Mind a támadó, mind a védekező közelharcos csapatok a csaták minden típusában frontvonalat alkotnak. Ez a vonal az első, amely a közelharci fontvonalban összeütközik az ellenséges egységekkel.

A Tábori csata során a Frontvonal a legelső vonal. Három Egységre oszlik: Középsőre és két Szélsőre. Az összes lovasságot és a közelharcos gyalogságot a frontvonalra telepíti, és ideális esetben elfoglalják az elsőbbségi bevetésüknek megfelelő hadosztályt.

Az Erődostrom során a támadó összes közelharcos gyalogos, lovas és ütő kosát osztás nélküli frontvonalba építi be. Ennek a vonalnak a csapatai azonban nem támadhatják meg közvetlenül az ellenséget Erődöt. Ehelyett megalakul a Rohamvonal, a Közelharci Gyalogság és a frontvonalbeli faltörő kosok közül. A Közelharci Gyalogosok és a faltörő kosok, amelyek meghaladják az Ostromvonal kapacitását, az Frontvonalban maradnak készenlétben, és készen állnak az Ostromvonal minden áldozatának pótlására a következő csatafordulóban.

Az Erődostrom során a védő összes őrzött gyalogsága és lovassága hadosztály nélküli frontvonalba keveredik. Csak a védekező íjászok támadhatják meg az ellenséget, és csak a támadó íjászok lőhetnek a védekező frontvonalra, támadásuk 20%-ával.

A helyőrséggel folytatott csata során, a két frontvonalnak nincsenek hadosztályai. A támadó számára a frontvonal minden közelharci gyalogságából és lovasságából áll; a védő számára az összes gyalogos és lovas csapata alkotja.

Függönyfal  

Katonai Épület.
Típus: Helyi, Kiegészítő, Védekező Struktúra
Előfeltételek: Erődítmény 1. szint, Katonai Építészet 3. szint, Erőd. 4 szint
Maximális szint: 1


Olyan Erőd kiegészítés, amely az Erőd Életerő Pontjait 5%-os bónusszal növeli.

Fűrésztelep  

Gazdasági Épület.
Típus: Helyi, Termelés
Technológiai Előfeltételek: Építészet 1. szint
Maximális szint: 35

Megengedi a Fa nyersangyag kitermelését. Minden következő szint elérése megnöveli az épület Munkásbefogadó Képességét.