Daň  

Způsob, kterým se vydělává zlato. Zdaňuje se pouze najaté obyvatelstvo a má velký dopad na každodenní Bilanci Štěstí. O kolik je vyšší daňová sazba, o tolik je větší ztráta Štěstí.

Daň provincie  

[234]Daň] ve zlatě vybíráná od celé najaté populace v anektovaných provinciích a hlavním městě.

Daňová sazba  

Daňová úroveň, množství zlata vybrané za hodinu. Ve Velkých Lidech je šest daňových sazeb.

Darování armády  

Vojenské jednotky darované alianci jejími členy a posílané přes Globální mapu k Shromaždišti nebo aliančnímu hradu. Vojsko se stát vlastnictvím aliance v okamžiku vyložení, když jsou čisté body za jeho najmutí odečteny od aktuálních čistých bodů dárce a jsou přidány k alianční hodnotě bodů. Jednou darovaná, armáda nemůže být odvolána.

Pro více informací o darování alianční armády, klikněte zde.

Dělostřelecká linie  

Dělostřelectvo (typ bojové jednotky)  

Dělostřelecké jednotky jsou určené pro Boj z dálky Obléhací stroje. Podle jejich zaměření, mohou přednostně útočit na nepřátelské Pevnosti nebo na nepřátelské Armádní jednotky. Dělostřelecké jednotky jsou vždy umístěny v Dělostřelecké linii.
Během Útoku na pevnost podléhají Dělostřelecké jednotky, které mohou současně útočit na Pevnost, Dělostřeleckému útočnému limitu. Limit závisí na úrovni napadené Pevnosti: čím vyšší je úroveň, tím více Obléhacích strojů může útočit současně. Dělostřelecký útočný limit se vyplňuje v jednotkách v sestupném pořadí podle úrovně jejich Útoku. Dělostřelecký útočný limit pro Pevnost úroveň 1 je 4 Dělostřelecké jednotky a toto číslo se zpravidla zdvojnásobuje pro každou další úroveň Pevnosti.

Bojové dovednosti jednotek:

+ Boj z dálky
+ Oblast dopadu

V současné době existují tyto Dělostřelecké jednotky:

- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Desátník  

Vojenské postavení udělované hráčům s 250-499 vojenskými body.

Diamanty  

Speciální surovina ve "Velkých Lidech", zakoupená za skutečné peníze nebo obdržené zdarma. Diamanty mohou být použty ve hře na různé doplňky a služby. Diamanty mohou být zakoupené, získané nebo dočasné.

Pro více informací o diamantech, klikněte zde.

Dílna obléhání stroje  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Výcviková
Potřebné výzkumy: Vojenská doktrína 1, Střelecký útok 1
Maximální úroveň: 20

Umožňuje výcvik a zlepšení Obléhacích strojů. Každá úroveň zvyšuje Výcvikovou kapacitu budovy.

Jednotky, které zde mohou být vycvičeny jsou:
- Beranidlo
- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Divize  

Divize je samostatný oddíl vojska v čase bitvy a je součástí Bojové linie. Bez ohledu na to, jakého je typu, všechny bojové jednotky v Divizi boujují společně a jsou společným cílem nepřátelských útoků.

Divize se používají pouze v Polní bitvě a na Palebné a Frontové linii. Divizemi konkrétní Bojové linie jsou vždy jeden Centr a dvě křídla.

Na Palebné linii jsou různé typy střelců rovnoměrně rozmístěny ve třech Divizích. Když jednotky pro boj z blízka jednoho hráče zničí Střeleckou divizi protivníka, dostanou šanci na útok po křídle proti ostatním nepřátelským frontovým divizím.

Na Frontové linii jsou všechny jednotky pro boj z blízka rozmístěny do Divizí podle svého Přednostního rozmístění. Po přípravných útocích Jednotek pro boj na dálku, začínají frontové divize boj z blízka proti frontovým divizím nepřítele: Křídlo proti Křídlu, Centr proti Centru. Zničení něčí frontové divize umožňuje nepřátelským jednotkám pro boj z blízka zahájit útok proti Střelecké divizi rozmístěné v zadních řadách.

Jestliže jsou všechny jednotky v dané frontové divizi zničeny, okamžitě je nahradí rezervy. Rezervy se prakticky stávají fronotvými divizemi do konce bitvy, nebo do svého zničení.

Divy  

16 speciálních budov, které mohou být postaveny každým z hráčů který má 25. úroveň Architektury. Pro další informace, klikněte [[ekonomika # str_economy_desc_30_title] zde].

Dobytí  

Získání plné kontroly se všemi příslušnými právy nad určitým územím po vítězném útoku typu Obléhání pevnosti. V Imperia Online můžete dobývat nezávislá města, prázdný terén ve své exkluzivní zóně nebo blízko ní a také i alianční hrady.

Dobyvatelé  

Barbarský Kmen.
Dobyvatelé jsou kočovný národ, který dobývá cizí území, podřizuje si nebo vybíjí jejich obyvatelstvo a osidluje ruiny dobytého království.
Skladba armády Dobyvatelů je směřována na dobývání měst a opevnění, s malým počtem Kavalerie a velkými počty Pěchoty.
Odměna za výhru nad Dobyvateli jsou suroviny.

Dočasné diamanty  

Diamanty se lhůtou upotřebitelnosti. Dočasné diamanty mohou být použity v rámci určitého časového úseku, od jejich získání. Je uplatňováno omezení na jejich použití:
- Za dočasné diamanty si nemůžete koupit premium. Můžete si koupit pouze dočasné předměty, za splnění podmínky, že máte k dispozici dočasné diamanty. Nemůžete zaplatit výkupné za zajatého generála.
- Dočasné diamanty nemůžete darovat nebo přenášet do jiného světa.
- Speciální surovina Diamanty nezajišťuje bonus k počtu dočasných diamantů, zakoupených v speciální akci.
- Dočasné diamanty koupené pro přítele se objeví v jeho účtu až poté co se do něj daný hráč přihlásí.
- Dočasné diamanty nelze převádět do nové sezony.

Dodatečná zeď  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Přídavné zařízení, Obranná struktura
Potřebné výzkumy: Opevnění 1, Vojenská architektura 3, Pevnost 4
Maximální úroveň: 1

Přídavné zařízení Pevnosti, zvyšuje Životní body Pevnosti o 5%.

Když je Pevnost vylepšena, Dodatečná zeď zmizí. 50% ze surovin vynaložených na Dodatečnou zeď je odpočítáno z ceny další úrovně Pevnosti.

Pro více informací o Dodatečné zdi, klikněte zde.

Domy  

Budovy, ve kterých žije civilní populace. Jejich úroveň zvyšuje limit populace provincie.

Doprava  

Přeprava surovin z jedné administrativní jednotky do další. Doprava může kolovat mezi provinciemi v rámci exkluzivní zóny nebo anektovných provincií a jiných panství hráče na Globální mapě.

Dopravní expert  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje kapacitu Nákladních stanic ve všech panstvích. Úroveň 1: +5% kapacity; Úroveň 2: +10% kapacity; Úroveň 3: +15% kapacity; Úroveň 4: +20% kapacity; Úroveň 5: +30% kapacity

Dopravní jednotka  

Viz Zásobovací vozy.

Dovednosti  

Speciální rysy, které získávají Velcí lidé, když dosáhnou novou úroveň zkušeností na pozici guvernér a generál. Když guvernér/generál dosáhne další úrovně zkušenosti, odblokuje se nová dovednost a hráč si musí vybrat jednu ze dvou dovedností, kterou mu hra nabídne. Všechny dovednosti mají 5 úrovní, proto po získání první dovednosti pozice, všechny další možnosti jsou výběr mezi vylepšením již získané dovednosti a novou dovedností.
Guvernéři a generálové mohou nashromáždit zkušenosti rychleji i pomocí placeného vzdělání, jestliže postavíte nutné úrovně Guvernérského štábu a Generálského štábu v Paláci.
Existují tři kategorie dovedností: generálské, guvernérské a dovednosti, přístupné pouze Císaři.
Všechny dovednosti Velkého člověka mohou být vynulovány hráčem za cenu 3400 diamantů.

Pro více informací o dovednostech klikněte na zde. Všechny druhy dovedností si můžete prohlédnout zde.

Dřevo  

Vyrábí jej najatápopulace v Pile, dřevo je potřebné pro nábor armády a pro většinu budov a výzkumů.
Zlatý ekvivalent: 1 dřevo = 1 zlata.

Dřevorubec  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje těžbu Dřeva. Úroveň 1: +2% těžby; Úroveň 2: +4% těžby; Úroveň 3: +6% těžby; Úroveň 4: +8% těžby; Úroveň 5: +12% těžby

Druhý nadporučík  

Vojenské postavení udělované hráčům se 7 500-14 999 vojenskými body.

Druhý seržant  

Vojenské postavení udělované hráčům s 500-749 vojenskými body.

Duchovní vůdce  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Poskytuje každodenní bonus k hodnotě Štěstí. Úroveň 1: +2 Štěstí; Úroveň 2: +4 Štěstí; Úroveň 3: +6 Štěstí; Úroveň 4: +8 Štěstí; Úroveň 5: +12 Štěstí

Důl  

Společný název pro všechny budovy, kde jsou vyráběny [201]suroviny].

Důstojnické křídlo  

Jednotka Allianční struktury tvořená všemi důstojníky. Členové Důstojnického křídla mají individuální speciální bonusy.

Důstojník  

Společný název pro všechny důstojníky ve druhé etapě loajality.

Důstojník-Diplomat  

Alianční pozice, která se stará o vztahy mezi aliancemi a diplomatickými pozicemi s nepřátelskými nebo přátelskými aliancemi. Speciální bonus - +1 bod cti každodenně, ale pouze ve druhé a třetí etapě statutu loajality.

Pro více informací o právech a výhodách důstojníka-diplomata klikněte zde.

Důstojník-Finančník  

Alianční pozice, která se stará o alianční kapitál a investice. Speciální bonus - 50% nižší Pevná provize, ale skutečný rozsah záleží na statutu loajality v alianci.

Pro více informací o právech a výhodách důstojníka - finančníka klikněte zde.

Důstojník-Stavitel  

Alianční pozice, která se stará o budování aliančních budov v zámcích. 20% rychlejší budování, ale skutečný rozsah záleží na statutu loajality

Pro více informací o právu a výhodách důstojníka - stavitele, klikněte zde.

Důstojník-Výzkumník  

Alianční pozice, která se stará o alianční výzkumy. Speciální bonus – 20% rychlejší výzkum, ale skutečný rozsah záleží na statutu loajality.

Pro více informací o právech a výhodách důstojníka, klikněte zde.

Dynastické manželství  

Manželství mezi Velkými lidmi ze dvou různých císařství. Hráči mohou vysílat své Velké lidi (členy Císařské rodiny nebo z kategorie "Ostatní příbuzní") k dalším hráčům s nabídkou k sňatku a dosáhnout tak dynastického míru. Dynastický mír pokračuje do chvíle, kdy všichni následníci dvojice zemřou, nebo není porušen jedním ze dvou hráčů.

Pro více informací o dynastických manželstvích klikněte zde.