Balista  

Armádní jednotka.
Budova: Obléhací stroje
Potřebné výzkumy: Vojenský výcvik 8, Obléhací zlepšováky 10, Centralizace 6

• Typ: Boj z dálky, Obléhací stroj, Dělostřelectvo
• Přednostní nasazení: Dělostřelecká linie

Bojové dovednosti:

+ Velký dosah: Tato jednotka má 2 Útoky navíc v Bitevním poli nebo při Útoku na pevnost, před tím, než začne boj z blízka

• Obrana před obléháním: Tato jednotka přednostně útočí na Obléhací stroje; Útok х 0,5 proti Pevnostem, Pěchotě a Kavalerii
• Oblast dopadu: Na Bitevním poli a při Plenění pevnosti, jestliže již nezůstaly cíle typu Obléhací stroje, se Útok této jednotky rovnoměrně rozděluje mezi všechny nepřátelské Linie, Křídla a Centra (Rezervy nejsou zasaženy)
• Operační posádka: Vyžaduje 25 Nezaměstnané populace k výcviku, zabírá 25 míst v Posádce.

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Banka  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Hlavní provincie
Potřebné podmínky: Půjčky 1, Vklady 1
Maximální úroveň: 30

Určuje množství zlata, které si může hráč vypůjčit/a nebo uložit.

• 30 úrovní;
• Každá úroveň zvyšuje množství zlata, které může hráč uložit nebo vybrat jako půjčku.

Bankéř  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje úrok z bankovních Vkladů. Úroveň 1: +1% úroku; Úroveň 2: +2% úroku; Úroveň 3: +4% úroku; Úroveň 4: +6% úroku; Úroveň 5: +10% úroku

Bankovní vklad  

Možnost, která Vám dovolí schraňovat část Vašeho zlata v bance po určitou dobu, za účelem zisku z úroku. Částka úroku je splatná po vypršení doby vkladu. Jestliže vyberete uložené zlato dříve, přijdete o úrok.

NB: Uložení zlata jej neochrání před nepřátelskými útoky. I v bance může být rabováno.

Pro více informací o vkladech klikněte zde.

Bažant  

1. Vojenská hodnost udělována hráčům s 0-149 vojenskými body.

2. Společný název pro všechny běžné členy na první úrovni loajality.

Beranidlo  

Armádní jednotka.
Budova: Obléhací stroje
Potřebné výzkumy: Vojenský výcvik 1

• Typ: Boj z blízka, Obléhací stroj, Demoliční
• Přednostní nasazení: Útočná linie

Bojové dovednosti:

+ Průnik: Tato jednotka může útočit pouze na Pevnosti, mimo Útoku na pevnost je umístěná v Dělostřelecké linii.
+ Pěchotní podpora: Během Útoku na pevnost, je tato jednotka umístěna na Útočné linii a útočí spolu se zbytkem pěchoty. Počet jednotek, které mohou zároveň útočit se rovná limitu útočící pěchoty děleno Operační posádkou.
+ Operační posádka: Vyžaduje 35 Nezaměstnané populace pro vycvičení; zabírá 35 volných míst v Posádce.

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Bezdomovci  

Bezdomovci jsou lidé, kteří se tvoří po dosažení populačního limitu, určeném dosaženou úrovní Domy. Růst populace bezdomovců je dvakrát nižší. Bezdomovci mohou být najímáni do armády, ale nemohou pracovat v dolech a tím pádem nevyrábějí suroviny. Abyste je využil/a musíte postavit dostatečnou úroveň Domů.

Běžný terén  

Terén kolonie bez bonusů. Nepřidává žádné zvláštní výhody pro zakladatele, ale vzhledem k tomu, že útoky mimo rozsah x5 nejsou možné a útoky mimo rozsah x2 způsobí útočníkovi snížení morálky, cti a útoku (podle stejných pravidel jako při normálním útoku) zajišťuje relativní klid pro panovníka.

Bilance Štěstí  

Celková suma všech lokálních a globálních každodenních modifikátorůŠtěstí za současných 24 hodin mezi dvěma  migracemi. Bilance štěstí je statistika, která určuje, zda se štěstí zvýší nebo sníží  každou minutu. Vypočítavá se za 24 hodinovou dobu, t.j. pokud bilance štěstí je +24/24 h, 1 bod Štěstí bude přidán k současné hodnotě Štěstí každou hodinu. Bilance štěstí se ukazuje v levém rohu okna Štěstí v zelené barvě.

Bilance zlata  

Rozdíl mezi příjmy a náklady. Bilance zlata může být pozitivní nebo negativní.

Bitevní simulátor  

Funkce, který pomáhá hráčům spočítat jejich bitvy s přesností, aby vždy mohli dosáhnout očekávaných vojenských výsledků. Simulátor bitvy v Imperia Online zahrnuje všechny dílčí faktory, které bitva může mít: armáda (polní a posádková), morálka, vojenské výzkumy, pevnost, pevnostní zařízení, fortifikace, formace, generálové. Ale hráči, ale nesmí zapomenout na to, že:

- Špiónská zpráva neposkytuje informace o nepřátelských vojenských výzkumech, formaci, přesné hodnoty morálky, fortifikace a příkopu a proto doporučujeme vyplnit příslušná políčka s alespoň o 2 úrovně vyššími hodnotami výzkumu než jsou vlastní;
- Když se morálka sníží pod 50, šance, že armáda uteče z bojového pole a prohraje, se zvyšuje progresivně o 2% za každý bod pod 50, takže pokud obdržíte výsledek ze simulace vítězství s hodnotou 49 nebo méně morálky, výhra není jistá a vaše armáda rozhodně potřebuje vylepšení (změnu složení nebo formace, zvýšení počtu vojska nebo zlepšení vojenských výzkumů atd.) před vysláním na vítěznou misi.

Bitva  

Boj, střet mezi dvěmi ozbrojenými silami prováděný po vydání rozkazu k útoku. Typy bitev ve Velkých lidech jsou tři, podle mechaniky bitvy, zúčastněných jednotek a zisku útočníka: Obléhaní pevnosti, Polní bitva, Plenění.

Bitva s posádkou  

Etapa v Obléhání pevnosti, která předpokládá, že zdi jsou už zničené a vojsko útočníka bojuje proti vojsku v posádce obránce (pokud existuje nebo nějaké zůstalo), podle pravidel a mechaniky obyčejné polní bitvy. Vojska začnou s morálkou, se kterou ukončili fázi zničení zdi t.j. morálka se neobnoví pro bitvu s posádkou. Obléhání pevnosti se považuje za ukončené pouze když bitva s posádkou je ukončena.

Blokující útok  

Blokující je takový útok, v průběhu kterého obránce nemůže využívat premium funkce (okamžitý přesun, zkrácení času výzkumů a staveb placených diamanty atd.) Jestliže je zlatý ekvivalent útočící armády alespoň 5% zlatého ekvivalentu čisté hodnoty obránce, nemůže obránce přepravovat suroviny ani přesouvat armádu okamžitě. Jestliže je zlatý ekvivalent útočící armády alespoň 10% zlatého ekvivalentu čisté hodnoty obránce, nemůže obránce používat premium funkce a spouštět více než 1 výzkum / stavbu současně, v jakémkoliv panství. Blokování je spuštěnou pouze v posledních 30 minutách před útokem, ve světech s rychlostí x4 a 10 minut před útokem ve světech s rychlostí x10 v době, kdy je útok viditelný. Při aliančních útocích musí být zlatý ekvivalent útočící armády alespoň 1% zlatého ekvivalentu hodnoty bránící se aliance (hodnota aliance vynásobena 1000), přičemž počet jednotek, které útočník vyšle musí být minimálně 50 000.

*Blokující útoky, vyslané na hlavní říši (hlavní město a anektované provincie), blokují premium funkce ve všech panstvích. Blokující útoky, vyslané do vzdáleného panství (kolonie, obchodní nebo vojenská stanice), nezablokují premium funkce v hlavní říši, ani premium funkce v dalších vzdálených panstvích různého typu. Například blokující útok na kolonii, zablokuje premium funkce ve všech koloniích, ale nezablokuje i premium funkce v hlavní říši, obchodních a vojenských stanicích.
Po dobu globální události, v případě blokujícího útoku na jakékoliv panství, není dostupná funkce zkrácení za diamanty, ani zkrácení času za předměty, u misí vyslaných po globální události.

Body  

Měrná jednotka pro rozvoj hráče v určitém aspektu hry. Existují dva druhy bodů v Imperia Online: čisté body, měřicí ekonomický vývoj a vojenské, které určují stupeň vojenských úspěchů.

Body zkušeností  

Body, které guvernéři shromažďují setrváním na své pozici nebo generálové za úspěšně provedené bitvy. Získávání bodů zkušenosti zvyšuje úroveň zkušenosti a tímto způsobem otevírá přístup k novým dovednostem.

Pro více informací o shromažďování bodů zkušenosti klikněte zde azde.

Boj na dálku (typ Bojové jednotky)  

Bojové jednotky pro Boj na dálku mohou uskutečnit Útok ze vzdálenosti. Kromě toho, že v bitvě mohou střílet bez obav z otvetného úderu, jednotky pro Boj na dálku mohou také vystřelovat salvy navíc, před tím, než začne Boj z blízka.
V bitvě jednotky pro Boj na dálku bojují na Palebné nebo Dělostřelecké linii, v závislosti na svém Přednostním umístění.
Když jsou napadeny v Boji z blízka, bývají obvykle jednotky pro Boj na dálku trestány.

V současnosti jsou jednotky pro Boj na dálku:

- Lukostřelec
- Těžký lukostřelec
- Elitní lukostřelec
- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Boj z blízka (typ Bojové jednotky)  

Bojové jednotky typu Boj z blízka musí být v bezprostřední blízkosti protivníka, aby mohly podniknout Útok. Při setkání na bojovém poli, si jednotky pro Boj z blízka obou armád, nanášejí údery současně.
V bitvě bojují jednotky pro Boj z blízka na frontě, v Centru nebo na křídle, podle svého Přednostního umístění.

V současnosti jsou jednotky pro Boj z blízka:

- Lehký kopiník
- Těžký kopiník
- Bojové šiky
- Lehkooděnec
- Těžkooděnec
- Strážce
- Lehký kavalerista
- Těžký kavalerista
- ]Paladin
- Beranidlo

Bojový zápal  

Bojová dovednost.
Dovednost Bojový zápal zvyšuje Útok jednotky v prvním kole Boje z blízka.

Výzkum Váleční koně zvyšuje účinek Bojového zápalu pro všechny jednotky Kavalerie.

Jednotky s dovedností Bojový zápal jsou:
- Válečné šiky
- Lehký kavalerista
- Těžký kavalerista
- Paladin

Brigádní generál  

Vojenské postavení udělované hráčům se 150 000-224 999 vojenskými body.

Brnění  

Výzkum, který zvyšuje životní body všech jednotek (kromě obléhacích strojů), maximální ovlivnitelná úroveň je 50 (součet vlastních a aliančních úrovní dohromady.)

Budova  

Společný název pro všechny stavby ve "Velkých lidech", jejichž výstavba je rozdělené do úrovní. Každá úroveň zvýší kapacitu budovy nebo zlepší její účinek. Většina z nich jsoulokální, ale jsou i takové, které mají účinek na celou říši, jako např. obě Univerzity a obě Akademie věd a budova Divy. Čím víc úrovní má jedna budova, tím víc je vyvinutá. Budovy jednoho panství jsou viditelné na mapě vesnice. Kliknutím na budovy se otevírá informační okno o vývoji příslušné budovy nebo poskytuje přístup dovnitř. Budovy se staví z Radnice.

Budovy aliance  

Objednávají se za čtyři typy surovin z alianční pokladnice. Alianční budovy mohou být postavené ve shromaždištích a aliančních hradech. Mají různé vlastnosti - zabezpečí lepší obranu aliančního panství nebo rozšíří rozsah vlivu. Jejich ceny a doba výstavby jsou snižovány podle úrovně Důstojníka Stavitele a Architektury.

Byrokracie  

Výzkum, který poskytne panovníkovi znalosti a dovednosti k zvýšení efektivity anektovaných provincií. Každá úroveň zvyšuje efektivitu provincie o 5%. Nemůže překročit 100% efektivity. Bez účinku Byrokracie je každá následující [247]anektovaná provincie] o 10% méně efektivní ve srovnání s předchozí, 11. [247]anektovaná provincie] má efektivitu 0% a každá další je v záporných hodnotách.

Byrokrat  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje Efektivitu provincie (do 100%). Úroveň 1: +4% Efektivity; Úroveň 2: +6% Efektivity ; Úroveň 3: +10% Efektivity; Úroveň 4: +14% Efektivity; Úroveň 5: +20% Efektivity