Satnik  

Vojni čin za igrače sa 22 500-34 999 vojnih bodova.

Savez  

Grupa igrača koji zajedno igraju i sudjeluju u strategiji. Članovi saveza sakupljaju zajedničke resursei investiraju ih u istraživanja saveza (utječu na sve članove), ratuju, grade građevine saveza, čime šire vojni i kulturni utjecaj saveza. Saveznici mogu pomagati jedni drugima ekonomski i vojno - svaki igrač može pomoći svom savezniku slanjem zlata ili vojske u pojačanju. Poredak saveza se vodi posebno, na temelju zbroja ekonomskih bodova saveza.

Napomena! Igrač se može pridružiti istom savezu samo dvaput.

Savezna pojačanja  

Savezna opcija koja omogućuje igračima da šalju svojim saveznicima vojsku u pojačanje. Poslana vojska će se automatski boriti s vojskom primatelja.

• Pojačanja možete slati samo svojim saveznicima. Novajlije u savezu ne mogu slati i primati pojačanja dok ne postanu punopravni članovi saveza.
• Pojačanja možete slati samo u provincije i kolonije. Možete slati pojačanja samo iz provincija.
• Dok se vojska u pojačanju nalazi u posjedu primatelja, troškove održavanja vojske plaća primatelj. Dok pojačanje putuje, troškove održavanja vojske plaća pošiljatelj.
• Vojka u pojačanju se pridružuje vojsci primatelja (ako postoji takva) i sudjeluje u bici zajedno s njom. Ne možete slati generale u pojačanje.
• Vojska u pojačanju sudjeluje u bici s vojnim istraživanjima primatelja. Nije potrebno da primatelj ima pristup višim nivoima jedinica kako bi ih mogao primiti.
• Gubici vojske u pojačanju računaju se proporcionalno prema odnosu između jedinica primatelja koje sudjeluju u bici i jedinica u pojačanju. Primjer: u bici sudjeluje 1000 mačevaoca primatelja i 2000 mačevaoca u pojačanju, to je ukupno 3000 mačevaoca. U bici umire 600 mačevaoca – 200 mačevaoca primatelja i 400 mačevaoca u pojačanju.
• Oporavak izgubljenih jedinica u pojačanju se računa na temelju postotku oporavka primatelja.
• Vojska u pojačanju se može boriti samo u posjedu u koji je poslana. Primatelj ne može preusmjeriti pojačanje ka drugom posjedu. Primatelj ne može poslati pojačanje u napad. Vojska u pojačanju ne može biti raspoređena u garnizonu.
• Pošiljatelj može opozvati vojsku u pojačanju u bilo kojem trenutku. Primatelj može vratiti vojsku u pojačanju u bilo kojem trenutku. Ako preostaje manje od 5 sekundi, pojačanje ne može biti opozvano ili vraćeno.
• Pojačanja se automatski vraćaju pošiljatelju u sljedećim slučajevima:
- ako primatelj nema dovoljno zlata za održavanje vojske u pojačanju (ako zlato postane negativno);
- ako primatelj ili pošiljatelj napuste savez;
- ako primatelj aktivira odmor;
- ako primatelj ili pošiljatelj budu blokirani;
- ako posjed u kojem se nalazi vojska u pojačanju, bude uništen.
• Vojska u pojačanju se prikazuje u izvješću špijunaže ali pošiljatelj je anoniman.

Opcija slanja vojske u pojačanje je dostupna svim saveznicima u izborniku Savez -> Članovi. Nakon slanja pojačanja možete uprvaljati vojskom u komandnom centru.

Savezni premium  

Mjesečni paket bonusa koji možete aktivirati bez obzira na to jeste li član saveza ili ne. Aktiviranje saveznog premiuma daje Vam vrijedne prednosti pred Vašim protivnicima. Ako ste član saveza, dobivate bonuse čak i ako nemate aktiviran savezni premium, pod uvjetom da barem jedan saveznik ima pretplatu. Međutim, uključivanje saveznog premiuma povećava ukupan broj pretplatnika, odnosno količinu i iznos bonusa. Što je više pretplatnika, to su veće prednosti pred protivnicima. Savezni premium je mjesečni i jednom aktiviran obnavlja se automatski svakih 30 kalendarskih dana. Možete otkazati savezni premium u bilo kojem trenutku ali će se bonusi smanjiti ili ukloniti nakon sljedećeg datuma dospijeća. Prilikom promjene saveza Vaš savezni premium ostaje aktivan u Vašem carstvu te se dodaje/oduzima od ukupnog broja pretplatnika u savezu, što povećava/smanjuje bonuse koje primaju svi članovi saveza.

Najviši nivo bonusa daje:

- bonus postotak na obranu
- dnevni bonus na zadovoljstvo
- bonus postotak na kapacitet vojarni
- satni prihod resursa dnevno
- bonus postotak na nagrade od postignuća
- bonus na limit trenutne izgradnje
- predmet Ekonomska shema
- predmet Ekonomski plan
- legendarnu mističnu škrinju
- predmet za bonus na prirast stanovništva
- bonus postotak na napad
- bonus postotak na kapacitet transportne stanice
- bonus postotak na brzinu vojske
- satni prihod vojske dnevno
- niže cijene kod carskog trgovca
- bonus na limit trenutnog istraživanja
- predmet Vojna shema
- predmet Vojni plan
- epsku mističnu škrinju
- sljedeće špijunske pakete uključujući informacije o različitim bonusima: Posebni resursi i čuda, Razvoj saveza i savezni premium, Moral, Vojni predmeti, Vojna istraživanja i Premium članstvo

Saveznik  

1. Član istog saveza.
2. Savez s kojim imate NAP ili federaciju.

Seljaci  

Stanovnici provincija i kolonija.

Sezona  

Period od početka do kraja svijeta. Period tijekom kojeg se pojedinačna carstva i savezi razvijaju ekonomski i vojno i šire na globalnoj mapi. Datum završetka sezone se određuje od strane administracije Imperije Online.

Za više informacija o kraju sezone, kliknite ovdje.

Šifra  

Ključ carstva. Šifra pripada isključivo jednoj osobi i ne smije se dijeliti s nikim, neovisno koliko nekome vjerujete i koliko god da vam je blizak. Što je šifra složenija (barem 10 simbola, kombinacija malih i velikih slova, brojeva i posebnih znakova), to je vaš račun sigurniji.

Simulator bitke  

Program koji pomaže igračima kod precizne kalkulacije bitaka, kako bi vidjeli rezultat bitke. Simulator u Imperiji Online uključuje sve mogućnosti bitke: vojsku (na polju i u garnizonu), moral, vojna istraživanja, utvrdu, obrambene objekte, utvrđenje, formacije, generale. Igrač mora voditi računa o dvije stvari:

- Izvješće špijunaže ne daje točne informacije o neprijateljskim vojnim istraživanjima, formaciji, moralu, utvrđenju i jarku, pa je preporučljivo popuniti ta polja sa nivoima istraživanja višim od Vaših barem za 2;
- Kada moral padne ispod 50, postoje šanse da vojska pobjegne – 2% za svaki 1 bod morala ispod 50. Ako Vam simulacija završava na 49 morala ili niže, pobjeda nije sigurna i trebali biste unaprijediti vojsku (promijeniti sastav i/ili formaciju, poslati više vojske, poboljšati istraživanja itd.), prije slanja u pobjedničku misiju.

Simulator špijuniranja  

Modul koji omogućuje unos protivničke i Vaše [128]špijunaže]/[129]kontrašpijunaže], te broja [27]špijuna] kako biste izračunali šanse za uspješnu [128]špijunažu]/[129]kontrašpijunažu] i broj izgubljenih [27]špijuna].

Špijunaža/Kontrašpijunaža funkcioniraju po formuli: ako napadač i branitelj imaju isti nivo istraživanja i isti broj špijuna, imaju jednake šanse za uspjeh.

Skraćenje za 10 minuta  

Gumb Skraćenje za 10 minuta Vam daje mogućnost da smanjite vrijeme izgradnje/istraživanja u tijeku za 10 minuta svakih sat vremena.

Slika ekrana  

Slika globalne mape koju možete napraviti klikom na malu ikonu kamere u gornjem desnom uglu mape. Slika se automatski sprema na vaše računalo.

Snaga porobljavanja  

Parametar jedinice koji određuje koliko seljaka može ubiti jedna jedinica te vrste.

Snažan centar sa balansiranim strijelcima  

Otključava se sa četvrtim nivoom taktike.
Prednja linija - 10% vojske na svakom boku, 70% u centru i 10% u rezervi.
Treća linija - strijelci - 30% strijelaca na svakom boku i 40% u centru.

Snažan centar sa strijelcima na boku  

Otključava se sa trećim nivoom taktike.
Prednja linija - 10% vojske na svakom boku, 70% u centru i 10% u rezervi.
Treća linija - strijelci - 40% strijelaca na svakom boku i 20% u centru.

Soba plemića  

Soba u kojoj dijamantima možete kupiti škrinje koje Vam jamče dobivanje velikana. Životni vijek i urođeni talenti plemića se nasumično dodaju. Što je veća rijetkost škrinje, to je veća šansa dobivanja plemića iste rijetkosti. Postoji šansa da dobijete plemića koji ima šesti urođeni talent. Sve velikane koje ste kupili u Sobi plemića, možete dodati u kategoriju za plemiće u palači. U sekciji plemića ima neograničeni broj mjesta.

Špijun  

Specijalna jedinica.
Građevina: Špijunska akademija
Potrebna istraživanja: Špijunaža 1

Akcije špijunaže su dostupne u komandnom centru, u izborniku Špijunaža.

Dostupne radnje: kontrašpijunaža, špijunska misija, izviđačka misija

+ Kontranapad: svaki špijun u određenom posjedu povećava šansu za odbijanje neprijateljske špijunske misije ili za protjerivanje već infiltriranih špijuna
+ Špijunska mreža: svaki špijun u određenoj špijunskoj misiji povećava šansu za izbjegavanje protivničkog kontranapada
+ Izviđač: svaki špijun u određenoj izviđačkoj misiji smanjuje trajanje misije

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Špijunaža  

1. Infiltriranje špijuna u carstvo neprijatelja u svrhu dobivanja informacija o resursima i vojsci u određenoj provinciji/koloniji/vojnoj postajineovisnom gradu/vojnoj postaji. Što imate više špijuna i viši nivo špijunaže, to su veće šanse za kontroliranje neprijatelja.

Špijunaža funkcionira po formuli: ako napadač i branitelj imaju isti nivo špijunaže i isti broj špijuna, imaju jednake šanse za uspjeh.

Za više informacija o špijunaži kliknite ovdje.

2. Istraživanje koje razvija obavještajne sposobnosti vladara i njegovih podanika. Povećava šanse za uspješno dobivanje izvješća špijunaže, kao i šanse da sastav vojske u napadu ostane nepoznat branitelju.

Špijunska akademija  

Vojna građevina.
Tip: Lokalna, treniranje
Potrebna istraživanja: Vojno umijeće 1, Kontrašpijunaža 1, Špijunaža 1

Omogućuje treniranje i unapređenje špijuna. Svaki nivo građevine povećava kapacitet treniranja.

Jedinice koje se mogu trenirati su:
- Špijun

Spomenik  

Ekonomska građevina.
Tip: Lokalna
Maksimalni nivo: 15

Svaki nivo spomenika daje +2 boda zadovoljstva u posjedu.

Srednji nivo poreza  

Četvrti nivo poreza. 200 zlata na 100 radnika po satu. Gubi se 30 zadovoljstva u 24 sata.

Sretan porez  

Gumb smješten u izborniku Porez. Postavlja stopu poreza u pripojenim provincijama ili kolonijama tako da balans zadovoljstva bude pozitivan.

Stanje zlata  

Razlika između troškova i prihoda. Balans zlata može biti pozitivan ili negativan.

Stariji časnik  

Uobičajeno ime za sve časnike na trećem stupnju vjernosti savezu.

Stariji vođa  

Uobičajeno ime za sve vođe na trećem stupnju vjernosti savezu.

Starosjedioci  

Barbarsko pleme.
Starosjedioci su nomadski narod koji živi u ekskluzivnoj zoni svakog carstva. U svakoj ekskluzivnoj zoni živi samo jedno pleme Starosjedilaca. Ukoliko je kamp Starosjedilaca uništen, pleme će se ponovno pojavljivati sve dok ima slobodnog prostora u ekskluzivnoj zoni ili dok igrač ne dosegne 1 000 000 ekonomskih bodova.
Njihova vojska je specijalizirana za preuzimanje neprijateljskih gradova i utvrda te imaju male odrede konjice i mnoštvo pješadije.
Nagrada za uništavanje kampa Starosjedilaca su resursi.

Status vjernosti  

Pokazuje koliko je neki član odan savezu. Vjernost se izračunava na osnovi vremena provedenog u savezu i dijeli se na 3 razine, koje određuju posebne bonuse i bonus na zadovoljstvo. Napuštanje saveza i ponovno pridruživanje ili zamjena pozicija u savezu resetira bonuse i brojač vjernosti kreće ispočetka.

Za više informacija o statusu vjernosti i bonusima kliknite ovdje.

Šteta  

Gubitak životnih bodova jedinica zbog napada protivnika na njih.

Stožer  

Ekonomska građevina.
Vrsta: Prijestolnica, Dodatak
Preduvjeti: Palača 1
Maksimalni nivo: 16

Dodatak palači. Omogućava podizanje nivoa generala plaćanjem u resursima. Svaki nivo Stožera nakon prvog povećava za 5% iskustvo stečeno tijekom treniranja. Svaka dva nivoa omogućuju istovremeno treniranje dodatnog velikana. Na 16. nivou možete istovremeno trenirati do 8 velikana.

Opcija za treniranje velikana je dostupna u njihovim profilima i kartici Obuke u izborniku Generali u obrani u palači.

Stožerni general  

Vojni čin za igrače sa 500 000-749 999 vojnih bodova.

Stožerni narednik  

Vojni čin za igrače sa 1 500-2 999 vojnih bodova.

Streličarstvo  

Istraživanje koje pojačava napad svih jedinica za borbu na daljinu (osim opsadnih sprava). Maksimalni nivo je 50 (zbroj istraživanja igrača i saveza).

Streljana  

Vojna građevina.
Tip: Lokalna, treniranje
Potrebna istraživanja: Vojno umijeće 1, Streličarstvo 1
Maksimalni nivo: 20

Omogućauje treniranje i unapređenje strijelaca. Svaki nivo vojarne povećava kapacitet treniranja.

Jedinice koje se mogu trenirati su:
- Laki strijelac
- Teški strijelac
- Elitni strijelac

Strijelac (vrsta vojne jedinice)  

Pješadijske jedinica koje imaju dodatne napade na početku bitke te su odlične branitelje utvrde dok se nalaze u garnizonu. Svi strijelci su mogu napadati neprijatelja iz daljine, ali imaju ograničeno streljivo. Tijekom juriša na utvrdu oni mogu napadati jedinice u garnizonu branitelja.

Strijelci su ranjivi protiv mačevaoca i konjice.

Svi strijelci su dalekometne jedinice.
Svi strijelci su pješadijske jedinice.
Svi strijelci imaju prioritet raspoređivanja u liniji strijelaca.
Svi strijelci se treniraju u streljanama.

Opće karakteristike jedinica:

+ Dalekometne
+ Povoljna pozicija
+ Suzbijanje paljbe
+ Kiša strijela
 
- Ranjivi protiv mačevaoce
- Ranjivi protiv konjice
- Mana prilikom borbe prsa u prsa
- Protupješačke jedinice
- Slab moral
- Tobolac

Vrste strijelaca:

- Laki strijelac
- Teški strijelac
- Elitni strijelac

Za više informacija o strijelcima, kliknite ovdje.

Stručnjak za opsadu  

Vještina dostupna generalu prilikom napredovanja. Povećava limit opsadnih strojeva koji mogu napadati utvrdu istovremeno. Nivo 1: +2% na limit; Nivo 2: +4% na limit; Nivo 3: +6% na limit; Nivo 4: +10% na limit; Nivo 5: +15% na limit.

Stručnjak za transport  

Vještina koja je dostupna vladaru nakon podizanja nivoa guvernera. Povećava kapacitet transportnih stanica u svim posjedima. Nivo 1: +5% na kapacitet; Nivo 2: +10% na kapacitet; Nivo 3: +15% na kapacitet; Nivo 4: +20% na kapacitet; Nivo 5: +30% na kapacitet.

Sveučilište  

Simbol znanja i prosvjećenja zajedno sa Vojnim sveučilištem i Akademijom znanosti. Sveučilište je građevina dostupna samo u prijestolnici i u njemu se razvijaju sva ekonomska istraživanja. Smanjuje vrijeme istraživanja za 0.5 puta od osnovnog vremena i cijenu za 0.02 puta po nivou. Nivo 25 omogućava izgradnju Akademije znanosti

Svijet  

Svijet - mjesto gdje se odvija sezona. Jedino igrači iz istog svijeta mogu međusobno djelovati.

Svjetsko prvenstvo  

Imperia Online Svjetsko prvenstvo je najveći turnir u igri i najiščekivaniji događaj u godišnjem kalendaru. Kako bi osvojili najpoželjnije odlikovanje, timovi koji sudjeluju, moraju biti dobro pripremljeni, posvećeni i sposobni razviti prikladnu strategiju koja će ih odvesti do vrha. Turnir je podijeljen u 3 dijela: kvalifikacije, grupna faza i finale.

Kvalifikacije

Igrači se natječu samo protiv igrača iz vlastite zemlje, tj. svaka zemlja ima zasebno rangiranje. Maksimalan broj provincija koje igrač može posjedovati je 9: prijestolnica + 8 pripojenih provincija; igrač ne smije pripajati provincije i vazale van svoje ekskluzivne zone. Napadi među igračima su zabranjeni. Na igrače se šalju računalno generirani napadi (valovi) u određenom vremenskom periodu. Svaki val udara prema rasporedu u određeno vrijeme. Raspored valova je dostupan svim sudionicima u igri. Snaga napadačke vojske ovisi o ekonomskim bodovima igrača - što više ekonomskih bodova ima igrač, to je jača napadačka vojska. Jedinice nomada nemaju kapacitet nošenja te odnose sve resurse prilikom opsade utvrde. Ako napadačka vojska pobijedi u napadu na utvrdu, sve građevine igrača padaju za jedan nivo i igrač gubi ekonomske bodove za nivoe građevina. Za svaku uspješnu obranu igrač prima ratni prihod u iznosu od 50% uništene neprijateljske vojske u zlatnom ekvivalentu, podijeljeno jednako između resursa drvo i željezo. Igrači plasirani među najboljih 30 igrača, mogu sudjelovati na Svjetskom prvenstvu i biti dio nacionalnog tima zemlje iz koje su se registrirali.

Grupna faza

Sve zemlje koje su uspjele registrirati najmanje 5 računa u Kvalifikacijama, formiraju nacionalne timove koji su podijeljeni u 9 skupina. Svaki nacionalni tim čini savez sa imenom zemlje koju predstavlja. Svaki tim se natječe protiv ostalih timova u svojoj grupi kako bi dobio šansu igrati u finalu Svjetskog prvenstva. Globalna mapa je zajednička za sve timove i podijeljena je u devet kvadranata. Svaka skupina je smještena u posebnom kvadrantu te može napadati, špijunirati i osvajati samo u tom kvadrantu, ali može vidjeti ostale grupe na mapi. U svakom kvadrantu se nalazi četiri dvorca saveza. U grupnoj fazi vođa i prvi časnik mogu predložiti članove za izbacivanje samo ako savez ima najmanje 20 članova. Izbačeni članovi napuštaju turnir i ne mogu igrati u drugom savezu. Savezi mogu zamijeniti članove u prvih nekoliko sati nakon početka grupne faze. Utjecaj dvoraca se povećava izgradnjom velikog hrama i povećanjem dometa ali utjecaj ne predstavlja postotak površine na globalnoj mapi koju dvorac posjeduje, već prikupljene bodove utjecaja. 1 račun/ekskluzivna zona/prijestolnica u dometu utjecaja dvorca donosi 1 bod utjecaja. Bodovno stanje se ažurira svakih nekoliko sati. Ako savez izgubi dvorac, stanje bodova ostaje nepromijenjeno. Osvajanje saveznih dvoraca je povezan s modulom "Odanost". Uspješni napadi na dvorac ne oduzimaju nivoe njegove utvrde, već oduzimaju bodove iz pokazatelja "Odanost". Svaki dvorac ima maksimalan broj bodova odanosti koji se određuje prema nivou utvrde u dvorcu. Jedini način za povećanje odanosti je kroz vrijeme. Prilikom svakog uspješnog napada na dvorac od strane nekog saveza, dvorac gubi određeni broj bodova odanosti. Broj oduzetih bodova ovisi o nivou saveznog istraživanja Osvajanje. Što je viši nivo ovog istraživanja, to se više bodova odanosti oduzima jednim napadom. Dvorac se smatrati osvojenim kada savez uspije smanjiti njegovu odanost do nule. Neovisni dvorci nemaju odanost. Neovisan dvorac se smatra osvojenim kada u njemu ostane manje od 1000 vojnih jedinica. Svi dvorci koji su pod kontrolom saveza, podliježu nomadskim napadima kroz određeni interval vremena. Dvorci mogu biti napadnuti istodobno od strane drugih saveza. Ako savez ne uspije odbiti napad nomada, automatski gubi dvorac. Prva tri tima po bodovima utjecaja iz svake skupine napreduju u finale. Timovi koji se nalaze na četvrtom mjestu u svih 9 skupina (posljednji po bodovima utjecaja u svojoj skupini ili sa najviše saveznih ekonomskih bodova u skupini, izuzev već plasiranih timova) uspoređuju se i nastavljaju tri tima s najviše bodova utjecaja.

Finale

Najboljih 30 timova iz grupne faze plasira se u finale gdje se nastavlja bitka za vrhovnu titulu - Prvaka Imperije Online. Pravila po kojima se odvija finale, ista su kao u grupnoj fazi s nekim iznimkama: razvoj svih računa i saveza počinje ponovno od 0 i svi timovi mogu pristupiti cijeloj mapi i svim dvorcima. U slučaju da su preostale rezerve, vođe i prvi časnik mogu predložiti članove za izbacivanje iz tima pod uvjetom da tim ima više od 20 članova. Borba za utjecaj se odvija na teritoriju cijele mape te domet utjecaja dvoraca, podjela utjecaja i ažuriranje bodova se računa za svaki od 36 saveznih dvoraca. Pobjednik je tim koji osvoji najviše bodova utjecaja, a dobitnici srebrnih i brončanih medalja su timovi koji završe na drugom i trećem mjestu po bodovima utjecaja.

Nagrade

Pobjednički tim na Svjetskom prvenstvu osvaja dijamante a njegovo ime se ugravira na srebrnoj pločici koja se nalazi na Pokalu jedinog. Svi igrači iz timova rangiranih na prva tri mjesta, dobivaju posebne medalje.

Više informacija i cjelovita pravila Svjetskog prvenstva možete pronaći ovdje.