Θαύματα  

16 ειδικά κτήρια, τα οποία μπορούν να είναι χτισμένα από όλους τους παίκτες, που έχουν φτάσει το 25ο (εικοστό πέμπτο) επίπεδο της Αρχιτεκτονικής. Για πλήρες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Θεραπευτήριο  

Το κτήριο στο οποίο ο παίκτης μπορεί να ανακτήσει τις χαμένες μονάδες του στη μάχη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Θεραπευτήριο διαβάζετε εδώ.

Θεραπευτής επιστήμονας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει το όριο αποκατεστημένων μονάδων ύστερα από μια μάχη: Επίπεδο 1: +1% όριο· Επίπεδο 2: +2% όριο· Επίπεδο 3: +3% όριο· Επίπεδο 4: +4% όριο· Επίπεδο 5: +6% όριο

Θεραπευτής στο πεδίο  

Δεξιότητα η οποία γίνεται διαθέσιμη όταν ανεβαίνετε επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την Αποκατάσταση των μονάδων. Επίπεδο 1: +2% Αποκατάσταση· Επίπεδο 2: +4% Αποκατάσταση· Επίπεδο 3: +6% Αποκατάσταση· Επίπεδο 4: +8% Αποκατάσταση· Επίπεδο 5: +12% Αποκατάσταση

Θετικό ισοζύγιο χρυσού  

Όταν η αξία του εισοδήματος είναι υψηλότερη από τα έξοδα και η παραγωγή χρυσού συνεχίζει να αυξάνεται.

Θωράκιση  

Μια έρευνα, η οποία βελτιώνει τους πόντους ζημίας όλων των μονάδων (χωρίς τις πολιορκητικές μηχανές). +5% καθώς το μέγιστο επίπεδο που έχει επιρροή είναι 50 (σύνολο προσωπικών και συμμαχικών επιπέδων).