Iné správy  

Správa, ktorá poskytuje operatívnu informáciu ohľadne výsledkov nedávnych činností, každodenných rutinných udalostí, alebo upozorňuje hráča o dátume vypršania platnosti, začiatku alebo konca obmedzeného termínu, alebo o hocijakom systémovom detajly, o ktorom hráč musí byť informovaný. Operatívne správy sa vždy dostávajú v žltej obálke, ale keďže ich je niekoľko druhov, každá z nich má inú etiketu v podmenu Systémové v menu Správy, ako následuje:
- Mobilizácia armád – správa, ktorá informuje o automatickom mobilizovaní ročníkov vojakov vo výcviku.
- Slávnosti– správa, ktorá informuje o aktivácii slávnosti s postupným účinkom, ktorý sa platí s diamantami ako aj množstvo diamantov, ktoré za túto službu boli zobraté.
- Expanzia – správa, ktorá informuje o novej anektovanej provincii, novej založenej kolónii, vojenskom alebo obchodnom objekte .
- Premium – správa, ktorá upozorňuje o aktivácii alebo vypršaní Premiumu.
- Príchod armády - správa, ktorá informuje ohľadne príchodu armády po misii.
- Slávni ľudia - správa ohľadne neúspešnej špionáži dynastického príbuzného; narodených slávnych ľudí; smrti slávneho človeka; ponúk pre aristokratov atd.
- Darčeky - správy, ktoré informujú ohľadne obdržaného darčeku počas poradia darčekov alebo automaticky otvorené darčeky.

Obchod  

Výskum, ktorý zvyšuje obchodný potenciál všetkých majetkov. Každá úroveň zvyšuje o 2%. Obchod znižuje dobu na výskum Trhových vzťahov, Obchodnej logistiky a Obchodnej Administrácie.

Obchodná administrácia  

Výskum, ktorý zvyšuje počet obchodných objektov, ktoré môžete založiť na Globálnej mape. Každá úroveú dovoľuje založenie ešte jedného obchodného objektu.

Obchodná bilancia  

Číselný súhrn histórie transferu zlata - vykonané prenosy a obdržané zlato. Keď nie je odoslané ani obdržané zlato obchodná bilancia je 0, každé odoslané množstvo sa odpočítava a každé obdržané sa pripočítava k súčasnej obchodnej bilancii.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne obchodnej bilancie kliknite tu.

Obchodná cesta  

Budova, ktorá sa buduje v kolóniách a obchodných objektoch. Hrá tú istú úlohu ako imperiálne cesty medzi anektovanými provinciami. Zvyšuje obchodný potenciál majetku o 10%.

Obchodná logistika  

Výskum, ktorý zvyšuje vzdialenosť od Ríše, na ktorej môže byť založený obchodný objekt. 1-vá úroveň poskytuje vzdialenosť 20 Imperiánskych míľ z Hlavného mesta. Každá úroveň je o 8% efektívnejšia než predchádzajúca a pridáva ešte 5 míľ k rádiusu.

Obchodná provízia  

Predajná provízia strhnutá len keď je ponuka predaná. Základná obchodná provízia je 40%, ale môže byť znížená o 2% na úroveň výskumu Trhové vzťahy.

Obchodná tolerancia  

Zvlášnosť Trhu. Dovoľuje užívateľovi manuálne nastaviť (menu Trh >> podmenu nastavenie Trhu) rozdiel medzi cenami potenciálne zakúpenej ponuky a súčasnej ponuky bez toho, aby sa otvorilo upozorňujúce okno o zmene ceny. Tento rozdiel môže byť od 1% do 50%, alebo môže byť nastavená na zakúpenie hocijakej ponuky bez ohľadu na cenu. Čím je vyššie percento obchodnej tolerancie, tým je väčšia šanca zakúpiť drahšiu ponuku.

Napríklad: Ak súčasna najnižšia cena železa je 2 a vaša obchodná tolerancia je prednastavená na 10%, budete kupovať železo bez prerušenia na cenu do 2.2 zlata bez toho, aby ste bol upozornený systémom o zmene ceny. Ak nastavíte toleranciu na 1%, keď cena železa je nad 2.02, kým ešte stále nakupujete, systém vás hneď bude informovať.

Obchodník so surovinami  

Zručnosť, ktorá je k dispozicii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje kapacitu Trhu. Úroveň 1: +10% kapacita ; Úroveň 2: +20% kapacita; Úroveň 3: +30% kapacita; Úroveň 4: +40% kapacita; Úroveň 5: +60% kapacita

Obchodný objekt  

Majetok na Globálnej mape, ktorý obsadzuje 1 bod (1x1 IM) a môže byť založený na teréne so špeciálnou surovinou mimo výlučnej zóny. Môže susediť s obchodným objektom iného hráča, kolóniou, vojenským objektom alebo vazalom. Nemôže byť postavený hneď vedľa ríše iného hráča. Prémia zo špeciálnej suroviny ovplyvňuje celú ríšu. Vybudovanie budovy obchodná cesta tiež poskytuje dodatočné zlato z obchodného potenciálu.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne obchodných objektov stlačte here.

Obchodný potenciál  

Abstraktná miera, ktorá určuje možnosť, aby majetok získal dodatočné zlato, ktoré sa ukladá priamo do pokladnice. Pri anektovaných provinciách potenciál sa vypočitava na základe počtu obyvateľstva dvoch susedných provincií a menej osídlený majetok určuje potenciál. Čím je viac dedinčanov, tým väčší je potenciál. Nemôžete využiť obchodný potenciál bez toho, aby ste vybudovali imperiálne cesty medzi provinciami. Každá úroveň imperiálnej cesty poskytuje 10% použitia potenciálu (menej osídleného majetku). Kolónie nasledujú ten istý princíp, len musíte vybudovať obchodnú cestu, aby ste mohli použiť ich potenciál.

Potenciál obchodných objektov záleži na druhu špeciálnej suroviny, na ktorej sú založené.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Obchodného potenciálu stlačte tu.

Obliehací stroj (druh Bojovej jednotky)  

Obliehacie stroje sú špeciálne Bojové jednotky, ktorých základná funkcia je ničiť nepriateľské Pevnosti alebo ničiť nepriateľské Obliehacie stroje. V závislosti od miesta na bojovom poli, Obliehacie stroje môžu byť druhu Katapult alebo Delostrelecké.

Obliehacím strojom najlepšie odporujú Ballisti.

Všetky Obliehacie stroje sa budujú v budove Dielňa na Obliehacie stroje.

Všeobecné schopnosti jednotiek:
+ Výpočet

Súčasné Obliehacie stroje sú:
- Baranidlo
- Katapult
- Ballista
- Trebuchet

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Obliehacích strojov stlačte tu.

Obliehacie zlepšenia  

Vojenský výskum, ktorý dáva +3% k útoku a životných bodov obliehacích strojov. Umožňuje výcvik elitnejších jednotiek.
Maximálna úroveň, ktorá sa berie do úvahy - 50 (dohromady osobné úrovne a úrovne aliancie).

Obliehanie pevnosti  

Uskutočňuje sa po úspešnej pre útočníka Poľnej bitke. Ak nie je nasadená pred stenami pevnostné steny žiadna ochranná poľná armáda, sa uskutočňuje bitka na obliehanie pevnosti, pri ktorej útočiaci vojaci sa budú snažiť prekonať nepriateľské Pevnostné steny a pokračovať k bitke s garnizónou (ak sú jednotky v garnizóne). Úspešné obliehanie pevnosti plieni toľko surovín, koľko nosnosti majú odoslané na misiu vojenské jednotky a zásobovacie vozy.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne bitky na Obliehanie pevnosti kliknite tu a tu.

Obnova  

Percentá stratených jednotiek, ktoré hráč obnoví po bitke. Základné percento na obnovenie môže byť zvýšené s úrovňami Vojenskej medicíny.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne obnovenia kliknite tu.

Obranca  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Morálku armády v obrane. Úroveň 1: +2 Morálka; Úroveň 2: +4 Morálka; Úroveň 3: +6 Morálka; Úroveň 4: +8 Morálka; Úroveň 5: +12 Morálka

Obranca civilistov  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje počet chráneného obyvateľstva. Úroveň 1: +10% kapacita; Úroveň 2: +20% kapacita; Úroveň 3: +30% kapacita; Úroveň 4: +40% kapacita; Úroveň 5: +60% kapacita

Obranca surovín  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje množstvo chránených surovín. Úroveň 1: +10% kapacita; Úroveň 2: +20% kapacita; Úroveň 3: +30% kapacita; Úroveň 4: +40% kapacita; Úroveň 5: +80% kapacita

Obranný taktik  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Generálom pri zvýšení úrovne. Zvyšuje Útok všetkých jednotiek v obrannej armáde. Úroveň 1: +1% Útok; Úroveň 2: +2% Útok; Úroveň 3: +4% Útok; Úroveň 4: +6% Útok ; Úroveň 5: +10% Útok;

Obyčajný člen  

Spojenec, ktorý nemá špeciálne práva v aliancii a nemá špeciálne prémie.

Obyčajný terén  

Terén v kolónii bez prémie. Neposkytuje žiadne špeciálne práva pre svojho zakladateľa, ale kvôli tomu, že útoky mimo rozsahu na ňu х5 sú zakázané a tie, ktoré sú mimo rozsahu х2 spôsobujú útočiacemu straty morálky, česti a parametre útoku, na základe tých istých pravidiel normálneho útoku, zabezpečuje pomerný pokoj vládcu.

Obyvateľstvo  

Pracovná a ozbrojená sila v Imperia Online.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne obyvateľstva kliknite tu.

Ochrana navráteného Cisára  

Ochrana, ktorú každý hráč, ktorý sa vrátil do svojej Ríše po svojej neprítomnosti najmenej 2 týždne dostáva automaticky po prihlásení do svojho účtu. Trvá 48 hodín a zakazuje útoky z a na Ríšu.

Odkaz na pozvanie kamarátov  

Odkaz na pozvanie priateľov, ktorí chcú hrať spolu s vami v tom istom svete, ktorý sa nachádza v podmenu Informácia o účte v menu Nastavenia. V Imperia Online odkaz nie je k dispozícii v Mega Blitz svete ako aj v svetoch, v ktorých začala súťaž Páni sveta.

Odvolať  

Predpokladá, že armáda v obrane nebojuje ak je zaútočené na administratívnu jednotku. Ústup je k dispozícii pre všetky druhy bitiek, ale len vo vojenských objektoch.

Okamžitá imperiálna doprava  

Možnosť, dostupná pre všetkých hráčov, Premium a obyčajní, ktorá vykladá transportné misie medzi provinciami, kolóniami obchodnými a vojenskými objektami okamžite bez toho, aby čakal. Okamžitá doprava je dostupná len v mierových časoch. Vládca ju nemôže používať keď je pod útokom.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Okamžitá kolonizácia  

Možnosť, ktorá okamžite ukončuje cestovanie kolonizátorov do želaného koloniálneho terénu za 3 diamanty na hodinu pokiaľ vaša ríša nie je pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Okamžité budovanie  

Umožňuje vybudovanie okamžite a dovoľuje začať využívať budovu okamžite. Možnosť sa platí s diamantami a je platná len pre budovy, ktorým zostáva menej ako 24 hodín výstavby. Jedna hodina stavby vyžaduje 170 diamantov. Táto možnosť nie je k dispozícii kým je Ríša pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Okamžitý koloniálny prenos  

Možnosť, ktorá vykladá pohybujúce sa zásobovacie vozy, ktoré prevážajú suroviny, alebo len cestujú do, od a medzi kolóniami okamžite, pokiaľ vaša ríša nie je pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Okamžitý príchod  

Možnosť dostupná pre všetkých hráčov, Premium a obyčajní, ktorá vykladá pohybovaciu sa armádu medzi anektovanými provinciami okamžite bez toho, aby čakali. Okamžitý príchod je dostupný len v mierových časoch. Vládca ju nemôže používať keď je pod útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Okamžitý útok  

Okamžité vykonanie bitky proti nezávislému mestu vo vašej výlučnej zóne. Táto možnosť vyžaduje 1 diamant za každú bitku a predpokladá, že armáda dosiahne cieľ, bude bojovať a hneď sa vráti naspäť. Okamžitý útok nie je k dispozícii keď ríša je pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Okamžitý výcvik  

Okamžité dokončenie výcviku jednotiek. Ak počet jednotiek vo výcviku a súčasných vlastných vojakov je pod 5000, môžete možnosť použiť zadarmo. Inak táto možnosť sa platí s diamantami. Len prvá výcviková skupina vo fronte v jednej provincii a jednej kasárni môže byť vycvičená okamžite. Každá výcviková skupina pod 6 zostávajúcich hodín vyžaduje 1 diamant. Okamžitý výcvik jednej výcvikovej skupiny predpokladá prepočítanie zostávajúceho času ostatných skupín vo fronte. Okamžitý výcvik nie je k dispozícii kým ríša je pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Okamžitý výskum  

Skoršie ukončenie výskumu. Táto možnosť sa platí s diamantami a je platná len pre výskumy so zostávajúcimi 6 hodinami*. Jedna hodina výskumu vyžaduje tri diamanty. Táto možnosť nie je k dispozícii keď je ríša pod nepriateľským útokom**.

* To je základný limit. Čím je vyšší rozvoj, čisté body a počet minutých diamantov na okamžitý výskum, tým je väčší limit.

**Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Optimálny príjem  

Tlačidlo, ktoré sa nachádza v menu "Prenajať pracovníkov vo všetkých provinciách". Prenajíma celé obyvateľstvo predovšetkým, aby vyrábalo suroviny s najväčšou prémiou; ak sú prémie rovnaké, obyvateľstvo sa prenajíma, aby najskôr vyrábalo železo, potom kameň a nakoniec drevo.

Opustená ríša  

Ríša, ktorá patrí neaktívnemu hráčovi, ktorí sa neprihlásil do svojho účtu viac ako 168 hodín. Opustené ríše sú rozdelené do dvoch druhov: stále vyrábajúce suroviny, označené s truhlicou plnou zlata, a klesajúce ríše, označené prázdnou truhlicou. Všetky opustené ríše, ktoré stále vyrábajú sa stávajú klesajúce po 168 hodín neaktívnosti. Klesajúce opustené ríše už nevyrábajú suroviny.
Doba trvania cesty do opustenej ríše nemôže byť menej ako 2.5 minút.
Nie sú obmedzenia rozsahu čistých bodov pre útoky na opustené ríše. Vojenské body a/alebo česť, ale sa nerozdávajú za žiadnych okolností.
To že je ríša opustená, v žiadnom prípade neznamená, že by bolo zbytočné sa do nej vrátiť v určitom okamihu. Každý hráč, ktorý sa vrátil do svojej Ríše po neprítomnosti viac ako 2 týždne, dostáva nasledujúce bohaté dary, aby ľahko mohol pokračovať svoj rozvoj tam, kde prestal:
- všetky zničené pevnosti sú automaticky opravené;
- všetky súčasne hodnoty Šťastia sú nastavené na maximum;
- Ríša je pod 'Ochranou navráteného Cisára', čo znamená, že na vás nemôže nikto útočiť a tiež nemôžete útočiť na iných hráčov v nasledujúcich 48 hodinách;
- máte jedinečné právo získať 48 hodinovú produkciu vašej Ríše zadarmo.

Opýtajte sa hráča  

Miesto, kde hráči môžu oznamovať chyby, zlyhania, pýtať sa rôzne otázky a vyjasniť rôzne obavy.

Oslobodené obyvateľstvo  

Oslobodené obyvateľstvo sa dáva ako odmena pre víťazstvo nad Barbarským táborom Otrokárov. Objaví sa v Pokladni a môže byť obdržané okamžite alebo neskôr.
Keď sa rozhodnete dostať Oslobodené obyvateľstvo, ono bude pridané k Miestnemu obyvateľstvu vášho súčasne zvoleného majetku.

Osobná správa  

Správa, odoslaná jednotlivému hráčovi. Osobné správy prichádzajú v zelenej obálke a ukladajú sa do podmenu Osobné v menu Správy. Korešpondencia medzi odosielateľom a príjemcom sa ukazuje chronologicky zobrazená po kliknutí na meno odosielateľa v podmenu Osobné - najstaršia správa sa nachádza v dolnej časti okna a najnovšie - v hornej. Správy staršie ako 2 týždne sa automaticky vymažú.

Otrokári  

Barbarský Kmeň.
Otrokári sú kočovnícky národ, ktorý hľadá a chytá bezbranné obyvateľstvo na územiach, cez ktoré prechádzajú. Potom ich používajú ako otrokov alebo ich predávajú iným bezohľadným 'civilizovaným' obchodníkom.
Otrokári majú zloženie armády orientované na prekvapujúce útoky a prenasledovanie s malým množstvom Pechoty a veľkým množstvom Kavalérie.
Odmena za víťazstvo nad Otrokármi je surovina a Oslobodené obyvateľstvo.