Wachtmeester  

Militaire rang voor een speler met 1 500-2 999 militaire punten.

Wachtrij  

Een optie die extra plaatsen verleent voor investering van grondstoffen. Er zijn wachtrijen voor gebouwen, Technologieën en leger.

Wachtrij voor gebouwen  

Spelers kunnen tot 4 gebouwen (economische en militaire wachtrijen worden apart geteld) toevoegen aan een wachtrij en ze zullen automatisch achter elkaar worden uitgevoerd. Alle gebouwen in de wachtrij, behalve het eerste, staan in wachtmodus - hun timers zijn bevroren en de tijd begint te lopen zodra ze de eerste plaats in de wachtrij bereiken. Een gebouw in afwachting kan worden verplaatst naar de eerste plaats in de wachtrij. De voortgang van het naar een lagere plaats in de wachtrij verplaatste gebouw wordt niet geannuleerd, maar slechts op pauze gezet. Alle gebouwen in afwachting kunnen worden geannuleerd, waarbij 50% van de geïnvesteerde grondstoffen wordt teruggegeven. Er kan meer dan één niveau van hetzelfde gebouw in één wachtrij worden besteld, maar alleen het laatst bestelde gebouw kan worden geannuleerd. Elk gebouw met een resterende tijd van minder dan 12 uur kan onmiddellijk voltooid worden in ruil voor diamanten.

NB! De wachtrij voor gebouwen en de annulatie van een gebouw zijn niet beschikbaar wanneer er een aanval wordt uitgevoerd op het Rijk*. Het verplaatsen van gebouwen in de wachtrij is een optie die enkel beschikbaar is voor accounts met accountniveau 7 of hoger.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Wachtrij voor legers  

Het toevoegen van trainingsgroepen aan een wachtrij indien de speler geen vrije plaatsen meer heeft in de kazerne, maar nog steeds vrije groepen heeft, toegestaan ​​door het niveau van Militaire doctrine. De groepen worden na elkaar getraind. Als u beschikt over genoeg grondstoffen en bevolking kunt u al uw resterende vrije groepen in een keer rekruteren en/of upgraden , maar vergeet niet dat ze nog steeds in de wachtrij worden geplaatst. De eerste trainingsgroep van de wachtrij in dezelfde provincie en dezelfde kazerne kan onmiddellijk getraind worden in ruil voor diamanten. Elke groep met minder dan 6 resterende uren kost 170 diamanten. Het onmiddellijk trainen van een groep impliceert een herberekening van de resterende tijd van de andere groepen in de wachtrij.

NB! De wachtrij voor legers is niet beschikbaar wanneer het Rijk wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Wachtrij voor onderzoeken  

Spelers kunnen tot 4 Technologieën (4 economische en 4 militaire) aan een wachtrij) toevoegen, en ze zullen automatisch achter elkaar worden uitgevoerd. Alle Technologieën in de wachtrij, behalve de eerste, staan in wachtmodus - hun timers zijn bevroren en de tijd begint te lopen zodra ze de eerste plaats in de wachtrij bereiken. Een Technologie in afwachting kan worden verplaatst naar de eerste plaats in de wachtrij. De ontwikkeling van de naar een lagere plaats in de wachtrij verplaatste Technologieën wordt niet geannuleerd, maar slechts op pauze gezet. Alle in ontwikkeling zijnde Technologieën kunnen worden geannuleerd, waarbij 50% van de geïnvesteerde grondstoffen wordt teruggegeven. Er kan meer dan één niveau van dezelfde Technologie in één wachtrij worden besteld, maar alleen de laatst bestelde technologie kan worden geannuleerd. Elke Technologie met een resterende onderzoekstijd van minder dan 3 uur kan onmiddellijk voltooid worden in ruil voor diamanten.

NB! De wachtrij voor technologieën en de annulatie van een Technologie zijn niet beschikbaar wanneer er een aanval op het Rijk wordt uitgevoerd*. Het verplaatsen van Technologieën in de wachtrij is een optie die enkel beschikbaar is voor accounts met accountniveau 7 of hoger.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Wederzijdse alliantiehulp  

Op voorwaarde dat u lid bent van een alliantie, kunt u uw bondgenoten een keer per uur vragen om u te helpen bij een sneller(e) bouw/onderzoek van 1 momenteel aan de gang zijnd(e) gebouw of technologie. Elk van uw bondgenoten kan de bouwtijd/onderzoekstijd van het gevraagde gebouw/de gevraagdetechnologie met 1 minuut verkorten. Wederzijdse hulp is beperkt tot de alliantie, zodat u geen spelers kunt helpen die niet in de alliantie zitten. De optie is te vinden in hetStadhuis.

Weerbericht  

Een in-game weersysteem, dat zowel positieve als negatieve bonussen toekent aan Rijken van spelers, die elke 24 uur veranderen. Zie [[economy#economy_205] voor meer informatie.

Weermuur  

Militair Gebouw.
Type: Plaatselijk, Bijgebouw, Defensieve Structuur
Vereisten: Vestingwerk 1, Militaire Architectuur 3, Fort 4
Maximaal Level: 1

Een bijgebouw van een Fort dat een bonus van 5% toevoegt aan de Raakpunten van het Fort.

Wanneer het Fort wordt uitgebouwd, gaat de Weermuur verloren. 50% van de voor de Weermuur gebruikte grondstoffen wordt afgetrokken van de kosten voor het volgende Fortlevel.


Klik hier voor meer informatie over de Weermuur.

Welkom terug-bescherming  

De bescherming die elke speler automatisch ontvangt bij het inloggen op zijn account als hij na een afwezigheid van minstens 2 weken is teruggekeerd naar zijn Rijk. Ze duurt 48 uur en verbiedt alle aanvallen op en door het Rijk.

Wereldbeker  

De Wereldbeker van Imperia Online is het grootste toernooi in het spel en het belangrijkste evenement op de jaarkalender. Om zich op de beste manier te kunnen onderscheiden, moeten de deelnemende teams goed voorbereid, toegewijd en in staat zijn om een geschikte strategie te ontwikkelen die hen naar de top leidt. Het toernooi is verdeeld in 3 delen: kwalificaties, groepsfase en finales.

Kwalificaties

Spelers spelen enkel tegen hun landgenoten, d.w.z. dat elk land zijn eigen klassement heeft. Het maximale aantal provincies dat elke speler kan hebben is 9: de hoofdstad + 8 geannexeerde provincies; spelers kunnen niet annexeren of tot vazal maken buiten hun exclusieve zone. Aanvallen tussen spelers zijn niet toegestaan. Door de computer gegenereerde aanvallen, golven genoemd, worden volgens een schema naar de spelers gestuurd. Het schema van alle golven is beschikbaar in het spel. De kracht van aanvallende legers varieert afhankelijk van de nettopunten van de aangevallen speler; spelers met een groter aantal nettopunten worden aangevallen door sterkere golven. Nomadeneenheden hebben geen draagvermogen; ze plunderen altijd alle grondstoffen tijdens een belegering. Als het aanvallende leger een fortbelegering wint, daalt het niveau van alle gebouwen van de speler met 1 en worden hun basisnettowaardepunten afgetrokken van de punten van de speler. Voor elke succesvolle defensieve overwinning ontvangt elke speler oorlogsinkomsten gelijk aan 50% van de vernietigde vijandelijke legers in goudequivalent, gelijk verdeeld tussen hout en ijzer. De klassering gebeurt enkel op basis van nettowaardepunten. Spelers in de top 30 hebben het recht om deel te nemen aan het WK-toernooi, als leden van het nationale team van het land waar ze zich hebben geregistreerd.

Groepsfase

Alle landen met ten minste 5 geregistreerde leden in de kwalificaties vormen nationale teams; nationale teams worden verdeeld over 9 groepen. Elk nationaal team wordt vertegenwoordigd door een alliantie met de naam van het betreffende land. Elk team concurreert met de rest van de teams in zijn groep om kans te maken op de finale. De wereldkaart is gemeenschappelijk voor alle teams en is verdeeld in 9 kwadranten. Elke groep wordt in een afzonderlijk kwadrant geplaatst. Teams van elke groep kunnen de hele wereldkaart overzien; ze kunnen echter alleen kastelen bespioneren, aanvallen en veroveren binnen de grenzen van hun eigen kwadrant. Er zijn 4 alliantiekastelen voor elk kwadrant. De Leider en de Eerste officier kunnen spelers voordragen voor verwijdering, als de alliantie minstens 20 leden heeft. Zodra een speler uit het toernooi wordt verwijderd, kan hij niet meer deelnemen in een andere alliantie. Allianties kunnen alleen binnen de eerste paar uur van de groepsfase leden wisselen voor reservespelers. Kastelen breiden hun invloedssfeer uit door de bouw van een Grote Tempel; hun invloed uit zich echter niet in een percentage bezet gebied op de kaart, maar in de accumulatie van invloedspunten. 1 account / Exclusief Gebied / Hoofdstad binnen de invloedssfeer van een Alliantiekasteel = 1 Invloedspunt.
Invloedspunten worden met de tijd geaccumuleerd. Als een Alliantie de controle over een van haar Alliantiekastelen verliest, behoudt het nog wel de tot dan toe geaccumuleerde Invloedspunten. De bezetting van een alliantiekasteel gebeurt via de loyaliteitsmodule. Succesvolle fortbelegeringen tegen een alliantiekasteel zullen de niveaus van zijn fort niet doen dalen, maar zullen wel punten van de loyaliteitsindicator wegnemen. Elk kasteel heeft een maximaal toegestane loyaliteit volgens zijn fortniveau. Loyaliteit neemt enkel toe door verloop van tijd. Wanneer een alliantie een succesvolle fortbelegering uitvoert tegen een kasteel, zal een zekere hoeveelheid loyaliteit van het kasteel worden afgenomen. De exacte hoeveelheid loyaliteit is afhankelijk van de alliantietechnologie genaamd Veroveraar. Hoe hoger het niveau, hoe meer loyaliteitspunten kunnen worden behaald in een enkele hit. Een kasteel wordt als ingenomen beschouwd wanneer een alliantie erin slaagt om zijn loyaliteit terug te brengen tot 0. De onafhankelijke kastelen hebben geen loyaliteit, een onafhankelijk kasteel wordt veroverd wanneer er minder dan 1000 militaire eenheden in achterblijven. Door allianties gecontroleerde kastelen worden van tijd tot tijd onderworpen aan in niveau oplopende nomadenaanvallen. De kastelen kunnen ook gelijktijdig door andere allianties worden aangevallen. Het niet afslaan van een nomadenaanval brengt ook automatisch het verlies van het kasteel met zich mee. Het Top 3-team van elke groep, wat betreft invloedspunten, gaat door naar de finales. De teams op de 4e plaats in de 9 klassementen (laatste wat betreft invloedspunten in hun groep of met de meeste alliantienettopunten in hun groep, naast de drie reeds geklasseerde winnaars) worden vergeleken en de 3 teams met de meeste invloedspunten gaan door.

Finales

De top 30-teams uit de Groepsfase kwalificeren zich voor de finales, waar ze de strijd voortzetten voor de ultieme titel - Kampioen van Imperia Online. De regels voor de finales zijn dezelfde als in de groepsfase, met uitzondering van het volgende: de ontwikkeling van alle accounts en allianties wordt gereset; teams hebben volledige toegang tot de hele kaart en alle 36 kastelen. Indien er reserves overblijven, kunnen de Leider en de Eerste officier leden voordragen voor verwijdering als de alliantie minstens 20 spelers heeft. De strijd om invloed vindt plaats op de hele kaart. Het invloedsbereik van de kastelen, de verdeling van invloed en het tellen van de punten worden voor elk van de 36 alliantiekastelen afzonderlijk berekend. De alliantie met de hoogste score van invloedspunten wordt de Kampioen. Allianties op de 2e en 3e plaats wat betreft invloedspunten krijgen zilveren en bronzen medailles.

Beloningen

Het Kampioensteam van de Wereldbeker krijgt diamanten. De naam van de winnende Alliantie wordt gegraveerd in een zilveren plaatje op de voet van de Beker van de Ene. Alle spelers van de Top 3-allianties krijgen ook speciale medailles.

Klik op here voor meer informatie en om de volledige regels van de Wereldbeker te lezen.

Werkers  

Bevolking die is tewerkgesteld in de mijnen om hout, ijzer of steen te produceren en belast wordt in goud.

Werkloze bevolking  

Bevolking die niet is tewerkgesteld in de mijnen, en dus geen grondstoffen produceert, noch belastingen betaalt.

Wetenschapsofficier  

De positie in de alliantie die belast is met de Alliantietechnologieën. Speciale bonus - 20% sneller onderzoek, maar de werkelijke omvang is afhankelijk van de loyaliteitsstatus.

Klik op here voor meer informatie over de rechten en voordelen van de wetenschapsofficier.

Wijziging van gebruikersnaam  

Een optie die beschikbaar is in Instellingen en waarmee u de gebruikersnaam van uw account kunt wijzigen voor de duur van het huidige seizoen in een gekozen speelwereld. De wijziging is mogelijk gedurende de eerste 3 dagen vanaf het begin van het seizoen in speelwerelden met snelheid x4 en gedurende 12 uur in speelwerelden met snelheid x10. Om ze te kunnen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- De nieuwe gebruikersnaam moet vrij zijn, d.w.z. er mag geen andere account zijn dat al met dezelfde naam is geregistreerd.
- De optie is betaald met diamanten.
- Een wijziging van de gebruikersnaam kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van de account. De optie is niet beschikbaar via de babysitmodule.
- De nieuwe gebruikersnaam moet worden goedgekeurd door de administratie. Hij wordt alleen zichtbaar in het spel als hij is goedgekeurd.
- Indien de gevraagde gebruikersnaam is afgewezen, worden de voor het verzenden van de aanvraag uitgegeven diamanten teruggestuurd naar het account en wordt de eigenaar op de hoogte gebracht door een bericht van Gamemaster.