Υλοτομείο  

Το κτήριο όπου παράγεται ξύλο. Κάθε επίπεδο αυξάνει τις ελεύθερες θέσεις εργασίας του υλοτομείου.

Υπερασπιστής  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει το Ηθικό του στρατού σε άμυνα. Επίπεδο 1: +2 Ηθικό· Επίπεδο 2: +4 Ηθικό· Επίπεδο 3: +6 Ηθικό· Επίπεδο 4: +8 Ηθικό· Επίπεδο 5: +12 Ηθικό

Υπερασπιστής πολιτών  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβείτε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει τη χωρητικότητα του προστατευόμενου άμαχου πληθυσμού, επιτρεπόμενη από το επίπεδο οχυρού. Επίπεδο 1: +10% άμαχος πληθυσμός· Επίπεδο 2: +20% άμαχος πληθυσμός· Επίπεδο 3: +30% άμαχος πληθυσμός· Επίπεδο 4: +40% άμαχος πληθυσμός· Επίπεδο 5: +60% άμαχος πληθυσμός

Υπερασπιστής πόρων  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβείτε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει τη χωρητικότητα των προστατευόμενων πόρων, επιτρεπόμενη από το επίπεδο οχυρού. Επίπεδο 1: +10% πόροι· Επίπεδο 2: +20% πόροι· Επίπεδο 3: +30% πόροι· Επίπεδο 4: +40% πόροι· Επίπεδο 5: +80% πόροι

Υπέρτατος έπαρχος  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει το επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει την Πείρα όλων των Επάρχων. Επίπεδο 1: +2% Πείρα· Επίπεδο 2: +4% Πείρα· Επίπεδο 3: +6% Πείρα· Επίπεδο 4: +10% Πείρα· Επίπεδο 5: +15% Πείρα

Υπέρτατος Στρατηγός  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει την πείρα όλων των Στρατηγών. Επίπεδο 1: +2% πείρα· Επίπεδο 2: +4% πείρα· Επίπεδο 3: +6% πείρα· Επίπεδο 4: +10% πείρα· Επίπεδο 5: +15% πείρα

Υπολοχαγός  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 22 500-34 999 στρατιωτικούς πόντους.

Υποστήριξη  

Παράμετρο των μονάδων, που διορίζει τον μισθό, που μια μονάδα απαιτεί ανά ώρα, για την ύπαρξή της στην δική σας αυτοκρατορία/αποικία ή στο δικό σας στρατιωτικό φυλάκιο ή για να συμμετέχει σε αποστολή. Αφαιρείται αυτόματα από το χρυσό διαθέσιμο στην πρωτεύουσα. Αν δεν έχετε χρυσό ή ο χρυσός σας δεν είναι αρκετός, ο στρατός θα παραχθεί αρνητικό χρυσό. Η φρουρά του οχυρού δεν απαιτεί υποστήριξη. Η υποστήριξη των ταξιδεύοντων στρατών είναι υψηλότερη από την κανονική. Η συντήρηση ενός στρατού σε αποστολή είναι υψηλότερη από την κανονική. Ενώ είναι σε αποστολή ο στρατός απαιτεί μια συντήρηση που είναι 1.2 φορές μεγαλύτερη από όταν είναι στην αυτοκρατορία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συντήρηση κάνετε κλικ εδώ και εδώ.

Υποστράτηγος  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 225 000-324 999 στρατιωτικούς πόντους.

Υποτελής  

Μια από τις διοικητικές μονάδες στον Παγκόσμιο χάρτη. Ο αριθμός πληθυσμού του υποτελή δε αυξάνεται αλλά μείνει σταθερό, εφόσον η επαρχία είναι προσαρτημένη. Οι Υποτελείς μόνο πληρώνουν φόρους, με τους οποίους φορολογείται όλο τον πληθυσμό εκεί. Ο φόρος πληρώνεται μόνο σε χρυσό και επηρεάζει την Ευτυχία με τον ίδιο τρόπο, όπως και στις προσαρτημένες επαρχίες και στις αποικίες. Για την μετατροπή σε υποτελή απαιτείται τουλάχιστον ένα επίπεδο Κεντρικής εξουσίας. Για να αφαιρεθεί έναν υποτελή, πρέπει να τον προσαρτήσετε, και αυτό απαιτεί ένα ελεύθερο επίπεδο Αποικιοκρατίας και μεγίστη Ευτυχία στο αντίστοιχο υποτελή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υποτελείς, πατήστε εδώ.

Υποχώρηση  

Διαταγή, που μπορεί να είναι βγαλμένη σε στρατό τοποθετημένο σ'ένα Στρατιωτικό φυλάκιο. Σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης εναντίον του στρατιωτικού φυλακίου, τα στρατεύματα σε υποχώρηση δεν θα συμμετέχουν στη μάχη.