زبان  

امپراطوران آنلاین به 30 زبان ترجمه شده است. زبان مورد نظر می تواند از منوی زبان در گوشه سمت راست پایین نقشه روستا با انتخاب پرچم مربوط به هر کشور تنظیم شود.

زره  

تحقیقی که تمام نقاط ضربه پذیری واحدها (به غیر از موتورهای محاصره) را ارتقاء می دهد. ببا افزایش هر سطح 5+% امتیاز بدست می آید. حداکثر سطح محاسبه شده برای اکانت 50 می باشد (مجموع سطوح اتحاد و سطوح فردی).

زره پوش  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان پیاده نظام
پیش نیازها: حمله تن به تناصول نظامیمتمرکزسازی 11، تمرین نظامی 15، زره 18

• نوع: تن به تن، پیاده نظام، نیزه داران
• اولویت استقرار: مرکز (خط مقدم)

+ نیزه های بلند: قدرت حمله × 2 در مقابل سواره نظام
+ دیوار نیزه: این واحد هنگام حمله پاداش سواره نظام را مصون نگه می دارد
+ شتاب: قدرت حمله این واحد در دور اول مبارزه x 1.2 افزایش می یابد
+ قدرت در تعداد: به ازای هر 1000 زره پوش، آنها +0.5% برای حمله و نقاط ضربه پذیری دریافت می کنند. (حداکثر. 100%)

- آسیب پذیر در مقابل کمانداران: در برابر این واحد قدرت حمله همه کمانداران افزایش می یابد
- معایب دست به دست: قدرت حمله × 0.5 در مقابل شمشیرزنان
- نیروی سنگین: این واحد زمان جنگ در یک جناح متحمل جریمه هایی می شود - قدرت حمله x 0.8 ، نقاط ضربه پذیری x 0.8
- روحیه تهاجمی: اگر درون قلعه مستقر شوند، در طول غارت قلعه متحمل جریمه هایی می شوند - قدرت حمله x 0.5

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

زمانهای صلح آمیز  

بدون جنگ یا بدون حمله.

زمین  

هر نقطه ای روی نقشه سراسری که می تواند برای بنیان واحدهای اجرایی متفاوت یا موضوعاتی که در حال حاضر در آن موجودند بکار برده شود و می توانند تسخیر شوند. یک زمین می تواند خنثی باشد یا می تواند تعدیل کننده های متفاوت، پاداش یا تاثیر منفی بر اساس نوع آن زمین سفارش دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره نوع زمین و تاثیر آنها اینجا کلیک کنید.

زمین ایالت  

زمینهایی که در آن ایالات ضمیمه شده واقع شده است - بر اساس شرایط جغرافیایی به شش نوع تقسیم می شوند. هر نوع، تعدیل کننده های متفاوتی را روی تولید منابع، حمله، دفاع، پارامتر حمله واحدها وغیره اعمال می کنند.

برای اطلاعات بیشتر درباره مشخصات زمینهای ایالات اینجا کلیک کنید.

زمین با منبع خاص  

پاداش زمینها برای مستعمرات یا ایستگاههای تجاری که بطور تصادفی سر تا سر نقشه سراسری پخش می شوند. به آنها پاداشهای متفاوت با تاثیر سراسری روی همه امپراطوری داده می شود. حملات بر مستعمرات یا ایستگاههای تجاری بنیان شده روی زمینها با منابع خاص برای محدوده ارزش خالص امتیازات محدودیت ندارند و متعاقبا مهاجم روحیه و افتخاراز دست نمی دهد و مجازاتهای حمله بر او اعمال نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره منابع خاص و پاداشها اینجا کلیک کنید.

زمین مستعمره  

نوع یک نقطه مشخص روی نقشه سراسری که یک مستعمره بنیان می شود. زمینهای مستعمره می توانند توسط تعدیل کننده ها نقاط آزادی روی نقشه بشوند البته به نوع زمین یا پاداش سراسری زمینهای منابع خاص بستگی دارد.

زمینهای معمولی  

زمین بدون پاداش مستعمره. هیچ گونه امتیازی برای موسس ندارد اما، بدلیل اینکه حملات خارج از محدوده x5 در روی آن غیر ممکن است و آن دسته از حملات خارج از محدوده x2 باعث می شوند که مهاجم روحیه، افتخار و پارامتر حمله خود را از دست بدهد، همراه با قوانین مشابه در حملات معمولی، به فرمانروا اطمینان آرامش می دهد.

زندان سنگی  

یک رویداد سراسری در قلمروهای امپراطوران آنلاین. برای اطلاعات بیشتر درباره رویدادهای سراسری اینجا را بخوانید.