Laag belastingtarief  

Derde belastingniveau. 150 goud voor 100 werkers per uur. Kost 15 Tevredenheid per 24 uur.

Lange afstand (Type legereenheid)  

Lange-afstandseenheden kunnen de vijand vanop afstand Aanvallen. Behalve dat ze in het gevecht kunnen schieten zonder te moeten vrezen voor vergelding, kunnen Lange-afstandseenheden ook bijkomende salvo's afschieten voor de man-tegen-mangevechten beginnen. In een gevecht kunnen Lange-afstandseenheden worden opgesteld in zowel de Boogschutterslinie als de Artillerielinie, afhankelijk van hun Prioritaire opstelling.
Wanneer ze in man-tegen-mangevechten worden aangevallen door de vijand, lijden Lange-afstandseenheden meestal verliezen.

De op dit moment bestaande Lange-afstandseenheden zijn:


- Lichte Boogschutter
- Zware Boogschutter
- Eliteboogschutter
- Katapult
- Ballista
- Slingerblijde

Leger veilig  

Het leger op een lange-afstandsmissie sturen naar een ​​verlaten rijk (aanbevolen), een eigen verafgelegen kolonie (ook aanbevolen), een Rijk van een actieve speler of een verlaten Rijk gedurende de tijd dat u van plan bent om offline te zijn. De bedoeling is om het te behoeden voor vijandelijke aanvallen terwijl u weg bent. Voor u het Rijk verlaat om van uw welverdiende rust te genieten, kunt u het leger op reis sturen voor de exacte tijd die u van plan bent offline te zijn, waarbij u rekening dient te houden met de reistijd in beide richtingen. Op deze manier hoeft u geen extra goud uit te geven voor het onderhoud van een leger op een missie. Als u in uw Rijk een enorme hoeveelheid grondstoffen heeft opgeslagen die u niet in één keer kunt uitgeven, en u niet wil riskeren dat ze onbeschermd achterblijven, kunt u alle grondstoffen in de hoofdstad verzamelen en uw leger daar laten. Dit enkel indien u zeker bent dat niemand een leger heeft dat in staat is om het uwe te verslaan.
In Imperia Online is er ook een speciale optie genaamd Ontwijking, waarmee u uw leger voor de gewenste tijd kunt wegsturen zonder een specifiek doel te selecteren.

Leger verplaatsen  

Het sturen van eenheden van de ene provincie/kolonie/militaire post naar de andere. Er zijn twee manieren om het leger te verplaatsen: met de knoppen "Verplaats naar garnizoen" en "Verplaats naar veld". De eerste knop stuurt de geselecteerde eenheden in afnemende volgorde van onderhoud, en deze vullen automatisch de garnizoenen van de geselecteerde provincies/kolonies/militaire posten aan. De tweede knop verdeelt de geselecteerde eenheden proportioneel over de velden van de geselecteerde provincies/kolonies/militaire posten.

NB! De verdediger kan troepen niet van en naar de aangevallen provincie verplaatsen indien er minder dan 5 seconden overblijven tot de impact.

Legerdonatie  

Militaire eenheden die aan de alliantie geschonken worden door haar leden en via de Wereldkaart naar een Verzamelpunt of een Alliantiekasteel worden gestuurd. Detroepen worden eigendom van de alliantie op het moment dat ze worden gelost en de met de rekrutering gewonnen nettowaardepunten worden afgetrokken van de huidige nettowaardepunten van de donateur en toegevoegd aan de alliantiewaardepunten. Eenmaal gedoneerd, kunnen de troepen niet worden teruggeroepen.

Klik op here voor meer informatie over donatie van een alliantieleger.

Legertraining  

Een onderzoek dat de initiële Moreelwaarde in de verdediging en in de aanval verhoogt. 1 Moreelpunt per niveau.

Leider  

1. Hoofdcommandant van de Alliantie. Hij heeft alle rechten die een alliantiestructuur kan bieden. Zijn speciale bonus is 10 Moreel, maar de werkelijke omvang is afhankelijk van de loyaliteitsstatus.

Klik op here voor meer informatie over de rechten en voordelen van de leider.

2. Algemene benaming voor alle leiders in het 2de loyaliteitsstadium.

Leidersvleugel  

Eenheid van de Alliantiestructuur die bestaat uit de Leider en de Eerste Officier. Leden van de Leidersvleugel hebben individuele speciale bonussen.

Lenen  

Verlaagt de rente op leningen van de bank met 2% per niveau.

Lening  

Bankkrediet. Een bepaalde hoeveelheid goud die de bank u leent. U dient het binnen een gekozen periode af te betalen met gelijke aflossingen per uur. U kunt het ook eerder afbetalen. U kunt geen andere lening nemen als u nog steeds schulden hebt bij de bank. De grootte van de lening is afhankelijk van de productie van het Rijk en het niveau van de bank. De technologie Lenen verlaagt de rente op leningen van de bank.

Klik op here voor meer informatie over leningen.

Lichte eenheid  

De laagste klasse militaire eenheid. Meest geschikt voor het verdedigen en aanvallen van de lichte klasse Fortniveaus - 1, 2, 3.
Lichte eenheden zijn: lichte boogschutters, lichte speervechters, lichte zwaardvechters, lichte cavalerie en stormrammen.

Liga's  

Het ladderklasseringssysteem van elke speelwereld. Zie here voor meer informatie.

Lijst van genegeerde gebruikers  

De lijst van alle gebruikers die genegeerd worden door de speler.

Logisticus  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Vermindert het verlies van Tevredenheid in de Kolonie die wordt veroorzaakt door de afstand tot de Hoofdstad. Niveau 1: -4% verlies van Tevredenheid; Niveau 2: -6% verlies van Tevredenheid; Niveau 3: -10% verlies van Tevredenheid; Niveau 4: -14% verlies van Tevredenheid; Niveau 5: -20% verlies van Tevredenheid

Loterij  

Het Geluksspel waar elk uur een gelukkige speler de exclusieve prijs van het equivalent van zijn grondstoffenproductie voor 100 uur in goud wint. De loting gebeurt onder de spelers in alle speelwerelden. De namen en speelwerelden van alle gelukkige winnaars worden openbaar gemaakt in de tab Winnaars van het menu Taverne.

Loyaliteitsstatus  

Laat zien hoe loyaal elk lid is jegens de alliantie. De loyaliteit wordt berekend op basis van de in de alliantie doorgebrachte tijd en is verdeeld in drie stadia die de grootte van de speciale en Tevredenheidsbonussen bepalen. Het verlaten en opnieuw lid worden van de alliantie of het veranderen van positie in dezelfde alliantie annuleert de bonussen en herstart de Loyalteitsstatusteller.

Klik op here voor meer informatie over Loyaliteitsstadia en bonussen.

Luitenant  

Militaire rang voor een speler met 15 000-22 499 militaire punten.

Luitenant-generaal  

Militaire rang voor een speler met 325 000-499 999 militaire punten.

Luitenant-kolonel  

Militaire rang voor een speler met 75 000-99 999 militaire punten.