Haberler  

Imperia Online tarafından hazırlanan ve oyunculara oyun değişiklilerini, yeniliklerini ve açıklamalarını bildiren bülten. Okunmamış haberler olduğunda Profil menüsünün sol tarafında bulunan simge kırmızı ışır ya da hesaba aydınlanır.

Haberler arşivi  

Haberler menüsünün ikinci sekmesi. Bu menü diyarın başlamasından beri yayınlanmış haberlerin arşividir.

Hafif birim  

En basit askeri birim. Küçük seviyelerdeki kaleyi - 1. ,2. ve 3. - büyük kolaylıkla savunur ve saldırır.
Hafif birimler şunlardır: hafif okçular, hafif mızraklılar, hafif kılıçlılar, hafif süvari ve koçbaşları.

Hafif kılıçlı  

- Hafif sınıf kılıçlı.
- Özellikler: kale surlarına karşı 2 kat saldırı bonusu, okçulara - 2 kat saldırı bonusu.
- Eğitim gereksinimleri: Piyade saldırısı [1].

Hafif kılıçlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Piyade barakasındaki kılıçlıların tanımı.

Hafif mızraklı  

Ordu birimi.
Eğitim: Piyade barakası
Önkoşullar: Piyade Saldırısı 1, Talim 2

- Tip: Yakın dövüş, Piyade, Mızrakçı
- Öncelikli Konuşlanma: Kanat (Ön Cephe)

+ Sırıklı Silah: Hafif Süvariye Karşı Saldırı x 2

- Okçulara Karşı Savunmasız: Bu birime karşı tüm Okçuların Saldırısı artar
- Elden Ele Dezavantaj: Kılıçlılara Karşı Saldırı x 0.5
- Hafif birim: Bu birim bir Merkezde savaşırken cezalara maruz kalır - Saldırı x 0,8, Dayanıklılık Puanı x 0,8

Ayrıntılı birim istatistikleri için buraya tıklayın.

Hafif okçu  

- Hafif sınıf okçu.
- Eğitim gereksinimleri: Saldırı menzili [1].

Hafif okçular hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Okçu barakalarındaki Okçuların tanımı.

Hafif süvari  

Ordu birimi.
Eğitimi: Süvari barakası
Önkoşullar: Yakın Dövüş Saldırısı 1, Süvari Saldırısı 1, Talim 2

- Tip: Yakın Dövüş, Süvari
- Öncelikli Konuşlanma: Kanat (Ön Hat)

+ Hücum: Bu birim çatışmanın ilk turunda güçlendirilir - Saldırı x 1.2
+ Yakın Dövüş: Okçulara karşı Saldırı x 4
+ Atlı Savaş: Kılıçlılara Karşı Saldırı x 2
+ Manevra kabiliyeti: Bu birim bir Kanatta savaşırken güçlendirilir - Saldırı x 1.3, Vuruş Puanı x 1.3

- Mızraklılara Karşı Savunmasız: Bu birime karşı tüm Mızraklıların Saldırısı artırılır
- Kısa Menzil: Mızraklılara karşı Saldırı x 0.17
- Hafif Birlik: Bu birlik bir Merkezde savaşırken cezalara maruz kalır - Saldırı x 0.8, dayanıklılık Puanı x 0.8
- Binici: Bu birim Kale Saldırısı sırasında saldıramaz
- Yakın Mesafe Dezavantajı: Bu birim Kale Yağmalama sırasında cezalara maruz kalır - Saldırı x 0,5, Vuruş Puanı x 0,5

Detaylı birim istatistikleri için buraya tıklayın.

Hakimiyet savaşı  

Bu, ana hedefin sarayları ele geçirmek ve aynı ittifak tarafından mümkün olduğu kadar uzun süre kontrolü elde tutmak için, çabalamaya odaklı bir turnuvadır. Harita üzerinde Sadakat modülü kullanılarak ele geçirilebilecek 36 saray vardır. İttifak sarayına karşı düzenlenen başarılı kale kuşatmaları Kalesinin seviyesini düşürmez, “sadakat” denen yeni göstergenin puanlarından alır. Her saray, kale seviyesine göre maksimım izin verilen sadakata sahiptir. Sadakatin arttırılmasının tek yolu zamandır. İttifak sarayına karşı düzenlenen her başarılı kale kuşatması o saraydan belli sadakat değeri alır. “Fatih” denen yeni ittifak araştırması bu sadakat değerini belirlemekte. Bu araştırmanın seviyesi ne kadar yüksekse, o kadar fazla sadakat puanı bir vuruşla alınabilir. Bir sarayın sadakat değeri 0 olunca, saldırıyı gerçekleştiren ittifak tarafından, fethedilmiş olur. Bağımsız saraylar sadakat değerine sahip değildir. Bir bağımsız sarayda 1000 askeri biriminden daha az birim kalması durumunda, saray fethedilmiş sayılır. Ayrıca, belirli bir süre ara ile, bir ittifağın kontrolü altında bulunan her saraya, seviyesine uyacak bir şekilde artan, göçebe saldırıları gerçekleşir. Başarılı savunmayla biten her saldırı Savunma puanları verir. Bu saldırının esnasında diğer ittifaklar da saraya saldırabilir. Sıralama, toplam savunma puanına göre belirlenir. Turnuvadaki kazananlar ödül olarak elmas ve özel madalya kazanır.

Daha fazla bilgi ve Hakimiyet savaşı kurallarının tamamını okumak için, lütfen burayı tıklayın.

Halk tarafından sevilen  

Vali seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. İsyan veya ayaklanma şansını düşürür. Sevıye 1: -%5 şans; Seviye 2: -%10 şans; Seviye 3: -%20
şans; Seviye 4: -%30 şans; Seviye 5: -%50 şans

Hanedan barışı bozmak  

Hanedan nikahı  

Harekete geçirmek  

Eğitilmiş birimlerin barakalardan çıkarılması ve alana ya da garnizona konuşlandırılması. Eğer gruplar elle harekete geçirilmezse, eğitimin sonundan 72 saat sonra oyuna ilk girişte otomatikman harakete geçirilir.

NOT: Harekete gerilen birimler harekete geçirildikleri eyalete değil, eğitime aldıkları eyalete konuşlandırılmaktadır.

Harita Bilimi  

Orduların hareket etme süresini azaltır. Seviyesi ne olursa olsun görev süresi 40 dk'dan daha az olamaz. Maksimum seviye - 40

Hasar  

Bir askeri birimin, başka askeri birim tarafından aldığı saldırı yüzünden dayanıklılık puanında düşüş.

Hastane  

Her savaş sonrası (kişisel ordu) ordu otomatikman iyileşmeyecek. İyileşecek birimler, Komuta merkezinde bulunan ve Hastane adını taşıyan menüye gidecekler. Oradaki birimler savaş sonrası, x4 hızında olan diyar için 84 saat boyunca, x10 hızında olan diyar için ise 34 saat boyunca ücretsiz iyileştirilebilecekler, aksi takdirde Hastaneden kaybolacaklar.
- Ücretsiz iyileşme kayıp askerlerin %65i kadar sınırlı olacak - saldıran için temel oran %15 ve savunan için temel oran %15 olacak. Askeri Sağlık araştırmasının her seviyesi, bu temel oranı saldıran için %0,5, savunan için de %1 arttıracak;
- Askeri Sağlık araştırmasının seviyesine bakılmaksızın savaştaki birim kayıplarınızın %35i elmas karşılığında iyileştirebileceksiniz;
- İyileşme sadece Ana eyalette gerçekleşir ve oyuncu kilit atan bir saldırı altında olduğu sürece mümkün değildir. Saldırıya yollanırsa ordunun iyileşmesi gittiğin yere döndükten sonra mümkün olacak.
- Birimler, tip ve sınıfına göre bölümlenecek
- Birimlerin iyileştirilmesine kalan süreyi belirtecek bir sayaç olacak
- İttifak ordusu eskisi gibi otomatik olarak, fakat artık yeni değerlere ve yeni saldıran/savunan mantığına göre iyileşecek.

Hat  

Ordunun konuşlanması savaş alanı üzerinde hatlara bölünmüştür.Meydan savaşının orduları 4 hata konuşlandırılmıştır. Kale kuşatmasının orduları 3 hata konuşlandırılmıştır.

Hemen araştır  

Bir araştırmanın daha evvel aktif hale getirilmesini sağlar. Hizmet elmas karşılığında kullanılıp araştırma süresinin bitmesine kadar 1.5 saatten* daha az zaman kalan araştırmalar için geçerlidir. Bir araştırma saati 510 elmas gerektirir. İmparatorluk, saldırı** altındayken bu hizmet mevcut değil.

*Gelişim, net puanı miktarı ve harcanmış elmasların miktarı ne kadar daha büyük ise, limit o kadar daha büyük olur.

**Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Hemen eğit  

Askeri birimlerin eğitiminin hemen tamamlanması. Eğitim gören birimlerin ve mevcut olan birimlerin toplam sayısı 5000den aşağı ise, bu hizmeti ücretsiz kullanabilirsiniz. Aksi takdirde elmas kullanmanız gerekecek. Sadece bir eyalette ve bir barakada olan ilk grup elmas karşılığında eğitilebilir. Eğitim süresinin bitmesine 6 saatten daha az zaman kalan grup 170 elmas karşılığında hemen eğitilebilir. Bir grubun hemen eğitilmesi kuyruktaki diğer gruplarının kalan eğitim sürelerinin yeniden hesaplanacağı anlamına gelir. İmparatorluk saldırı altındayken hemen eğitim mevcut dğeil*

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Hemen inşa et  

Binanın öngörüldüğünden daha erken çalıştırılması. Bu özellik elmas karşılığında ödenir ve inşası 6 saatten daha az süreden sonra biten binalar için kullanılabilir. 1 inşa saatinin değeri 170 elmas. Bu hizmet imparatorluğunuz saldırı altındayken aktif değil.*


*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Hemen naklet  

Premium ve premium olmayan oyuncularda mevcut ve yüklenmiş kaynakları hemen boşaltan özellik. Hemen naklet özelliği, imparatorluk saldırı atlındayken kullanılamaz.

Hemen saldır  

Oyuncunun kendi eyaletine yolladığı saldırının hemen gerçekleşmesi anlamına gelir. Hizmetin değeri 1 elmastır ve ordunun hedefine ulaşması, savaşması ve hemen geri dönmesini sağlar. Hemen saldır hizmeti imparatorluk saldırı altındayken aktif değil.

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Hemen ulaş  

Premium ve premium olmayan oyuncularda mevcut ve ilhak edilmiş eyaletler arasında hareket eden ordunun hedef eyaletine hemen ulaşmasını sağlayan özellik. Hemen ulaş özelliği imparatorluk saldırı altındayken kullanılamaz*.

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Hendek  

Saldıran ordunun sıfır grubunun dayanıklılık puanını seviye başına %1 düşürür.

Hız  

Bir birimin Global harita üzerinde hareket ettiği hızı belirtir. Tüm birimlerin Imperial miles (IM) ile ölçülmüş hızı vardır. Yolculuk süresi Harita Bilimi araştırması sayesinde azaltılır.

Hız katsayısı  

Birimlerin hızı Imperialı mil dışında orduyu göreve gönderdiğinizde gösterilen hız katsayısı olarak ifade edilebilir. Hız katsayısı 1 = 80 IM/saat.

Hızlı koloni nakil  

İmparatorluk saldırı altında bulunmadığı sürece koloniye, koloniden ya da koloniler arası yük arabalarında nakledilen kaynakların saatlik 1 elmas karşılığında hemen boşaltılması.

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.