Bärförmåga  

Enheternas parameter som bestämmer resursmängden som en enhet, en soldat eller ett transportvagn kan plundra från en fientlig provins/koloni eller en oberoende stad.

Godståg  

Guldvärdet som motsvarar det 24-timmars underhållet i guld av den dödade armén, som vinnaren i striden får som vinst. Guldet från godståg kräver inte bärförmåga för att transporteras från stridsfältet till det ursprungliga Imperiet. Man vinner inte godståg genom att förstöra fiendens transportvagnar.

Långdistans (en typ Stridsenhet)  

Stridsenheterna från typen Långdistans kan utföra en Attack på avstånd. Förutom att de kan skjuta utan rädsla för vedergällning kan Långdistansenheterna också avfyra extra salvor innan Närstriden har påbörjat.
I strid kämpar Långdistansenheterna på Bågskyttarnas eller Artilleriets linje, enligt sin Prioritetsarméförläggning.
När de attackeras i närstridsslag av fienden, drabbas Långsdistansenheterna av straff.
Långdistansenheterna är för närvarande:

- Lätt bågskytt
- Tung bågskytt
- Elitbågskytt
- Katapult
- Ballista
- Blida

Länk att bjuda in dina vänner  

En länk för att bjuda in vänner som vill spela med dig i samma värld finns i fliken Kontoinformation i menyn Inställningar. För varje 10 nivåer som din vän uppnår, blir du belönad med en ökande mängd diamanter eller föremål. Detta gäller bara för nyregistrerade konton, t.ex. om du vän redan har ett spelkonto får du ingen belöning. Du får ta emot upp till 50 belöningar från väninbjudan per månad.

Lasarett  

Byggnaden där spelaren kan återhämta enheter som han förlorat i strid. För mer upplysningar om Lasaretten läs här.

Låsattack  

Det är en attack som förhindrar försvararen från att använda sina Premiumalternativ som omedelbar transport, omedelbar forskning, omedelbar byggning osv. Om den attackerande armés motsvarighet i guld uppgår till minst 5 % av motsvarigheten i guld av försvararens nettovärde, är det omöjligt för försvararen att transportera resurser och omedelbart förflytta sin armé. Om den attackerande armés motsvarighet i guld uppgår till minst 10 % av motsvarigheten i guld av försvararens nettovärde, är det omöjligt för försvararen att använda premiumalternativ och köra fler än en forskning/byggningar på en gång, i vilken som helst besittning. Låsningen sker endast under de sista 30 minuterna i världar med hastighet x4 och de sista 10 minuterna i världar med hastighet x10 där attacken är synlig, före slaget. Vid alliansattacker måste nettovärdet av den attackerande armén vara minst 1 % av motsvarigheten i guld av den försvarande alliansen (alliansvärdet gånger 1000) emedan antalet enheter som skickats av angriparen måste vara minst 50 000. Låsningen sker endast under de sista 30 minuterna för världar med hastighet x4/10 minuterna för hastighet x10 före slaget istället för under hela perioden när attacken är synlig.

*Låsattacker mot huvudimperiet (huvudstad och annekterade provinser) låser premiumalternativen på alla besittningar. Låsattacker mot avlägsna besittningar (koloni, handelsplats eller fort) förhindrar inte försvararen från att använda sina premiumalternativ i huvudimperiet eller i en annan avlägsen besittning av en annan typ än den attackerade. Till exempel, en låsattack som riktats mot en koloni kommer att låsta premiumalternativen i alla kolonier, men de förblir tillgängliga i huvudimperiet, på handelsplatser och fort.
Under globala evenemang, i tillfälle av låsattack mot vilken som helst besittning, är alternativen för omedelbar attack med diamanter och förkortad restid inte tillgängliga för uppdragen som skickats mot det globala evenemanget.

Lätt bågskytt  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Skyttbanorna
Förutsättningar: Långdistans 1

• Typ: Långdistansenhet, Infanteri , Bågskytt
• Prioritetsarméförläggning : Bågskyttarnas linje

+ Långdistans: Den här enheten har 1 Attack i tillägg i Fältstrid eller Fästningsbelägring innan närstridsattackerna har påbörjats.
+ Fördelaktig position: När den här enheten är i garnisonen har den prioritet under en attack mot Fästningen – Attack x 4
+ Eldunderstöd: Under angrepp mot någon fästning beskyttar den här enheten försvararna i Garnisonen med Attack x 0.2
+ Regn av pilar: Attack x 3 mot Bågskyttar

- Sårbara mot Svärdsmän: Mot den här enheten är alla Svärdsmäns attack starkare
- Sårbara mot Kavalleriet: Mot den här enheten är alla Svärdsmäns attack starkare
- Närstridsattackernas nackdel: Attack x 0.33 mot Svärdsmän
- Antipersonell: Attack x 0.25 mot Belägringsvapen
- Låg moral: Den här enheten bestraffas när den angrepps av en närstridsеnhet - Attack x 0.33
- Pilkoger: 18 pilar; när det är slut med ammunitionen, förblir den här enheten på sitt ställe tills den inte har angripits av
närstridsenhetena.

För mer detaljer, klicka här.

Lätt enhet  

Den lägsta militärenheten. Försvarar och attackerar lättast den lätta klassen fästnings nivåer - 1, 2, 3.
De lätta enheterna är: lätta bågskyttar, lätta spjutmän,lätta svärdsmän, lätt kavalleri och murbräckor.

Lätt kavalleri  

Stridsenhet.
Byggnad: Kavallerikasern
Förutsättningar: Närstridsattack 1, Krigshästar 1, Militär doktrin 2

• Typ: Närstridsattack, Kavalleri
• Prioritetsarméförläggning : Flank (Frontlinje)

+ Fart: Den här enheten har prioritet under stridens första omgång - Attack x 1.2
+ Närstrid: Attack x 4 mot Bågskyttar
+ Ryttarstrid: Attack x 2 mot Svärdsmän
+ Manövrerbar: Den här enheten har prioritet när den strider i Flanken – Attack x 1.3, Livspoäng x 1.3

- Sårbara mot Spjutmän: Mot den här enheten är alla Spjutmännens attack starkare
- Kort vapen: Attack x 0.17 mot Spjutmän
- Lätta trupper: Den här enheten bestraffas när den strider i Centret: Attack x 0.8, Livspoäng x 0.8
- Ryttare: Den här enheten kan inte attackera under Fästningsbelägring
- Nackdel i trånga utrymmen: Den här enheten bestraffas när Fästningen plundras – Atack x 0.5, Livspoäng x 0.5

För mer detaljer , klicka här.

Lätt spjutman  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Infanterikasernen
Förutsättningar: Närstridsattack 1, Militär doktrin 2

• Typ: Närstridsattack, Infanteri , Spjutman
• Prioritetsarméförläggning : Flank (Frontlinje)

+ Stångvapen: Attack x 2 mot Lätta ryttare

- Sårbara mot Bågskyttar: Mot den här enheten är alla Bågskyttarnas attack starkare
- Närstridsattackernas nackdel: Attack x 0.5 mot Svärdsmän
- Lätta trupper: Den här enheten bestraffas när den strider i Centret: Attack x 0.8, Livspoäng x 0.8

För mer information, klicka här.

Lätt svärdsman  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Infanterikasernen
Förutsättningar: Närstridsattack 1

• Typ: Närstridsattack, Infanteri , Svärdsman
• Prioritetsarméförläggning : Centrum (Frontlinje)

+ Människovåg: Attack х 2 mot Fästningar
+ Angreppstrupper: Under angrepp mot någon fästning, har den här eneheten prioritet i Frontlinjens sammansättning
+ Närstridsattack: Attack х 2 mot Bågskyttar

- Sårbara mot Kavalleriet: Mot den här enheten strider varje Kavalleri med attack x 2


För mer detaljer, klicka här.

Ledare  

1. Alliansens ledare. Han/hon har alla förmåner som finns i en allians. Hans/Hennes speciella bonus är 10 poäng moral men den här bonusens helhet är direkt beroende av ledarens lojalitetstatus i alliansen.

För mer information om ledarskap och dess rättigheter tryck här.

2. Ett samlingsbegrepp för alla ledare i den andra lojalitetstatusen.

Ledarens vinge  

Allians enhet bestående av Ledaren och Första Officeren. Medlemmarna av ledarens vinge har individuella speciella bonusar.

Ligor  

Еtt stegvist rankningssystem uppdelat i olika kategorier som speglar de olika aspekterna av spelarens utveckling. Du får veta mer här.

Lista över ignorerade  

Listan över alla användare som har ignorerats av spelaren

Livspoäng  

Enheternas parameter som innebär liv, hållbarhet, motstånd mot fiendens attack. Livspoängen av en viss enhetstyp ökar enligt klassen - lätt, tung, elitklass och höjs av nivåerna Rustning och Premium. Enheterna som har de högsta värden av livspoäng, oavsett klassen, är alla belägringsvapen.

Logistik  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den minskar Lyckoförlusterna i Kolonin på grund av avlägsenhet från huvudstaden. Nivå 1: -4% Lyckoförlust; Nivå 2: -6% Lyckoförlust; Nivå 3: -10% Lyckoförlust; Nivå 4: -14% Lyckoförlust; Nivå 5: -20% Lyckoförlust

Lojalitet-status  

Visar hur lojal varje medlem är mot alliansens ändamål. Lojalitet beräknas utifrån tiden som man har tillbringat i alliansen och är delas in i tre faser som avgör utsträckningen av de speciella bonusarna och Lyckobonusarna. Att lämna alliansen och återvända eller ändra befattning inom samma allians nollställer dessa bonusar och beräkningen av den individuella lojalitetstatusen omstartas.
 
För mer information om lojalitetstatus och bonusar, klicka här.

Löjtnant  

En militär grad tilldelad spelare med 15 000-22 499 militära poäng.

Lönnmord  

Kejsarna, som har förvarvat karaktärsdraget Ärelös kan dödas av spelaren, som betyder att tronföljaren kommer omedelbart att bestiga tronen. För att det här alternativet skulle kunna låsas upp finns ett villkor till: Kejsaren måste åtminstone ha ett barnbarn.

Lyckohjulet  

Belöningsgenerator i spelet. Om varje 12 timmar ser du ett hjul med olika belöningar and 1 tillgängligt snurr. För varje snurr får du 1 snurrpoäng. När du väl uppnått ett visst antal poäng kan du hämta belöningen i kistan eller fortsätta samla poäng till en större belöning. Oöppnade kistor överförs till nästa säsong. Om du får en diamantbelöning vid snurret, får du provisoriska diamanter som löper ut om 168 timmar.

Sysslolös befolkning  

Befolkning som inte har rekryterats i gruvorna och således den varken producerar eller betalar skatt.