Garnizon  

Garnizon određuje broj jedinica koje mogu biti smještene unutar utvrde. Sve jedinice izvan garnizona u posjedu suočit će se sa neprijateljom u bici na polju ako je posjed pod napadom.

Kapacitet garnizona je jednak osnovnom garnizonu koji se određuje od nivoa utvrde. Kapacitet garnizona se može povećati istraživanjem Vojne arhitekture i generalskom vještinom Garnizonski taktičar.

Vojska koja se nalazi u garnizonu nema [troškove održavanja i na njoj nema utjecaj gubitak morala tokom opsade utvrde. Strijelci imaju znatno poboljšan napad kada su u garnizonu. Opsadne sprave u garnizonu se računaju kao broj jedinica jednak pratećoj posadi.

Tokom bitke vojska u garnizonu je raspoređena u dvije borbene linije: prednja linija i linija artiljerije. Prednja linija garnizona nema divizije i sastavljena je od sve konjice i pješadije u garnizonu.

Tokom [593]]juriša na utvrdu] jedinice u garnizonu mogu biti napadnute samo od strane neprijateljskih strijelaca i trpe samo 20% od njihovog napada. Neprijateljski strijelci za prioritet imaju prednju liniju garnizona prije linije artiljerije garnizona.

Tokom juriša na tvrđavu samo strijelci u garnizonu i artiljerija se bore protiv vojske neprijatelja.

Garnizonski taktičar  

Vještina dostupna generalu prilikom napredovanja. Povećava kapacitet garnizona utvrde. Nivo 1: +4% na kapacitet garnizona; Nivo 2: +6% na kapacitet garnizona; Nivo 3: +10% na kapacitet garnizona; Nivo 4: +14% na kapacitet garnizona; Nivo 5: +20% na kapacitet garnizona.

General bojnik  

Vojni čin za igrače sa 150 000-224 999 vojnih bodova.

General pukovnik  

Vojni čin za igrače sa 225 000-324 999 vojnih bodova.

General zbora  

Vojni čin za igrače sa 325 000-499 999 vojnih bodova.

Globalan događaj  

Događaj u svjetovima Imperije Online koji podrazumijeva poseban sastav vojske od strane igrača kako bi pobijedio u postavljenom izazovu i jamči nagrade za najaktivnije sudionike na događaju. Više informacija o globalnim događajima možete pročitati ovdje.

Globalna mapa  

Zemlja u kojoj je smješten svijet Velikana. Mapa je ista i vidljiva za sve igrače svijeta. Mjesto gdje su smještena sva carstva, kolonije, dvorci saveza i okupljališta. Na njoj se dešava sva interakcija između saveza i igrača, kao što su napadi i špijuniranje. Mjera za kvadrat na globalnoj mapi je točka. 1 točka = 1 carska milja. Dimenzija mape je 2000x2000 točaka. Pristupa joj se putem najgornje ikone u lijevom gornjem uglu igre.

Globalni događaji  

Globalni efekt  

Efekt koji se odnosi na cijelo carstvo.

Globalni račun  

U svim svjetovima Imperije Online se koristi isto korisničko ime, e-mail i šifra, što znači da se kod prve registracije to korisničko ime i e-mail trajno rezervira u svim svjetovima. Ako igrač već ima račun i želi se registrirati u novi svijet sa istim podacima, mora kliknuti na link "Imate račun" u formi za registraciju. Ukoliko igrač promijeni šifru, promjena utječe na račune u svim svjetovima.

Graditelj opsadnih sprava  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Smanjuje vrijeme Treniranja za sve jedinice Opsadnih strojeva. Nivo 1: -5% Vrijeme treniranja; Nivo 2: -10% Vrijeme treniranja; Nivo 3: -15% Vrijeme treniranja; Nivo 4: -20% ; Nivo 5: -30% Vrijeme treniranja.

Gradska vijećnica  

Mjesto gdje se grade sve građevine.

Gradski trg  

Mjesto gdje se seljani okupljaju i odmaraju nakon napornog rada. Festivali se organiziraju na Gradskom trgu. Svaki nivo Gradskog trga povećava efekt festivala za 1 (mali festival) i za 2 (veliki festival)

Građevina  

Zajedničko ime za sve građevine u "Velikanima" čiji se razvoj dijeli na nivoe. Svaki nivo povećava kapacitet građevine ili pojačava njezin efekt. Većina građevina je lokalna, ali neke od njih imaju utjecaj na cijelo carstvo (dva sveučilišta, dvije akademije znanosti i građevina čuda). Što ima više nivoa, građevina je razvijenija. Sve građevine su vidljive na mapi sela. Klikom na građevinu otvara se informativni prozor koji pokazuje razvoj te građevine ili omogućava pristup građevini. Građevine se grade u gradskoj vijećnici.

Građevine saveza  

Grade se pomoću resursa iz riznice saveza, građevine saveza mogu biti izgrađene u okupljalištima i dvorcima saveza. Povećavaju obrambene mogućnosti posjeda saveza ili mu šire domet utjecaja. Njihovu cijenu i vrijeme gradnje smanjuje arhitektura časnika izgradnje.

Grupa u treniranju  

Grupa vojnika istog tipa i klase, regrutirana istodobno. Broj grupa za treniranje se može povećati istraživanjem vojnog umijeća.

Gubitak populacije  

Gubitak populacije na sat zbog nedovoljnog kapaciteta farmi.

Guverner  

Pozicija dostupna svim velikanima koji su dosegnuli zrelost. Mogu biti postavljeni kao guverneri provincije, kolonije ili trgovačke postaje. Svaki velikan može biti guverner samo jednog posjeda istovremeno. Vladar je guverner prijestolnice i ne može biti drugdje.
Guverneri primaju bodove iskustva dok su na dužnosti i stječu različite vještine koje donose posebne bonuse.

Za više informacija o guvernerima kliknite ovdje.