Tábor barbarů  

Neutrální osady na Globální mapě.
Tábory barbarů mohou patřit jednomu z několika Kmenů, každý z nich má své specifické vlastnosti.
Každý Tábor barbarů má vlastnost Úroveň, jejíž hodnota může být mezi 1 a 15, a která vyznačuje celkovou sílu Tábora. Čím později se v daném Světě objeví konkrétní Tábor - tím vyšší je jeho úroveň. Úroveň má vliv na několik vlastností Tábora, včetně odměn a početnosti armády.
Každý Tábor barbarů může být vystaven Špionáži nebo Útoku, stejně jako jakékoliv jiné nepřátelské Panství. Na rozdíl od jiných Panství, Tábor nemá Pevnost a útoky proti němu vždy probíhají formou Polní bitvy. Po té, co je Tábor barbarů poražen, mizí z Globální mapy. V každém Světě je přesně vymezený počet Barbarských táborů, přičemž početnost jednotlivých kmenů je náhodná. Když hráči ničí Tábory, jednou za 24h se ve Světě opět objeví počáteční množství Táborů. Nové Tábory se objevují v okolí zničených.
Tábory barbarů se často objevují v blízkosti Speciálních surovin a překážejí při výstavbě Obchodní stanice nebo Kolonie na jejich nalezišti a to do té doby, než jsou zničeny.

Pro víc informací o Barbarských táborech, klikněte zde.

Tajný agent  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Otevírá další úrovně Kontrašpionáže. Úroveň 1: +1 úroveň; Úroveň 2: +2 úrovně; Úroveň 3: +3 úrovně; Úroveň 4: +4 úrovně; Úroveň 5: +5 úrovně

Taktiky  

Výzkum, který dává panovníkovi dovednosti potřebné k využití bojových formací. Každá úroveň otevře přístup k 1 formaci.

Talenty  

Vlastnosti Velkých lidí, dědičné po rodičích. Každý Velký člověk dědí po jednom talentu od svého otce a jednom od své matky náhodným výběrem. Tyto dva talenty se objeví po narození a provázejí člověka až do jeho smrti - nedají se nijak měnit. Následník trůnu má 2 talenty a navíc zvláštní rys -Následník. Císař, má také vlastní doplňující speciální talent - Císař a kromě toho může získat rys Hanebný jestliže poruší dynastický mír s jiným hráčem.

Pro více informací o talentech klikněte zde.

Technologická kalkulačka  

Nástroj, pomocí kterého můžete zadávat současnou úroveň některé z budov/výzkumů a úroveň Architektury/Univerzity/Vojenské univerzity/Akademie věd/Vojenské akademi věd, abyste si spočítali cenu vyšší úrovně. Nachází se v menu Technologický strom.

Technologický strom  

Pomocné vodítko, který ukáže všechny požadavky na všech úrovní všech budov a výzkumů a všechny třídy a typy vojenských jednotek. Nachází se v dolní části menu pod mapou vesnice.

Temná pevnost  

Globální událost ve světech Imperia Online. Více informací o globálních událostech se dozvíte zde.

Terén  

Každé místo na Globální mapě, které může být použito pro založení různých administrativních jednotek, nebo již existující objekt, který může být dobyt. Terén může být neutrální, nebo může poskytovat odlišné modifikátory, bonusy nebo negativní účinky v závislosti na typu.

Pro více informací o typech terénů a jejich účinků, klikněte zde

Terén kolonie  

Místo na Globální mapě, kde je založená kolonie. Terény kolonií mohou být svobodné body na mapě s modifikátory v závislosti na typu terénu, nebo terény se speciální surovinou, které poskytují globální bonus.

Terén provincie  

Terén, na kterém je umístěna anektovaná provincie  - rozlišujeme  6 typů podle zeměpisných vlastností. Každý typ poskytuje různé modifikátory aplikované na produkci surovin, útok, obranu, parametr jednotek v útoku atd.

Pro více informací o charakteristice terénů provincie, klikněte zde.

Terén se speciálním zdrojem  

Bonusové terény pro Kolonie nebo obchodní stanice, rozmístěné náhodně po Globální mapě. Poskytují různé bonusy s globálním účinkem na celou Říši. Útoky na kolonie nebo obchodní stanice, založené na Speciálních surovinách, nemají omezení rozsahu čistých bodů ani sankce aplikované na morálku, čest a útok útočníka.

Pro více informací o speciálních surovinách a jejich bonusech, klikněte zde.

Těžcí lučištníci  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárná lukostřelců
Potřebné výzkumy: Střelecký útok 10, Centralizace 6

• Typ: Boj na dálku,Pěchota, Lukostřelec
• Přednostní nasazení: Palebná linie

Bojové dovednosti:

+ Daleký dosah: Tato jednotka má navíc 2 Útoky v Polní bitvě nebo Útoku na pevnost předtím, než začne boj zblízka.
+ Výhodná pozice: Když je v Posádce, bojuje tato jednotka při Útoku na pevnost s výhodou - Útok x 4
+ Krycí palba: Během Útoku na pevnost ostřeluje tato jednotka obránce v Posádce útokem x 0.2
+ Déšť šípů: Útok x 3 proti Kopiníkům

- Zranitelní proti Lehkooděncům a Těžkooděncům: Útok všech Lehkooděnců a Těžkooděnců bojujících proti této jednotce je zvýšený
- Zranitelní proti Kavalerii: Útok veškeré Kavalerie bojující proti této jednotce je zvýšený
- Handicap v boji zblízka: Útok x 0.33 proti Lehkooděncům a Těžkooděncům
- Protipěchotní: Útok x 0.25 proti Obléhacím strojům
- Nízká Morálka: Tato jednotka je trestána, když je napadena Jednotkou pro boj z blízka - Útokem x 0.33
- Toulec: 18 šípů; když jsou šípy vyčerpány, udržuje tato jednotka svoje postavení, dokud se nestřetne v boji zblízka

Pro podrobnosti o jednotce, klikněte zde.

Těžká jednotka  

Střední třída vojenských jednotek. Brání a útočí nejsnadněji na těžké pevnostní úrovně – 4, 5, 6.
Těžké jednotky jsou: těžcí lučištníci, těžcí kopiníci, těžcí šermíři, těžká kavalerie, katapulty a balisty.

Těžká kavalerie  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna kavalerie
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 10, Váleční koně 10, Brnění 10, Vojenský výcvik 8, Centralizace 6

• Typ: Boj z blízka,Kavalerie
• Přednostní nasazení: Křídlo (Frontová linie)

+ Bojový zápal: V prvním kole bitvy se tato jednotka bije s výhodou - Útok х 1.5
+ Boj z blízka: Útok х 4 proti Lukostřelcům
+ Boj na koni: Útok х 2 proti Šermířům
+ Pohyblivost: Tato jednotka se bije s výhodou na křídle - Útok х 1.2, Životní body х 1.2

- Zranitelnost proti Kopiníkům: Proti této jednotce se Těžcí Kopiníci a Válečné šiky bijí se zvýšeným Útokem
- Krátká zbraň: Útok х 0.17 proti Kopiníkům
- Jezdec: Tato jednotka nemůže útočit během Útoku na pevnost
- Handicap v omezených prostranstvích: Tato jednotka je trestána během Plenění pevnosti - Útok х 0.5, Životní body х 0.5

Pro více informací o jednotce, klikněte zde.

Těžký kopiník  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna pěchoty
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 1, Vojenská doktrína 2, Centralizace 6, Vojenský výcvik 8

• Typ: Boj z blízka,Pěchota, Kopiník
• Přednostní nasazení: Křídlo (Fronta)

+ Dlouhá zbraň: Útok x 2 proti Kavalerii
+ Hradba z kopí: Tato jednotka neutralizuje bonus Bojový zápal k Útoku Kavalerie

- Zranitelní proti Lukostřelcům: Proti této jednotce mají všichni Lukostřelci zvýšený Útok
- Handicap v boji z blízka: Útok x 0,5 proti Lehkooděncům a Těžkooděncům
- Lehké vojsko: Tato jednotka je trestána, když se bije v Centru - Útok x 0.9, Životní body x 0.9

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Těžký šermiř  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna pěchoty
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 10, Brnění 10, Centralizace 6

• Typ: Boj z blízka,Pěchota, Šermíř
• Přednostní nasazení: Centr (Fronta)

+ Útočná vojska: Během Útoku na pevnost je tato jednotka přednostně ve složení vojska na Frontě
+ Boj z blízka: Útok x 2 proti Lukostřelcům
+ Štítová hradba: Tato jednotka se bije s výhodou v obraně – Životní body х 1.2

- Zranitelní proti Kavalerii: Proti této jednotce vede veškerá Kavalerie boj Útokem x 2
- Těžké vojsko: Tato jednotka je trestána, jestliže se bije na křídle - Útok х 0.9, Životní body х 0.9

Pro více informací o jednotce, klikněte zde.

Tolerance nakupní ceny  

Funkce Trhu. Dovoluje uživateli manuálně nastavit (menu Trh >> menu Nastavení) rozdíl mezi cenami potenciálně zakoupené nabídky a současné nabídky na trhu bez toho, aby se otevřelo jakékoliv upozorňující okno o změně ceny. Tento rozdíl může být od 1% do 50% nebo může být nastaveno zakupování jakékoliv nabídky bez ohledu na cenu. Čím je vyšší procento obchodní tolerance, tím je větší šance zakoupit dražší nabídky.

Příklad: Pokud současná nejnižší cena železa je 2 a Vaše obchodní tolerance je nastavená na 10%, budete kupovat železo bez přerušení za cenu do 2.2 zlata, aniž by Vás systém upozornil na změnu ceny. Pokud nastavíte toleranci na 1%, ve chvíli kdy cena železa přesáhne 2.02, zatímco ještě stále nakupujete, systém vás bude okamžitě informovat.

Transfer zlata  

Odeslání zlata spojenci. Avšak s omezením. Hráči mohou posílat a přijímat ne více než 10% svých čistých bodů ve zlatem ekvivalentu. Přenos je zdaněn. Čím více se hráč blíží limitu, tím více zlata ztratí na poplatcích. zlato se odesílá zásobovacími vozy a je doručeno na Nákladovém nádraží.

Poznámka! Abyste úspěšně odeslal/a zlato, potřebujete Nákladové nádraží a zásobovací vozy. zlato se odesílá z podmenu Transfer zlata v Nákladovém nádraží.

Pro více informací o transferu zlata, klikněte zde.

Transportní mise  

Stěhování surovin mezi anektovanými provinciemi prostřednictvím Nákladového nádraží, nebo mezi Říší a kolonií prostřednictvím zásobovacích vozů.

Trebuchet  

Armádní jednotka.
Budova: Obléhací stroje
Potřebné výzkumy: Vojenský výcvik 15, Obléhací zlepšováky 20, Centralizace 11

• Typ: Boj z dálky, Obléhací stroj, Dělostřelectvo
• Přednostní nasazení: Dělostřelecká linie

Bojové dovednosti:

+ Ničitel hradeb: Tato jednotka má výhodu v boji, když útočí na Pevnost - Útok x 1.5
+ Velký dosah: Tato jednotka má 3 Útoky navíc v Bitevním poli nebo při Útoku na pevnost, před tím, než začne boj z blízka

• Nepřesná: Útok x 0.15 proti Pěchotě, Kavalerii a Obléhacím strojům
• Oblast dopadu: Na Bitevním poli a při Plenění pevnosti, se Útok této jednotky rovnoměrně rozděluje mezi všechny nepřátelské Linie, Křídla a Centra (Rezervy nejsou zasaženy)
• Operační posádka: Vyžaduje 75 Nezaměstnané populace k výcviku, zabírá 75 míst v Posádce.

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Trest útoku  

Pokles v parametru útok kvůli útoku mimo rozsah - 3% za každý 0,1 koeficientu rozdílu mimo povoleného rozsahu čistých bodů х2, platí pouze v případech, když útočník má větší účet.

Trezor  

Menu dostupné pomocí tlačítka v horním pravém rohu Hlavní obrazovky. Všechny truhlice získané ve hře jsou uloženy v Pokladnici, včetně truhlic z pozvánky z Facebooku, nákupu Diamanty, zničených Tábory barbarů a odměn z Loterie.
V kteroukoliv dobu můžete vstoupit do Pokladnice a získat obsah truhlice, ale každý den můžete otevřít pouze jednu truhlici daného typu.
Pokladnice není omezena svým obsahem. Obsah Pokladnice není ovlivňován nepřátelskými útoku a nemůže se ztratit.

Trh  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Místní
Požadované Výzkumy: Obchod 1, Obchodní vztahy 1
Maximální úrovně: 10

Umožňuje předložit Obchodní nabídku, jejíž pomocí můžete prodat zbytečné suroviny, nebo nakoupit požadované suroviny nabízené jinými hráči na trhu. Objem surovin, které můžete prodat je omezen vaší Kapacitou trhu.

Umožňuje obchodování s Císařským obchodníkem.

Každá úroveň Trhu umožňuje předložení jedné Obchodní nabídky navíc.

Úroveň 1-5 zvyšuje Kapacitu trhu o 50 000 za každou úroveň. Úrovně 6 a výše vedou ke zvýšení Kapacity trhu o 150 000 na úroveň.

Výchozí nastavení Kapacity trhu Říše je součtem Kapacity všech Trhů. Pokud je Provincie pod útokem, každý Trh v Říši je omezen do výše vlastní Kapacity trhu.

Tribuna  

Nachází se v menu Zprávy >> záložka Tribuna, toto je místnost pro alianční rozhovory, ve které všichni členové nezávisle na svém postavení můžou nechávat okamžité zprávy, které jsou zobrazeny chronologicky, kdy nejstarší zpráva je umístěna v nejspodnější části okna а nejnovější – v horní části. Neexistuje oznámení s obálkou pro novou publikaci na tribuně. Abyste se ujistili, že nevynecháte ani jednu novou zprávu, okno s tribunou musí být otevřené a pravidelně obnovované.

Trůnní sál  

Místo, kde panovník sbírá všechny statistické údaje o všech aspektech rozvoje své Říše: ( příjmy, náklady, pracovní síly, produkce, všechny budovy a výzkumy, armády, dobyté speciální zdroje).

Tržní nabídka  

Množství surovin, které hráč zveřejní k prodeji na trhu. Nabídku je možné stáhnout z trhu do 1 minuty po zveřejnění, ale nedostanete nazpět provizi za zveřejnění. Nabídka je platná 3 hodin po vložení a objeví se po 5 - 10 minutách, pokud je jednou z 5-ti nejlevnějších nabídek. Pokud nedojde k prodeji a nabídka vyprší, vrátí se svému majiteli do provincie, ze které byla zveřejněna.

Tržní vztahy  

Výzkum,který má kladný účinek na Vaše výdaje při prodeji na Trhu. Každá úroveň snižuje o 2% základní tržní poplatek ve výši 40%.

Turnaje  

Soutěže, které zahrnují různé aspekty hry:

Hospodářský rozvoj;
Vojenský rozvoj, útoky a vítězství nad protivníky;
Všechny další důležité aspekty hry;

Hlavní kategorie turnajů jsou dvě:

• Sólové turnaje, které vyžadují od vládců dosažení různých úspěchů a výsledků;
• Alianční turnaje, ve kterých je nejdůležitější týmová hra, aby bylo možné dosáhnout požadované výsledky;

Turnaje mají úrovně vzácnosti - některé turnaje se pořádají méně často, ale trvají déle, jsou více epické a přinášejí vyšší odměny. Odměny jsou rozděleny na úrovně, v závislosti na dosaženém výsledku a hráči je obdrží na konci každého turnaje.

Typy odměn mohou být:
Diamanty;
Suroviny;
• Různé předměty;

Hráči soutěží ve skupinách, určených počtem čistých bodů;

• Hráči ze světů rychlosti х4 se účastní globálních turnajů, rozdělení do skupin podle svých čistých bodů. Hrají proti všem hráčů ze všech světů, a ne pouze proti hráčům ze stejného světa.
• Hráči ze světů s rychlostí x10 hrají mezi sebou aniž by byli rozděleni do skupin podle čistých bodů.
• Rozdělení do skupin se provádí pouze v začátku každého turnaje. Jestliže se počet hráčových čistých bodů sníží nebo zvýší mimo limit určený pro jeho skupinu, nebude hráč přemístěn dokud trvá turnaj.

Tutorial  

Oficiální rádce v Imperia Online při prvních krocích každého hráče. Pomáhá budoucímu vládci orientovat se v rozhraní a v základní mechanice hry a také mu poskytuje lákavé odměny. Tutorial ale nepokračuje navždy, krok, při kterém jsou lukostřelci umístěni do posádky je poslední. Jakmile jednou skončí, ikonka zmizí a hráč musí pokračovat sám. Přečtení oficiálního návodu hry Jak hrát? (v dolní části menu) pomůže každému stát se skutečným expertem ve hře a hrát se sebedůvěrou.