Βαγόνι ανεφοδιασμού  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Πολιορκητικές μηχανές

Το Βαγόνι ανεφοδιασμού μπορεί να είναι σταλμένο σε Αποστολή με άλλες Μονάδες στρατού. Η μεγάλη χωρητικότητα της μονάδας αυξάνει σημαντικά την ποσότητα πόρων, των οποίων ο στρατός θα φέρνει μετά από μια επιτυχή μάχη.

• Τύπος: Μεταγωγικό
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Δεν έχει

Δεξιότητες των μονάδων:

- Έμμεσες ζημιές: Εάν η μάχη είναι χαμένη, αυτή η μονάδα θα είναι κατεστραμμένη

Για ειδικούς δείκτες της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Βαθμός (Στρατιωτικός βαθμός)  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με ορισμένο αριθμό στρατιωτικών πόντων. Ο βαθμός είναι ορατός στα προφίλ των παικτών και στην ταξινόμηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στρατιωτικούς βαθμούς, κάντε κλικ εδώ.

Βαλλίστρα  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Πολιορκητικές μηχανές
Προαπαιτούμενα: Στρατιωτική εκπαίδευση 8, Πολιορκητικές ενισχυτές 10, Κεντρική εξουσία 6

• Τύπος: Μονάδα μεγάλης εμβέλειας, Πολιορκητική μηχανή, Πυροβολικό
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Γραμμή του Πυροβολικού

Δεξιότητες των μονάδων:

+ Μεγάλη εμβέλεια: Αυτή η μονάδα έχει 2 πρόσθετες Επιθέσεις σε Επιδρομή ή σε Έφοδο Οχυρού, πριν να αρχίσουν οι μάχες εκ του συστάδην

• Αντι-πολιορκητική: Αυτή η μονάδα επιτίθεται με προτεραιότητα Πολιορκητικές μηχανές· Επίθεση х 0.5 εναντίον Οχυρών, Πεζικού και Ιππικού
• Ζώνη ζημιών: Σε Επιδρομή και σε Κλοπή πόρων από το οχυρού, αν δεν έμειναν στόχους του τύπου Πολιορκητικών μηχανών, η Επίθεση αυτής της μονάδας διανέμεται αναλογικά μεταξύ όλων των εχθρικών Γραμμών, Άκρων και Κέντρων (το Αποθεματικό είναι άθικτο)
• Ανθρώπινο δυναμικό: απαιτεί 25 άτομα αδρανούς πληθυσμού για εκπαίδευση· καταλαμβάνει 25 θέσεις στη Φρουρά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικούς δείκτες της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Βαρβαρικό στρατόπεδο  

Ουδέτεροι οικισμοί στον Παγκόσμιο χάρτη.
Τα Βαρβαρικά στρατόπεδα μπορούν να ανήκουν σε μια από μερικές Φυλές και κάθε φυλή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
Κάθε Βαρβαρικό στρατόπεδο έχει το χαρακτηριστικό Επίπεδο, η αξία του οποίου ποικίλλει από 1 μέχρι 15 και η αυτή δείχνει τη συνολική δύναμη του Στρατοπέδου. Όσο αργότερα (κατά τη διάρκεια της Εποχής) εμφανίζεται ένα στρατόπεδο, τόσο υψηλότερο επίπεδο θα έχει. Το επίπεδο έχει επιρροή πάνω σε μερικά χαρακτηριστικά του Στρατοπέδου, συμπεριλαμβανομένων ανταμοιβών και δύναμης Στράτου.
Κάθε Βαρβαρικό στρατόπεδο μπορεί να κατασκοπευτεί ή να είναι επιτεθειμένο, σαν κάθε άλλη εχθρική Ιδιοκτησία. Αντίθετα με τις άλλες Ιδιοκτησίες, το Στρατόπεδο δεν κατέχει Οχυρό και οι επιθέσεις εναντίον του πάντα είναι στη μορφή μιας Επιδρομής. Όταν ένα Βαρβαρικό στρατόπεδο είναι νικημένο αυτό θα εξαφανίσει από τον Παγκόσμιο χάρτη.
Κάθε βασίλειο κατοικείται από έναν ακριβώς ορισμένο αριθμό Βαρβαρικών στρατοπέδων και η ποσότητα των διαφόρων φυλών είναι τυχαία. Όταν οι παίκτες καταστρέφουν τα Στρατόπεδα, μια φορά ανά 24 ώρες το Βασίλειο θα κατοικηθεί ξανά μέχρι του αρχικού αριθμού στρατοπέδων. Τα νέα στρατόπεδα εμφανίζονται σε μια τυχαία επιλεγμένη τοποθεσία.
Τα Βαρβαρικά στρατόπεδα συχνά κατοικούνται κοντά σε Ειδικούς πόρους και εμποδίζουν την ίδρυση ενός Εμπορικού σημείου πάνω σ'αυτά, μεχρι να καταστραφούν τα στρατόπεδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ.

Βαριά μονάδα  

Η μέση κατηγορία στρατιωτικής μονάδας. Υπερασπίζει και επιτίθεται ευκολότερα τη βαριά κατηγορία επίπεδων οχυρού - 4ο (τέταρτο), 5ο (πέμπτο), 6ο (έκτο).
Οι βαρείς μονάδες είναι: βαρείς τοξότες, βαρείς λογχοφόροι, βαρείς σπαθοφόροι, βαρύ ιππικό, καταπέλτες και βαλλίστρες.

Βαρύ ιππικό  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Ιππικού
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εκ του Συστάδην 10, Ιπποκομία 10, Θωράκιση 10, Στρατιωτική εκπαίδευση 8, Κεντρική εξουσία 6

• Τύπος: Μονάδα Εκ του Συστάδην, του Ιππικού
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Άκρο (Μετωπική γραμμή)

+ Ορμή: Στον πρώτο γύρο της μάχης, αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα - Επίθεση х 1.5
+ Συμπλοκή: Επίθεση х 4 εναντίον Τοξοτών
+ Μάχη ιππικού: Επίθεση х 2 εναντίον Σπαθοφόρων
+ Ευελιξία: Αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα όταν είναι σε Άκρο - με Επίθεση x 1.2 και Πόντους ζημιάς x 1.2

- Τρωτοί για Λογχοφόρους: εναντίον αυτής της μονάδας, όλοι οι Βαριοί Λογχοφόροι και οι Πελταστές μάχονται με αυξημένη Επίθεση
- Κοντό όπλο: Επίθεση х 0.17 εναντίον Λογχοφόρων
- Ιππέας: Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να επιτίθεται κατά τη διάρκεια της Εφόδου του οχυρού
- Μειονέκτημα σε στενούς χώρους: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινές, κατά τη διάρκεια της Κλοπής του οχυρού - Επίθεση х 0.5, Πόντοι ζημιάς х 0.5

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικούς δείκτες της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Βαρύς λογχοφόρος  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Πεζικού
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εκ του Συστάδην 1, Στρατιωτικό δόγμα 2, Κεντρική εξουσία 6, Στρατιωτική εκπαίδευση 8

• Τύπος: Μονάδα Εκ του Συστάδην, του Πεζικού, Λογχοφόρος
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Άκρο (Μετωπική γραμμή)

+ Μακρό όπλο: Επίθεση х 2 εναντίον Ιππικού
+ Τοίχος δοράτων: Αυτή η μονάδα εξουδετερώνει το μπόνους Επίθεσης του Ιππικού από Έφοδο

- Τρωτοί για Τοξότες: Εναντίον αυτής της μονάδας όλοι οι Τοξότες μάχονται με αυξημένη Επίθεση
- Μειονέκτημα στη Μάχη εκ του συστάδην: Επίθεση х 0.5 εναντίον Σπαθοφόρων
- Ελαφρά στρατεύματα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινές, όταν μάχεται σε Κέντρο - Επίθεση х 0.9, Πόντοι ζημιάς х 0.9

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικούς δείκτες της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Βαρύς Σπαθοφόρος  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Πεζικού
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εκ του Συστάδην 10, Θωράκιση 10, Κεντρική εξουσία 6

• Τύπος: Μονάδα Εκ του Συστάδην, του Πεζικού, Σπαθοφόρος
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Κέντρο (Μετωπική γραμμή)

+ Στρατεύματα εφόδου: Στην έφοδο, αυτή η μονάδα είναι βαλμένη με προτεραιότητα μέσα στη σύνθεση της Μετωπικής γραμμής
+ Συμπλοκή: Επίθεση х 2 εναντίον Τοξοτών
+ Τοίχος ασπίδων: Αυτή η μονάδα μάχεται με προτέρημα σε υπεράσπιση - Πόντοι ζημιάς x 1.2

- Τρωτοί για Ιππικό: εναντίον αυτής της μονάδας όλο το Ιππικό μάχεται με επίθεση x2
- Βαριά στρατεύματα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ζημιές, όταν μάχεται σε Άκρο - Επίθεση х 0.9, Πόντοι ζημιάς х 0.9

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα κάντε κλικ εδώ.

Βαρύς τοξότης  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Τοξοτών
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εξ`Αποστάσεως 10, Κεντρική εξουσία 6

• Τύπος: Μονάδα μεγάλης εμβέλειας, του Πεζικού, Τοξότης
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Γραμμή πυρός

Δεξιότητες των μονάδων:

+ Μεγάλη εμβέλεια: Αυτή η μονάδα έχει 2 πρόσθετες Επιθέσεις σε Επιδρομή ή σε Έφοδο του Οχυρού, πριν να αρχίσουν οι μάχες εκ του συστάδην
+ Συμφέρουσα θέση: όταν είναι σε Φρουρά αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα στην Έφοδο του Οχυρού - με Επίθεση x4
+ Καλύπτων πυρ: Κατά τη διάρκεια της Εφόδου του Οχυρού, αυτή η μονάδα πυροβολεί τους υπερασπιστές της Φρουράς με Επίθεση х 0.2
+ Βροχή βελών: Επίθεση х 3 εναντίον Λογχοφόρων

- Τρωτοί για Σπαθοφόρους: εναντίον αυτής της μονάδας, όλοι οι Σπαθοφόροι μάχονται με αυξημένη Επίθεση
- Τρωτοί για Ιππικό: εναντίον αυτής της μονάδας, όλο το Ιππικό μάχεται με αυξημένη Επίθεση
- Μειονέκτημα στη μάχη εκ του συστάδην: Επίθεση х 0.33 εναντίον Σπαθοφόρων
- Κατά προσωπικού: Επίθεση х 0.25 εναντίον Πολιορκητικών κριών
- Αδύναμο πνεύμα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινή, όταν είναι επιτιθέμενη από μονάδα Μάχης εκ του συστάδην - Επίθεση х 0.33
- Φαρέτρα: 18 βέλη· όταν τα πυρομαχικά τελειώνουν, αυτή η μονάδα μείνει στη θέση της, μέχρι να είναι επιτεθειμένη σε Μάχη εκ του συστάδην

Για λεπτομέρειες σχετικά με της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Βασική φρουρά  

Η βασική φρουρά είναι το μέγεθος της φρουράς που ορίζεται από το επίπεδο οχυρού, πριν να εφαρμόζονται τα μπόνους από έρευνες και από δεξιότητες.

Η φρουρά θέτει τη Μάχη εκ του συστάδην και το Όριο επίθεσης στον τοίχο για τα επιτιθέμενα εχθρικά στρατεύματα, όταν το οχυρό δέχεται επίθεση.

Οι τιμές της βασικής φρουράς για τα διαφορετικά επίπεδα του οχυρού είναι οι εξής:

Οχυρό επιπέδου 1: 50 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 2: 100 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 3: 200 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 4: 400 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 5: 800 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 6: 1 600 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 7: 3 200 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 8: 6 400 βασική φρουρά
Οχυρό επιπέδου 9: 12 800 βασική φρουρά

Βασίλειο  

Βασίλειο - το πλαίσιο όπου πραγματοποιείται μια εποχή. Μόνο παίκτες του ίδιου βασιλείου μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα βασίλεια στη Εποχή που ονομάζεται "Οι Μεγάλοι άνθρωποι" είναι εθνικά ή γλωσσικά - π.χ. (πορτογαλικό, ισπανικό, βουλγαρικό κτλ.) και διεθνείς, τα οποία συλλέγουν ανθρώπους με διαφορετικές εθνικότητες.

Βέλτιστη παραγωγή  

Ένα κουμπί, που βρίσκεται στο μενού "Πρόσληψη εργαζομένων σε όλες οι επαρχίες". Προσλαμβάνει όλο τον πληθυσμό πρώτα απ'όλα να παράγει τους πόρους που δίνουν τους μεγαλύτερους μπόνους. Αν τα μπόνους είναι ίσα, ο πληθυσμός προσλαμβάνεται πρώτα να παράγει σίδηρο, μετά πέτρα και τελικά ξύλο.

Βελτίωση μονάδων  

Η μεταφορά των μονάδων της χαμηλότερης κατηγορίας σε μονάδες της υψηλότερης κατηγορίας του ίδιου είδους, αν έχετε τα απαραίτητα επίπεδα των ερευνών. Μπορείτε να βελτιώσετε ελαφρείς και/ή βαρείς μονάδες και να τις κάνετε ελίτ μονάδες του ίδιου είδους, στο τέταρτο υπομενού του κάθε Στρατώνα. Δε χρειάζεστε πληθυσμό για τη βελτίωση. Η τιμή της βελτίωσης θα είναι η διαφορά μεταξύ της κοινής τιμής των μονάδων της υψηλότερης κατηγορίας και την κοινή τιμή των μονάδων της χαμηλότερης κατηγορίας. Ο χρόνος εκπαίδευσης θα είναι ο χρόνος των μονάδων της υψηλότερης κατηγορίας. Δεν μπορείτε να βελτιώσετε τις Πολιορκητικές μηχανές και τους κατασκόπους. Αν έχετε αρκετούς πόρους, μπορείτε να βελτιώσετε όλες τις υπόλοιπες ομάδες που μείνουν ελαφρές στον ίδιο χρόνο, αλλά μη ξεχνάτε, ότι αυτές θα μπαίνουν σε ουρά.