Screenshot  

Fotka Globálnej mapy, ktorú môžete urobiť s malou kamerou na hornej pravej strane mapy. Obraz sa automaticky uloží do vášho počítača.

Šermiar (druh Bojovej jednotky)  

Univerzálna pechotná jednotka, ktorá ľahko víťazí nad ostatnými jednotkami. Šermiari sú veľmi efektívny počas Obliehania pevnosti. Počas Útoku na pevnosť títo otužilí bojovníci prví útočia proti Pevnostnýmstenám a sú viac než schopní ich dobyť, najmä ak sú podporení dostatočným počtom Obliehacích strojov.

Šermiarom najlepšie odporuje Kavaléria.

Všetci Šermiari sú jednotky na boj zblízka.
Všetci Šermiari sú Pechotné jednotky.
Všetci Šermiari majú Prednostné umiestnenie na Prednej línii - Stred.
Všetci Kopijníci sa vycvičujú v Kasárňach pechoty.

Všeobecné schopnosti jednotiek:

+ Útočiace vojsko
+ Boj zblízka

- Zraniteľní proti Kavalérii

Súčasné jednotky druhu Šermiar sú:

- Ľahký Šermiar
- Ťažký Šermiar
- Strážca

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Šermiarov stlačte tu.

Seržant  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi so 750-1 499 vojenskými bodmi.

Sezóna  

Doba medzi začiatkom jedného sveta a jeho koncom. Doba, počas ktorej všetky individuálne Ríše a aliančné majetky sa rozvíjajú ekonomicky a vojensky a rozširujú sa na Globálnej mape. Sezóna končí presne na dátum, ktorý určí administrácia Imperia Online.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne konca sezóny kliknite tu.

Sila plienenia  

Parameter jednotiek, ktorý určuje počet dedinčanov zabitých len jednou jednotkou toho istého druhu.

Sila útoku  

Bojová schopnosť.

Schopnosť Sila útoku zvyšuje Útoj jednotky v prvom kole Boja zblízka.

Výskum Bojové kone zvyšuje efekt Sily útoku všetkých jednotiek Kavalérii.

Jednotky so schopnosťou Sila útoku sú:
- Falanga
- Ľahká Kavaléria
- Ťažká Kavaléria
- Paladin

Simulátor bitky  

Prostriedok, ktorý pomáha hráčom spočítať ich bitky s presnosťou, aby vždy mohli dostať očakávané vojenské výsledky. Simulátor bitky v Imperia Online zahrňuje všetky funkcie, ktoré bitka môže mať: armáda (poľná a garnizónna), morálka, vojenské výskumy, pevnosť, pevnostné zariadenia, fortifikácia, formácia, generáli. Hráči ale musia brať do úvahy dve veci:

- Špiónska správa neposkytuje informáciu ohľadne nepriateľských vojenských výskumov, formácií, presné hodnoty morálky, fortifikácie a priekopy, a preto doporučujeme vyplniť patričné políčka aspoň o 2 úrovne vyššími výskumami než vlastné;
- Keď morálka klesne pod 50, šanca pre armádu, aby utiekla z bojového poľa a prehrala sa zvyšuje progresívne o 2% za každý bod pod 50, takže ak obdržíte výsledok zo simulácie víťazstva na 49, alebo menej morálky, výhra nie je istá a vaša armáda rozhodne potrebuje zlepšenie (zmena zostavenia a/alebo formácií, zvýšenie množstva alebo zlepšenie výskumu atď.) predtým ako bude vyslaná na víťaznú misiu.

Simulátor špionáže  

Prostriedok, ktorý vám dovoľuje uviesť vaše a nepriateľské úrovne Špionáž/Kontrašpionáž a počet špiónov, aby ste vypočítali šancu na úspešnú špionáž/kontrašpionáž a/alebo možný počet stratených špiónov.

Poznámka! Keďže 100% šanca na úspech je garantovaná, JEDINE ak existuje 5 úrovní rozdielu medzi Špionážou a Kontrašpionážou príslušných strán, berte do úvahy, že výsledok, ktorý obdržíte zo simulátora špionáží nemusí odpovedať výsledku špiónskej misie.

Škoda  

Pokles v životných bodoch jednej jednotky kvôli použitému útoku nepriateľských jednotiek.

Skrátenie o 10 minút  

Tlačidlo Skrátenie o 10 minút poskytuje možnosť o skrátenie doby budovania/výskumu súčasnej budovy/výskumu v progrese o 10 minút na každú hodinu.

Skúsenosť Generála  

Súčet bodov skúsenosti, ktoré generál získal z vedenia víťazných bitiek. Skúsenosť sa získava s každou víťaznou bitkou proti iným hráčom v rozsahu x2 alebo proti nezávislým mestám.
Generáli vyhrávajú 1 bod skúsenosť proti iným užívateľom ak armáda, ktorú vedú zničí nepriateľské jednotky so zlatým ekvivalentom (nevynásobenom po 2 za body, ale ozajstnom), ktorý sa rovná počtu čistých bodov víťazného účtu pred bitkou vydelený 100.
V prípade útoku na nezávisle mesto generáli vyhrávajú 1 bod skúsenosti ak zlatý ekvivalent armády (nevynásobenom po 2 za body, ale ozajstnom) sa rovná počtu čistých bodov užívateľa pred bitkou, vynásobené po 1,5.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne skúsenosti generála stlačte tu.

Skúsenosť guvernéra  

Súčet bodov skúsenosti, ktoré guvernér získal zo svojej prítomnosti na jeho postavení. Guvernéri získavajú 2 body každých 1.2 minút. Najvyššia úroveň skúsenosti, ktorá môže byť dosiahnutá je 20. Cisár má prémiu nad týmto limitom - môže dosiahnuť 30 úroveň skúsenosti.

Guvernéri môžu získavať skúsenosť len kým sú na svojom postavení a preto ak ich pošlete na misiu alebo ich odstránite z postavenia, oni nedostanú žiadne body skúsenosti za dobu počas svojej neprítomnosti.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne skúsenosti guvernéra stlačte tu.

Šľachtici  

Všetci ľudia v Imperiálnom dvore, nazývaní aj šľachtici. Môžu byť občania, ktorí preukázali výnimočnú statočnosť v bitke alebo sa stali známi v spoločnosti so svojími výnimočnými vlastnosťami. Hráči môžu zosobášiť svojich šľachticov s členmi Imperiálnej rodiny, ale nemôžu ich posielať vonku, aby uzavierali dynastický mier.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne šľachticov stlačte tu

Slávna osoba  

Predstaviteľ vládnucej triedy vašej ríše. Každá ríša má vlastných Slávnych ľudí - Cisár, Imperiálna rodina a Šľachtici. Všetci Slávni ľudia sú umiestnení v Paláci. Môžu byť vymenovaní ako guvernéri a generáli vašich majetkov a týmto spôsobom budete dostávať prémie k ekonomickému a vojenskému rozvoju. Môžete ich poslať na sobáš s inými hráčmi, ktorí sú členovia Imperiálnej rodiny, aby ste uzavreli dynastický mier. Ak nie ste spokojný s niektorým aristokratom, môžete ho poslať do vyhnanstva. Táto opcia nie je platná pre Cisára/ Cisárovnú.

Slávnosť  

Zábava pre obyvateľstvo, aby provincie mohli udržiavať vysoké úrovne Šťastia. Slávnosti, veľké a malé sa môžu organizovať raz za každých 24 hodín.

Slávnosti s postupným účinkom  

Aktivácia slávnosti, veľkej alebo malej, s postupným účinkom znamená, že účinok slávnosti na hodnotu Šťastia je odložený na 24 hodín.

Špecialista na obliehanie  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje limit Obliehacích strojov, ktoré môžu útočiť na Pevnosť naraz. Úroveň 1: +2% limit; Úroveň 2: +4% limit; Úroveň 3: +6% limit; Úroveň 4: +10% limit; Úroveň 5: +15% limit

Špión  

Špeciálna jednotka.
Budova: Špionážna škola
Nevyhnutné podmienky: Špionáž 1

Činy Špiónov sú dostupné v Operatívnom Stredisku, menu Špionáž.

Súčasné činy: Kontrašpionáž, Misia Špionáž, Spravodajská misia

+ Odpor: Každý Špión v určitom Majetku zvyšuje šancu na odrazenie nepriateľskej Misie Špionáž a šancu na vyhnanie súčasne infiltrovaných Špiónov
+ Špiónska sieť: Každý Špión v určitej Špiónskej Misii zvyšuje šancu na únik nepriateľského Odporu
+ Vyzvedač: Každý Špión v určitej Spravodajskej Misii skracuje dobu trvania Misie

Pre podrobnejšiu informáciu ohladne tejto jednotky stlačte tu.

Špionáž  

1. Infiltrovať špiónov do nepriateľskej Ríše s cieľom získania úspešnej správy o špionáži a tým odhaliť dostupné suroviny a armády v príslušnej provincii/kolónii/nezávislom meste/vojenskom objekte. Čím viac špiónov a vyššiu úroveň výskumu Špionáže máte, tým väčšia je šanca*kontrolovať nepriateľa.

Špionáž pracuje podľa formuly, ktorá dáva rovnakú šancu na úspech keď úrovne výskumov a počet špiónov je rovnaký.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne špionáže, kliknite tu.

2. Výskum, ktorý vyvíja spravodajské schopnosti vládcu a jeho poddaných. Zvyšuje šancu o úspešný príjem správy o špionáži a tiež, že vaše vojsko nebude odhalené pri útoku.

Špionážna škola  

Vojenská budova.
Druh: Miestna, Výcviková
Nevyhnutné výskumy: Vojenská doktrína 1, Kontrašpionáž 1, Špionáž 1
Maximálna úroveň: 20

Dovoľuje výcvik špiónov. Úrovne 1-4 zvyšujú Výcvikovú kapacitu o 100 miest za každú úroveň. Úroveň 5 a vyššia zvyšujú Výcvikovú kapacitu o 400 miest za úroveň.
Jednotky, ktoré môžu byť vycvičené zahrňajú:
- Špión

Špiónska správa  

Informácia, ktorú špióni získavajú, kým sú infiltrovaní. Skladá sa z armády, úrovne Pevnosti a suroviny, ktoré sú k dispozícii v špehovanej provincii/kolónii/vojenskom objekte.

Špiónská správa  

Spravodajská správa, ktorá môže informovať o nepriateľských neúspešných pokusoch o infiltrovaní, alebo o chytených vlastných špiónoch, infiltrovaných do nepriateľskej provincie/kolónie/vojenského objektu. Špiónske správy prichádzajú v bielej obálke a ukladajú sa do podmenu Systémové v menu Správy s etiketou Špionáž.

Spojenec  

1. Člen tej istej aliancie.

2. Aliancia v Pakte o neútočení, alebo Federácii.

Spolok budovateľov  

Výskum, ktorý znižuje dobu na výstavbu všetkých budov o 1.2 krát za každú úroveň (zo základnej doby). Spolok budovateľov je 4-krát efektívnejší než Architektúra vzhľadom na skrátenie doby výstavby. 1-vá úroveň Spolku budovateľov vyžaduje 20-u úroveň Architektúry.

Správa  

Klasifikovaná stručná informácia.

Druhy správ v Imperia Online: Vojenská správa, Správa o špionáži.

Správa  

Jeden z prostriedkov komunikácie medzi hráčmi z toho istého sveta. Je to krátka informácia odoslaná od zdroja ku príjemcovi. Existuje desať druhov správ v hre: Transakcie, Aliančné, Administrátor, Aliančné vojenské, Tribúna, Osobné, Vojenské, Špiónske, Oznámenia a Iné. Každá z nich po obdržaní sa ukazuje v obálke s odlišnou farbou vedľa profilnej fotky nad mapou dediny a ukladá sa na rôznych miestach v menu Správy. Všetky správy staršie ako 2 týždne sa automaticky vymažú.

Správa o transakcii  

Správa, ktorá informuje ohľadne výsledkov z obchodných transakcií ako napríklad: úspešne predaná ponuka, alebo uplynulá ponuka, ako aj výsledky z prenosu zlata ako napríklad: úspešný prenos zlata spojencovi, alebo úspešne obdržané zlato od spojenca. Správy o transakciách prichádzajú v sivej obálke a ukladajú sa v podmenu Systémové v menu Správy s etiketou Transakcie.

Spravodajská jednotka  

Viz špión.

Spravodajský agent  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi pri zvýšení úrovne Guvernér. Zvyšuje rádius Poľného spravodajstva. Úroveň 1: +4 Imperiálne míle; Úroveň 2: +6 Imperiálnych míľ; Úroveň 3: +10 Imperiálnych míľ; Úroveň 4: +15 Imperiálnych míľ; Úroveň 5: +25 Imperiálnych míľ;

Správy  

Súčasné zmeny, obnovy, oznámenia, alebo nahlásenia zo strany tímu Imperia Online, ktorý informuje hráčov. V prípade neprečítaných správ ikonka na správy po ľavej strane menu Profily svieti. Každá správa môže byť označená ako prečítaná a tým ikonka prestane svietiť.

Starší dôstojník  

Všeobecný názov pre všetkých dôstojníkov v tretej etape lojality.

Starší nadporučík  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 22 500-34 999 vojenskými bodmi.

Starší seržant  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 1 500-2 999 vojenskými bodmi.

Starší vodca  

Všeobecný názov pre všetkých vodcov v tretej etape lojality.

Šťastie  

Štatistika, ktorá ukazuje či je obyvateľstvo spokojné s vládnutím vládcu. Existuje veľa faktorov, každodenných a jednorázových, ktoré zapríčiňujú vzostup alebo pokles súčasného šťastia a musia byť dôkladne premyslené, aby nedošlo k nepríjemným a neočakávaným výsledkom. Základný následok nízkeho šťastia (nedoporučujeme) je emigrácia, vzbury a povstania. Čím je Šťastie bližšie k svojmu limitu v provincii/kolónii, tým šťastnejšie je obyvateľstvo a tým menšia je šanca, že vznikne emigrácia a vzbury.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne šťastia kliknite tu.

Šťastná daň  

Tlačidlo, ktoré sa nachádza v menu daní. Zadáva dane vo všetkých anektovaných provinciách, alebo kolóniách so sadzbou, pri ktorej bilancia šťastia bude pozitívna.

Statky  

Budova, ktorá podporuje obyvateľstvo provincie a zabezpečuje normálne životné podmienky. Nedostatok úrovní statkov tvorí straty obyvateľstva každú hodinu. Každá úroveň znižuje straty obyvateľstva, ak počet obyvateľstva v provincii je viac než 10 000 dedinčanov väčší než súčasná kapacita statkov. Čím je väčší rozdiel medzi počtom obyvateľstva a kapacitou statkov, tým väčšie budú straty obyvateľstva.

Poznámka! Existujú niektoré relatívne zriedkavé prípady, keď vybudovanie ďalšej úrovne Statkov vlastne neznižuje hodinové straty obyvateľstva. Straty sa rozdelujú do niekoľko fáz, určené rozdielom medzi súčasným počtom obyvateľstva a kapacitou statkov. Prejsť do ďalšiej fázy s menšími stratami niekedy vyžaduje viac než jednu úroveň statkov.

Napríklad: Ak rozdiel medzi počtom vášho obyvateľstva a kapacitou statkov je 18 000, vaše straty sa umiestňujú do druhej fázy (od 10 000 do 20 000 rozdiel medzi počtom obyvateľstva a kapacitou statkov), pri ktorej stratíte 10 dedinčanov na hodinu. Tak vybudovanie len jednej úrovne Statkov nezvýši kapacitu statkov do takej úrovne, aby rozdiel medzi počtom obyvateľstva a kapacitou statkov klesol pod 10 000 a následne straty – pod 10 na hodinu.

Status lojality  

Ukazuje lojálnosť každého člena aliancie ku kauze aliancie vypočítaná na základe času stráveného v alliancii a je rozdelená do troch etáp, ktoré určujú rozmer špeciálnych prémií a každodenné prémie Šťastie. Opustenie aliancie a pripojenie sa k nej znovu, alebo zmena pozície v jednej a tej istej aliancii nuluje tieto prémie a odpočítavanie individuálneho statusu lojality začína znovu.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne statusu lojality, kliknite tu.

Stena kopijí  

Schopnosť jednotky.

Schopnosť 'Stena kopijí' neutralizuje schopnosť Sila útoku jednotiek druhu Kavaléria.

Jednotky so schopnosťou 'Stena kopijí sú:

- Ťažký kopijník
- Falanga

Straty obyvateľstva  

Hodinové straty obyvateľstva kvôli nedostatku kapacity statkov.

Strážca  

Bojová jednotka.
Budova: Каsárne Pechoty
Nevyhnutné podmienky: Útok zblízka 20, Brnenie 20, Centralizácia 11

• Druh: Boj zblízka, Pechota, Šermiar
• Prednostné rozloženie: Stred (Predná línia)

+ Útočiace vojsko: Počas útoku na Pevnosť táto jednotka má prednosť v zložení Prednej línie
+ Boj zblízka: Útok x 2 proti Lukostrelcom
+ Stena štítov: Táto jednotka bojuje s prednosťou pri obrane - Životné body x 1.2
+ Posledná línia obrany: V garnizóne táto jednotka bojuje s prednosťou počas rozkrádania Pevnosti - Životné body x 2
+ Elitné vojsko: Táto jednotka bojuje s prednosťou v Strede - Útok x 1.2, Životné body x 1.2

- Zraniteľní proti Kavalérii: Proti tejto jednotke každá Kavaléria bojuje s Útokom x 2
- Ťažké vojsko: Táto jednotka dostáva tresty keď bojuje na Krídle - Útok x 0.8, Životné body x 0.8

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Strážca pevnosti  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Životné body Pevnosti. Úroveň 1: +4% Životné body; Úroveň 2: +6% Životné body; Úroveň 3: +10% Životné body; Úroveň 4: +14% Životné body; Úroveň 5: +20% Životné body

Stred  

Stredná zóna prvej a tretiej rady v Bitke na poli.

Stredná daňová sadzba  

Štvrtá daňová úroveň. 200 zlata za 100 pracovníkov na hodinu. Odoberá 30 bodov Štastie za 24 hodín.

Strelecká línia  

Bojová línia.
Strelecká línia je prioritné umiestnenie všetkých lukostrelcov. Vždy sa nachádza za Frontovou líniou a jednotky z tejto línie majú od 1 do 3 predbežných útokov, predtým, než začne boj zblízka.

Počas poľnej bitky, strelecká línia je rozdelená na tri divízie: stred a dva boky. Rôzne druhy strelcov sa nachádzjú proporcionálne v troch divíziách.

Divízne vojská streleckej línie môžu byť angažované do boja zblízka len ak divízie frontovej línie predtým boli zničené. Zničenie streleckej línie hráča v boji zblízka dáva možnosť bočnému útoku proti ostatným nepriateľským frontovým divíziám.

Tak ako počas útoku na pevnosť, tak aj pri Bitke s garnizónom, útočiaci lukostrelci sa nachádzajú na streleckej línii bez divízií.

Rovnako ako počas útoku na pevnosť, tak aj pri Bitke s garnizónom, lukostrelci obrancu netvoria streleckú líniu, namiesto toho sú časťou obrannej frontovej - prednej línie.

Lukostrelci, ktorým dôjdu strely, zachovajú svoje miesta na streleckej línii a zapoja sa do bitky opäť len ak budú napadnutí nepriateľskými jednotkami bojov zblízka.

Strelecký útok  

Výskum, ktorý zvyšuje útok všetkých streleckých jednotiek (okrem obliehacích strojov)a maximálna úroveň, ktorú treba vziať do úvahy je 50 (celková suma individuálnych a aliančných úrovní).

Surovina  

Bohatstvo, ktoré robotníci vyrábajú v baniach Ríše, ako aj získané z daní z obyvateľstva. Všetko to sa môže investovať do výstavby, výskumov a armád.

Svet  

Svet - miesto, kde prebieha jedna sezóna. Len hráči z toho istého sveta môžu pôsobiť medzi sebou.

Sviatočná ochrana  

Možnosť, ktorá môže byť aktivovaná každým hráčom, ale len počas sviatkov, vopred vyhlásených tímom Imperia Online, a na obmedzenú dobu, ktorá je určená tímom Imperia Online. Kým je aktivná, účet nemôže byť napadnutý a tiež nie je možné z neho vysielať útoky. Armáda nemôže byť vyslaná na obchvat. Medzitým, účet je dostupný, môžu sa stavať budovy, môžu sa robiť výskumy, môže sa prenajímať armáda atď. Všetky útoky, odoslané do VašejRíše pred aktiváciou ochrany budú splnené. Aliančné bitky sú vylúčené z akéhokoľvek druhu protekcie. Útoky na nezávislé mestá s cieľom plienenia suroviny, útoky na barbarské tábory tiež nie sú možné. Možné sú útoky na Tmavú pevnosť a Lebku hojnosti, Vežu vedomostí a Kamennú väznicu.
Výživa armády nebude odobraná, napriek tomu, že v štatistike bude vyzerať, že je odobratá (výživa armády bude odobratá len v prípade, že zaútočite na Tmavú pevnosť, Lebku hojnosti, Vežu vedomostí alebo Kamennú väznicu).

* Môžete aktivovať Dovolenkový režim alebo Sviatočnú ochranu, len ak Vaša armáda nie je na misii, s výnimkou obchvatu a pohybu medzi majetkami. Vezmite prosím na vedomie, že armáda, ktorá cestuje medzi majetkami alebo je na obchvate počas dovolenkového režimu, naďalej dostáva výživné.

Výcviková skupina  

Skupina vojakov toho istého druhu a triedy, prenajatá naraz. Počet skupín vo výcviku sa zvyšuje úrovňou Vojenskej doktríny.