Фаланга  

Бойна единица.
Сграда: Казарма пехота
Необходими условия: Атака - меле 1, Военна подготовка 15, Централизирана власт 11, Брони 18

• Тип: Ръкопашен, Пехота, Копиеносец
• Приоритетно разположение: Център (Фронтова линия)

+ Дълго оръжие: Атака х 2 срещу Конница
+ Стена от копия: Тази единица неутрализира бонуса към Атака на Конница от Устрем
+ Устрем: В първия рунд на битката, тази единица се бие с преимущество - Атака х 1.2
+ Сила в числеността: За всеки 1000 Фаланги в строя, всеки от тях получава + 0,5% към Атака и Жизнени точки (макс. 100%)

- Уязвими за Стрелци: Срещу тази единица, всички Стрелци се бият с увеличена Атака
- Ръкопашен ущърб: Атака х 0,5 срещу Мечоносци
- Тежки войски: Тази единица понася наказания, когато се бие във Фланг - Атака х 0.8, Жизнени точки х 0.8
- Офанзивен дух: Когато е в Гарнизон, тази единица понася наказания по време на Крепостно разграбване - Атака х 0,5

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Федерация  

Обединение между два съюза. Съюзите, подписали Съюзен договор, сформират федерация.

Фермер  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава капацитета на Фермите. Ниво 1: +2% капацитет; Ниво 2: +4% капацитет; Ниво 3: +6% капацитет; Ниво 4: +8% капацитет; Ниво 5: +12% капацитет

Ферми  

Сградата, която издържа населението на провинцията, осигурявайки блага за нормални условия на живот. Недостига на нива ферми предизвиква ежечасови загуби на население. Всяко ниво намалява загубите на население, ако броят население в провинцията е повече от 10 000 селяни по-голям от текущия капацитет на фермите. Колкото по-голяма е разликата между стойностите на брой население и капацитет на фермите, толкова по-големи загуби на население ще има.

Забележка! Има някои сравнително по-редки случаи, при които строежът на следващо ниво Ферми на практика не намалява ежечасовите загуби на население. Загубите се разпределят в няколко стъпки, определени от разликата между текущ брой население и капацитет на Фермите. Преминаването към следващата стъпка с по-малки загуби понякога изисква повече от едно ниво Ферми.

Пример: Ако разликата между броя население и капацитетa на Фермите е 18 000, тогава загубите се позиционират във втора стъпка (от 10 000 до 20 000 разлика между брой население и капацитет на Фермите), при която губите 10 селяни на час. Така строежът само на едно ниво Ферми няма да успее да увеличи капацитетa на Фермите до такава степен, че разликата между брой население и капацитет на Фермите да падне под 10 000 и следователно загубите – под 10 на час.

Фестивал  

Забавление за населението, така че провинциите да поддържат високи нива на Щастие. Фестивалите, голям и малък, могат да се организират веднъж на 24 часа.

Фестивали с поетапен ефект  

Активирането на фестивал, голям или малък, с поетапен ефект означава, че ефектът на фестивала върху Щастието е разсрочен за 24 часа.

Фиксирана комисионна  

Комисионна за публикуване, взета при пускане на офертата. Базовата фиксирана комисионна е 10%. Може да бъде съкратена, ако играчът е Офицер-Финансист и при завладяване на специален ресурс Подправки.

Фланг  

Страничната зона на 1-вата и 3-тата линия в Полева битка. Една линия, разделена на зони, има два Фланга - ляв и десен.

Флангова атака  

Бонус, който може да се получи по време на полева битка. Унищожаването на противникова дивизия в стрелковата линия с ръкопашни войски, дава възможност за Флангова атака срещу останалите вражески фронтови дивизии. Ако армията от една от зоните/дивизиите на фронтовата линия унищожи армията в срещуположната дивизия на противника, след като унищожи и армията в срещуположната дивизия в линията на стрелците, армията от тази дивизия започва да атакува най-близката до тях противникова дивизия и получава 20% бонус към силата на атаката си в следващите рундове.

Формация  

Показва разположението на армията на бойното поле, т.е. процентното разпределение на военните единици по бойните зони: Център, ляв Фланг, десен Фланг и Резерв.

Тъй като формацията определя разпределението на единиците по бойните зони, а и силата на атаката и жизнените точки на всяка единица се променят според бойната зона, в която е разположен, правилният избор на формация е обусловен, както от състава на Вашата армия, така и от формация и състава на вражеската армия. В общи линии, най-ефективната формация би била тази, която разполага повечето Ви единици в бойните зони, които усилват атаката и жизнените им точки (или поне не оказват негативно влияние), и/или тази, която разполага повечето Ви единици в бойните зони, където ще се изправят директно срещу вражеските единици, за които имат бонуси (или поне нямат наказания).

За да определите коя е най-добрата формация за конкретната битка, е необходимо винаги да симулирате предварително битката с различни формации и изберете тази, която Ви позволява едновременно да спечелите сморал над 50, да имате по-малкo загуби и да нанесете по-големи щети на противника. Имайте предвид, че резултатът от битката може и да не съвпадне идеално с резултата от симулацията, защото никога не знаете проучванията и формацията на опонента или дали е премиум или не.

За повече информация относно формациите, натиснете тук.

Формация с Укрепен Център  

Отключена от 1-во ниво Тактики.
Предна линия - по 10% от армия в Предната линия са във всеки Фланг, 70% в Центъра и 10% в Резерв.
Трета линия - стрелци - 10% във всеки Фланг и 80% в Центъра.

Формация с Укрепен Център и Балансирани стрелци  

Отключена от 4-то ниво Тактики.
Предна линия - по 10% от армия в Предната линия са във всеки Фланг, 70% в Центъра и 10% в Резерв.
Трета линия - стрелци - 30% във всеки Фланг и 40% в Центъра.

Формация с Укрепен Център и Флангови стрелци  

Отключена от 3-то ниво Тактики.
Предна линия - по 10% от армия в Предната линия са във всеки Фланг, 70% в Центъра и 10% в Резерв.
Трета линия - стрелци - 40% във всеки Фланг и 20% в Центъра.

Формация с Укрепени Флангове  

Отключена от 2-ро ниво Тактики.
Предна линия - по 20% от армията в Предната линия е във всеки Фланг, 50% в Центъра и 10% в Резерв.
Трета линия - стрелци - 25% във всеки Фланг и 50% в Центъра.

Формация с Укрепени Флангове и Флангови стрелци  

Отключена от 5-то ниво Тактики.
Предна линия - по 20% от армия в Предната линия са във всеки Фланг, 50% в Центъра и 10% в Резерв.
Трета линия - стрелци - 40% във всеки Фланг и 20% в Центъра.

Фортификация  

Проучване с ефект върху Крепостите. Прави крепостните стени по-издръжливи на вражеските обсадни набези. Всяко ниво увеличава жизнените точки на крепостта с 10%.

Форум  

Официалният сайт за онлайн дискусии на Империя Онлайн, където играчите разискват теми като публикуват съобщения по различни теми. Те могат да споделят стратегии, изясняват неясноти, докладват проблеми и т.н. За по-големите езикови общности Империя Онлайн предлага отделни форуми ръководени отделно от един мениджър и няколко глобални модератора. За по-малобройните съществуват подсекции в интернационалния форум.

Фрагменти Величие  

Фрагменти Величие могат да бъдат събирани чрез участие в Глобални Събития. Те могат да бъдат дарявани вСъюза, за да се стартира едно ексклузивно Съюзно събитие.

Фрагменти Величие могат да бъдат събирани също чрез участие в съюзни войни. Победителят във войната получава необходимия брой фрагменти, за да стартира едно съюзно събитие, ако съюзът е спечелил военни точки по време на войната. Съюзът, който загуби войната, получава 25% от необходимия брой фрагменти за стартиране на съюзно събитие, ако е спечелил военни точки, равни на поне 10% от военните точки, спечелени от съюзът победител.

Фронтова линия  

Бойна линия.
Както атакуващите ръкопашни войски, така и тези в защита, образуват фронтова линия във всички видове битки. Тази линия е първата, която се сблъсква в вражеската фронтова линия в ръкопашен бой.

По време на полева битка, фронтовата линия е най-предната линия. Разделя се на три дивизии: център и два фланга. Цялата конница и ръкопашната пехота се разполагат на фронтовата линия, като в идеалния случай те ще заемат дивизия, съответстваща на тяхното приоритетно разположение.

По време на крепостен щурм, цялата ръкопашна пехота, конницата и тараните на атакуващия влизат в състава на фронтовата линия без дивизии. Войските на тази линия обаче не могат да атакуват директно вражеската крепост. Вместо това се формира щурмова линия измежду ръкопашната пехота и тараните на фронтовата линия. Ръкопашната пехота и тараните, които надвишават капацитета на щурмовата линия, остават на фронтовата линия изчаквайки, готови да заместят загубите на щурмовата линия в следващия рунд на битката.

По време на крепостен щурм, цялата пехота и конницата в гарнизона на защитника влизат в състава на фронтова линия без дивизии. Само стрелците на защитника могат да атакуват врага и само атакуващите стрелци могат да стрелят по фронтовата линия на защитника, с 20% от атаката си.

По време на Битка с гарнизона, двете фронтови линии са без дивизии. За атакуващия фронтовата линия е съставена от цялата му ръкопашна пехота и конница; за защитника е съставена от цялата му пехота и конница.