Falanga  

Vojna jedinica.
Građevina: Vojarna pješadije
Potrebna istraživanja: Bliska borba 1, Vojno umijeće 2, Vojna obuka 15, Centralizacija 11, Oklop 18

• Tip: bliskoborbena, pješadijska, kopljanici
• Prioritet raspoređivanja: centar (prednja linija)

+ Koplje: napad x 2 protiv konjice
+ Zid koplja: ova jedinica je imuna na jurišni bonus napada konjice
+ Juriš: ovoj jedinici je pojačan učinak u prvoj rundi borbe - napad x 1.2
+ Snaga u brojnosti: na svakih 1000 falangi svaka od njih dobiva +0,5% na napad i životne bodove (maks. 100%)

- Ranjivi protiv strijelaca: protiv ove jedinice napad svih strijelaca je povećan
- Nedostatak prilikom borbe prsa u prsa: napad x 0.5 protiv mačevaoca
- Teška jedinica: kada se bori na boku ova jedinica trpi kazne - napad x 0.8, životni bodovi x 0.8
- Napadački duh: ako se nalazi u garnizonu, ova jedinica trpi kazne tijekom napada na utvrdu - napad x 0.5

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Farme  

Građevina koja podržava populaciju provincije, osigurava dobra za normalne uvjete života. Nedovoljan nivo populacije generira gubitke populacije svaki sat. Svaki nivo smanjuje gubitke populacije ako je broj stanovnika u provinciji veći za 10 000 od trenutnog kapaciteta farmi. Što je veća razlika između broja populacije i kapaciteta farmi, to su veći gubici populacije.

Napomena:Postoje neki relativno rijetki slučajevi u kojima izgradnja sljedeće razine farme zapravo ne smanjenje populacijske gubitke. Gubicisu podijeljeni u nekoliko faza, određuje ih razlika između kapaciteta farme i trenutnog broja stanovnika.Tako da prijelaz na sljedeću fazu manjih gubitaka ponekad zahtijeva više od jednog nivoa farme.

Primjer: Ako je razlika između broja vaše populacije i kapaciteta farme 18 000, tada se vaši gubici nalaze se u drugoj fazi (od 10 000 do 20 000) između vašeg broja populacije i kapaciteta farme gdje ćete izgubiti 10 seljaka na sat. Dakle, izgradnja samo jedan razine farme ne uspijeva povećati vaše kapacitet farme dovoljno,pa razlika između broja stanovnika i kapaciteta farme može biti ispod 10 000 , a time i gubici ispod 10 na sat

Farmer  

Jedna od vještina dostupna generalima kod dizanja za nivo. Povećava kapacitet farmi.
Nivo 1: +2% na kapacitet; Nivo 2: +4% na kapacitet; Nivo 3: +6% na kapacitet; Nivo 4: +8% na kapacitet; Nivo 5: +12% na kapacitet

Federacija  

Unija između dva saveza. Savezi koji potpišu Mirovni ugovor čine federaciju.

Festival  

Zabava za populaciju kako bi provincije zadržale visok nivo [[299zadovoljstva]. Festivali, mali i veliki, mogu biti organizirani jednom unutar 24 sata.

Festivali sa postupnim efektom  

Aktivacija malog ili velikog festivala sa postupnim efektom znači da se efekt na zadovoljstvo obračunava na bazi 24 sata.

Fiksna provizija  

Provizija za objavu ponude, uzima se kod objave ponude. Osnovna prodajna provizija - 10%, ali se može smanjiti ako je igrač časnik financija ili osvajanjem terena posebnog resursua Začini.

Formacija  

Prikazuje raspored jedinica na bojnom polju, postotak vojnih jedinica u centru, na lijevom i desnom boku i u rezervi.

Pošto formacija određuje distribuciju jedinica ubojne zone, a napad i životni bodovi jedinica se mijenjaju ovisno o bojnoj zoni u kojoj se nalaze, odabir formacije ovisi o sastavu vaše vojske i vojske protivnika. Obično je najučinkovitija formacija ona koja raspoređuje vaše jedinice u bojnoj zoni zones na način da daje najviše bonusa vašim jedinicama ili im barem ne daje minuse, te ih raspoređuje nasuprot neprijateljskim jedinicama protiv kojih imaju bonuse ili barem nemaju minuse.

Procedura odlučivanja za najbolju formaciju je simuliranje bitke sa različitim formacijama i odabir one koja vam omogućava pobjedu u bici iznad 50 morala i manje gubitke, te veću štetu protivniku. Također uzmite u obzir da rezultat simulacije ne mora odgovarati točno rezultatu bitke, jer ne znate istraživanja protivnika, niti njegovu formaciju, te da li koristi Premium ili ne.

Za više informacija o formacijama kliknite ovdje.

Formacija: Jaki bokovi  

Otključava se sa drugim nivoom [[110337taktike].
Prednja linija - 20% vojske na svakom boku, 50% u centru i 10% u rezervi.
Treća linija - strijelci - 25% strijelaca na svakom boku i 50% u centru.

Formacija: Snažan centar  

Otključava se sa prvim nivoom taktike.
Prednja linija - 10% vojske na svakom boku, 70% u centru i 10% u rezervi.
Treća linija - strijelci - 10% strijelaca na svakom boku i 80% u centru.

Formacija: Snažni bokovi sa strijelcima na boku  

Otključava se sa petim nivoom taktike.
Prednja linija - 20% vojske na svakom boku, 50% u centru i 10% u rezervi.
Treća linija - strijelci - 40% strijelaca na svakom boku i 20% u centru.

Forum  

Službena stranica Imperije Online za raspravu, gdje igrači mogu raspravljati, objavljivati poruke, dijeliti strategije, rješavati nedoumice, prijavljivati probleme itd. Za brojnije jezične zajednice postoje zasebni forumi koje vodi administrator i nekoliko globalnih moderatora. Za one sa manjim brojem članova postoji poseban dio na međunarodnom forumu.