Ναός  

Το θρησκευτικό καταφύγιο του πληθυσμού. Αυτή είναι η θέση που ο κυρίαρχος μπορεί να επισκεφτεί καθημερινά και να αντιμετωπίσει τη θέληση των θεών προς την δική του Αυτοκρατορία, λαμβάνοντας ή όχι ένα δώρο στη μορφή μέγιστης ευτυχίας, μείωσης του χρόνου έρευνας, χρυσού, πόρων ή στρατού. Η δυνατή ποσότητα των πόρων και ο αριθμός του στρατού μεταξύ: ½ και 32ωρης παραγωγής της Αυτοκρατορίας, χωρίς το χρυσό. Ένας παίκτης μπορεί να ανοίξει 1 δώρο δωρεάν ανά 12 ώρες, αλλά αν έχει ήδη πάρει δώρο δωρεάν από το Ναό τουλάχιστον 3 φορές, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει δεύτερο δώρο για την ίδια ήμερα για 680 διαμάντια. Εάν έχει ήδη πάρει δώρο για 680 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τρίτο δώρο για 2550 διαμάντια. Εάν έχει ήδη πάρει δώρο για 2550 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τέταρτο δώρο για 4250 διαμάντια. Εάν έχει ήδη πάρει δώρο για 4250 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει πέμπτο δώρο για 8330 διαμάντια. Εάν έχει ήδη πάρει δώρο για 8330 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει έκτο δώρο για 16830 διαμάντια.

Νίκη  

Κερδίζοντας μια μάχη.

Νίκη σε επίθεση  

Κερδίζοντας μια μάχη σε επίθεση.

Νίκη σε υπεράσπιση  

Κερδίζοντας μια μάχη σε υπεράσπιση.